Të ushqyerit
Sasia e servimit 1436105014g
Vlera energjetike -170297432kcal
Yndyrna: -1898862076g 575772831g
Nga të cilat acide yndyrore të ngopura: -1455781962g -2020991685g
Karbohidrate: 656958130g 1340362132g
Nga të cilat sheqerna: -627266762g 1481329813g
Proteina: 900940881g -250468390g
Kripë: -657553262g -579233020g
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.