Dela den magiska julstämningen

Skapa den bästa sortens magi!

Det finns en jultomte i oss alla. Nu är det dags att omfamna den och sprida julmagi.

Kom in i julstämningen

Få chansen att vinna underbara priser eller ta reda på vilken typ av jultomte du är med vårt Tomtequiz. 

Ta chansen att vinna

Dela julens magi med dina nära och kära

Skanna QR-koden på din favorit Coca‑Cola och spela i Coke-appen för en chans att vinna dessa magiska priser:

 

  • Högtalare
  • Chromecast
  • Merch
Coca-Cola Christmas Present

Vad är du för jultomte?

Upptäck din inre jultomte

Det är enkelt. Världen behöver fler jultomtar. Och du kan hjälpa till. Gör vårt quiz och upptäck vilken sorts jultomte du är. Låt oss sprida julandan!

Coca-Cola Christmas Santa

Världen behöver fler jultomtar

Den här julen vill Coca‑Cola belysa personer runt om i landet som skapar den bästa sortens magi och gör världen lite snällare. Coca‑Cola kommer att välja ut ett antal personer och initiativ att uppmärksamma och stötta på olika sätt så att de kan göra ännu mer och inspirera fler till goda gärningar. Läs mer om initiativet här.

Coca-Cola Christmas

Vill du vinna grymma priser? Ladda ner Coca‑Cola Appen!

Ladda ner Coca‑Cola appen för chansen att vinna grymma priser. Ange kod under kork eller spela våra spel för att samla valutor i appen. Så enkelt är det!

ANVÄNDARVILLKOR: Coca‑Cola julkampanj 2023

Vänligen läs igenom dessa användarvillkor (dessa “Villkor”) noggrant. Villkoren innehåller viktig information om hur du får använda den här tjänsten. Om det är någon del av dessa Villkor du inte förstår, så be en förälder eller vårdnadshavare att hjälpa dig. 

Det är [COCA-COLA SERVICES SA (“oss” eller “vi”) organiserar denna kampanj. [Coca‑Cola AB med säte på Dryckesvägen 2C, 136 89 Haninge, Sverige], koordinerar kampanjen och tjänsterna från 1/11/2023 tom 31/12/2023. Dessa Villkor beskriver hur du kan delta i julkampanjen, hur och när du kan vinna och hur du kan lösa in dina vinster. Från och med nu så kommer vi att hänvisa till den upplevelsen som ”Tjänsterna”.

Du måste vara medveten om, och godta, dessa Villkor innan du löser in dina vinster. Du kan när som helst få tillgång till dessa Villkor genom att klicka på länken här https://www.coca-cola.com/se/sv/offerings/christmas-2023 Om du inte samtycker till villkoren ska du inte besöka eller använda tjänsterna.

Denna tjänst är öppen för invånare bosatta i Sverige, som är äldre än 13 år. Anställda och direkta familjemedlemmar till anställda hos Coca‑Cola AB, Coca‑Cola Europacific Partners, deras dotterbolag, byråer eller andra med professionell koppling till kampanjen får inte delta. Om du är under 18 år, bör du endast använda Tjänsterna om du har fått juridiskt tillstånd av din förälder eller vårdnadshavare att använda Tjänsterna. Våra tjänster är inte avsedda för barn under 13 år. Vänligen gå inte in på, eller använd, våra Tjänster om du är yngre än 13 år. 

1. Kan Villkoren ändras?

Vi kan ändra Villkoren för att följa en ändring i lagen eller för att anpassa dem till en förändring i Tjänsterna.  Om vi gör det så kommer vi att meddela dig på ett rimligt sätt, och lägga upp de omarbetade Villkoren för Tjänsterna på sidan. Om du fortsätter att gå in på, och använda Tjänsterna efter att vi har meddelat förändringarna så räknas det som ett godkännande av förändringarna. Om du inte godkänner de ändrade Villkoren så måste du sluta att gå in på och använda Tjänsterna. Ändringar som vi gör kommer inte att gälla för eventuella tvister mellan dig och oss som uppkom före den dag när de reviderade villkoren började tillämpas. 

Vi förbehåller oss alla rättigheter att verifiera alla deltaganden och vinnare, samt rättigheten att neka vinst / dra tillbaka vinst / neka fortsatt deltagande i kampanjen om det finns skäl att tro att dessa regler och villkor inte har följts. 

Vid omständigheter utom vår kontroll, så som bedrägeri, missbruk och/eller fel (mänskligt eller tekniskt), som kan påverka deltagandet eller prisutdelning i denna kampanj, förbehåller vi oss alla rättigheter att avsluta / ändra på kampanjen eller dessa villkor när som helst, men försöker alltid att minimera påverkan eller missnöje för våra deltagare.

