ZRÓWNOWAŻONE ROLNICTWO

Zrównoważony rozwój

Lepsze wykorzystanie składników

Jakość i integralność naszych produktów zależy od zrównoważonego łańcucha dostaw z dobrze prosperującymi społecznościami rolniczymi i ekosystemami. 

Wierzymy, że zrównoważone rolnictwo oferuje rozwiązania dla innych, powiązanych ze sobą kwestii, takich jak prawa człowieka, bezpieczeństwo wodne, odporność na zmiany klimatu, redukcja emisji gazów cieplarnianych i wzmocnienie pozycji kobiet. Współpracujemy z naszymi dostawcami i partnerami w celu wprowadzenia zmian systemowych w naszym łańcuchu dostaw produktów rolnych.

64% naszych priorytetowych składników pozyskiwanych globalnie pochodziło ze zrównoważonych źródeł w zgodzie z naszym standardem lidera* oraz stosownie do naszych Zasad Zrównoważonego Rolnictwa.

*Standard Lidera odnosi się do ilości dostaw zweryfikowaną zgodnie z zatwierdzoną przez firmę weryfikacją od organów zewnętrznych, która odpowiada naszym Zasadom Zrównoważonego Rolnictwa.

 

Zrównoważone składniki

Pozyskujemy szeroką gamę składników z surowców rolnych, takich jak trzcina cukrowa, buraki cukrowe, kukurydza, owoce, kawa, herbata i soja ze złożonych globalnych łańcuchów dostaw, a także powiększającą się gamę nowych składników, takich jak orzechy, zioła i nabiał.

Naszym priorytetem jest zapewnianie, aby te składniki były produkowane z poszanowaniem pracowników rolnych i ich społeczności, jednocześnie chroniąc ekosystemy.

Zasady Zrównoważonego Rolnictwa

Angażujemy się we współpracę z naszymi dostawcami w celu promowania zrównoważonych praktyk rolniczych i budowania zdolności dostawców do spełniania standardów w zakresie praw człowieka i praw pracowniczych, ochrony środowiska oraz odpowiedzialnego zarządzania gospodarstwem.

Angażowanienaszych dostawców

Nie kupujemy surowców rolnych bezpośrednio od gospodarstw rolnych, ale pozyskujemy w większości przetworzone i rafinowane składniki od dostawców. Dlatego bardzo ważna jest dla nas współpraca z dostawcami, aby osiągnąć naszą wizję zrównoważonego rolnictwa i zachęcić ich gospodarstwa rolne do tego samego, kładąc nacisk na współpracę i ciągłe doskonalenie.

Badamy sposoby włączenia kwestii zrównoważonego rolnictwa do naszych procedur audytu dostawców, na przykład podczas audytu naszych Zasad Przewodnich dla Dostawców i wymagań dotyczących jakości żywności w zakładach przetwórczych.

Jesteśmy również zaangażowani we współpracę w ramach szeroko pojętej branży i wspieramy wiarygodne standardy osób trzecich, aby usprawnić proces pozyskania wiarygodności i certyfikacji dla rolników w naszym łańcuchu dostaw. Na przykład Ocena Zrównoważonego Gospodarstwa w ramach platformy Inicjatywy na rzecz Zrównoważonego Rolnictwa (SAI), standard zrównoważonej uprawy trzciny cukrowej Bonsucro i certyfikaty Rainforest Alliance to trzy z wiodących standardów, które popieramy.

Ponadto współpracujemy bezpośrednio z rolnikami w kluczowych regionach zaopatrzenia, aby pomóc w rozwiązaniu istotnych kwestii w naszym łańcuchu dostaw produktów rolnych.

Aby zapewnić lepszy wgląd i przejrzystość naszego łańcucha dostaw składników, tutaj znajdziesz listę Tier 1 dostawców, reprezentujących 80% globalnych wydatków na nasze 4 najważniejsze składniki pod względem ilości, tj. cukier (trzcina cukrowa i buraki cukrowe), kukurydza (HFCS) i sok pomarańczowy.

