उत्पादन

कोका-कोला Zero Sugar को चिसो बोतल

कोका-कोला® Zero Sugar

नयाँ कोक Zero Sugar आइपुग्यो। कोकको उही उत्कृष्ट स्वाद Zero Sugar सँग।

यो निम्न आकारहरूमा उपलब्ध छ:
क्यान: 180ml, 300ml, 300 ml x6, 330ml, 350ml,
PET: 250ml, 600ml, 750ml

Coca‑Cola Zero

Nutritional Information Label
पोषण सम्बन्धी जानकारी
Serving Size Label
100 ml
Serving Size Value
% RDA** प्रति सर्भ
Calories Label
एनर्जी 0kcal
Calories Value
0%
Carbohydrates Label
कार्वोहाइड्रेट्स
Carbohydrates Value
0g
Carbohydrates Percentage
-
Total Sugars Label
टोटल सुगर
Total Sugars Value
0g
Total Sugars Percentage
-
Included Sugar Label
थप सुगर
Included Sugars Value
0g
Included Sugars Percentage
0%
Total Fat Label
टोटल फ्याट
Total Fat Value
0g
Total Fat Percentage
0%
Protein Label
प्रोटिन
Protein Value
0g
Protein Percentage
-
Sodium Label
सोडियम
Sodium Value
7.5mg
Sodium Percentage
0.8%
Daily Percentage Label
* 2000 kcal डाइटका आधारमा
Description

अवयवहरू

कार्वोनेटेड वाटर, एसिडिटि रेगुलेटर (338, 331 (iii)), स्विट्नरहरू (955,950), प्रिजरवेटिभ्स (211), क्याफिन (9.2 mg/100 g), रङ्ग (150d), फ्लेभर (प्राकृतिक फ्लेभरिङ पदार्थ)