Coca‑Cola teenuse üldtingimused

Kehtestatud: august 11, 2023

Tere tulemast lugema Coca‑Cola teenuse üldtingimused("tingimused").

PALUN LUGEGE NEED TÄHELEPANELIKULT LÄBI, SEST NEED KUJUTAVAD ENDAST JURIIDILIST KOKKULEPET THE COCA-COLA COMPANY NING SELLE SIDUSETTEVÕTETE (ÜHISELT COCA-COLA VÕI MEIE) JA TEIE VAHEL.

NEED TINGIMUSED MÕJUTAVAD TEIE JA COCA-COLA VAHELISTE VAIDLUSTE LAHENDAMIST.

1. SISSEJUHATUS 

Nendes tingimustes määratakse kindlaks tingimused, mida kohaldatakse Coca‑Cola veebisaitide, mobiilirakenduste (rakendused), vidinate ning muude Coca‑Cola osutatavate veebipõhiste ja võrguühenduseta teenuste (ühiselt teenused) juurdepääsule ja kasutamisele. Teenuste osutaja on The Coca‑Cola Company, One Coca‑Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313.

Need tingimused kehtivad olenemata sellest, kas olete registreerunud kasutaja või lihtsalt sirvite.

TEIE JUURDEPÄÄS TEENUSTELE JA NENDE KASUTAMINE SÕLTUVAD NENDE TINGIMUSTE JÄRGIMISEST JA NENDEGA NÕUSTUMISEST TEIE POOLT. Palun ärge teenuseid kasutage, kui te ei nõustu nende tingimustega.

Vaadake läbi ka Coca‑Cola tarbija privaatsusteade (või mis tahes muud teile kättesaadavaks tehtud privaatsuspõhimõtted või -teade), sest nendest saate teada, kuidas Coca‑Cola käsitleb isikuandmeid, mida me kogume kasutajatelt ja nende kohta.

2. MILLAL NEID TINGIMUSI KOHALDATAKSE?

Need tingimused kehtivad uutele kasutajatele ülalpool märgitud kehtestamise kuupäevast alates. Enne ülalpool märgitud kehtestamise kuupäeva teenuseid kasutanute korral kohaldatakse tingimuste varasemaid versioone kuni kümme (10) päeva pärast kehtestamise kuupäeva.

KUI TE LOOTE KONTO, KASUTATE TEENUSELE JUURDEPÄÄSU VÕI KASUTATE TEENUST VÕI NÕUSTUTE NENDEGA, TE KINNITATE SELLEGA COCA-COLALE, ET TEIL ON ÕIGUS NEID TEENUSEID KASUTADA JA NÕUSTUTE, ET NEED TINGIMUSED ON TEIE JAOKS SIDUVAD.

Meie teenuste kasutamiseks peate olema vähemalt ametlikult täisealine teie elukoha õigusnormide kohaselt ja muidu õiguslikult võimeline sõlmima Coca‑Colaga siduva lepingu.

Kui te ei ole veel oma elukoha õigusnormide kohaselt täisealine või ei ole muidu võimeline siduvat lepingut sõlmima, peab teie vanem või seaduslik eestkostja nende tingimustega nõustuma enne, kui te teenuseid kasutate. Enne, kui alustate teenuste kasutamist, paluge oma vanemal või eestkostjal neid tingimusi endale selgitada.

VANEMAD JA SEADUSLIKUD ESINDAJAD: kui te nõustute nende tingimustega alaealise nimel, kinnitate sellega Coca‑Colale, et te olete selle lapse vanem või seaduslik esindaja, et te nõustute oma lapse nimel nende tingimustega ja Coca‑Cola tarbija privaatsusteatega (või muude teile kättesaadavaks tehtud privaatsuspõhimõtete või -teatega) ning võtate endale kogu vastutuse seoses sellega, et teie laps teenuseid kasutab ja neid tingimusi järgib.

Kui teil ei ole õigust teenuseid kasutada või kui te ei nõustu nende tingimustega, ei ole teil lubatud teenuseid kasutada.

3. KUS NEID TINGIMUSI KOHALDATAKSE?

Neid tingimusi kohaldatakse teenustele, milles või millele on need tingimused lisatud või postitatud.

Töötajatele, töölesoovijatele, Coca‑Cola äriklientidele ja partneritele ning Coca‑Cola ettevõtte veebilehtede osadele kohaldatakse erinevaid tingimusi. Erinevaid tingimusi kohaldatakse ka kolmanda osapoole teenustele, mis on teenustega seotud (nt Whats App). Lugege jaotist 12 allpool.

Täiendavaid tingimusi võidakse kohaldada teenuste teatavatele võimalustele, nagu rakendused, kampaaniad, müügitingimused või tekstisõnumiteenuste ("Lisatingimused") kasutamine. Kõik lisatingimused on käesolevate tingimuste osad (ja on selle viitega neile lisatud). Kui teile esitatakse lisatingimusi, tuleb teil nendega nõustuda enne teenuste nende võimaluste kasutamist, mida need käsitlevad. Neid tingimusi ja lisatingimusi kohaldatakse võrdselt, välja arvatud juhul, kui lisatingimuste mingi osa on pöördumatult vastuolus nende tingimustega. Sellisel juhul kehtivad lisatingimused, kuid üksnes vastuolus oleva osa ulatuses.

Tekstisõnumiteenused

Mõned teenused osutavad tekstisõnumiteenuseid (SMS või MMS). Kui olete valinud meilt tekstisõnumite saamise, sõltub meilt teile saadetavate tekstisõnumite sagedus teie tehingutest meiega. Võite tekstisõnumiteenustest väljuda, kui saadate teenustega seotud konkreetsele mobiilikoodile sõna STOP. VÕIDAKSE KOHALDADA SÕNUM- JA ANDMESIDETEENUSE TASUSID. Teie traadita võrguteenuse osutaja esitab teile kõigi tasude eest arve ja see tuleb tasuda temale. Hinnakirjade ja täpsema teabe saamiseks pöörduge oma traadita võrguteenuse osutaja poole. Tekstisõnumiteenuseid osutatakse sellisena, nagu need on ja need ei pruugi olla kõigis kohtades alati saadaval.

TEKSTISÕNUMITE SAAMISEGA NÕUSTUDES TE MÕISTATE JA NÕUSTUTE, ET COCA-COLA KASUTAB TEKSTISÕNUMITE TEILE SAATMISEKS AUTOMAATSET NUMBRIVALIMIST JA ET TEIE NÕUSOLEK TEKSTISÕNUMITE SAAMISEGA EI OLE NÕUTAV KAUPADE VÕI TEENUSTE OSTU TINGIMUSENA.

4. KAS COCA-COLA MUUDAB TEENUSEID?

Coca‑Cola tegeleb pidevalt teenuste täiustamisega. Coca‑Cola võib lisada uusi võimalusi ja funktsioone, mis täiustavad teenuseid ja mis ei kuulunud varem teenuste hulka ("Uued võimalused"). Samuti võib Coca‑Cola lisada teenustele värskendusi, veaparandusi ja muid muudatusi, mis täiustavad funktsioone ja kasutajakogemust ("Värskendused"). Coca‑Cola jätab endale õiguse uusi võimalusi ja värskendusi lisada või mitte lisada. Kui uute võmalustega kaasnevad tasud, pakub Coca‑Cola teile võimaluse valida, kas te soovite uusi võimalusi kasutada. Coca‑Cola värskenduste korral te nõustute ja lubate Coca‑Colal värskendusi rakendada koos teatega teile või ilma selleta.

