Tomorrowlandi Maagia on kohal

alt

Skaneeri oma järgmine Coca‑Cola ja tõmba suvi käima

01.06.2023 

 

Tahad festivalihooajast viimast võtta?

Lae alla Coca‑Cola äpp, et kogeda Tomorrowlandi maagiat.

Lisaks on sul võimalus võita ägedaid auhindu nagu JBL kõlarid, rätikud või seljakotid. Mida sa veel ootad? Haara Coca‑Cola ja tõmba oma festiavlide hooaeg koos meiega käima.

 

icon showing a traditional coke bottle

01. Osta Coca‑Cola

icon showing an outline of a mobile device with a QR code

02. Skänni QR-kood

icon showing that you need to get the code

03. Sisesta korgialune kood

icon with 3 stars

04. Võimalus võita

 

 

REEGLID

 

 

 

1.           KAMPAANIATOODETE TURUSTAJA

1.1         Coca‑Cola tarbijamängu ”MUSIC’’ (edaspidi nimetatud kui “Kampaania”) toodete turustaja on AS Coca‑Cola HBC Eesti, registrikood: 10345833, registrijärgne asukoht A. H. Tammsaare tee 92, 12913 Tallinn, Eesti, telefoninumber +372 800 2653 (edaspidi nimetatud kui “Turustaja”). Turustaja toodab tooteid ja tarnib need Eesti turule.

 

2.           KAMPAANIA KORRALDAJA

2.1         Käesoleva Kampaania korraldaja on Hamburg ja Partnerid OÜ, registrikood: 11199312, registrijärgne asukoht Roosikrantsi 2, Tallinn 10119, Eesti, telefoninumber + 372 6110 105 (edaspidi nimetatud kui „Korraldaja“).

2.2         Kampaania viiakse läbi kooskõlas käesolevate reeglitega (edaspidi nimetatud kui “Reeglid”). Korraldajal on õigus Reegleid muuta vastavalt kohaldatavatest õigusaktidest tulenevatele nõuetele.

 

3.           KAMPAANIAGA HÕLMATUD TOOTED

3.1         Kampaania hõlmab järgmisi tooteid:

Eesti territooriumil ostetavad kõik 0,5L, 1L, 1,5L ja 2L plastikpudelites Coca‑Cola ning Coca‑Cola Zero Sugar joogid (edaspidi nimetatud kui “Kampaaniatooted”).

3.2         Igal Kampaaniatootel on unikaalne kümnekohaline numbritest ja tähtedest koosnev kood, mis on leitav Kampaaniatoote korgi all (siseküljel) (edaspidi nimetatud kui “Unikaalne Kood”). Vastav kood on vajalik Kampaanias osalemiseks.

3.3         Korraldaja pakub Kampaania raames kuni 5,171,223 plastikpudelit koos korgi all olevate Unikaalsete Koodidega.

 

4.           OSALEMISÕIGUS

4.1         Kampaania on avatud kõikidele isikutele, kes on vähemalt 13 aastat vanad ja kelle elukoht on Eesti territooriumil. Alla 13-aastased isikud võivad osaleda ja võite lunastada üksnes lapsevanema või eestkostja kirjalikul nõusolekul või nende juuresolekul. Selleks, et osalejal oleks võimalik saada võite, mis on viidatud Reeglite punktis 7.3 a) kuni d), osaleja peab olema vähemalt 18 aastat vana.

4.2         Kampaanias ei tohi osaleda Korraldaja ja Turustaja töötajad, Kampaaniaga seotud teenuseid osutava reklaamiagentuuri töötajad ja teiste äriühingute töötajad, keda Korraldaja on otseselt või kaudselt palganud seoses Kampaaniaga seotud teenuste osutamisega, samuti kõikide nimetatud isikute lähimad perekonnaliikmed.

 

5.           KAMPAANIA KESTVUSPERIOOD

5.1         Kampaania kestvusperiood on: 1. juuni 2023 (Kampaania alguskuupäev) kuni 31. august 2023 (Kampaania lõpukuupäev).

5.2         Kampaaniatooted on saadaval vähemalt üks nädal enne Kampaania alguskuupäeva ja kuni 31. august 2023 või kuni nende läbimüümiseni (juhul kui Kampaaniatooted müüakse läbi enne 31. augustit 2023).

