Naiste võimendamine

Naiste võimestamine

Programm „5by20®“ kaasas üle kuue miljoni naise sajas riigis

 

Naiste võrdõiguslikkuse saavutamisel ja võimestamisel on laialdane järelmõju kogu ühiskonnale. Kogu maailmas on naised meie ärisüsteemi tugisambad, kuid sageli seisavad nad silmitsi oluliste takistustega, mis ei lase neil majanduses aktiivselt osaleda. Meie eesmärk on luua kontakt naistega seal, kus nad asuvad (nii interneti kaudu kui väljaspool internetivõrku), ning käivitada programme, mis püüavad kõrvaldada takistusi, millega naised kohalikus kontekstis ja isiklikes oludes kokku puutuvad.

Naised on meie ühise edu võti, mistõttu seadsime 2010. aastal eesmärgiks suurendada 2020. aastaks viie miljoni naise majanduslikku mõjuvõimu. Sellest alates on Coca‑Cola Foundation teinud koostööd arvukate partneritega, pakkudes ärioskuste koolitusi, mentorlusvõrgustikke, finantsteenuseid ja muid vahendeid, mis aitavad naisettevõtjatel parandada enda, oma perekonna ja kogukonna elujärge.

5by20

Eesmärgi saavutamine

The Coca‑Cola Company ja meie partnerid on uhked, et ületasime programmi „5by20“ eesmärgi, võimaldades enam kui kuuel miljonil naisel sajas riigis üle maailma majanduses aktiivsemalt kaasa rääkida. Programmis „5by20“ osalenud naised töötavad mitmesugustel positsioonidel, sealhulgas jaemüüjad, tarnijad, tootjad, käsitöölised jt.

Investeerides viimasel kümnendil naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamisse, oleme loonud ühist väärtust parema ja õiglasema tuleviku jaoks, võimaldades naistele, nende peredele ja kogukondadele paremat elujärge ning laiendades samal ajal oma äritegevust. Meile teeb rõõmu programmi laialdane järelmõju, mis on muutnud miljoneid elusid ning teeb seda ka järgnevatel aastatel. 

naiste võimestamine

„5by20®“ Eestis – Coca‑Cola Foundationi koostöö EENAga 

MTÜ Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon (EENA) asutati 1992. aastal, et arendada naiste ametialaseid oskusi ning ettevõtlus- ja juhtimispotentsiaali läbi mentorluse, võrgustike loomise ja oskuste omandamise, aga ka propageerida ja võimestada projekte nii piirkondlikul, riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil. EENA kuulub rahvusvahelisse ühendusse International Federation of Business and Professional Women (BPW), mis asutati 1930. aastal Genfis.

EENA suurem eesmärk on anda naistele hoogu, jõudmaks juhtivatele ametikohtadele, seista soolise võrdõiguslikkuse eest, võidelda soolise palgalõhe vastu ning algatada tegevusi naisettevõtjate arvu suurendamiseks. Kokku on EENA-l kaheksa klubi üle Eesti (Tallinnas, Tartus, Pärnus, Rannamõisas, Võrus ja Narvas) ning ligi 200 aktiivset liiget, ettevõtjat ja ärivaldkonna professionaali.

 

PROGRAMMID

„Naised ettevõtluses – roheline ja hooliv maailm”

naised ettevõtluses

Projekti keskmes on naised kui rohelise ja jätkusuutliku majandusarengu võimestajad ning see rõhutab, et aktiivsed ja ettevõtlikud naised suudavad avaldada suurt mõju säästvale eluviisile ning luua ja edendada jätkusuutlikku ettevõtlust. Projekti eesmärk on toetada naisi keskkonnasäästliku ja jätkusuutliku majandusarengu edendamisel läbi enesetäiendamise, teiste harimise ja jätkusuutliku ettevõtluse käivitamise. See programm parandab teadlikkust jätkusuutlikkusest ja koolitab naisi muutma oma ettevõtteid keskkonnasäästlikumaks ning seeläbi inspireerima ka teisi jätkusuutliku ettevõtlusega alustama.

Üheaastase projekti käigus tekkis tugev võrgustik 500 naisest, kellest saavad jätkusuutlikkuse ja rohelise maailma eestkõnelejad kõigis Eesti piirkondades. EENA on projekti raames koostööd teinud partneritega nagu EBS, StartUp Estonia ja Ekspress Meedia ning jõudnud Eestis enam kui 31 000 naiseni. Ligi 5300 naist on osalenud erinevatel seminaridel ja töötubades, naisettevõtjate häkatonil jätkusuutliku ettevõtlusega alustamiseks ning ümarlaudadel koos huvirühmadega (sealhulgas valitsusasutused, kaubandusorganisatsioonid ja äriettevõtted). Lisaks korraldati 2022. aasta aprillis Tallinnas kahepäevane rahvusvaheline ettevõtluskonverents „Roheliselt on võimalik“. Lisaks koostati rohelise ja säästliku Eesti manifest, mida esitleti ka laiemale avalikkusele.

 

„Kõik on võimalik“

„Kõik on võimalik” on naistele suunatud ettevõtlusprogramm, mis näitab Coca‑Cola toetust naiste võimestamisele kogu maailmas. Programm aitab suurendada naiste ametialast aktiivsust, tegutsemist juhtivatel kohtadel ja ettevõtjatena.

Aastatel 2019–2020 keskendus projekt ärikasvule naisettevõtluses. Programm koosnes kuuest inspireerivast ärikasvule orienteeritud töötoast viies Eesti linnas, paneeldiskussioonist „Tulevikunaised 100 aasta pärast“ Eesti Naiste Kongressil, koolitustest ja mentorlussessioonidest ning harivatest veebiseminaridest. Kokku osales projektis 1780 naist.

projekt kõik on võimalik

Projekt „Kõik on võimalik“ käivitati 2018. aastal ja esimesel tegutsemisaastal (2018–2019) keskendus see ettevõtlusega alustavatele naistele. Peamisteks tegevusteks olid koolitused, naisettevõtjate vajaduste väljaselgitamine, inspireerivad töötoad ja ettevõtlusnädal. Kokku osales töötubades ja ettevõtlusnädalal üle 480 naise ning veebiseminaridel oli üle 3000 jälgija. 

Seminari salvestusi saab vaadata EENA YouTube'i kanalilt.

 

„Eesti naised võimestavad Ukraina naisi“ 

Tegemist on aastase projektiga, mille eesmärk on viia Eesti ettevõtlikud naised kokku Ukraina pagulastega, toetamaks neid oma elu ja tööalase karjääri alustamisel Eestis. Projekt teeb koostööd Ukraina pagulasi toetavate ühenduste, sotsiaalabikeskuste ja naisorganisatsioonidega. Projekti põhipartner on MTÜ Divergent Women

Projekt toetab täielikult läänelikke väärtushoiakuid, mis ühendavad inimesi, integreerivad ukrainlasi meie ühiskonda ning järgivad mitmekesisuse ja kaasamise põhimõtteid, et seeläbi toetada neid, kes on palju kannatanud ning võitlevad samal ajal keele- ja majanduslike barjääridega.

Projekti käigus rajatakse spetsiaalne veebiplatvorm, mis loob võrgustiku Ukraina ja Eesti naiste vahel. Samuti võimaldab see osalejail moodustada nn edutiime, et üksteist julgustada ja tuge pakkuda. Võrgustik hõlmas 500 Ukraina naist ning lisaks veel 150 ukrainlannat lisategevuste (sealhulgas viis piirkondlikku üritust ja kümme veebiseminari) kaudu.