Coca‑Cola võib teha uue võimaluse proovimiseks ainult teile kättesaadavaks enne selle üldsusele kättesaadavaks saamist. Kui uued võimalused on teile proovimiseks kättesaadavad enne seda, kui need on teistele kättesaadavad, nimetame neid uusi võimalusi "prooviteenusteks". Võttes arvesse teie prooviteenustele juurdepääsuõigust, nõustute te andma tagasisidet prooviteenuste kohta vastavalt Coca‑Cola mõistlikele taotlustele. Coca‑Cola jätab endale õiguse muuta prooviteenuseid sellest teatamata, kuni prooviteenused loetakse teenuste osaks, ja otsustada mitte teha prooviteenuseid teenuste osaks.

VAATAMATA KÄESOLEVATE TINGIMUSTE TEISTELE JAOTISTELE MEIE KOHUSTUSTE KOHTA TEIE SUHTES, PAKUTAKSE PROOVITEENUSEID SELLISTENA NAGU NEED ON, ILMA MINGIT LIIKI GARANTIIDETA, JA COCA-COLA OSAPOOLTEL (VASTAVALT JAOTISES 13 SÄTESTATULE) EI OLE MINGIT VASTUTUST SEOSES TEIE VALIKUGA PROOVITEENUSEID KASUTADA. KUI MINGIT VASTUTUSE VÄLISTAMIST SEOSES PROOVITEENUSTEGA EI SAA KOHALDATAVA ÕIGUSE ALUSEL JÕUSTADA, PIIRDUB COCA-COLA OSAPOOLTE KOGU VASTUTUS PROOVITEENUSTEGA SEOSES TEIE OTSESE KAHJUGA KUNI SUMMANI, MILLE TE PROOVITEENUSTE EEST TASUSITE.

Miski antud 4. jaotises ei piira Coca‑Cola õigust piirata juurdepääsu teenuste teatavatele osadele või katkestada teenuste osutamine või teenuste kaudu mis tahes sisu pakkumine ilma teile teatamata või kohustusteta teie ees. Me anname endast parima, et tagada teenuste täielik toimimine kogu aeg, kuid Coca‑Cola ei vastuta teie juhul, kui teenused ei ole mingil põhjusel kättesaadavad.

5. KAS COCA-COLA MUUDAB NEID TINGIMUSI?

Nende tingimuste kehtestamise kuupäev on märgitud selle veebilehe ülaosas.

Coca‑Colal võib tekkida vajadus neid tingimusi muuta, et kajastada värskendusi, uusi võimalusi või kohaldatava õiguse muudatusi. Kui Coca‑Cola teeb nendes tingimustes olulisi muudatusi, mis vähendavad seaduslikke õigusi, avaldame selle kohta teated teenustesse ja teavitame kasutajaid e-posti teel, kasutades nende kontodes olevaid e-posti aadresse, vähemalt kolmkümmend (30) päeva ette. Kui te ei nõustu nende tingimustega muudetud kujul, siis tuleb teil oma konto tühistada ja lõpetada teenuste kasutamine enne etteteatamistähtaega. Teenuste jätkuvat kasutamist pärast teates märgitud etteteatamistähtaega loetakse muudetud kujul tingimustega nõustumiseks.

Me ei tee muudatusi, mis vähendavad oluliselt ja tagasiulatuvalt teie seaduslikke õigusi, ilma sellest teatamata, välja arvatud juhul, kui me oleme selleks õiguslikult kohustatud või teiste teenuste kasutajate õiguste kaitseks.

Muudetud tingimused asendavad kõiki meie kokkulepete, teadete või avalduste varasemaid versioone nende tingimuste kohta.

6. KAS KONTO ON NÕUTAV?

Te ei pea avama kontot Coca‑Cola avalike veebisaitide sirvimiseks, kuid te võite seda vajada, et teenuseid täielikult kasutada, näiteks pakkumistele ja teistele kampaaniatele juurdepääsu saamiseks või teenuste ainult liikmetele mõeldud osade kasutamiseks.

​​​Konto avamiseks tuleb esitada vähemalt e-posti aadress. Coca‑Cola võib samuti nõuda teilt sünnikuupäeva ja elukohta, kui see on vajalik tõendamaks, et te olete õiguslikult võimeline sõlmima Coca‑Colaga siduva lepingu või et nõuda teie nimel teie vanema või õigusliku eestkostja nõusolekut nende tingimustega.

Coca‑Cola võib teilt küsida lisateavet, nagu nime, telefoninumbrit, eelistusi, arvamusi ja muid andmeid teie kohta, mida te otsustate konto loomise käigus jagada. Lisateavet selle kohta, kuidas me töötleme konto loomisel teilt kogutavaid isikuandmeid, leiate Coca‑Cola tarbija privaatsusteates (või muudes privaatsuspõhimõtetes või -teates, millega te oma konto loomisel nõustusite).

Nagu on märgitud Coca‑Cola vastutustundlikes turunduspõhimõtetes, ei turunda me otseselt alla 13aastastele (või teie riigi õigusaktidega kehtestatud miinimumvanuses) lastele. Seega ei ole teenused suunatud ega mõeldud kasutamiseks alla 13aastastele (või teie riigi õigusaktidega kehtestatud miinimumvanuses) lastele.

Te nõustute, et te ei loo kontot kellelegi peale iseenda, ei loo kontot teise isikuna esinemiseks ega võltsi Coca‑Cola sobivuse kontrollimise protsessi mingit osa. Coca‑Cola jätab endale õiguse mis tahes ajal keelduda konto registreerimisest või see tühistada või peatada, kui me tuvastame nende tingimuste rikkumise või kahtlustame seda. Te ei tohi kontot luua, kui teie poolt teenuste kasutamine on varem peatatud või lõpetatud.

Te lubate, et kogu teave, mille te Coca‑Colale esitate, on tõene, täpne ja täielik, ning te nõustute seda alati sellisena hoidma.

Kui teil palutakse konto loomisel valida parool, kuulub see parool isiklikult teile. Te nõustute mitte andma kellelegi teisele oma parooli, muud turbeteavet või juurdepääsu teenustele. Olge eriti ettevaatlik, kui te kasutate oma kontot avalikus või ühises arvutis või jagate oma seadet, et teised ei saaks teie parooli ega muid isikuandmeid näha ega salvestada. Teie vastutate kogu tegevuse eest, mis toimub teie parooli kasutades.

Te nõustute, et teatate meile kohe aadressil https://www.coca-colacompany.com/contact-us, kui te märkate või kahtlustate loata juurdepääsu teie paroolile või kontole või selle kasutamist või muud turvarikkumist.

7. KAS COCA-COLA VÕTAB TEENUSTE EEST TASU?

Teenused on üldiselt tasuta. Kui teenuste mingite võimaluste eest on kunagi vaja tasuda, pakub Coca‑Cola teile võimaluse valida, kas te soovite tasulisi võimalusi kasutada.

Teatavad teenused võimaldavad teil Coca‑Cola tooteid osta. Ostudele kehtivad eraldi müügitingimused, mis esitatakse teile ostu ajal. Lugege need tähelepanulikult läbi. 

