Coca‑Cola tarbijakampaania „Fun with Coca‑Cola“

REEGLID

 

1. KAMPAANIATOODETE TURUSTAJA

1.1.  Coca‑Cola tarbijakampaania „Fun with Coca‑Cola“ (edaspidi: kampaania) toodete turustaja on AS Coca‑Cola HBC Eesti, registrikood 10345833, registreeritud asukoht A. H. Tammsaare tee 92, 12913 Tallinn, Eesti, telefon +372 800 2653 (edaspidi: turustaja). Turustaja toodab tooteid ja tarnib need Eesti turule.

 

2.  KAMPAANIA KORRALDAJA

2.1.  Kampaania korraldaja on Hamburg ja Partnerid OÜ, registrikood 11199312, registreeritud asukoht Roosikrantsi 2, Tallinn 10119, Eesti, telefon +372 611 0105 (edaspidi: korraldaja).

2.2. Kampaania korraldatakse kooskõlas siin esitatud reeglitega (edaspidi: reeglid). Korraldajal on õigus reegleid muuta kehtivatest õigusaktidest tulenevate nõuete kohaselt.

 

3. KAMPAANIAGA HÕLMATUD TOOTED

3.1.  Kampaania hõlmab järgmisi tooteid:

Eesti territooriumil ostetud joogid Coca‑Cola ja Coca‑Cola Zero Sugar 0,33 l purgis ning 0,5 l, 1 l, 1,5 l või 2 l plastpudelis ja jook Coca‑Cola Zero Sugar Zero Caffeine 0,33 l purgis (edaspidi: kampaaniatooted).

3.2.  Kampaaniatoodetel on numbritest ja tähtedest koosnev kümnekohaline kordumatu kood, mis on leitav kampaaniatoote korgi alt (siseküljelt) (edaspidi: kordumatu kood). See kood on vajalik kampaanias osalemiseks.

3.3. Korraldaja pakub kuni 3 811 424 kampaaniatoodet, mille korgi all on kordumatu kood.

 

4.  OSALEMISÕIGUS

4.1. Kampaanias võivad osaleda kõik vähemalt 18-aastased isikud, kes elavad Eesti territooriumil.

4.2. Kampaanias ei tohi osaleda korraldaja, turustaja, kampaaniaga seotud teenuseid osutava reklaamiagentuuri ega muude äriühingute töötajad, kelle korraldaja on otseselt või kaudselt palganud kampaaniaga seotud teenuste osutamiseks, samuti kõikide nimetatud isikute lähimad perekonnaliikmed.

 

5.  KAMPAANIA KESTUS

5.1. Kampaania kestab 2. aprillist 2024 (kampaania alguskuupäev) kuni 17. maini 2024 (kampaania lõppkuupäev).

5.2. Kampaaniatooted on müügil vähemalt üks nädal enne kampaania alguskuupäeva kuni 17. maini 2024 või seni, kuni neid jätkub (kui kampaaniatooted müüakse läbi enne 17. maid 2024).

5.3. Kui kampaaniatooted on pärast 17. maid 2024 endiselt müügil, ei anna need enam õigust kampaanias osaleda.

 

6. KAMPAANIA TERRITOORIUM

6.1. Kampaania korraldatakse ja viiakse ellu Eesti territooriumil.

 

7.  AUHINNAD

7.1. Auhindu loositakse kampaania alguskuupäevast kuni kampaania lõppkuupäevani (k.a) ja pärast kampaania viimast päeva, järgides reeglite 8. punktis kirjeldatud korda.

7.2. Kampaania auhinnafondi koguväärtus on 15 650 eurot. Kampaania kestab kokku 46 päeva ning auhindu loositakse kampaania ajal ja pärast kampaania viimast päeva.

7.3. Kampaania auhinnad on järgmised:

a) üks (1) auhind: festivali Tomorrowland pakett kahele (üks pakett sisaldab: kaks (2) majutust, kaks (2) transfeeri ja tegevused kohapeal) ja ühte ettemaksukaarti väärtusega 1000 eurot.

Ühe auhinna väärtus on 6000 eurot.

