उत्पादनहरू

स्प्राइटको बोतल

स्प्राइट

लेमन-लाईम फ्लेभरको झटकासँगै स्प्राइटको चटक्क स्वादले तपाईंलाई झटपट बेजोड ताजगी प्रदान गर्छ।
यो निम्न आकारहरूमा उपलब्ध छ:

क्यान: 180 ml, 300 ml, 330 ml
RGB: 200 ml, 300 ml, 330 ml
PET: 250 ml, 300 ml, 400 ml, 600 ml, 750 ml, 1250 ml, 1500 ml, 1750 ml 2000 ml, 2250 ml

Sprite-Nepal

Nutritional Information Label
पोषण सम्बन्धी जानकारी
Serving Size Label
100 ml
Serving Size Value
% RDA** प्रति सर्भ
Calories From Fat Label
Calories From Fat Value
Calories Label
एनर्जी 49kcal
Calories Value
4.9%
Carbohydrates Label
कार्वोहाइड्रेट्स
Carbohydrates Value
12.2g
Carbohydrates Percentage
-
Total Sugars Label
टोटल सुगर
Total Sugars Value
11.7g
Total Sugars Percentage
-
Included Sugar Label
थप सुगर
Included Sugars Value
11.7g
Included Sugars Percentage
46.8%
Total Fat Label
टोटल फ्याट
Total Fat Value
0g
Total Fat Percentage
0%
Protein Label
प्रोटिन
Protein Value
0g
Protein Percentage
-
Sodium Label
सोडियम
Sodium Value
10.1mg
Sodium Percentage
1%
Daily Percentage Label
* 2000 kcal डाइटका आधारमा
Description

अवयवहरू

कार्वोनेटेड वाटर, चिनी, एसिडिटि रेगुलेटर (330, 331(iii)), प्रिजरवेटिभ्स (211), स्वाद (प्राकृतिक फ्लेभरिङ पदार्थ)