उत्पादनहरू

चार्ज्ड को बोतल

चार्ज्ड

नेपालको सबभन्दा नयाँ इलेक्ट्रिफाइङ ड्रिङ्क ⚡ 👊 #GetYourChargerNow

यो निम्न आकारहरूमा उपलब्ध छ:
PET: 250ml

Charged2

Nutritional Information Label
पोषण सम्बन्धी जानकारी
Serving Size Label
100 ml
Serving Size Value
% RDA** प्रति
Calories From Fat Label
Calories From Fat Value
Calories Label
एनर्जी 62kcal
Calories Value
7.8%
Carbohydrates Label
कार्वोहाइड्रेट्स
Carbohydrates Value
15.4g
Carbohydrates Percentage
-
Total Sugars Label
टोटल सुगर
Total Sugars Value
15.3g
Total Sugars Percentage
-
Included Sugar Label
थप सुगर
Included Sugars Value
15.3g
Included Sugars Percentage
76.5%
Total Fat Label
टोटल फ्याट
Total Fat Value
0g
Total Fat Percentage
0%
Protein Label
प्रोटिन
Protein Value
0g
Protein Percentage
0%
Sodium Label
सोडियम
Sodium Value
13.8mg
Sodium Percentage
1.7%
Daily Percentage Label
* Based on 2000 kcal diet
Description

अवयवहरू

कार्बोनेटेड वाटर, सुगर, एसिडिटि रेगुलेटर (330,331(iii)), क्याफिन (24.6mg/100ml), रङ्ग (129), स्ट्याबलाईजर (452(i)), प्रिजरभेटिभ्स (211), फ्लेभर (नेचर-आइडेन्टिकल फ्लेभरिङ सब्सट्यान्स)।

उच्च क्याफिन: "61.5mg/250ml". बच्चाहरू, गर्भवती वा स्तनपान गराउने महिलाहरू, क्याफिन प्रति संवेदनशील व्यक्तिहरूका लागि सुझाव गरिँदैन। दिनमा 500ml भन्दा धेरै नपिउनुहोस्।