5.3         Kui Kampaaniatooted on veel saadaval pärast 31. augustit 2023, ei anna need enam õigust Kampaanias osaleda.

 

6.           KAMPAANIA TERRITOORIUM

6.1         Kampaania korraldatakse ja viiakse läbi Eesti territooriumil.

 

7.           VÕIDUD

7.1         Võite loositakse Reeglite punktis 8 kirjeldatud korra kohaselt välja iga päev Kampaania alguskuupäevast kuni Kampaania lõpukuupäevani (kaasa arvatud).

7.2         Kampaania võidufond on kokku 17,408 eurot. Kampaania kestab kokku 92 päeva ja võite loositakse välja iga päev kuni 31. august 2023 juhuslikus järjekorras.

7.3         Kampaania võidud on järgmised:

a)           Üks (1) võit: Tomorrowland VIP pakett (üks festivalipakett sisaldab: 2 piletit ja 2 transfeeri ning majutust)

Ühe võidu väärtus on 3,938 eurot;

b)          Üks (1) võit: Sziget Simple pakett (üks festivalipakett sisaldab: 2 piletit ning 2 transfeeri ja majutust)

Ühe võidu väärtus on 3,190 eurot;

c)           Üks (1) võit: Lollapalooza Simple pakett (üks festivalipakett sisaldab: 2 piletit ning 2 transfeeri ja majutust)

Ühe võidu väärtus on 3,100 eurot;

d)           Üks (1) võit: Untold Simple pakett (üks festivalipakett sisaldab: 2 piletit ning 2 transfeeri ja majutust)

Ühe võidu väärtus on 3,238 eurot;

e)           Üheksa (9) võitu: JBL Partybox kõlar

Ühe võidu väärtus on 258 eurot.

f)           Kaheksateist (18) võitu: JBL Clip kõlar

Ühe võidu väärtus on 42 eurot.

g)         Kakskümmend seitse (27) võitu: Kaubamärgiga rätik

Ühe võidu väärtus on 16 eurot.

h)         Kolmkümmend kuus (36) võitu: Seljakott

Ühe võidu väärtus on 12 eurot.

 

8.           KAMPAANIAS OSALEMISE TINGIMUSED, VÕITMINE JA VÕITUDE KÄTTESAAMINE

8.1         Kampaaniatooteid saab osta Eesti territooriumil asuvatest jaemüügikohtadest.

8.2         Kampaanias osalemiseks peab osaleja ostma Kampaaniatoote ja registreerima Unikaalse Koodi ametlikus Coca‑Cola äpis ajavahemikul 1. juuni 2023 kuni 31. august 2023 23:59:59-ni.

8.3         Osaleja saab Coca‑Cola äpi alla laadida Kampaaniatootel olevat QR-koodi skaneerides või kasutades App Store'i/Google Play’d. Äpi saab alla laadida järgmiste linkide kaudu:

- iOS: https://itunes.apple.com/ee/app/coca-cola/id1451072799?mt=8

- Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cocacola.app.cee   

8.4         Coca‑Cola äpi kasutajaks registreerimiseks peab osaleja täitma registreerimisvormi, mis sisaldab osaleja ees- ja perekonnanime, e-posti aadressi ning sünniaega. Osaleja peab registreerimise lõpuleviimiseks nõustuma ka kasutustingimustega.

8.5         Registreerimisega kinnitab osaleja, et registreerimisel sisestatud andmed on õiged ja täpsed. Osaleja vastutab ebaõigete andmete esitamise eest.

8.6         Pärast Coca‑Cola äpi kasutajaks registreerimist on osalejal võimalus registreerida Unikaalne Kood ametlikus Coca‑Cola äpis. Pärast Unikaalse Koodi registreerimist saab osaleja iga Unikaalse Koodi eest ühe punkti. Kampaanias osalemiseks peab osalejal olema vähemalt üks punkt.

8.7         Osaleja saab kuni Kampaania lõpukuupäevani enda vabalt valitud ajal vahetada saadud punkti ametlikus Coca‑Cola äpis pileti vastu, millele on märgitud, kas osaleja võitis või mitte. Kui osaleja võitis, teavitatakse teda äpi kaudu järgmiste sammude kohta võidu kättesaamiseks.

8.8         Võitjad peavad alles hoidma Unikaalse Koodiga Kampaaniatoote korgi kuni võidu kättesaamiseni. Kampaaniatoote kork kehtib ainult siis, kui see on punkti vastu vahetatud enne võidu saamise hetke.

8.9         Võidu kättesaamiseks peab võitja minema viie päeva jooksul pärast võitmist veebisaidile https://prizes.fortis.pl ja täitma võiduvormi. Võidud toimetatakse võitjatele kätte hiljemalt 31. septembriks 2023.

