Kust saada rohkem teavet Coca‑Cola aktsionäride kohta?

Meie missioon on luua meie aktsionäridele pikaajalist väärtust.

Teavet osanikele leiate siit:

Investor Relations :: The Coca‑Cola Company (KO)