Suomesta ensimmäinen maa, jossa coca‑colaa valmistetaan hiilineutraalisti

Sinebrychoffin Keravan tuotantolaitoksesta hiilineutraali yhdeksän vuotta etuajassa

Sinebrychoffista on tullut ensimmäinen Coca‑Colaa hiilineutraalisti valmistava yritys maailmassa, kun yhtiö on saavuttanut vuodelle 2030 asettamansa tavoitteen olla hiilineutraali juomatalo.

Sinebrychoffin toiminnasta on vähennetty ilmastopäästöjä tehostamalla energiankäyttöä, investoimalla uusiin teknologioihin ja siirtymällä käyttämään uusiutuvaa energiaa. Keravan tuotantolaitoksen toiminnasta jäljelle jäävät hiilidioksidipäästöt kompensoidaan hiiltä sitovien metsityshankkeiden avulla Kolumbiassa.

Sinebrychoff on valmistanut ja myynyt Coca‑Cola-yhtiön juomia Suomessa yli 20 vuotta. Yhtiöstä on tullut ensimmäinen Coca‑Colaa hiilineutraalisti valmistava juomayhtiö maailmassa.

Sinebrychoff on saavuttanut vuodelle 2030 asettamansa nollapäästötavoitteen jo nyt, yhdeksän vuotta etuajassa. Kymmenessä vuodessa yhtiö on vähentänyt tuotannon hiilidioksidipäästöjä yli 90 prosentilla. Loput yhtiö on päättänyt kompensoida hiiltä sitovien hankkeiden avulla. Keravan tuotantolaitoksen toiminta ei enää muuta ilmakehän hiilipitoisuutta.

Sinebrychoffin saavuttama hiilineutraalius koskee yhtiön toimintaa Keravalla ja se kattaa Coca‑Colan ja muiden juomien valmistukseen käytetyn sähköenergian ja lämmön, tuotannon kylmälaitteistojen vuodot ja huoltokaluston päästöt.

- Sinebrychoffin koko tuotantolaitoksen ja Coca‑Cola-yhtiön juomien valmistuksen ilmastovaikutuksen pienentäminen nollatasolle on ainutlaatuista myös kansainvälisessä mittakaavassa, sanoo Suomen Coca‑Cola vastuullisuuspäällikkö Théa Natri.

- Useat Coca‑Colan juomia Länsi-Euroopassa valmistavat kumppanimme pyrkivät saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2023 mennessä. Nollapäästötavoitteen saavuttaminen Suomessa jo nyt osoittaa, miten sitoutunut Sinebrychoff on toimimaan vastuullisesti. Ilmastovaikutuksen pienentäminen on monimutkainen haaste ja tavoitteiden saavuttaminen edellyttää toimintatapojen määrätietoista muuttamista sekä investointeja.

Juomien valmistuksen ilmastovaikutus nollaan

Sinebrychoff on työskennellyt määrätietoisesti pienentääkseen panimon toiminnan ja Coca Colan sekä muiden juomien valmistuksen ilmastovaikutusta. Viidessä vuodessa panimon energiankäytön hiilidioksidipäästöjä on vähennetty 40 prosenttia useilla toimenpiteillä (2020 vs. 2015).

Panimon energiankäyttöä ja prosesseja on tehostettu, minkä lisäksi Sinebrychoff on investoinut lämmön talteenottoon energiahukan vähentämiseksi. Yhtiö on siirtänyt hankintoja kylmälaitteisiin, joilla ei ole vaikutusta otsonikerrokseen tai ilmastonlämpenemiseen. Kuluvan vuoden alusta Sinebrychoff siirtyi käyttämään vain uusiutuvista energialähteistä tuotettua energiaa.

Näiden toimenpiteiden jälkeen toiminnasta on jäänyt jäljelle päästöjä, joita pyritään edelleen vähentämään, mutta joita ei ole helppo täydellisesti poistaa. Nämä kompensoidaan rahoittamalla konsulttiyhtiö South Pole Groupin hallinnoimia Gold Standard -sertifioituja metsitysprojekteja Kolumbiassa .

COCA-COLAN ILMASTOSITOUMUKSET LYHYESTI

Ilmastonmuutos on kriittinen maailmanlaajuinen haaste ja myös juoma-alalta edellytetään toimia hiilipäästöjen vähentämiseksi. Sanna Marinin hallitusohjelman (2019) tavoitteena on, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Coca‑Cola on sitoutunut Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan, jonka tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius EU:n alueella vuoteen 2050 mennessä.

Coca‑Cola -yhtiön juomien koko arvoketjun hiilijalanjäljen pienentäminen ja nollapäästötavoitteen saavuttaminen edellyttää vaikuttavia, pitkän aikavälin parannuksia viidellä keskeisimmällä osa-alueella. Nämä ovat raaka-aineiden kasvatus, pakkausratkaisut, valmistus, jakelu ja kylmälaitteet, joista muodostuu valtaosa juomien arvoketjun ilmastopäästöistä. Coca‑Cola laskee näistä yli 200 maassa aiheutuvat päästöt omaan hiilijalanjälkeensä.

- Coca‑Cola saavutti vuonna 2013 tekemänsä sitoumuksensa vähentää juoman keskimääräistä hiilijalanjälkeä 25% (2020 vs. 2010).

- Tämän tavoitteen saavutettuaan Coca‑Cola asetti uuden tavoitteen vähentää toiminnastaan aiheutuvia Scope 1, 2 ja 3 -kasvihuonepäästöjä edelleen 25% vuoteen 2030 mennessä (vs. 2015).

- Coca‑Cola on kansainvälisesti sitoutunut tieteeseen perustuvaan tavoitteeseen (SBT) vähentää hiilipäästöjään koko arvoketjussa 25% vuoteen 2030 mennessä (vs. 2015) riippumatta siitä, miten paljon liiketoiminta kasvaa.

- Coca‑Cola ja sen juomien valmistajat pyrkivät saavuttamaan hiilineutraalin arvoketjun kansainvälisesti vuoteen 2050 mennessä.

- Sinebrychoff on sitoutunut tieteeseen perustuvaan tavoitteeseen (Science Based Target) vähentää hiilipäästöjään vuoteen 2030 mennessä (vs. 2015) siten, että ilmaston lämpötilan nousu rajoitetaan enintään 1,5 ˚C asteeseen.

- Coca Cola ja Sinebrychoff ovat yhdessä panostaneet jo lähes 10 vuotta juomapakkauksien hiilijalanjäljen pienentämiseen. Tähän on pyritty mm. käyttämällä vain kierrätettäviä pantillisia juomapakkauksia, vähentämällä pulloissa käytetyn muovin määrää ja lisäämällä kierrätetyn muovin käyttöä pakkauksissa jo vuodesta 2013.