8.10      Pärast auhinna kättesaamist peab võitja allkirjastama auhinna üleandmise-vastuvõtmise akti, et kinnitada auhinna kättesaamise fakti.

8.11      Võita saab võiduhetkedel, mis määratakse kindlaks päeva, tunni, minuti, sekundi ja millisekundi täpsusega. Võiduhetke ajad määratakse kindlaks eelnevalt Korraldaja poolt. Osaleja, kes esimesena vahetab punkti pärast kindlaks määratud võiduhetke, võidab. Võiduhetkedega seotud informatsioon on konfidentsiaalne ega kuulu osalejatele teatavaks tegemisele.

8.12      Välja loosimata võidud (nt kui konkreetsel päeval vahetatakse piletite vastu vähem punkte, kui on sel päeval võite) ja Kampaania võidud, mille võitjad ei esita kättetoimetamiseks vajalikke andmeid 5 päeva jooksul pärast võitmisest, täites võitja ankeedi, jäävad Korraldajale.

 

9.           KAMPAANIAS OSALEMISEGA SEONDUVAD KULUD

9.1         Osalejale ei hüvitata Kampaaniatoodete ostuhinda, interneti kasutamise kulusid ega muid Kampaanias osalemisega seotud täiendavaid kulusid. Võitjatele võitude kättetoimetamisega seotud transpordikulud kannab Korraldaja.

 

10.         ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

10.1      Kampaania raames töödeldakse osaleja isikuandmeid ja neid säilitatakse Kampaania kestel ning pärast seda kuni pretensioonide esitamise lõpukuupäevani kooskõlas Reeglite punktiga 12, või kuni eksisteerib mõni muu õiguslik alus isikuandmete säilitamiseks. Lahendamata pretensioonide korral võidakse osaleja isikuandmeid säilitada kuni pretensiooni lahendamiseni.

10.2      Isikuandmete vastutav töötleja on NV Coca‑Cola Services SA, registrijärgne asukoht 1424 Chaussée de Mons, 1070 Brüssel, Belgia (edaspidi nimetatud kui „Vastutav töötleja“). Kampaania kestel töötleb Vastutav töötleja osaleja poolt esitatud isikuandmeid, et täita osalejaga sõlmitud lepingut (nt võtta ühendust võitjatega, korraldada võitude kättetoimetamine, menetleda kaebusi jne). Osaleja on kohustatud esimest korda ametlikus Coca‑Cola äpis registreerimisel täitma vormi, milles küsitakse tema ees- ja perekonnanime, e-posti aadressi ning sünniaega. Isikuandmete esitamine osaleja poolt on lepingu sõlmimise eeltingimus. Osaleja, kes on võitnud, peab esitama ka oma tarneaadressi (kui ta soovib võidu lunastada). Isikuandmete Vastutav töötleja töötleb isikuandmeid isikuandmete kaitse üldmääruse (EL) 2016/679 art. 6 lõike 1 punktis b) sätestatud õiguslikul alusel (võimaldades osalejal osaleda Kampaanias ja võtta osalejaga ühendust, kui ta võidab ja korraldada võidu kättetoimetamine). Vastutav töötleja võib edastada isikuandmeid koostööpartneritele, kes aitavad Kampaaniat läbi viia (nt Korraldajale). Osaleja isikuandmeid ei edastata riikidesse väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda.

10.3      Osalejatel on isikuandmete kaitse õigusaktidest tulenevad andmesubjektide õigused. Osalejatel on õigus küsida informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta, nõuda juurdepääsu osalejaid puudutavatele isikuandmetele, taotleda isikuandmete parandamist, kustutamist või töötlemise piiramist, või esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele. Osalejal on samuti õigus taotleda oma isikuandmete ülekandmist. Nimetatud õiguste kasutamiseks tuleb osalejal võtta ühendust Vastutava töötlejaga e-posti aadressil naliperti@coca-cola.com. Nimetatud õiguste teostamisele ja Korraldaja(te) poolt asjakohaste meetmete võtmisele või sellest keeldumisele kohaldatakse kehtivaid õigusakte.

10.4      Kampaaniaga seonduvat isikuandmete töötlemist on kirjeldatud NV Coca‑Cola Services SA privaatsuspoliitikas. Privaatsuspoliitika on kättesaadav Coca‑Cola ametlikul veebisaidil aadressil https://www.coca-cola.ee/privaatsuspoliitika.

