Kes on Coca‑Cola partnerid jätkusuutlikkuse vallas?

Coca‑Cola teeb koostööd sadade huvisrühmadega üle kogu riigi nii kohalikul kui ka ülemaailmsel tasandil ning paljudes erinevates funktsioonides. Meie huvirühmade hulka kuuluvad villimispartnerid, tarnijad, tarbijad, kliendid, tööstuspartnerid, valitsused ja valitsusvälised organisatsioonid. 

Saavutame koos rohkem

Partnerlussuhted on meie äritegevuse keskmes ja võimaldavad meil koos rohkem saavutada. Saame edeneda kiiremini ja suurema mõjuga, kui teeme koostööd huvirühmadega, kes saavad tuua oma asjatundlikkust ja oskusteavet parema maailma loomisele. Meie lähenemine huvirühmade kaasamisele keskendub läbipaistvusele, kaasavusele, järjepidevusele ja vastutusele. Meie tegevus hõlmab paljusid kohalikke ja ülemaailmseid organisatsioone mitmes valdkonnas: keskkonnakaitse, sotsiaalne ja majanduslik paranemine, tööstuse algatused, mis hõlmavad mõningaid meie suurimaid konkurente ja programmid, mis töötavad käsikäes kogukondadega, kus saame midagi muuta. Erinevate huvirühmade panus aitab edendada ja edasi arendada meie jätkusuutlikkuse eesmärke. Järjepidev ja avatud suhtlemine on võtmetähtsusega.