Teie olete ainsana vastutav kõigi tasude, lõivude ja muude teenuste kasutamisega seotud kulude eest, sealhulgas seadmete ja internetiühenduse või mobiiltelefoni teenuse eest, mis on vajalikud teenustele juurdepääsuks ja nende kasutamiseks. Kui te kasutate teenustele juurdepääsu ja teenuseid oma mobiilseadmega, kinnitate te, et olete ainsana vastutav kõigi tasude tasumise eest teie mobiilsideteenuse pakkujale.

8. KES ON TEENUSTE OMANIK?

Coca‑Cola ja teie vaheliselt on ja jääb Coca‑Cola ja tema kolmandast isikust litsentsiandja kõigi teenustega seotud õiguste, autorsuse ja varaliste õiguste ainsaks ja täielikuks omanikuks, sealhulgas kogu teenuste kaudu saadaval olev sisu, selle disainilahendus, valik ja paigutus ning kõik nende intellektuaalomandi õigused (Teenuste sisu). See tähendab, et Coca‑Cola on teenuste omanik ning teenuste sisu või litsentsi omanik ja teie olete kogu oma kasutajasisu omanik, nagu seda on allpool kirjeldatud.

Teenuste sisu hulka kuulub Coca‑Cola nimi ja kõik sellega seotud nimed, logod, toote- ja teenusenimed, disainilahendused ja tunnuslaused (Coca‑Cola märgid). Te ei tohi Coca‑Cola märke kasutada ilma Coca‑Cola eelneva kirjaliku loata. Kõik teised teenustes esinevad Coca‑Cola või kolmandate osapoolte nimed, logod, toote- ja teenusenimed, disainilahendused, tunnuslaused, juhtlaused või autori nimed on nende vastava omaniku kaubamärgid.

Teil ei ole teenuste sisuga seoses mingit õigust, litsentsi ega luba, välja arvatud need, mis on käesolevates tingimustes selgesõnaliselt kindlaks määratud. Teenused on kaitstud autoriõigusi, kaubamärke, patente, ärisaladusi ja muid kohaldatavaid intellektuaalomandi või varalisi õigusi käsitlevate rahvusvaheliste õigusaktidega. Selguse huvides te kinnitate, et te ei tee midagi järgmist (ega luba mingil kolmandal isikul seda teha):

 • ei eemalda mingit teenustes sisalduvat autoriõiguse, kaubamärgi ega muu varalise õiguse teatist;
 • ei loo ja/või ei avalda oma andmebaasi, mis sisaldab teenuste osi, ilma Coca‑Cola selgesõnalise eelneva kirjaliku nõusolekuta;
 • ei paljunda, levita, muuda, loo tuletatud teost, näita avalikult, esita avalikult, avalda uuesti, laadi alla, salvesta ega edasta mingit teenuste sisu, välja arvatud seda, mida on nendes tingimustes selgesõnaliselt lubatud;
 • ei kasuta mingit robotit, ämblikku, otsingu-/toomisrakendust ega muud automaatset vahendit, protsessi ega meetodit teenuste mingile osale juurdepääsuks, selle toomiseks, koorimiseks ega indekseerimiseks;.
 • ei riku kunagi muud moodi Coca‑Cola või ta kolmandast isikust litsentsiandjate varalisi õigusi teenuste sisule.

Teie kasutajasisu on teie oma, kuid te annate Coca‑Colale õiguse seda kasutada.

Teenused võivad sisaldada foorumeid ja muid interaktiivseid võimalusi, mis võimaldavad teil ja teistel kasutajatel sisu või materjale (ühiselt kasutajasisu) postitada, esitada, avaldada, kuvada või edastada. Teie loodud kasutajasisu on teie oma, välja arvatud juhul, kui teie poolt kasutajasisu esitamisele kohaldatavates tingimustes on märgitud teisiti.

Te mõistate ja kinnitate, et te vastutate oma kasutajasisu eest, sealhulgas selle seaduslikkuse, usaldusväärsuse, täpsuse ja asjakohasuse eest.

Kui te esitate kasutajasisu teenuste kaudu või Coca‑Cola sotsiaalmeedia lehekülgede kaudu, annate te Coca‑Colale (sealhulgas meie tarnijatele, kes aitavad meil teenuseid käitada ning igale meie vastavatest õigusjärglastest ja volitatud isikutest) piiramatu, tähtajatu, ülemaailmse, mittevälistava, kasutustasuta, täielikult tasutud õiguse ja litsentsi (ja õiguse mitmel tasandil edasi litsentsida) õigusaktidega lubatud piires kasutada, majutada, salvestada, reprodutseerida, muuta, avalikult näidata, esitada, tõlkida, levitada ja muul viisil avalikustada teie kasutajasisu tervikuna või osaliselt kolmandatele osapooltele mis tahes eesmärgil ja igas meedialiigis, mis on praegu tuntud või mis arendatakse edaspidi (Kasutajasisu litsents). Selle kasutajasisu litsentsiga, mille te nende tingimuste alusel annate Coca‑Colale, ei anta üle mingeid moraalseid õigusi. ÄRGE KASUTAJASISU ESITAGE, KUI TE EI SOOVI KASUTAJASISU LITSENTSI COCA-COLALE ANDA.

Kasutajasisu esitamisega te avaldate ja kinnitate Coca‑Colale, et

 • te omate või kontrollite kõiki õigusi seoses teie kasutajasisuga ning teil on õigus anda neid õigusi ja litsentsi, mis on nendes tingimustes ülalpool Coca‑Colale antud;
 • teie kasutajasisu ei riku ühtegi teise isiku ega üksuse õigusi, nagu õigust privaatsusele ja avaldamisele ning intellektuaalomandi õigusi;
 • teie kasutajasisu on tõene ja täpne;
 • kogu teie kasutajasisu on kooskõlas nende tingimuste ja kõigi kohaldatavate õigusaktide, eeskirjade ja õigusnormidega.

Teie kasutajasisu peab olema kooskõlas kõigi järgmiste eeskirjadega.

 • Kasutajasisu ei tohi sisaldada mingit materjali, mis on laimav, sündsusetu, vääritu, teotav, solvav, ahistav, vägivaldne, viha õhutav, provokatiivne või muul viisil taunitav.
 • Kasutajasisu ei tohi edendada ühemõtteliselt seksuaalset ega pornograafilist materjali, vägivalda ega diskrimineerimist rassi, usutunnistuse, rahvuse, puude, soo, seksuaalse sättumuse, sooidentiteedi ega vanuse alusel.
 • Kasutajasisu ei tohi kedagi petta ega kavatseda petta.
 • Kasutajasisu ei tohi edendada mingit ebaseaduslikku tegevust ega toetada, edendada või abistada mingit õigusvastast tegu.
 • Kasutajasisu ei tohi esitleda eksitavalt teie identiteeti ega teie seotust mingi isiku või organisatsiooniga ega luua ettekujutust, et teie kasutajasisu oleks heaks kiitunud Coca‑Cola või muu isik või üksus, kui see ei ole tõsi.

Kui te usute, et kasutajasisu rikub neid tingimusi, teatage meile aadressil https://www.coca-colacompany.com/contact-us, lisades konkreetse kasutajasisu kirjelduse ja selle asukoha teenustes või Coca‑Cola sotsiaalmeedias. Te nõustute õigusaktidega lubatavas ulatuses hüvitama Coca‑Colale kõik nõuded, mille mingi kolmas osapool on Coca‑Cola vastu esitanud seoses teie kasutajasisuga või sellest tulenevalt.

