उत्पादन

फ्यान्टाको बोतल

फ्यान्टा

आफ्नो अरेन्जी फिजी फ्लेभरको साथमा ब्रान्डमा उमंग थप्छ, सबै #ColourfulPeople को जीवन अझ रमाइलो बनाउँछ।

यो निम्न आकारहरूमा उपलब्ध छ:
क्यान: 180 ml, 300 ml, 330 ml
RGB: 200 ml, 300 ml, 330 ml
PET: 250 ml, 300 ml, 400 ml, 600 ml, 750 ml, 1250 ml, 1500 ml, 1750 ml 2000 ml, 2250 ml

Fanta

Nutritional Information Label
पोषण सम्बन्धी जानकारी
Serving Size Label
100mL
Serving Size Value
% RDA** प्रति सर्भ
Calories From Fat Label
Calories Label
एनर्जी 56kcal
Calories Value
5.6%
Carbohydrates Label
कार्वोहाइड्रेट्स
Carbohydrates Value
14g
Carbohydrates Percentage
-
Total Sugars Label
टोटल सुगर
Total Sugars Value
13.7g
Total Sugars Percentage
-
Included Sugar Label
थप सुगर
Included Sugars Value
13.7g
Included Sugars Percentage
54.8%
Total Fat Label
टोटल फ्याट
Total Fat Value
0g
Total Fat Percentage
0%
Protein Label
प्रोटिन
Protein Value
0g
Protein Percentage
-
Sodium Label
सोडियम
Sodium Value
22.3mg
Sodium Percentage
2.2%
Daily Percentage Label
* 2000 kcal डाइटका आधारमा
Description

अवयवहरू

कार्वोनेटेड वाटर, चिनी, एसिडिटि रेगुलेटर (330), स्ट्याबलाईजर (414, 445) प्रिजरवेटिभ्स (211), रङ्ग (110), फ्लेभर (प्राकृतिक तथा नेचर-आइडेन्टिकल फ्लेभरिङ सब्सट्यान्स)।