Phân loại

Hương vị kiểu Hy Lạp/Hương cam

Dinh dưỡng
GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRONG 170 ml​
NĂNG LƯỢNG 91 kcal
CHẤT ĐẠM 1,62 g
CHẤT BÉO 1,14 g
CARBOHYDRATE 18 g
ĐƯỜNG 15g
NATRI ≤ 165 mg
VITAMIN B3 ≥ 1,7 mg
VITAMIN E ≥ 1,4 mg
CANXI ≥ 102 mg
KẼM ≥ 0,9 mg

Thành phần

Nước, đường, sữa chua hoàn nguyên (35%) (nước, sữa bột nguyên kem, sữa bột tách béo, sữa chua bột), nước ép táo hoàn nguyên (10%), chất ổn định (466, 415, 412), chất điều chỉnh độ acid (330, 270, 331(iii)), calcium lactate pentahydrate, hương liệu tự nhiên và tổng hợp (cam, sữa chua kiểu Hy Lạp), hỗn hợp (kẽm, vitamin B3, vitamin E), chất tạo ngọt tổng hợp (950, 955).

Hương vị kiểu Hy Lap/Hương việt quất

Dinh dưỡng
GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRONG 170 ml
NĂNG LƯỢNG 91 kcal
CHẤT ĐẠM 1,62 g
CHẤT BÉO 1,14 g
CARBOHYDRATE 18 g
ĐƯỜNG 15g
NATRI ≤ 165 mg
VITAMIN B3 ≥ 1,7 mg
VITAMIN E ≥ 1,4 mg
CANXI ≥ 102 mg
KẼM ≥ 0,9 mg

Thành phần

Nước, đường, sữa chua hoàn nguyên (35%) (nước, sữa bột nguyên kem, sữa bột tách béo, sữa chua bột), nước ép táo hoàn nguyên (10%), chất ổn định (466, 415, 412), chất điều chỉnh độ acid (330, 270, 331(iii)), calcium lactate pentahydrate, hương liệu tự nhiên & tổng hợp (việt quất, sữa chua kiểu Hy Lạp), hỗn hợp (kẽm, vitamin B3, vitamin E), chất tạo ngọt tổng hợp (950, 955).