Tomorrowland Summer 2024 toimub 19.–21. juulil – lisateavet leiate paketi reeglitest, mis on kättesaadavad Coca‑Cola rakenduses;

b) üks (1) auhind: festivali Lollapalooza pakett kahele (üks pakett sisaldab: kaks (2) majutust, kaks (2) transfeeri ja tegevused kohapeal) ja ühte ettemaksukaarti väärtusega 1000 eurot.

Ühe auhinna väärtus on 5650 eurot.

Lollapalooza Berlin 2024 toimub septembris – lisateavet leiate paketi reeglitest, mis on kättesaadavad Coca‑Cola rakenduses;

c) üks (1) auhind: festivali Untold pakett kahele (üks pakett sisaldab: kaks (2) majutust, kaks (2) transfeeri ja tegevused kohapeal) ja ühte ettemaksukaarti väärtusega 1000 eurot.

Ühe auhinna väärtus on 4000 eurot.

Untold 2024 toimub 8.–11. augustil – lisateavet leiate paketi reeglitest, mis on kättesaadavad Coca- Cola rakenduses.

 

8. KAMPAANIAS OSALEMISE TINGIMUSED, AUHINNA VÕITMINE JA KÄTTESAAMINE

8.1. Kampaaniatooteid saab osta Eesti territooriumil asuvatest jaemüügikohtadest.

8.2. Kampaanias osalemiseks peab osaleja ostma kampaaniatoote, registreerima kordumatu koodi ja kasutama saadud punkti Coca‑Cola ametlikus rakenduses ajavahemikul 2. aprillist 2024 kuni 17. maini 2024 kell 23.59.59.

8.3. Osaleja saab Coca‑Cola rakenduse alla laadida, skannides kampaaniatootel olevat QR-koodi või kasutades App Store’i või Google Play’d. Rakenduse saab alla laadida järgmiste linkide kaudu:

–  iOS: https://itunes.apple.com/ee/app/coca-cola/id1451072799?mt=8

–  Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cocacola.app.cee

8.4. Coca‑Cola rakenduse kasutajaks registreerumiseks peab osaleja täitma registreerimisvormi, kuhu tuleb märkida ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress ning sünniaeg. Registreerimise lõpuleviimiseks peab osaleja nõustuma ka kasutustingimuste ja isikuandmete töötlemisega.

8.5. Registreerunud osaleja vastutab täielikult registreerimisel esitatud andmete õigsuse ja täpsuse eest. Osaleja vastutab ebaõigete andmete esitamise eest.

8.6. Pärast Coca‑Cola rakenduse kasutajaks registreerumist saab osaleja registreerida kordumatu koodi Coca‑Cola ametlikus rakenduses. Kui kordumatu kood on registreeritud, saab osaleja ühe kordumatu koodi eest ühe punkti. Kampaanias osalemiseks peab osalejal olema vähemalt üks punkt.

8.7. Osaleja saab endale sobival ajal kuni kampaania lõppkuupäevani vahetada saadud punkti Coca‑Cola ametlikus rakenduses võimaluse vastu võita eespool punktis 7.3 nimetatud auhinnad.

8.8. 20. mail 2024 loosib korraldaja oma peakontoris välja punktis 7.3 nimetatud auhindade võitjad, kasutades selleks loosiprogrammi, mis valib võitjad juhuslikkuse alusel (edaspidi: loosimine). Loosimisel välja loositud osaleja kohta loosib korraldaja veel kaks varuosalejat juhuks, kui võidu saanud osaleja ei vasta reeglites kehtestatud tingimustele. Kõik võidud toimetatakse võitjateni hiljemalt 1. septembril 2024.

8.9. Eespool punktis 7.3 nimetatud loosiauhinna võitjat teavitatakse võidust kolme (3) tööpäeva jooksul alates loosimisest e-kirjaga, mis saadetakse Coca‑Cola rakenduses märgitud e-posti aadressile, ning kirjas palub korraldaja võitjal esitada auhinna kättesaamiseks vajalikud andmed (võitja ning tema kaaslase ees- ja perekonnanimed nii, nagu need on kirjas passis, e-posti aadressid, telefoninumbrid, sünniajad ning võitja postiaadress). Korraldaja võib võtta osalejaga ühendust ka telefoni teel.