10.5      Kui osaleja leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õiguseid, on tal õigus pöörduda Eesti Andmekaitse Inspektsiooni poole (https://www.aki.ee) ja esitada kaebus.

 

11.         KORRALDAJA JA TURUSTAJA VASTUTUS

11.1      Turustaja, teised Coca‑Cola kontserni ettevõtted, Korraldaja ja nende töötajad ning esindajad ei vastuta Kampaaniatoodete ja Unikaalsete Koodidega seonduvate trükivigade või defektide eest. Kõik Kampaanias osalemise ja võitude lunastamisega seonduvad kulud kannavad osalejad ise ning Korraldaja ega Turustaja vastavaid kulusid ei hüvita, kui Reeglites ei ole sätestatud teisiti. Korraldaja ega Turustaja ei vastuta ka selle eest, kui võite pole võimalik välja loosida või välja anda defektsete Kampaaniatoodete pudelikorkide ja/või Unikaalsete Koodide tõttu.

12.         PRETENSIOONIDE LAHENDAMINE

12.1      Kõik Kampaaniaga (ja eelkõige võitude kättetoimetamise viisiga) seotud pretensioonid tuleb esitada Korraldajale kirjalikult hiljemalt 14. oktoobriks 2023 (postitempli kuupäevaga hiljemalt 14.10.2023) aadressil: Roosikrantsi 2, Tallinn 10119, Eesti (tähistatud viitega Hamburg ja Partnerid OÜ-le).

12.2. Kirjalik pretensioon peab sisaldama osaleja ees- ja perekonnanime, täpset aadressi ning telefoninumbrit (selle olemasolul) ja pretensiooni kirjeldust ning põhjendust. Pärast lõpptähtpäeva esitatud pretensioone ei võeta arvesse.

12.3      Korraldaja lahendab pretensiooni 14 päeva jooksul alates selle kättesaamisest. Pretensioonid vaatab läbi Korraldaja määratud kolmeliikmeline komisjon (edaspidi nimetatud kui „Komisjon“). Komisjon hindab osalejate pretensioone käesolevate Reeglite ja kohaldatavate õigusaktide alusel.

12.4      Kui tekib mis tahes kahtlus seoses Kampaanias osalemise tõendite õigsuse või nõuetele vastavusega, lähtub Komisjon otsustamisel Reeglitest, Kampaaniatoote korgi avamisviisist ja olemasolevast teabest tuvastatavate tunnuste alusel.

12.5      Komisjoni otsus osaleja pretensiooni kohta on lõplik ja siduv. Komisjoni otsuses võidakse käsitleda Reeglite eesmärki ja/või Reeglites sätestamata küsimusi.

12.6      Korraldaja teavitab osalejat Komisjoni otsusest tähitud kirjaga, mis saadetakse osaleja poolt esitatud aadressile. Korraldajal on õigus teavitada osalejat Komisjoni otsusest ka e-kirja teel.

 

13.         MUUD SÄTTED

13.1      Kampaania reklaamides sisalduv informatsioon on üksnes informatiivne.

13.2      Reeglitele ja Reeglites sätestamata küsimustele kohaldatakse Eesti õigust. Kõik Reeglitest tulenevad ja/või Kampaaniaga seonduvad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Vaidluseid, mida ei õnnestu läbirääkimistega lahendada, lahendatakse Eesti Vabariigi pädevas kohtus. Reeglites käsitlemata küsimuste korral võib Korraldaja juhinduda otsuste tegemisel seadustest ja Reeglitest.

13.3      Kampaanias osalemisel kohustub osaleja järgima Reegleid ja Kampaaniaga seonduvaid Korraldaja lõplikke otsuseid. Võite antakse välja üksnes juhul, kui osaleja järgib Reegleid.

13.4      Vastavalt Reeglitele ei saa võite vahetada raha ega muude esemete vastu. Kasutamata või lunastamata võite ei hüvitata rahas.

13.5      Korraldajal on igal ajal ja oma äranägemise järgi õigus Kampaania ühepoolselt tühistada oluliste rikkumiste, Reeglite kuritarvitamise või vääramatu jõu tõttu, avaldades sellekohase teate Korraldaja veebisaidil, sotsiaalmeedialehel ning mis tahes muul sobival viisil.

13.6      Osalejatel on võimalik saada Kampaania kohta lisateavet e-posti aadressil coca-cola@hamburg.ee või veebisaidil www.coca-cola.ee.  Veebisaidil www.coca-cola.ee on kättesaadav ka Reeglite täistekst.