Lisaks kasutajasisule võite aeg-ajalt soovida esitada Coca‑Colale ideid, soovitusi või muud tagasisidet teenuste kohta (Tagasiside). Idee esitamiseks külastage meie veebisaiti https://www.coca-colacompany.com/contact-us/submit-an-idea ja tutvuge seal esitatud teabega. Teie tagasiside on teie oma, kuid selle Coca‑Colale andmisega te nõustute ja sellega annate Coca‑Colale täielikult tasutud, kasutustasuta, tähtajatu, tühistamatu, ülemaailmse, mittevälistava ja täielikult edasi litsentsitava õiguse ja litsentsi kogu teie tagasisidet kasutada, reprodutseerida, esitada, näidata, levitada, kohandada, muuta, uuesti vormindada, luua tuletatud teoseid ja muul viisil igati ära kasutada. Te samuti tunnistate ja nõustute, et Coca‑Cola tohib kasutada tagasisidet teenustes, tingimusel, et teid ei identifitseerita otseselt ilma teie eelneva kirjaliku loata. Kogu teie tagasisidet loetakse mittekonfidentsiaalseks ja mittevaraliseks.

9. KUIDAS ON TEENUSEID LUBATUD KASUTADA?

Tingimusel, et te järgite neid tingimusi, annab Coca‑Cola teile üksnes mittekaubanduslikul eesmärgil isikliku, piiratud, ainuõiguseta, mitteülekantava, tagasivõetava ja piiratud teenustele juurdepääsu ja nende kasutamise ning iga rakenduse ühe (1) eksemplari allalaadimise õiguse.

Te peate kasutama teenuseid ainult õiguspärasel, isiklikul ja mittekaubanduslikul eesmärgil, mitte mingi pettuse eesmärgil ega seoses mingi ebaseadusliku tegevusega. Eelnevat piiramata te ei tohi teha järgmist ja te kinnitate, et te ei püüa ega julgusta või luba mingil kolmandal osapoolel

 • saada (või püüda saada) loata juurdepääsu teenustele või Coca‑Cola arvutisüsteemidele või -võrkudele häkkimise, paroolikaevandamise ega muul viisil ega rikkuda mingi arvuti- või turvavõrgu turvalisust;
 • kasutada teenuseid mingil viisil, mis, nagu te teate või peaksite teadma, võib kahjustada, välja lülitada, üle koormata või rikkuda Coca‑Cola serverid või võrgud;
 • diskrimineerida, ahistada, ähvardada, petta, häbistada, kahjustada või põhjustada pahameelt, ebamugavust või ärevust või muul viisil häirida mis tahes teise osapoole poolt teenuste kasutamist ja neist rõõmu tundmist;
 • kasutada teenuseid kellegi teise nimel peale iseenda;
 • kopeerida, muuta, kohandada, tõlkida, pöördprojekteerida, dekodeerida või muul viisil püüda saada juurdepääsu teenuste mis tahes osale;
 • eemaldada teenustes sisalduva mis tahes autoriõiguse, kaubamärgi või muu varalise õiguse teatise või muul viisil rikkuda mis tahes kolmanda osapoole intellektuaalomandi õigusi; .
 • kasutada mingit robotit, ämblikku, otsingu-/toomisrakendust ega muud automaatset vahendit, protsessi või meetodit teenuste mingile osale juurdepääsuks, selle toomiseks, koorimiseks või indekseerimiseks;
 • teenuseid või teenuste mingit võimalust või funktsiooni mis tahes põhjusel mingile kolmandale osapoolele rentida, liisida, laenata, müüa, edasi litsentisida, määrata, levitada, avaldada, üle kanda või teha muul viisil kättesaadavaks;
 • muuta teenuste hulka kuuluvate veebilehtede vormingut või neid raamida, sealhulgas toodete edasimüügi või levitamise kavatsusega;.
 • kasutada teenuseid mingi loata või soovimatu kaubandusliku või reklaamsisu saatmiseks.

Coca‑Cola jätab endale õiguse teha seiret teenustes toimuva tegevuse üle ja seda salvestada kohaldatava õiguse maksimaalses ulatuses ja kooskõlas Coca‑Cola privaatsusteatega (või muude teile esitatud privaatsuspõhimõtete või -teatega) .

Coca‑Colal on õigus oma äranägemisel peatada teie juurdepääs teenustele (lisaks mis tahes muudele kättesaadavatele õiguskaitsevahenditele) ilma sellest teatamata, kui Coca‑Colal on põhjendatud alus uskuda, et te kasutate teenuseid neid tingimusi rikkudes.

10. KAS MINGEID TINGIMUSI KOHALDATAKSE KONKREETSELT RAKENDUSTE KASUTAMISELE?

Neid tingimusi kohaldatakse teie poolt meie rakenduste allalaadimisele ja kasutamisele, välja arvatud selles 10. jaotises selgesõnaliselt sätestatud juhtudel.

Erinevalt veebisaidist on mobiilirakendus tarkvara, mis laaditakse alla ja installitakse teie mobiilseadmesse. Kuigi see laaditakse teie mobiilseadmesse alla, on rakendused litsentsitud, mitte teile müüdud. Te ei omanda rakendustes mingit osalust ega muud õigust peale rakenduste kasutamise kooskõlas nende tingimustega ja nende alusel.

Te võite allalaadida rakenduse ühe eksemplari teie omandis või kontrolli all olevasse mobiilseadmesse üksnes teie isiklikuks, mitte kaubanduslikuks kasutamiseks. Teatavate võimaluste pakkumiseks peavad teatavad rakendused omama juurdepääsu teie mobiilseadme mitmesugustele funktsioonidele ja andmetele. Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas rakendused käsitlevad isikuandmeid, lugege Coca‑Cola privaatsusteadet (või muud privaatsuspõhimõtteid või -teadet, mis tehti teile kättesaadavaks rakenduse allalaadimisel).

Rakenduste ja ülejäänud teenuste sisu ei pruugi olla täpselt sama.

Me võime aeg-ajalt arendada ja pakkuda rakendusele värskendusi (nagu on määratletud 4. jaotises). Vastavalt teie mobiilseadme sätetele laadib rakendus automaatselt alla ja installib kõik saadaval olevad värskendused, kui teie mobiilseade on internetiga ühendatud, või teil võidakse paluda saadaval olevad värskendused alla laadida ja installida või võite saada selle kohta teate. Te nõustute kõik värskendused alla laadima ja installima ning te tunnistate ja nõustute, et rakendus ei pruugi korralikult toimida, kui te seda ei tee. Kõik rakenduse värskendused loetakse rakenduse ja teenuste osaks ning neile kehtivad käesolevad tingimused.

Coca‑Cola jätab endale kõik õigused, autorsuse ja varalised õigused seoses rakendustega, sealhulgas kõik Coca‑Cola märgid (määratletud 8. jaotises) ning Coca‑Cola ja teie vaheliselt kõik teised nende ja nendega seotud autoriõigused, kaubamärgid ja muud intellektuaalomandi õigused, välja arvatud need, mis on käesolevates tingimustes selgesõnaliselt teile antud.

