socia-1

VI GIR MÅLTIDER TIL RØDE KORS

I Coca‑Cola er vi stolte over vårt lange partnerskap med Røde Kors. Vi markerer dette ved å gi en julegave som metter: 3 000 varme måltider som besøkende hos Fellesverket, MARTE nettverkssenter og familiesenteret på Stovner kan nyte i fellesskap.

Coca‑Cola har samarbeidet med Røde Kors i mange år – faktisk over 20 år i Norge, og over 100 år internasjonalt. Denne julen støtter vi Røde Kors, og deres lokale sentre, med et beløp som tilsvarer 3 000 varme måltider. Sammen med beløpet til måltidene legger vi til rette for at alle som besøker vår populære juletrailers Norges-turné kan støtte Røde Kors med en enkel Vipps-overføring.

– Gjennom Fellesverket, MARTE nettverkssenter og Familiesenteret på Stover gir Røde Kors brukerne tilbud om felles måltider. Coca‑Cola er glade for å støtte arbeidet de gjør for ungdom og familier med én million kroner, som skal gå til nettopp slike måltider. For oss handler julen om å dele fine, magiske øyeblikk – og i julehøytiden er det å komme sammen om slike varme måltider spesielt viktig for mange, sier Inger Marie Ingdahl, kommunikasjonsdirektør i Coca‑Cola Norge.

I Røde Kors setter de pris på tiltaket:

– Måltidene er viktige fordi mange av våre deltakere vokser opp i hjem med vedvarende lav inntekt. Vi er inne i en krevende tid der mat- og strømpriser øker, dette påvirker særlig de som har minst fra før. Flere rapporterer om at måltidet på Fellesverket er deres eneste varme måltid den dagen. Tiltak som dette virker sosialt utjevnende, og treffer bredt, uten å være stigmatiserende, sier Hodan Gulaid Sørlien, Rådgiver program for barn og unge i Røde kors. 

social-2

Fellesverket tilbyr samlende møteplasser for tusenvis av unge over hele landet. (Bilde: Røde Kors)

Fellesverket – et viktig tilbud til unge

Fellesverket sørger for at tusenvis av unge over hele landet får aktivitetstilbud, med 19 sentre i 16 byer i hele Norge, og flere er på trappene. Disse sentrene er med på å dekke et viktig behov i mange lokalsamfunn: Røde Kors registrerte økende forskjeller, og ville etablere et lavterskel, gratis aktivitetstilbud for alle unge; tilgjengelig også for de fra familier med mindre økonomiske midler. På aktivitetshusene får de unge mulighet til å treffes for bare å være sosiale, og de kan blant annet få leksehjelp, arbeidstrening eller gatemekling (teknikker for å løse konflikter på en konstruktiv måte).

social-3

(Foto: Røde Kors)

Kreative løsninger

De ulike sentrene velger selv om de bruker midlene til å bestille måltider fra andre, eller om de bruker dem til å lage en god middag sammen på aktivitetshuset. Coca‑Cola har fått bidra med måltider til Røde Kors også tidligere. Bildet viser kreativiteten medarbeiderne der viste da måltidene måtte tilpasses gjeldende koronaretningslinjer: På Fellesverket i Haugesund arrangerte de et digitalt matlagingskurs, der brukerne kunne plukke opp ingredienser på Fellesverket, for så å følge det digitale kurset hjemmefra.