tethered caps

COCA-COLA VÕTAB EESTIS KASUTUSELE PUDELITE KÜLGE KINNITATUD KORGID, ET HÕLBUSTADA KOGUMIST JA RINGLUSSEVÕTTU

Selle sammuga valmistutakse euroopa ühekordse plasti direktiivi nõuete täitmiseks 2024. aastaks.

 

Coca‑Cola on Eestis alustanud uute plastist joogipudelitele kinnitatud korkide kasutuselevõtmist osana Euroopa ühekordse plasti direktiivi nõuete rakendamisest, milleks tuleb valmistuda kogu Euroopas, kui määrus 2024. aasta juulis jõustub.

Algatuse eesmärk on, et korgid võetakse ringlusse koos pudeliga, aidates seeläbi koguda rohkem korke ja vähendada plastikprahti, lähtudes Coca‑Cola ülemaailmsest eesmärgist ja pakendistrateegiast „Jäätmevaba maailm“.

2021. aastal alustas Coca‑Cola süsteem koostöös oma Euroopa villijate, sealhulgas Coca‑Cola HBCga, etapiviisilist tootmisliinide ümberkorraldamist ja pudeli külge kinnitatud korkidega plastpudelite kasutuselevõttu kogu Euroopas. Villijad alustasid 2021. aastal pilootprojektide läbiviimist ja esimeste rakenduste katsetamist ning võtavad selle uuenduse kasutusele turgude kaupa enne 2024. aasta tähtaega.

 

Innovatsioon kestlikkuse tagamiseks

Uue korgi avamissüsteem on sama, mis tavalisel pudelil. Uuendus seisneb aga pudelikaela ümbritsevas rõngas, millele on lisatud kinnitus, mis hoiab korki pärast selle lahti keeramist pakendi küljes, võimaldades seejuures endiselt korki õhukindlalt sulgeda.

Esmapilgul võib see näida lihtsa uuendusena, kuid tehniliselt on see märkimisväärselt keerukas. Uus korkide lahendus on meie Euroopa Coca‑Cola teadus- ja arendusmeeskondade tohutute jõupingutuste, töö ning investeeringute tulemus. Koostöös disaini- ja tarnepartneritega töötati välja pakendilahendus, mis pakub tarbijatele mugavat ja meeldivat kogemust, on lihtne ja praktiline kasutada ning tagab Coca‑Cola jookide ohutuse ja kvaliteedi, vähendades samal ajal pakendi keskkonnamõju.

Pärast ulatuslikke tarbijakatsetusi osutus uus kork eelistatud valikuks nii disaini, mugavuse kui ka käepärasuse poolest.

 

Kogumise ja ringlussevõtu hõlbustamine ning ringmajanduse edendamine

Coca‑Cola toetab ELi eesmärki vähendada pakendijäätmeid nullini. Osana oma eesmärgist saavutada jäätmevaba maailm on ettevõte seadnud sihiks 2030. aastaks iga müüdud pudeli või purgi kohta korjata tagasi üks pudel või purk. Lisaks püüab ettevõte vähendada pakendite valmistamisel uue tooraine kasutamist, suurendada ringlussevõetud tooraine kasutamist ja investeerida innovatsiooni, et muuta pakendid jätkusuutlikumaks. Praegu on kõik Coca‑Cola HBC Poola ja Baltikumi tehaste pakendid 100% ulatuses taaskasutatavad.

Coca‑Cola on teadlik, et jäätmevaba maailma saavutamine nõuab koostööd ja partnerlust tööstuse, ringlussevõtjate, poliitikakujundajate, teiste sidusrühmade ning tarbijatega. Uued korgid edastavad selge sõnumi eesmärgist lihtsustada ringlussevõttu ja tagada, et rohkem pudeleid kogutakse koos korgiga.

Eesmärk on luua pakendite ringmajandus, kus iga pudel – ja iga kork – kogutakse kokku, võetakse ringlusse ning kasutatakse taas uue toote valmistamiseks, vähendades pakendi süsiniku jalajälge ja tagades, et ükski pakend ei satuks keskkonda prügina.

 

tethered caps 2

KKK pudeli külge kinnitatud korkidest