Kui te laadite alla mingi rakenduse Apple'i App Store'ist või Google Playst (mõlemad rakenduste platvormid), te tunnistate ja nõustute järgmisega:

 • Coca‑Cola ja rakenduste platvormi vaheliselt on Coca‑Cola üksi rakenduste eest vastutav.
 • Rakenduste platvorm ei ole kohustatud pakkuma rakendusega seoses mingeid hooldus- ja tugiteenuseid.
 • Kui meie rakendus ei ole kooskõlas mingi kohaldatava garantiiga: (i) võite te teatada rakenduste platvormile ja see võib tagastada teile rakenduse ostuhinna (kui on kohaldatav), (ii) kohaldatava õigusega lubatud maksimaalses ulatuses ei ole rakenduste platvormil seoses rakendustega mingeid muid kohustusi ning (iii) Coca‑Cola vastutab Coca‑Cola ja rakenduste platvormi vaheliselt muude nõuete, kaotuste, vastutuse, kahjude, kulude ja kulutuste eest, mis on tingitud mis tahes garantiile mittevastavusest.
 • Rakenduste platvorm ei vastuta mis tahes nõuete käsitlemise eest, mis teil võib olla seoses rakendustega või teie poolt rakenduste valdamise ja kasutamisega.
 • Kui kolmas osapool esitab nõude, et rakendus rikub muu osapoole intellektuaalomandi õigusi, vastutab Coca‑Cola Coca‑Cola ja rakenduste platvormi vaheliselt sellise intellektuaalomandi rikkumise nõude uurimise, kaitse, lahendamise ja täitmise eest.
 • Rakenduste platvorm ja selle tütarettevõtted on kohaldatavate kasutustingimuste soodustatud kolmandad osapooled seoses teie litsentsiga rakendust kasutada. Pärast seda, kui te olete meie kasutustingimustega nõustunud, on rakenduste platvormil õigus (ja ta loetakse selle õigusega nõustunuks) rakendada kasutustingimusi seoses teie rakenduse litsentsiga teie kui selle soodustatud kolmanda osapoole vastu.
 • Samuti peate te rakenduse kasutamisel järgima kõiki kolmanda osapoole tingimusi, mida kohaldatakse rakenduste platvormi kaudu.

Lisateabe saamiseks konkreetsete andmete kohta, mida mingi rakendus kogub, vaadake oma mobiilseadme sätteid või selle rakenduste platvormi avaldusi, kust te rakenduse alla laadisite. Rakenduse kaudu kõigi andmete kogumise peatamiseks desinstallige see.

Käesolevaga te avaldate ja kinnitate, et (i) te ei asu riigis, mille suhtes kehtib USA valitsuse embargo või mille USA valitsus on tunnistanud "terrorismi toetavaks" riigiks; ja (ii) teid ei ole lisatud ühtegi USA valitsuse keelatud või piiratud osapoolte nimekirja.

11. MILLAL HAKKAVAD NEED TINGIMUSED KEHTIMA? MILLAL NENDE KEHTIVUS LÕPEB?

Need tingimused hakkavad kehtima, kui te kinnitate need konto loomise käigus, laadite rakenduse alla või kasutate mingit teenust, millega need tingimused on seotud (välja arvatud 2. jaotises märgitud erand). Need tingimused kehtivad, kuni teie või Coca‑Cola nende kehtivuse lõpetab.

Te võite teenuste kasutamise mis tahes ajal ja mis tahes põhjusel peatada. Kui te soovite oma konto kustutada, pöörduge Coca‑Cola poole 15. jaotises esitatud kontaktandmete abil ja/või desinstallige üks või kõik rakendused.

Kui te soovite teie kontoga seotud isikuandmeid parandada või kustutada, lugege Coca‑Cola privaatsusteate "Teie valikud" (või teile esitatud või kättesaadavaks tehtud muid privaatsuspõhimõtteid või -teadet).

Coca‑Cola võib teie konto kohe ja automaatselt sulgeda ilma sellest teatamata, kui te rikute mingit teenuste kasutamisele kohaldatavat õigusakti. Coca‑Cola jätab endale õiguse konto sulgeda ja lõpetada juurdepääs teenustele sellest teatades või teatamata, kui Coca‑Colal on põhjendatud kahtlus, et kasutaja kasutab teenustele juurdepääsu või kasutab teenused neid tingimusi rikkudes.

Coca‑Cola võib peatada teie juurdepääsu teenustele, tühistada teie konto või lõpetada nende tingimuste kehtivuse mis tahes ajal ilma sellest teatamata, kui me tuvastame või kahtlustame turberikkumist või kui Coca‑Cola lõpetab neist teenustest mingi pakkumise või toetamise, mida Coca‑Cola võib teha omal äranägemisel.

Enne teenustele teie juurdepääsu peatamist me püüame teile sellest eelnevalt teatada, et te saaksite sealt tähtsat kasutajateavet tuua (õigusaktide ja nende tingimustega lubatavas ulatuses), kuid me ei pruugi seda teha, kui me otsustame, et see oleks ebapraktiline, ebaseaduslik, et see ei oleks kellegi ohutuse või turvalisuse huvides või muidu kahjustaks Coca‑Cola õigusi või vara.

Nende tingimuste kehtivuse lõppedes lõpevad Coca‑Cola poolt teile antud õigused ja te peate lõpetama kogu teenuste kasutamise ning kustutama oma mobiilseadmest kõik rakenduste eksemplarid.

Kui nende tingimuste mingi säte peaks oma olemuselt jääma jõusse ka pärast nende tingimuste kehtivuse lõppemist, jääb see jõusse ka pärast nende kehtivuse lõppemist. Näiteks jäävad kõik järgmised sätted jõusse pärast kehtivuse lõppemist: meie vastutuse mis tahes piirangud, omandit või intellektuaalomandi õigusi käsitlevad tingimused, teie kohustused meile tasuda ja meievahelisi vaidlusi käsitlevad tingimused. Lõpetamine ei piira mingeid Coca‑Cola või teie õigusi, õiguskaitsevahendeid või huve.

12. KES VASTUTAB SEOTUD TEENUSTE EEST?

Teenused sisaldavad linke teistele veebisaitidele ja kolmandate osapoolte varadele (sealhulgas meie turundusagentuuri partnerid ja sotsiaalmeedia platvormid), kolmanda osapoole sõnumside teenuseid (nt Whats App) ja reklaamides (koos Seotud teenused). Coca‑Cola ei saa kontrollida ega kontrolli seotud teenuseid, kuigi mõned seotud teenused võimaldavad teil oma andmeid neile eksportida, nagu sotsiaalmeedia meeldimiste ("like") või jagamiste ("share") funktsioonid. Lugege tähelepanelikult kõigi seotud teenuste privaatsusteateid ja muid kasutustingimusi. Kui te otsustate kasutada juurdepääsu mingile seotud teenusele, teete seda omal vastutusel ja vastavalt seotud teenustele kohaldatavatele tingimustele, mitte käesolevatele tingimustele.

Teenused võivad sisaldada kolmanda osapoole tarkvara, mida üldiselt pakutakse tasuta avatud lähtekoodiga või muu sarnase litsentsi alusel (kolmanda osapoole tarkvara). Kuigi teile osutatavatele teenustele kohaldatakse käesolevaid tingimusi, võidakse teenustes sisalduvale kolmanda osapoole tarkvarale kohaldada teisi litsentse või kasutustingimusi, mis esitatakse teile siis ja kui see on kohaldatav.

13. KUIDAS ON COCA-COLA VASTUTUS NENDE TINGIMUSTE KOHASELT PIIRATUD?

Coca‑Cola garantiidest loobumine

KOHALDATAVA ÕIGUSEGA LUBATUD JUHUL OSUTATAKSE TEENUSEID SELLISENA NAGU NEED ON KOOS KÕIGI VIGADE JA PUUDUSTEGA NING ILMA MIS TAHES GARANTIIDETA.