2. Samlar vi in och använder dina Personliga Data? 

Dataskydd: Arrangören, dess agent och prispartner kommer endast att använda den personliga informationen som tillhandahålls för att administrera kampanjen, såvida vi inte har ditt samtycke och du har valt att ta emot framtida marknadsföringskommunikation. Din personliga information kommer alltid att vara konfidentiell och behandlas i enlighet med tillämpliga bestämmelser om dataskydd och vår integritetspolicy: https://www.coca-cola.se/personuppgifter. Du kan begära åtkomst till din personliga information eller begära att data raderas genom att kontakta https://www.coca-cola.se/om-oss/kontakt/konsumentkontakt. Genom att delta i kampanjen ger du samtycke till användning av personlig data så som beskrivet här. Du kan när som helst ångra ditt samtycke.

3. Vilka regler gäller för ditt användande av Tjänsterna? 

När du använder Tjänsterna så måste du hålla dig till lagen. Du får inte heller:

Använda Tjänsterna för något kommersiellt (snarare än personligt) syfte, till exempel för att lägga ut annonser. 

Använda Tjänsterna på ett sätt som är bedrägligt eller på annat sätt överträder lagen.

Hindra Tjänsternas funktion eller förhindra någon att använda Tjänsterna.

Försöka dela upp Tjänsterna eller någon del av dem, förutom i de fall där lagen inte tillåter oss att hindra dig från att göra det. 

Avlägsna upphovsrätt, varumärke eller annan symbol för ägande från Tjänsterna. Dessa tillkännagivanden inkluderar till exempel ®, ™, and ©.

Inkludera någon del av Tjänsterna i produkt eller tjänst. 

Du är ansvarig för att införskaffa och betala för enheterna, Internetuppkopplingen, och all annan utrustning eller tjänst som du behöver för att använda Tjänsterna.

4. Behöver du registrera dig?

Du behöver registrera dig för att använda Tjänsterna. Om vi har giltig orsak så kan vi avvisa registreringen eller kräva att du ändrar e-postadress eller annan information som du ger oss när du registrerar dig. Du kommer att få e-posten på den e-postadress som du har angivit. För att fullfölja registreringen måste du trycka på “Fortsätt”-knappen i det mottagna e-postmeddelandet. Det e-postmeddelande som du har mottagit är enbart för ditt eget bruk, och du bör inte dela med dig av det. Vi är inte ansvariga för någon användning av ditt e-postkonto eller e-postmeddelandet som har orsakats av att du inte varit tillräckligt noga med att hålla det konfidentiellt. Registreringen måste göras omedelbart av den person som deltar i tävlingen. Förfalskade registreringar, multipla registreringar eller registreringar via konton som har använt metoder som datamakron, skript eller automatiserade enheter eller processer kommer inte att tillåtas, och alla sådana registreringar diskvalificeras. Varje person som bryter mot detta kommer att uteslutas från att delta. I händelse av misstänkt aktivitet förbehåller sig arrangören rätten att utkräva bevis på deltagarens/vinnarens legitimitet.  

5. Vad kan du vinna i julkampanjen?

Den här kampanjen äger rum mellan 1/11 -31/12 2023. 

Följande priser finns att vinna:

  • 110 st jultröjor Värde 426 SEK.

  • 50 st västar Värde 756 SEK. 

  • 50 julmössor. Värde 144 SEK.

  • 20 st Chromecast. Värde 693 SEK.

  • 15 st högtalare. Värde 1474 SEK.

Du kan max vinna: 

  • Max 1st pris av den samlade prispotten 
  • Samma pris kan inte lösas in mer än en gång (1) per privat hushåll (inklusive alla personer som bor på samma adress).

Hur får jag mitt pris?

