nullheide

Coca‑Cola seab eesmärgiks jõuda kogu väärtusahelas 2040. aastaks nullheitmeni

Coca‑Cola Euroopa* saavutab 2040. aastaks kogu Euroopa väärtusahelas kasvuhoonegaaside (GHG) nullheitme. 2030. aastaks vähenevad süsihappegaasi (CO2) heitmed 2015. aastaga võrreldes 30% võrra, mis võrdub 2,5 miljoni tonni CO2-ga aastas. See nõuab rohkesti muudatusi protsessides ja suhtluses tarnijatega.

Coca‑Cola eesmärk on muuta maailm puhtamaks, seepärast on jätkusuutlikkusest saanud kõigi tegevuste lähtepunkt. Coca‑Cola Euroopa on seadnud endale ambitsioonikad jätkusuutlikkuse eesmärgid kõigis ärivaldkondades, näidates sellega ettevõtte pühendumust kliimamuutustega võitlemisele.

The Coca‑Cola Company juhtivad villimispartnerid Euroopas, Coca‑Cola Europacific Partners ja Coca‑Cola Hellenic Bottling Company on võtnud eesmärgiks saavutada nullheide 2040. aastaks (sh teaduspõhised vahe-eesmärgid 2030. aastaks).** Tulemuseks süsinikheitmete vähenemine 2,5 miljoni tonni võrra aastas ehk teisisõnu, CO2 heitmed vähenevad Euroopas 2030. aastaks 30% võrra (võrreldes 2015. aasta tasemega), sh skoop 3 heitmed. Eesmärk hõlmab heitmeid kogu väärtusahelas, nii üles- kui allavoolu, sh villimispartnereid. 

Skoop 3 heitmetega tegeletakse tihedas koostöös villimispartnerite, tarnijate ja tarbijatega. Dialoog ja partnerlussuhted on Coca‑Cola Euroopa jaoks eesmärkide saavutamisel kriitilise tähtsusega. Üks eesmärkidest on pakendamisest tingitud heitmete vähendamine, kuna need moodustavad 41% kogu Euroopa väärtusahela kasvuhoonegaaside heitmetest. 

Lisaks soovitakse suurendada jahutusseadmete (täna on neist tingitud 27% heitmetest) energiatõhusust, vähendada komponentidest tulenevaid heitmeid (täna 21%) ning minna üle süsinikuneutraalsele tootmisele. 

Koostöö meie villijate, tarnijate ja teiste partneritega, sealhulgas laiema tööstusvaldkonna esindajate ja poliitikakujundajatega, on meie nullheitme eesmärgi saavutamisel ülioluline. 

 

Huvitav, kust tulevad peamised CO2 heitmed? 

heitmed

 

* Coca‑Cola Euroopa koosneb ettevõtetest Coca‑Cola Europacific Partners, Coca‑Cola Hellenic Bottling Company ja The Coca‑Cola Company tütarettevõtetest. 

** Coca‑Cola Europacific Partners on seadnud endale teaduspõhise vahe-eesmärgi, vähendamaks süsinikuheitmeid 2030. aastaks 30% võrra (võrreldes 2019. aasta tasemega). Coca‑Cola Hellenic Bottling Company on seadnud endale teaduspõhise eesmärgi vähendada süsinikdioksiidi heitmeid 25% võrra (võrreldes 2017. aasta tasemega). The Coca‑Cola Company on seadnud endale ülemaailmse teaduspõhise eesmärgi vähendada 2030. aastaks kasvuhoonegaaside absoluutkogust 25% võrra.

*** Skoop 1 heitmed pärinevad ettevõtte omandis või kontrolli all olevatest allikatest. Skoop 2 heitmed tulenevad ostetud energia tootmisest. Skoop 3 alla kuuluvad kõik muud heitmed väärtusahelas, nii üles- kui allavoolu, sealhulgas villimispartnerid. 

 

 

Lisateavet meie villimispartnerite tegevuste ja tegevuskavade kohta leiad siit:

Coca‑Cola European Partners sets ambition to reach Net Zero emissions across entire value chain by 2040

Coca‑Cola HBC commits to Net Zero emissions by 2040