KOHALDATAVA ÕIGUSE KOHASELT MAKSIMAALSES ULATUSES ÜTLEB COCA-COLA ENDA JA OMA SIDUSETTEVÕTETE NING ENDA JA NENDE VASTAVATE LITSENTSIANDJATE NING SISU JA TARNIJATE (ÜHISELT COCA-COLA OSAPOOLED) NIMEL LAHTI KÕIGIST GARANTIIDEST TEENUSTE SUHTES, NII OTSESTEST, KAUDSETEST, SEADUSJÄRGSETEST JA MUUDEST, SEALHULGAS KÕIK TURUSTATAVUSE, KONKREETSEL EESMÄRGIL KASUTUSKÕLBLIKKUSE, OMANDIÕIGUSTE VÕI MITTERIKKUMISE KAUDSED GARANTIID, JA GARANTIIDEST, MIS VÕIVAD TEKKIDA TEHINGUTE, TÄITMISE, KASUTAMISE VÕI KAUBANDUSTAVADE KÄIGUS. ILMA EELNEVAT PIIRAMATA EI ANNA ÜKSKI COCA-COLA OSAPOOLTEST MINGIT GARANTIID EGA KOHUSTUST EGA TEE MINGIT LAADI AVALDUST, ET TEENUSED VASTAVAD TEIE VAJADUSTELE, SAAVUTAVAD MINGEID KAVATSETUD TULEMUSI, ÜHILDUKSID VÕI TOIMIKSID KOOS MINGI MUU TARKVARA, SÜSTEEMIDE VÕI TEENUSTEGA, TOIMIKSID KATKESTUSTETA, VASTAKSID MINGITELE TOIMIVUSE VÕI TÖÖKINDLUSE STANDARDITELE VÕI OLEKSID VEATUD VÕI ET MINGIT VIGA VÕI PUUDUST SAAB VÕI OLEKS KAVAS PARANDADA.

MÕNES JURISDIKTSIOONIS EI OLE KAUDSETE GARANTIIDE VÕI KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA ETTENÄHTUD TARBIJA ÕIGUSTE VÄLISTAMINE VÕI PIIRAMINE LUBATUD, SEEGA EI PRUUGI MÕNED VÕI KÕIK ÜLALPOOL MÄRGITUD VÄLISTAMISED JA PIIRANGUD TEIE KORRAL KEHTIDA.

Coca‑Cola vastutuse piirangud

Coca‑Cola vastutab mõistlike otseste ja tõenäoliste kahjude eest, mille on põhjustanud nende tingimuste oluline rikkumine Coca‑Cola poolt, vastavalt nende tingimuste sätetele.

Kohaldatava õigusega lubatud täielikus ulatuses ei vastuta Coca‑Cola praegu ega edaspidi järgmise eest:

 • ebatõenäolised kahjud, sealhulgas kaaskahjud;
 • hoiatavad või karistavad kahjud;
 • tulu, äritegevuse, lepingu kaotus, äritegevuse katkestus, eeldatava säästu, hea tahte või ärivõimaluste kaotus seoses teie poolt teenuste kasutamisega;
 • viirused või muu kahjulik tarkvara, mis on saadud teenustele juurdepääsu ajal, või teenuste vead, tõrked, viivitused või häired;
 • mis tahes kolmanda osapoole tegevusega seotud kahjud, sealhulgas seotud teenuste kasutamine või kasutamise võimatus.

VÄLJA ARVATUD KOHALDATAVA SEADUSE KOHASELT SELGESÕNALISELT NÕUTAVAL JUHUL EI ÜLETA COCA-COLA OSAPOOLTE KOGU VASTUTUS TEIE EES SEOSES KÕIGI NÕUETEGA, MIS ON TINGITUD TEENUSTE KASUTAMISEST VÕI KASUTAMISE VÕIMATUSEST VÕI SELLEGA SEOTUD, KAS LEPINGU ALUSEL, LEPINGUVÄLISELT VÕI MUUL VIISIL, ÜHTEKOKKU ÜHTE SADA USA DOLLARIT (100,00 $).

Miski nendes tingimustes ei ole mõeldud välistama või piirama vastutust mis tahes ebaseaduslikul viisil, sealhulgas vastutus surma või vigastuste eest, mille põhjustas meie hooletus, või valeandmete kuritahtliku esitamise või muu tahtliku tegevuse eest. KUI MINGI EELPOOL LOETLETUD PIIRANGUTEST LEITAKSE OLEVAT KEHTETU, ON COCA-COLA OSAPOOLTE KOGU VASTUTUS KÕIGI KAHJUDE, KAOTUSTE VÕI MIS TAHES LIIKI VÕI LAADI HAGIALUSTE KORRAL PIIRATUD KOHALDATAVA ÕIGUSE KOHASELT LUBATAVA MAKSIMAALSE ULATUSEGA.

TEILE KUI TARBIJALE KOHALDATAKSE KÕIKI TEIE ELUKOHA JURISDIKTSIOONI ÕIGUSE KOHUSTUSLIKKE SÄTTEID. MISKI NENDES TINGIMUSTES EI MÕJUTA TEIE KUI TARBIJA ÕIGUSI TOETUDA KOHALIKU ÕIGUSE KOHUSTUSLIKELE SÄTETELE.

14. KUIDAS COCA-COLA TARBIJATEGA SUHTLEB?

Kui te kasutate teenuseid või saadate meile e-kirju, suhtlete te meiega elektrooniliselt. Sõltuvalt teie valikutest ja konto sätetest suhtleme me teiega elektrooniliselt mitmel viisil, nagu e-posti, tekstisõnumi või rakenduse tõuketeavituste kaudu või rakenduses sõnumi postitamise teel või muud moodi teenuste kaudu. Mõned nendest teadetest on automaatsed ja mõned saadetakse teenuste osana vaikimisi. Teatavat liiki teateid võime aeg-ajalt lisada või eemaldada. Te saate oma konto sätetes määrata, kas te saate teatavaid elektroonilisi teateid. Kuigi te saate teatavad teated keelata, võime siiski vajaduse korral saata teile teateid, mis võimaldavad meil teenuste teatavaid osi teile osutada, näiteks teatada turvaintsidendist.

Te nõustute, et kõik kokkulepped, teavitused, avaldused ja muud teated, mis me teile elektrooniliselt saadame, vastavad kõigile juriidilistele nõuetele selliste teadete kirjalikult esitamise kohta, välja arvatud juhul, kui kohaldatavad kohustuslikud õigusnormid nõuavad konkreetselt erinevat teatamisviisi. Teatavatele elektroonilistele teadetele võib teie teenuseosutaja kohaldada tasusid.

Kui teie e-posti aadress või muud kontaktandmed muutuvad, olete te kohustatud sellest Coca‑Colale teatama. Teie e-posti aadressi muutus on seotud kõigi meie teadetega teile.

Teatud teated võivad sisaldada teavet teie konto kohta, näiteks parooli lähtestamise palvet. Nende teadete sisu saavad vaadata kõik, kellel on juurdepääs teie e-posti kontole või mobiilseadmele.

Kui me saadame turunduslikke või reklaamiteateid, teeme seda vastavalt vajadusele teie nõusoleku alusel. Meie e-postiga saadetavaid turunduslikke teateid saate hallata, kui klõpsate iga turundusliku e-kirja jaluses oleval tellimuse tühistamise lingil.

