COCA‑COLA ZAVÁDZA NEODNÍMATEĽNÉ VIEČKA V CELOM SVOJOM PORTFÓLIU NÁPOJOV

Invalid date. Please publish page or set Publication Date

Bratislava, 12. apríla 2023 – Coca‑Cola, najväčšia nápojárska spoločnosť sveta, zavádza neodnímateľné uzávery v rámci celého svojho portfólia nápojov v Česku a na Slovensku. Pod sloganom „Navždy spolu“ predstavuje svojim zákazníkom novinku, ktorá má zabezpečiť, že je viečko pevne spojené so zvyškom obalu a bude sa ľahšie recyklovať. V priebehu prvej polovice roka dôjde k úplnému nahradeniu pôvodných uzáverov a vyrábať sa budú iba nápoje s novým typom neodnímateľného viečka.

Neodnímateľné uzávery na fľašiach uľahčia udržanie všetkých častí nápojových obalov pohromade aj po ich konzumácii. Vďaka tomu budú zber a následná recyklácia výrazne jednoduchšie. Toto nové riešenie zaisťuje, že keď zákazníci značky Coca‑Cola recyklujú fľaše, nezostane po nich žiadny uzáver, čo pomáha zlepšiť zber a recykláciu a znížiť množstvo odpadu. Pri novom viečku je systém otvárania rovnaký ako pri bežnom uzávere. Inovácia spočíva v krúžku okolo hrdla fľaše, ku ktorému je pripevnené pútko, ktoré drží uzáver pripevnený k fľaši po odskrutkovaní a zároveň umožňuje jej hermetické uzavretie. Ide pritom o pohodlné riešenie, ktoré spotrebiteľom poskytuje možnosť vychutnať si svoj obľúbený nápoj ako doteraz a zároveň zaisťuje, že uzáver je recyklovaný spoločne s fľašou.

Všetky plastové fľaše Coca‑Cola, vrátane uzáverov, sú pritom už mnoho rokov 100 % recyklovateľné, ale nie všetky sa recyklujú. Viečka od fliaš sa často vyhadzujú a končia v odpade. „Náš inovatívny nový dizajn znamená, že uzáver zostáva po otvorení pevne spojený s fľašou, čím sa znižuje možnosť jeho vyhodenia a zároveň poskytuje našim zákazníkom zážitok, na ktorý sú zvyknutí. Zmena v podobe neodnímateľných viečok sa týka celého portfólia nápojov Coca‑Cola v plastových fľašiach. Spoločnosť Coca‑Cola je tak prvou nápojovou firmou v Česku a na Slovensku, ktorá zavádza túto novinku na kompletné portfólio nápojov,“ vysvetľuje Martina Lovětínská, marketingová riaditeľka Coca‑Cola HBC Česko a Slovensko. 

Pred samotným uvedením na trh zrealizovala Coca‑Cola rozsiahly prieskum a testovanie medzi spotrebiteľmi, aby zabezpečila, že fľaše s inovovanými, trvale pripevnenými viečkami budú praktické, hygienické, bezpečné a ľahko použiteľné. Nový uzáver má aj praktické výhody, napr. pre osoby s hendikepom alebo vodičov, ktorí môžu fľašu ľahšie znovu uzavrieť jednou rukou. O novom uzávere budú zákazníci informovaní ako v mieste predaja, tak aj prostredníctvom ďalších komunikačných nástrojov spoločnosti Coca‑Cola.

Nariadenie Európskej únie týkajúce sa jednorazových plastov ukladá povinné používanie neodnímateľných viečok od 3. júla 2024. Coca‑Cola tak predchádza toto nariadenie a už od polovice roka, kedy najneskôr dôjde k dopredaniu nápojov so starým typom uzáverov, budú už v predajnej sieti iba nápoje v obaloch s neodnímateľným viečkom.

Rozhodnutie spoločnosti Coca‑Cola oceňujú odborníci v oblasti udržateľnosti a cirkulárnej ekonomiky. „Vítame krok spoločnosti Coca‑Cola k urýchlenému uvedeniu nového dizajnu fliaš na slovenský trh. Vieme totiž, že väčšina environmentálnych dopadov produktov vzniká už vo fáze návrhu a dizajnu a táto nová podoba pripnutého viečka cieli na obmedzenie plastového odpadu vo voľnej prírode, kde viečka často končili. Táto podoba fliaš bude stále častejšia, do roku 2024 by totiž už mali byť pripnuté viečka štandardom v celej Európskej únii,“ uvádza Laura Mitroliosová, CEO CIRA Advisory s.r.o.

Nové inovatívne riešenie vítajú aj firmy, ktoré sa zaoberajú recykláciou plastov. „Ideálna je recyklácia celého obalu, teda aj s viečkom. Pri spracovaní je u nás celý obal rozsekaný na malé kúsky a vo vodnom kúpeli materiál viečka vypláva. Tým je oddelený od vločiek PET. Materiál potom posúvame našim odberateľom. Je veľmi kvalitnou a žiadanou surovinou, z ktorej sa vyrábajú inštalatérske rúry, palety, kontajnery, krabice a ďalšie výrobky,“ opisuje Thomas Billes, generálny riaditeľ spoločnosti PET to PET Recycling.

Prechod na neodnímateľné viečka je ďalším čriepkom v mozaike ambicióznej environmentálnej stratégie spoločnosti Coca‑Cola „World Without Waste“. Jej súčasťou je dosiahnutie stopercentnej recyklovateľnosti nápojových obalov, čo sa na českom i európskom trhu spoločnosti Coca‑Cola HBC už podarilo splniť. Do roku 2025 plánuje v krajinách Európskej únie zvýšiť pomer recyklovaného PET-u vo svojich fľašiach až na 50 %. Do roku 2030 chce spoločnosť vytriediť a zrecyklovať rovnaké množstvo nápojových obalov, aké uvedie na trh. Do roku 2040 plánuje mať Coca‑Cola uhlíkovo neutrálne podnikanie v celom svojom hodnotovom reťazci.

Na dosiahnutie svojho cieľa podnikne Coca‑Cola HBC nasledujúce kroky:

• do roku 2025 investuje 250 miliónov EUR do aktivít, ktoré povedú k zníženiu emisií,

• do roku 2040 dekarbonizuje výrobné procesy prechodom na 100 % obnoviteľnú elektrickú energiu a nízkouhlíkové zdroje energie prostredníctvom inovácií v oblasti energetickej účinnosti,

• zvýši podiel rPET materiálov prijatím bezobalových alebo opätovne použiteľných riešení a zníži plasty v sekundárnych obaloch na minimálne 50 % v roku 2025,

• poskytne zákazníkom energeticky účinné a ekologické chladničky s technológiou SmartCool,

• zníži emisie z prírodných prísad, ktoré používa vo svojich nápojoch,

• implementuje program „Zelený vozový park“, aby boli podporené alternatívy s nízkymi alebo žiadnymi emisiami uhlíka.

Kontakt pre médiá:
Kamila Márföldy, tel.: 0905 967 995, e-mail: marfoldy@seesame.com
Tomáš Kočí, tel.: 0917 103 119, e-mail: koci@seesame.com