eluring

Coca‑Cola pudeli eluring

Üleilmne plastpakendijäätmete probleem

 

Ülemaailmse joogitootjana mõistame oma rolli ja vastutust üleilmse plastpakendijäätmete probleemi käsitlemisel ja lahendamisel. Pöörame tähelepanu pakendi eluringile. Meie säästliku pakendi strateegia eesmärk on muuta kogu pakendamist süsteemselt ringmajanduse kaudu – alates pudelite ja purkide disainist ja tootmisest kuni nende ringlussevõtu ja taaskasutuseni. 

Vähendame oma pakendite mõju keskkonnale, keskendudes kolmele aspektile: vähendamine, ringlussevõtt ja taaskasutus.

 

Me soovime:

• oma pakenditega loodust võimalikult vähe mõjutada

• võtta ringlusse nii palju pakendeid kui võimalik

• taaskasutada kokku kogutud pakendeid

Nende põhimõtete järgimine on oluliselt muutnud esmase pakendi kasutamist ja meie mõju keskkonnale.

 

Kas oled kunagi mõelnud, kuidas meie tuntud plastpudeleid valmistatakse ja taaskasutatakse? 

eluring