15. KUIDAS MA SAAN COCA-COLAGA ÜHENDUST VÕTTA?

Et võtta Coca‑Colaga ühendust nende tingimuste, Coca‑Cola tarbija privaatsusteate või Coca‑Cola isikuandmete töötlemise teemal, kirjutage meile: https://www.coca-colacompany.com/contact-us/contact-us-form.

Samuti võite meiega ühenduse võtmiseks saata kirja aadressile The Coca‑Cola Company, P.O. Box 1734, Atlanta, GA 30301 või telefoni teel 1.800.GET.COKE (1.800.438.2653) või mis tahes muu teenuste kaudu kättesaadavaks tehtud jurisdiktsioonikohase teabe kaudu.

Et võtta Coca‑Colaga ühendust meie privaatsusteate ja selle kohta, kuidas me käsitleme kasutajatelt või nende kohta kogutavaid isikuandmeid, kasutage meie Coca‑Cola tarbija privaatsusteates märgitud kontaktandmeid.

16. MITMESUGUST

 1. Käesolevad tingimused (sealhulgas Coca‑Cola tarbija privaatsusteade või muud teile esitatud privaatsuspõhimõtted või -teade) sisaldavad ainsat ja täielikku kokkulepet teie ja Coca‑Cola vahel seoses teenuste ja siin sisalduvate teemadega ning asendavad kõiki varasemaid ja praeguseid kirjalikke ja suulisi kokkuleppeid ja lepinguid teenuste kohta.
 2. Te nõustute, et teie poolt klaviatuuri, hiire või muu seadme kasutamine nupule või ikoonile vajutamiseks või sarnaseks tegevuseks või muul viisil Coca‑Colale kinnituse või nõusoleku andmine kujutab endast teie elektroonilist allkirja, mis võrdub teie kirjaliku allkirjaga. Samuti te nõustute, et teie elektroonilise allkirja valideerimiseks ei ole vaja mingit kolmanda osapoole kontrollimist. Lisaks te nõustute, et iga teie elektroonilise allkirja kasutamine seoses teenustega kujutab endast teie nõusolekut lugeda need tingimused endale siduvaks teie elektroonilise allkirja kuupäeval olemasoleval kujul.
 3. Need tingimused on siduvad ja teenivad vastavalt Coca‑Cola ning teie õigusjärglaste ja volitatud isikute huve.
 4. Coca‑Cola võib panna nende tingimuste täitmise oma õigusjärglasele (tervikuna või osaliselt), kuid teie ei või panna nende tingimuste täitmist kellelegi ilma Coca‑Cola eelneva selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta.
 5. Kui pädev kohus leiab, et mingi nende tingimuste säte on mingil põhjusel kehtetu, ebaseaduslik või jõustamatu, siis see säte kõrvaldatakse või piiratakse minimaalsel määral nii, et ülejäänud sätted kehtivad jätkuvalt nii, nagu seda jõustamatut või kehtetut sätet ei oleks kasutatud.
 6. Coca‑Cola poolt mingist nendes tingimustes sätestatud tingimusest loobumist ei loeta edasiseks või jätkuvaks sellest tingimusest loobumiseks ega mis tahes muust tingimusest loobumiseks. Kui Coca‑Cola ei teosta oma nende tingimuste kohast õigust või sätet, ei kujuta see endast sellest õigusest või sättest loobumist.
 7. Miski nendes tingimustes sisalduv ei loo Coca‑Cola ja teie vahel partnerlust, ühisettevõtet, agentuuri ega muud sellist suhet.
 8. Kui Coca‑Cola või teie ei saa või ei suuda täita mingit nende tingimuste kohast kohustust põhjusel, mis väljub sellele sättele tugineva osapoole mõistliku kontrolli alt, pikendatakse asjaomase osapoole täitmisaega viivituse kestuse või sellel põhjusel lepingu täitmise suutmatuse võrra.
 9. Pealkirjad ja pealdised on ainult mugavuse huvides. Kui ei ole sätestatud teisiti või tehtud kontekstiga selgeks, loetakse sõnade või sõnaühendite sealhulgas, sisaldab, konkreetselt, näiteks, nagu või mis tahes muude sarnaste väljendite kasutamist näitlikustavaks ja need ei piira nendele sõnadele eelnevate või järgnevate sõnade, kirjelduste, määratluste, sõnaühendite või mõistete tähendust.

17. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Coca‑Cola oleks tänulik võimaluse eest lahendada mis tahes teenustega seotud probleemid teiega isiklikult. Kui te soovite juhtida meie tähelepanu mingile probleemile, võtke meiega ühendust: https://www.coca-colacompany.com/contact-us/contact-us-form.

Te nõustute lahendama teie poolt teenuste kasutamisest tulenevaid või nendega seotud vaidlusi, nõudeid ja hagialuseid (iga neist on vaidlus) nii, nagu on sätestatud selles 17. jaotises. Vastavalt alltoodud jurisdiktsiooni erisätetele, reguleerib antud tingimusi ja teie teenuste kasutamist Ameerika Ühendriikide Georgia osariigi õigus, sõltumata selle õiguse valiku sätetest.

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta (CISG) kohaldamine on selgesõnaliselt välistatud.

KOHALDATAVA ÕIGUSEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES. TE NÕUSTUTE, ET IGA TEENUSTEST TULENEV VÕI NENDEGA SEOTUD HAGIALUS PEAB ALGAMA ÜHE (1) AASTA JOOKSUL PÄRAST HAGIALUSE VÄLJENDUMIST; VASTASEL KORRAL ON SEE HAGIALUS LÕPLIKULT AEGUNUD.

Kanada tarbijatele Teie ja Coca‑Cola lepite kokku, et nende tingimuste rakendamine ja tõlgendamine toimub Ontario provintsi õiguse ja seal kohaldatavate Kanada õigusnormide kohaselt. Te nõustute, et nendest tingimustest tulenenud või nendega seotud iga kohtuasi esitatakse ainult Torontos (Ontario) asuvale provintsi või föderaalkohtule ning käesolevaga te nõustute alluma isiklikult ja üksnes sellistele kohtutele mis tahes sellise kohtumenetluse algatamisel.

ELi tarbijatele Kui te olete ELi elanik, võite te esitada nõude nende tingimustega seoses oma tarbijakaitseõiguste kasutamiseks oma elukoha ELi liikmesriigis. Samuti pakub Euroopa Komisjon veebipõhist vaidluste lahendamise platvormi, mille leiate siit: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Lisateavet oma tarbijaõiguste kohta leiate siit.

Itaalia tarbijatele Nende tingimustega seotud vaidlusi teie ja meie vahel käsitletakse ainult teie elukoha kohtutes. Samuti võite taotleda kohtuvälise mehhanismi kasutamist nende tingimustega seotud vaidluse lahendamiseks (kooskõlas Itaalia 6. septembri 2005. aasta tarbijakaitseseaduse nr 206 jaotistega 141 – 141). Näiteks võite kasutada ülalpool viidatud Euroopa veebipõhist vaidluste lahendamise platvormi või sellega konsulteerida.

Bangladeshi, Bhutani, India, Maldiivide, Nepaali ja Sri Lanka tarbijatele Nendele tingimustele ja teenuste teie poolt kasutamisele kohaldatakse teie tavapärase elukoha õigusnorme vaatamata kohaldatava õiguse sätetele. Pädevatel kohtutel selles tavapärases elukohas on ainupädevus kõigi nende tingimustega seotud, nendest tulenevates või neid puudutavates vaidlustes.