När en vinnare vinner ett fysiskt pris klickar de på ”redeem” i “My Prizes”-sektionen. De skickas då vidare till vår fullgörandepartners hemsida där de behöver ange den begärda informationen på det skyddade formuläret, inklusive namn, adress, e-post, telefonnummer, voucher code och detaljer som behövs för verifikationen. Inkorrekta detaljer kan medföra att priset förloras eller inte kan levereras i avsedd form eller tid. Om en vinnare inte har svarat på underrättelsen inom 7 dagar, eller om en utsedd vinnare inte är kvalificerad, eller på annat sätt motstrider dessa villkor, eller inte kan ta emot priset av andra orsaker, förbehåller sig arrangören rätten att återta priset, och om tiden medger, låta priset gå tillbaka till kampanjen.  Priserna får inte säljas, auktioneras eller annonseras för försäljning, varken online, i tidningar eller någon annanstans. I händelse av misstänkt aktivitet förbehåller sig arrangören rätten att utkräva bevis på deltagarens/vinnarens legitimitet. Inget alternativt pris kommer att finnas tillgängligt helt eller delvis, utom i fall utanför arrangörens rimliga kontroll. Premiumleverantören förbehåller sig rätten att erbjuda ett lämpligt alternativ med lika eller större värde. Om inte annat avtalats skriftligen av arrangören kommer priset endast att delas ut direkt till vinnaren.

6. Vilket innehåll äger vi? 

Vi och våra leverantörer äger Tjänsterna, som är skyddade av vissa rättigheter och lagar. Våra varunamn, varumärken, tjänstemärken, associerade logotyper och symboler som finns i Tjänsten (vi hänvisar till alla dessa som ”Våra Märken”). Du får inte använda Våra Märken i samband med någon annan produkt eller tjänst som inte är vår eller på ett sätt som kan verka förvirrande avseende vem som äger Våra Märken. 

7. Vilket är vårt ansvar avseende Tjänsterna?

Innehållet som finns tillgängligt genom Tjänsterna är endast för allmänna informationssyften och utgör inga råd. Vi försöker att hålla Tjänsterna igång utan avbrott men vi kan inte garantera att de alltid kommer att vara tillgängliga, uppdaterade, kompletta, korrekta eller säkra. Tjänsterna kan inkludera misstag och material som bryter mot dessa Villkor. Det kan också hända att andra personer ändrar Tjänsterna utan vår tillåtelse. Om du ser några sådana förändringar, ber vi dig kontakta oss på coca-colasverige@coca-cola.com.

I den utsträckning lagen tillåter är varken arrangören eller kampanjpartnerna ansvariga för:

a. Eventuell felaktig eller felaktig kodinmatning, eller för felaktig eller misslyckad elektronisk dataöverföring;

b. Obehörig åtkomst till, stöld, förstörelse eller ändring av koder under kampanjperioden

c. Kommunikationslinjefel, som av någon anledning, med avseende på utrustning, system, nätverk, linjer, satelliter, servrar, datorer eller leverantörer används i någon aspekt av denna kampanj.

d. Hinder eller otillgänglighet till Internet, Applikationen eller Webbplatsen eller en kombination därav;

e. Skador på deltagarnas eller annan persons dator som kan vara relaterad till eller till följd av eventuella försök att delta i kampanjen.

f. Olyckor, sena leveranser, kostnader och eventuella skador, oavsett deras natur eller orsak, till följd av deltagandet i denna kampanj, tilldelningen av priset, mottagandet eller användningen av priset i någon form.

g. alla fall av force majeure som hindrar vinnarna från att dra fördel av priset.

Denna klausul gäller inte i händelse av allvarliga eller uppsåtliga missförhållanden från arrangörernas eller deras representanters sida.

8. Hur kan dessa Villkor avslutas? 

Vi kan permanent eller tillfälligt avsluta dessa Villkor och din rätt att använda Tjänsterna. Om möjligt kommer vi att meddela dig minst tjugofyra (24) timmar före sådan indragning eller sådant avslutande. Om vi däremot har rimlig anledning att tro att du har överträtt ett viktigt villkor i dessa Villkor, så kan vi omedelbart dra in eller avsluta din rätt att använda Tjänsterna. 

Du kan när som helst sluta att använda Tjänsterna. 

Vi kommer att avsluta alla Tjänster när julkampanjen är avslutad. 

9. Vilken lag är tillämpbar på Villkoren?

Dessa Villkor styrs av SVENSKA lagar. Alla tvister mellan dig och oss som är relaterade till Tjänsterna kommer att avgöras vid behörig domstol i SVERIGE.  

10. Hur kan du kontakta oss?

Om du har ett förslag, en fråga eller ett klagomål angående Tjänsterna ber vi dig kontakta oss via https://www.coca-cola.se/om-oss/kontakt/konsumentkontakt. Vi ber dig att inte inkludera kreditkortsinformation eller annan känslig information i din kontakt via e-post med oss.

Om du delar med dig av idéer eller förslag, om Tjänsterna eller något annat, så innebär det att du ger ditt samtycke till att dina idéer och förslag inte är konfidentiella utan att vi får använda dem för valfritt syfte, utan ersättning eller annan plikt gentemot dig, och utan att behöva ange dig som källa.