Refreshing droplets of condensation gliding down a Sprite can

BETINGELSER FOR DELTAGELSE

Sprite Relancering 2023 – Coca‑Cola App Promotion 

Opdateret: 17. april 2023, København

 

1. GENEREL INFORMATION

Arrangøren af kampagnen "Sprite Relancering 2023" er Coca‑Cola Services N.V., 1424 Chaussee de Mons, 1070 Bruxelles/Belgien (i det følgende benævnt "Coca‑Cola"). 

Alle deltagere skal downloade CocaCola appen og tilmelde sig for at deltage i kampagnen. Ved at downloade appen accepterer deltageren følgende betingelser for deltagelse samt de gældende databeskyttelsesregler.

Kampagnen starter starter mandag d. 01.05.2023, kl. 09:00 og slutter søndag d. 30.06.2023, 23:59. CocaCola forbeholder sig ret til at opdatere vilkår og betingelser til enhver tid og til at bede deltagerne om at bekræfte vilkårene og betingelserne.

Alle, der er registreret i CocaCola-appen fra 18 år og bor i Danmark, kan deltage. Ansatte i den danske  CocaCola-organisation, de involverede virksomheder og deres pårørende er udelukket.

Præmierne kan ikke ombyttes til kontanter og kan ikke ombyttes til en andre præmier. Præmier kan ikke overføres til andre end deltageren.

CocaCola er ikke ansvarlig for nøjagtigheden af oplysningerne fra deltagerens e-mail-adresse.  

Retshjælp er udelukket.

 

2. PRODUKTER OG COCA‑COLA-APP

I løbet af kampagneperioden finder deltagerne den QR-kode, der fører til download eller åbning af appen, på følgende produkter:

·         Sprite: 0.5L flaske og 1,5L flaske.

De samme produkter har også koder under deres skruelåg, som kan omdannes til in-app valuta ”Coins”. QR-koderne findes på  produktetiketterne. Appen kan også downloades gratis i app-store hos Google & Apple eller via https://www.coke.dk/app

 

3. HVORDAN FUNGERER KONKURRENCEN

Deltagelse sker ved at downloade CocaCola-appen og indtaste de koder, som findes under skruelåg i de førnævnte produkter 

Ved at indsætte koderne fra før nævnte produkter, indsamler deltageren "Mønter" i deres wallet. Ved at spille minispil i CocaCola-appen indsamler deltagerne "Diamanter" der skal bruges for at deltage i ”instant win”. Minispillene kan spilles flere gange. Deltageren kan vælge at deltage i ”instant win” så længe deltageren har det nødvendige antal ”mønter” og ”diamanter”. 

Antallet af spillerunder pr. dag, hvor ”diamanter” kan optjenes,  er begrænset til fem (5). Bagefter er det muligt at spille uden at modtage ”diamanter”. Antallet af modtagne ”diamanter” pr. forsøg afhænger af præstations-  og sværhedsgraden  i minispillet.

Den samme præmie kan højst indløses én gang (1) pr. privat husstand (herunder alle personer, der bor på samme adresse). Der kan maksimalt vindes to gange pr. brugerkonto pr. kalendermåned.

 

4. INSTANT WIN

En præmie vil blive vundet af den bruger, hvis deltagelse timing er tættest på hver enkelt vindende tidsstempel, som vi kalder "Instant win". Denne placeres tilfældigt  i hele kampagneperioden. I hver ”instant win” konkurrence angives mængden af "Mønter" & ”Diamanter” som er nødvendige for deltagelse. Deltageren får øjeblikkelig besked  i  Coca‑Cola-appen, uanset om vedkommende har vundet eller tabt. En præmiebillet med indløsinstruktioner vil være synlig i afsnittet "Mine præmier" i appen ved en gevinst.  Hvis  deltageren undlader at indløse sin præmie inden udløbsdatoen, vil præmien blive tilfældigt trukket til en anden deltager.

 

Deltagelsesperioden for den respektive instant win konkurrence er som følger:

·         Sprite Relancering 2023, Spotify vouchers: 01.05.2023 – 30.06.2023

·         Sprite Relancering 2023, Sprite kasket + produkter: 01.05.2023 – 30.06.2023

 

5. INSTANT WIN PRÆMIER

”Mønter” og ”Diamanter” i brugerens ”wallet” kan bruges  til at deltage i instant win konkurrencer. Digitale præmier gøres udleveres direkte i appen som en præmie. Deltagere, der har vundet en fysisk præmier, vil på sidste side i app’en med instruktioner til, hvordan præmien kan indløses. Informationerne vil ikke blive gemt og bruges kun til at sende præmien ud. Vinderne skal udfylde deres informationen inden for 7 dage og angive en dansk adresse til afsendelse præmien, ellers vil kravet blive fortabt.

 

5.1 Præmier

Der findes 200 vindere af Spoitfy voucher på 100 DKK, samt 20 vindere af Sprite kasket + 5 x 500ml Sprite PET.

For at deltage i konkurrencen skal du bruge: 1 Mønt og 200 Diamanter.

