उत्पादनहरू

कोका-कोला क्लासिकको बोतल

कोका कोला

क्लासिक कोका-कोलाको स्वादलाई कसैले नभेट्ने गरि सबै कुरासँग मिल्ने गरि तयार गरिएको छ।¹

यो निम्न आकारहरूमा उपलब्ध छ:
क्यान: 180 ml, 300 ml, 330 ml
RGB: 200 ml, 300 ml, 330 ml
PET: 250 ml, 300 ml, 400 ml, 600 ml, 750 ml, 1250 ml, 1500 ml, 1750 ml 2000 ml, 2250 ml

Coca‑Cola-Original

Nutritional Information Label
पोषण सम्बन्धी जानकारी
Serving Size Label
100mL
Serving Size Value
% RDA** प्रति
Calories Label
एनर्जी 44kcal
Calories Value
4.4%
Carbohydrates Label
कार्वोहाइड्रेट्स
Carbohydrates Value
10.9g
Carbohydrates Percentage
-
Total Sugars Label
टोटल सुगर
Total Sugars Value
10.6g
Total Sugars Percentage
-
Included Sugar Label
थप सुगर
Included Sugars Value
10.6g
Included Sugars Percentage
42.4%
Total Fat Label
टोटल फ्याट
Total Fat Value
0g
Total Fat Percentage
0%
Protein Label
प्रोटिन
Protein Value
0g
Protein Percentage
-
Sodium Label
सोडियम
Sodium Value
8.5mg
Sodium Percentage
0.9%
Daily Percentage Label
* 2000 kcal डाइटका आधारमा
Description

अवयवहरू

कार्वोनेटेड वाटर, चिनी, एसिडिटि रेगुलेटर (338), क्याफिन (8.7mg/100g), रङ्ग (150d), फ्लेभर (प्राकृतिक फ्लेभरिङ पदार्थ)।