res

COCA‑COLA INVESTERER I RESIRKULERINGSTEKNOLOGI FOR PLASTEMBALLASJE

Coca‑Cola Europacific Partners (CCEP) produserer og tapper Coca‑Cola sine produkter i Norge. Nylig utvidet CCEP sine investeringer i resirkuleringsteknologi – nærmere bestemt i oppstartsselskapet CuRe Technology (CuRe).

CuRe sin resirkuleringsprosess – “polyester rejuvenation” – gjør plastavfall som ikke kan resirkuleres på vanlig, mekanisk måte om til høykvalitets resirkulert PET. Karbonavtrykket på dette materialet er rundt 65 % lavere enn jomfruplast¹, det kan brukes til mat- og drikkevareemballasje og kan gjenvinnes mange ganger.

Gjennom dette samarbeidet forlenger man livsløpet til plast som tidligere ville være vanskelig å resirkulere, og lager en ny materialstrøm for rPET. Målet er å akselerere overgangen til flasker som er helt uten fossil jomfruplast, og bringe både selskap og industri nærmere en sirkulær økonomi for plastemballasje.

– Vi har forpliktet oss til å redusere miljøpåvirkningen fra vår emballasje, og til å eliminere bruken av fossilbasert jomfruplast i flaskene våre, innen utgangen av dette tiåret. Vi må tenke stort for å løse utfordringer som knytter seg til emballasje, gjennom CCEP Ventures kan vi akselerere nye løsninger som bidrar til at vi når målene våre. Teknologien til CuRe vil gi oss tilgang til resirkulert plast, som igjen vil skape fortgang i overgangen til en sirkulær økonomi for emballasjen vår, sier Joe Franses, VP Sustainability at CCEP.

[1] Basert på CuRes livsløpsvurdering, karbonutslippsreduksjoner sammenlignet med fossil: 2022 modell