 

6. BEGRÆNSNINGER

1.    Alle oplysninger gives uden garanti.

2.    Coca‑Cola påtager sig intet ansvar overhovedet, medmindre der er forsæt eller grov uagtsomhed fra Coca‑Colas side. 

3.    Coca‑Cola påtager sig intet ansvar for tab af data, navnlig i form af datatransmission og andre tekniske fejl, som Coca‑Cola ikke er herre over. 

4.    Coca‑Cola er ikke ansvarlig for mislykkede overførselsoperationer på grund af forkerte kontooplysninger.

5.    CocaCola påtager sig intet ansvar, i det omfang loven tillader det, for fejl eller typografiske fejl samt for skader, der kan opstå i forbindelse med levering og brug af præmien. Dette udgør ikke en udelukkelse af ansvar for grov uagtsomhed eller hensigt.

 

 

 

7. ANDET

Præmierne kan ikke ombyttes til kontanter. Præmierne kan ikke overdrages og sælges til andre personer.

Arrangøren forbeholder sig ret til at ændre, afbryde eller suspendere kampagnen helt eller delvist uden forudgående varsel i tilfælde af uforudsete omstændigheder. Disse omstændigheder omfatter, men er ikke begrænset til, forekomsten af en computervirus, en programfejl, uautoriseret indgriben fra tredjeparter eller mekaniske eller tekniske problemer uden for arrangørens kontrol og indflydelse. Der påtager sig intet ansvar for tab af data, navnlig i form af dataoverførsel og andre tekniske fejl.

Hvis en deltager overtræder disse betingelser for deltagelse eller giver forkerte oplysninger, kan arrangøren udelukke ham fra deltagelse uden at skulle begrunde dette.

Deltageren er enig i, at alle billed- og lydoptagelser, som han har foretaget i forbindelse med konkurrencen og behandlingen af præmien, kan anvendes til følgende formål rumligt og tidsmæssigt ubegrænset og udelukkende: Redaktionelle og/eller reklamemæssige formål i forbindelse med denne konkurrence, til dobbeltarbejde, behandling, redesign, distribution, radio- og tv-virksomhed eller til offentliggørelse. Især i form af pressemeddelelser og på Coca‑Cola’s egen hjemmeside www.coca-cola.dk

Arrangøren er ansvarlig over for deltageren i overensstemmelse med de lovbestemte bestemmelser om skader som følge af skade på liv, lemmer eller helbred, der er baseret på en forsætlig eller uagtsom pligtforsømmelse samt for andre skader baseret på en forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse samt direkte udvisen af ondskab. 

Derudover er arrangøren ansvarlig for skader, der er omfattet af ansvar i henhold til obligatoriske lovbestemmelser, såsom produktansvarsloven, eller garantier. samt i tilfælde af antagelse af garantier. Coca‑Cola er ikke forpligtet til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure for et forbrugervoldgiftsnævn.

I alle andre tilfælde er Coca‑Cola kun ansvarlig for let uagtsomhed. Det gælder også Coca‑Cola, hvis juridiske repræsentanter, ledende medarbejdere eller andre stedfortrædende agenter overtræder en kontraktlig forpligtelse og/eller agerer let uagtsomt. I sådanne tilfælde skal skal forbrugeren kunne stole på, at Coca‑Cola i første omgang forsøger opfyldelse af kontrakten om muligt. I disse tilfælde er erstatningsansvar begrænset til typiske og forudsigelige skader. I alle andre tilfælde er arrangøren ikke ansvarlig for let uagtsomhed.

 

Hvis individuelle bestemmelser i disse vilkår og betingelser for deltagelse er ugyldige, uantagelige eller ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden af de resterende vilkår og betingelser for deltagelse. Den ugyldige, uantagelige eller ikke-håndhævelige klausul erstattes af bestemmelser, hvis virkninger kommer så tæt som muligt på det økonomiske mål. Eventuelle rettigheder, der følger af det retsforhold, som disse betingelser for deltagelse er baseret på, kan ikke overdrages til tredjepart for deltageren. Dansk lovgivning finder anvendelse. Retshjælp er udelukket.

Deltageren skal afholde de transmissionsomkostninger, der er afholdt i henhold til taksten hos telefon- eller mobiltelefonudbyderen eller i givet fald den internetudbyder, han har valgt.

 

8. POLITIK OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Alle gældende databeskyttelsesbestemmelser kan til enhver tid ses på https://app.coca-cola.com/privacy/DK/. Enhver bruger kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandling og opbevaring af personoplysninger. For at gøre dette skal brugeren kun sende en e-mail til: dpo-europe@coca-cola.com. Indsigelsen kan gøres uformelt. Du kan få mere at vide om dette i appens privatlivspolitik. 

 

I tilfælde af sletning eller indsigelse mod indsamling, behandling og opbevaring før vellykket prisoverførsel kan behandlingen af kampagnen ikke fuldføres med succes, og ingen præmie kan overdrages.

 

 

KONTAKTOPLYSNINGER

Hvis du har spørgsmål eller klager vedrørende appen, kan alle brugere kontakte cocacolaDK@coca-cola.com via e-mail.

 

It’s nice and cool in here.

With a load of irresistibly refreshing Sprite content, as well as some seriously chill games you can score points with to win prizes.

A ‘heat-o-meter’ graphic against a bubbly background slides between ‘heat’ and ‘chill’