vaimne tervis

Noorte võimestamine: vaimne tervis

Alates 2015. aasta septembrist on vaimne tervis kaasatud ÜRO väljatöötatud säästva arengu eesmärkide hulka. Psüühikahaiguste ja vaimse tervise probleemidega tegelemine on nüüd seatud järgmise 15 aasta ülemaailmse arengu prioriteediks, kuna vaimse tervise probleemid mõjutavad säästvat arengut oluliselt. Coca‑Cola kui organisatsioon panustab vaimse tervise tugevdamisse ning seda eriti noorte puhul, kellele tänase maailma väljakutsed võivad olla eriti rasked.

Investeerime algatustesse, mis suurendavad vaimse tervise alast teadlikkust ja edendavad nii füüsilist kui vaimset heaolu.

 

Meeleolu parandamise e-kursus

Toetasime Eestis 10-nädalase meeleolu parandamise e-kursuse  väljatöötamist. Kursust pakub platvorm peaasi.ee

Kursus on tasuta kättesaadav kuni 30-aastastele noortele ning mõeldud neile, kelle igapäevaelu häirib halb tuju ning energia, huvi ja elurõõmu puudus. See kursus aitab paremini mõista depressiooni olemust ja tutvustab meeleolu parandamise tehnikaid. Lisaks annab programm teavet vaimse tervise tugevdamise viisidest ja toetab uute oskuste omandamist. Kursusel käsitletakse teemasid nagu depressiooni olemus ja sümptomid, hea uni, probleemide lahendamine, aga ka tegutsemise ja positiivsete emotsioonide olulisus, ärksus ja iseenda aktsepteerimise tehnikad.