8.10. Osalejaid, kes ei võitnud, teavitatakse ka e-posti aadressi kaudu, mis on sisestatud Coca‑Cola rakenduses registreerimisel.

8.11. Välja andmata auhinnad jäävad korraldaja valdusesse.

 

9. KAMPAANIAS OSALEMISEGA SEOTUD KULUD

9.1.  Osalejale ei hüvitata kampaanias osalemisega seotud lisakulusid, nagu kampaaniatoote ostuhind või interneti kasutamisega seotud kulud. Korraldaja katab võitjale auhinna kättetoimetamisega seotud transpordikulud.

 

10. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

10.1. Osaleja isikuandmeid töödeldakse kampaania ajal ning säilitatakse kampaania kestel ja pärast seda kuni pretensioonide esitamise lõppkuupäevani kooskõlas reeglite 12. punktiga või kuni kehtib mõni muu õiguslik alus isikuandmete säilitamiseks. Lahendamata pretensioonide korral võidakse osaleja isikuandmeid säilitada kuni pretensiooni lahendamiseni.

10.2. Isikuandmete vastutav töötleja on äriühing NV Coca‑Cola Services SA, registreeritud asukoht 1424 Chaussée de Mons, 1070 Brüssel, Belgia (edaspidi: vastutav töötleja). Kampaania ajal töötleb vastutav töötleja osaleja esitatud isikuandmeid, et täita osalejaga sõlmitud lepingut (nt võtta ühendust võitjatega, korraldada auhindade kättetoimetamine, menetleda pretensioone jne). Kui osaleja registreerub esimest korda Coca‑Cola ametlikus rakenduses, on ta kohustatud täitma vormi, milles küsitakse tema ees- ja perekonnanime, e-posti aadressi ning sünniaega. Osaleja isikuandmete esitamine on lepingu sõlmimise eeltingimus. Osaleja, kes on võitnud auhinna, peab esitama ka oma kohaletoimetamise aadressi (kui ta soovib auhinna lunastada). Isikuandmete vastutav töötleja töötleb isikuandmeid isikuandmete kaitse üldmääruse (EL) 2016/679 artikli 6 lõike 1 punktis b sätestatud õiguslikul alusel (et võimaldada osalejal osaleda kampaanias, võtta osalejaga ühendust, kui ta võidab auhinna, ja korraldada võidu kättetoimetamine). Vastutav töötleja võib edastada isikuandmeid koostööpartneritele, kes aitavad kampaaniat korraldada (nt korraldajale). Osaleja isikuandmeid ei edastata riikidesse, mis ei kuulu Euroopa Majanduspiirkonda.

10.3. Osalejatel on isikuandmete kaitse õigusaktidest tulenevad andmesubjektide õigused. Osalejatel on õigus küsida teavet oma isikuandmete töötlemise kohta, nõuda juurdepääsu nendega seotud isikuandmetele, taotleda isikuandmete parandamist, kustutamist või töötlemise piiramist või esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele. Osalejal on samuti õigus taotleda oma isikuandmete ülekandmist. Nimetatud õiguste kasutamiseks peab osaleja võtma ühendust vastutava töötlejaga e- posti aadressil naliperti@coca-cola.com. Nimetatud õiguste kasutamise ja korraldajate asjakohaste meetmete võtmise või sellest keeldumise suhtes kohaldatakse kehtivaid õigusakte.

10.4. Isikuandmete töötlemist seoses kampaaniaga on kirjeldatud NV Coca‑Cola Services SA privaatsuspoliitikas. Privaatsuspoliitika on Coca‑Cola ametlikul veebisaidil aadressil https://www.coca-cola.ee/privaatsuspoliitika.

10.5. Kui osaleja leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õiguseid, on tal õigus pöörduda Eesti Andmekaitse Inspektsiooni poole (https://www.aki.ee) ja esitada kaebus.