Powiązania z innymi priorytetami dot. zrównoważonego rozwoju

Nasza strategia zrównoważonego rolnictwa jest powiązana z innymi priorytetami związanymi z obszarami zrównoważonego rozwoju, takimi jak woda, zmiany klimatyczne, odpady, wzmocnienie pozycji kobiet i prawa człowieka.

Zmiany klimatyczne

Z uwagi na to, że zmiany klimatyczne prowadzą do zmiennych i ekstremalnych warunków pogodowych, zrównoważone praktyki rolnicze odgrywają istotną rolę we wspieraniu odporności w całym naszym łańcuchu dostaw i w społecznościach, które dostarczają nam składniki rolne.

Woda

Około 92% naszego śladu wodnego jest związane ze składnikami używanymi w naszych produktach. Dzięki naszym zasadom i standardom zrównoważonego rolnictwa wspieramy lepszą gospodarkę wodną w całym gospodarstwie, na przykład poprzez zwiększenie zawartości materii organicznej w glebie, aby zatrzymywała więcej wilgoci, poprzez poprawę struktury gleby, aby zapobiec powodziom i erozji oraz poprzez poprawę wydajności nawadniania. Łagodzi to również skutki suszy i wspiera odporność rolników i społeczności rolniczych na zmiany klimatyczne.

Emisja gazów cieplarnianych

Rolnictwo jest źródłem emisji gazów cieplarnianych i odpowiada za 10-15% naszego śladu węglowego. Praktyki, do których zachęcamy w naszych Zasadach Zrównoważonego Rolnictwa, mają na celu zmniejszenie tych emisji i wspieranie zdrowych gleb, które ostatecznie będą w stanie sekwestrować i magazynować węgiel.

Zdrowie i dobrostan zwierząt

Nieustannie pracujemy nad ofertą nowych produktów o doskonałym smaku dla naszych konsumentów. Aktywnie współpracujemy z naszymi globalnymi zakładami mleczarskimi i dostawcami nad wdrażaniem odpowiednich standardów i procedur w gospodarstwach oraz opracowywaniem planów ciągłego udoskonalenia.

Wspólnie z naszymi wewnętrznymi i zewnętrznymi partnerami opracowaliśmy pierwsze zasady dotyczące Zdrowia i dobrostanu i zwierząt. Współpracujemy również z innymi firmami w ramach partnerstwa Sustainable Dairy Partnership (SAI) w celu opracowania wielobranżowego modelu zrównoważonego rozwoju w branży mleczarskiej.

Prawa człowieka

Poszanowanie praw człowieka w naszej działalności i całym łańcuchu dostaw jest podstawową wartością The Coca‑Cola Company. Stosujemy należytą staranność w zakresie praw człowieka, aby proaktywnie identyfikować i ograniczać ryzyko dla osób będących częścią naszego łańcucha dostaw produktów rolnych. W ramach tego procesu przeprowadziliśmy ponad 20 badań dotyczących praw człowieka w kluczowych krajach, które dostarczają nam cukier, jeden z naszych największych towarów. Zidentyfikowaliśmy zagrożenia dla praw człowieka, szczególnie w małych, niezależnych gospodarstwach rolnych oraz u zewnętrznych podwykonawców, i podjęliśmy konkretne działania naprawcze i działania mające na celu włączenie tej wiedzy do polityki i praktyk młynów i gospodarstw rolnych w naszym łańcuchu dostaw.

Wzmacnianie pozycji kobiet

Kobiety wnoszą znaczący wkład w system Coca‑Cola na całym świecie, w tym w nasz łańcuch dostaw rolnych, gdzie odgrywają istotną rolę w produkcji i przetwórstwie po zbiorach. Opieramy się na dynamice stworzonej przez nasz trwający dekadę program 5by20® i pracujemy nad wspólną przyszłością, która umożliwi dostęp do większej liczby równych możliwości. 

W 2022 r. system Coca‑Cola przeznaczył około 900 mln dolarów u zróżnicowanych Tier 1 dostawców w Stanach Zjednoczonych. 

Dodatkowe źródła dotyczące zrównoważonego rolnictwa