Ühendkuningriigi tarbijatele Neid tingimusi ja nende sisu reguleeritakse Inglismaa ja Walesi õigusega ja neid tõlgendatakse sellega kooskõlas. Teie ja meie lepime kokku, et Inglismaa ja Walesi kohtutel on ainupädevus (välja arvatud juhul, kui te olete Põhja-Iirimaa elanik, võite te algatada kohtuasja ka Põhja-Iirimaal, ja kui te olete Šotimaa elanik, võite te seda teha Šotimaal).

USA tarbijatele

Vahekohtuniku ja reeglite valik  Vaidlus tuleb esitada üksnes ühendusele American Arbitration Association (AAA) ärakuulamiseks nende tarbija arbitraažireeglite Consumer Arbitration Rules kohaselt. Kui AAA ei saa või soovi mingil põhjusel nende tingimuste kohaselt vahekohtumenetlust korraldada, valime teie ja meie teise vahekohtu USA 9 koodeksi § 5 kohaselt.

Kohustuslik (üksikisiku) vahekohus Te nõustute, et iga meievaheline vaidlus lahendatakse üksnes üksikisiku (mitte kollektiivse) hagina vahekohtus. Osapooled kavatsevad lugeda end seotuks föderaalse vahekohtuseaduse, 9 U.S.C. § 1 et seq. Vahekohus tähendab, et seal ei ole vandemehi ega kohtunikku.

Vahekohtu pädevusala Vahekohus määrab neid tingimusi kohaldades kindlaks kõik vaidlusküsimused. Vahekohus määrab ka kindlaks kõik küsimused seoses sellega, kas vaidlus või küsimus kuulub vahekohtus lahendamisele. Vahekohtul ei ole õigust vaidlust lahendada ühishagi, massihagi või esindushagi korral. Vahekohtul ei ole õigust teha otsust kellegi teise suhtes peale teie või meie.

Vahekohtumenetluse erand (väikeste nõuete kohus) Vaidlusi, mida saab täielikult lahendada väikeste nõuete kohtus, ei ole vaja vahekohtusse esitada.

Asukoha valik (Fultoni maakond, Georgia). Te nõustute, et mis tahes vaidlus lahendatakse üksnes Fultoni maakonnas (Georgia), kui osapooled ei ole teisiti kokku leppinud või vahekohus ei ole teisiti määranud. Te nõustute Georgia osariigi kohtualluvusega kõigil eesmärkidel.

Kohtu valik (Georgia) Nendele tingimustele ja teenuste kasutamisele teie poolt kohaldatakse Ameerika Ühendriikide Georgia osariigi õigust, sõltumata selle õigussätete valikust. Selle kindlakstegemisele, kas vaidlusele kohaldatakse vahekohtumenetlust, või selle korraldamisele kohaldatakse üksnes föderaalset vahekohtuseadust, 9 U.S.C. § 1 et seq.

Vahekohtu käsutuses olevad õiguskaitsevahendid Vahekohus võib rakendada õiguskaitsevahendeid ja vabastusi või anda tulemusi, mida osapooled oleksid võinud saada kohtus, sealhulgas advokaaditasude ja muude kulude tasumist kooskõlas kohtuasja korral kohaldatavate õigusnormidega, välja arvatud esialgne õiguskaitse.

Esialgne õiguskaitse Vahekohus ei saa anda välja ettekirjutusi. Kui vaidluse üks osapool taotleb esialgset õiguskaitset, viib vahekohus läbi vaidluse lahendamise, mõistab välja rahalise hüvitise (kui on asjakohane) ja seejärel võib esialgset õiguskaitset sooviv osapool esitada uue hagi Georgia Fultoni maakonna osariigi või föderaalkohtule üksnes esialgse õiguskaitse saamiseks. Vahekohtu faktilisi ja õiguslikke järeldusi ei saa selles järgnevas hagis esitada tõendina ning need ei kujuta endast pretsedenti.

KOLLEKTIIVHAGIST LOOBUMINE

Kui see on kohaldatava õigusega ja USAs lubatud, nõustute te mõlemad, Coca‑Cola ja teie, et vaidluse lahendamismenetlused viiakse läbi ainult individuaalselt, mitte ühis-, konsolideeritud või esindushagina. Me mõlemad loobume õigusest vandekoguga kohtuprotsessile.

18. JURISDIKTSIOONIKOHASED TINGIMUSED

JÄRGNEV TEAVE KÄSITLEB TARBIJA ÕIGUSI JA VALIKUID KONKREETSETES JURISDIKTSIOONIDES. SOOVITAME TEIL ASJAKOHASED LÕIGUD LÄBI VAADATA.

California tarbijatele Kui te olete alla 18aastane ja California elanik, võib teil olla õigus taotleda, et eemaldataks teie kasutajasisu, mille te otsustasite teenustes muuta avalikuks. Teie kasutajasisu eemaldamise taotlemiseks võtke Coca‑Colaga ühendust e-kirja teel privacy@coca-cola.com ja märkige teemareale "California Minor User Content Removal". Pidage silmas, et eemaldamisõigus ei ole absoluutne, vaid kehtib teie kasutajasisu algsele postitusele, kuid mitte teiste poolt hilisemale jagamisele või avaldamisele ega teiste poolt jagatud sisule teie kohta. Eemaldamisõigus ei kehti ka juhul, kui te saite kasutajasisu postitamise eest hüvitist või muud tasu. Coca‑Cola ei saa tagada kasutajasisu kõikehõlmavat eemaldamist internetist.

Kui te elate Californias ja soovite taotleda, et Coca‑Cola kustutaks isikuandmed, mis meil teie kohta on, lugege Coca‑Cola privaatsusteate California jaotist.

Kui teenuseid loetakse mingil ajal elektrooniliseks kaubanduslikuks teenuseks (California tsiviilkoodeksi jaotise 1789.3 kohaselt), on California elanikel õigus järgmisele konkreetsele teabele tarbija õiguste kohta.

Teenuseosutaja on: The Coca‑Cola Company, One Coca‑Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313.

Kui teenuseid loetakse elektrooniliseks kaubanduslikuks teenuseks, võite te esitada kaebuse teenuste kohta või saada lisateavet teenuste kasutamise kohta, kui saadate e-kirja https://www.coca-colacompany.com/contact-us/contact-us-form. Samuti võite meiega ühenduse võtmiseks saata kirja aadressile The Coca‑Cola Company, P.O. Box 1734, Atlanta, GA 30301 või helistage 1.800.GET.COKE (1.800.438.2653)

Kõigile USA tarbijatele Teavet autoriõiguste rikkumisega seoses nõude esitamise kohta 1998. aasta autoriõiguse seaduse Digital Millennium Copyright Act (DMCA) alusel lugege meie autoriõigusi käsitlevatest põhimõtetest.

Saksamaa tarbijatele Miski nendes tingimustes ei piira ega välista Coca‑Cola vastutust raske hooletuse korral seoses Saksamaal asuvate kasutajatega. Kooskõlas Saksamaa reklaamiliidu (Deutscher Werberat, ZAW) eeskirjadega ei korralda Coca‑Cola reklaami- ega turundustegevust, mis oleks suunatud alla 14aastastele tarbijatele. Teenused ei ole suunatud kellelegi, kes on vähem kui 14aastane, ja ei ole mõeldud neile kasutamiseks.