 

11. KORRALDAJA JA TURUSTAJA VASTUTUS

11.1. Turustaja, teised Coca‑Cola kontserni ettevõtted, korraldaja ning nende töötajad ja esindajad ei vastuta kampaaniatoodetes ja kordumatutes koodides esineda võivate trükivigade või puuduste eest. Kõik kampaanias osalemise ja võidetud auhindade lunastamisega seonduvad kulud kannavad osalejad ise ning korraldaja ega turustaja neid kulusid ei hüvita, kui reeglites ei ole sätestatud teisiti. Korraldaja ega turustaja ei vastuta selle eest, kui auhindu pole võimalik välja loosida või välja anda kampaaniatoodete defektsete pudelikorkide ja/või kordumatute koodide tõttu.

 

12. PRETENSIOONIDE LAHENDAMINE

12.1. Kõik kampaaniaga (eelkõige auhindade kättetoimetamise viisiga) seotud pretensioonid tuleb esitada korraldajale kirjalikult hiljemalt 15. septembriks 2024 (postitempli kuupäev peab olema kuni 15. september 2024) aadressil Roosikrantsi 2, Tallinn 10119, Eesti (viitega Hamburg ja Partnerid OÜ) või e-posti aadressil coca-cola@hamburg.ee.

12.2. Kirjalik pretensioon peab sisaldama osaleja ees- ja perekonnanime, täpset aadressi ja telefoninumbrit (kui see on olemas) ning pretensiooni kirjeldust ja põhjendust. Pärast tähtaega esitatud pretensioone arvesse ei võeta.

12.3. Korraldaja lahendab pretensiooni 14 päeva jooksul alates selle kättesaamisest. Pretensiooni vaatab läbi korraldaja määratud komisjon, kuhu kuulub kolm liiget (edaspidi: komisjon). Komisjon hindab osalejate pretensioone nende reeglite ja kohaldatavate õigusaktide alusel.

12.4. Kui tekib mis tahes kahtlus seoses kampaanias osalemise tõendite õigsuse või nõuetelevastavusega, lähtub komisjon otsuse tegemisel reeglitest, kampaaniatoote korgi avamisviisist ja olemasolevast teabest tuvastatavate tunnuste alusel.

12.5. Komisjoni otsus osaleja pretensiooni kohta on lõplik ja siduv. Komisjoni otsus võib olla seotud reeglite eesmärgi ja/või reeglites sätestamata küsimustega.

12.6. Korraldaja teavitab osalejat komisjoni otsusest tähitud kirjaga, mis saadetakse osaleja esitatud aadressile. Korraldajal on õigus teavitada osalejat komisjoni otsusest ka e-posti teel.

 

13. MUUD SÄTTED

13.1. Kampaania reklaamides sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil.

13.2. Reeglite ja reeglitega reguleerimata küsimuste suhtes kohaldatakse Eesti õigusakte. Kõik reeglitest tulenevad ja/või reeglitega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Vaidluseid, mida ei õnnestu läbirääkimiste teel lahendada, lahendatakse Eesti Vabariigi pädevas kohtus. Reeglitega reguleerimata küsimustes võib korraldaja juhinduda ühepoolse otsuste tegemisel seadustest ja reeglitest.

13.3. Kampaanias osalemisega kohustub osaleja järgima reegleid ja korraldaja kampaaniaga seonduvaid lõplikke otsuseid. Auhind antakse välja üksnes juhul, kui osaleja järgib reegleid.

13.4. Reeglite kohaselt ei saa auhindu vahetada raha ega muude esemete vastu. Kasutamata või lunastamata auhindu ei hüvitata rahas.

13.5. Korraldajal on igal ajal õigus kampaania ühepoolselt tühistada tõsise rikkumise, reeglite kuritarvitamise või vääramatu jõu tõttu, avaldades sellekohase teate korraldaja veebisaidil, sotsiaalmeedialehel ja muul sobival viisil.

13.6. Osalejad võivad saada kampaania kohta lisateavet e-posti aadressil coca-cola@hamburg.ee või veebilehel www.coca-cola.ee. Veebilehel www.coca-cola.ee on kättesaadav ka reeglite täistekst.