OPEN 2022 IN BEELD

Jaarlijks organiseert Coca‑Cola in Nederland OPEN gesprekken met klanten, experts, NGO’s en anderen over belangrijke thema’s. In het najaar van 2022 organiseerden wij de vijfde jubileumeditie van OPEN.

Tijdens een evenement gingen we op dinsdag 11 oktober met elkaar in gesprek over verschillende belangrijke duurzaamheidsthema’s. Met uiteenlopende sprekers en experts, tafelgasten en een interactief mini-college. Vanuit zowel de zaal als via een livestream keken en discussieerden geïnteresseerden mee.

Tijdens OPEN 2022 stonden er vijf verschillende thema’s centraal die de maatschappij, onze partners en ons dagelijks bezighouden: klimaat, gezondere leefomgeving, water, verpakkingen en diversiteit & inclusiviteit. We gingen in gesprek met wetenschappers, young professionals, brancheverenigingen, ondernemers, creatieven, jongeren ambassadeurs en meer betrokkenen om te inspireren en van elkaar te leren.

Hieronder vind je een overzicht met de aftermovie, sessie opnames en foto's van de vijf inspirerende OPEN real talk sessies.

thumbnail open 2022

TERUGBLIK OPEN 2022

Heb je een óf meerdere OPEN real talk sessies gemist? Of wil je nog eens naar het evenement terugblikken? In het onderstaande overzicht hebben we alle sessies overzichtelijk samengevat en komen alle hoogtepunten aan bod! Veel kijkplezier!

Real Talk Sessie: Samen naar een gezondere leefomgeving

Bewuste keuzes maken voor onze gezondheid is actueler dan ooit. Als bedrijf voelen we een grote verantwoordelijkheid en zetten we stappen waar we kunnen. Maar we kunnen het niet alleen. Een gezonde leefomgeving vraagt een mix aan maatregelen waarin overheid, gezondheidsdeskundigen, bedrijven en consumenten een cruciale rol spelen.

In deze sessie gingen we in gesprek over ervaringen en mogelijke oplossingen om samen gedragsverandering te realiseren naar een gezonde(re) leefomgeving. Bekijk de sessie HIER.

Real Talk Sessie: D&I in je (bedrijfs)DNA

Diversiteit & inclusie: een onderwerp dat de afgelopen jaren veelbesproken is. Staat het nog steeds hoog op de agenda? Hoe veranker je D&I in het DNA van je organisatie? Hoe zorgen we ervoor dat het belang van een inclusieve werkvloer een structureel onderdeel vormt en het verder gaat dan losse initiatieven. En hoe halen we de spanning uit de discussie?

Een hoop vragen die in deze interactieve sessie met verschillende experts werden behandeld. En waarin er werd afgesloten met een aantal concrete oefeningen om dit alles zelf in praktijk te brengen!  Bekijk de sessie HIER.

Real Talk Sessie: Het pad naar nul; handvatten om klimaatneutraal te worden

De urgentie om klimaatverandering aan te pakken is hét vraagstuk van deze tijd. Onze ambitie is om in 2040 een klimaatneutraal bedrijf te zijn (scope 1-3). Een doelstelling die aansluit bij de acties en inspanningen van veel partijen en bedrijven.

Hoe zet je deze ambitie en agenda in acties voor de korte en middellange termijn en geef je deze transitie vorm? Sprekers van overheid, bedrijven, jongeren en anderen vertelden waar ze nu concreet mee bezig zijn, en vooral, hoe kunnen we dit aanjagen. Bekijk de sessie HIER.

Real Talk Sessie: Duurzaam omgaan met water: een live podcast

Deze zomer was het in heel Nederland duidelijker dan ooit: water is letterlijk van levensbelang. Een grote opgave voor de komende jaren en decennia is om onze omgang met water en de toegang tot water duurzaam te behouden.

Voor welke uitdagingen staat Nederland, waterland? Halen we alles uit de kast dat nodig is? Tijdens deze sessie bespraken de tafelgasten de urgentie, wat de rol en verantwoordelijkheid van partijen, zoals een bedrijf als het onze, is en hoe je daarin met elkaar kunt optrekken. Bekijk de sessie HIER

Real Talk Sessie: Reduce, Reuse, Recycle, Re-imagine...: wat is de toekomst voor verpakkingen?

Reduce, Reuse, Recycle, Re-imagine...: wat is de toekomst voor verpakkingen? Duurzaam verpakken zonder schade aan mens en milieu, en circulaire oplossingen realiseren.

Hoe jagen we dit verder aan: met welke oplossingen en pilots zijn partijen in de markt bezig? Welke doorbraken zijn nodig, wat biedt samenwerking over de keten en wat zijn de goede lessen als de lastige momenten? Hoe neem je klanten en consumenten hierin mee? In dit gesprek over verpakkingen kwamen uiteenlopende sprekers aan het woord over de next steps op het gebied van verpakkingen. Bekijk de sessie HIER

VRAGEN OVER OPEN?

Heb je vragen over OPEN of de sessies dan kun je altijd contact met ons opnemen via cocacolacommunicatie@coca-cola.com