kliimametmed

Kliimameetmete toetamine

Meil on kohustus aidata kaasa kliimamuutuste ohjamisele. Coca‑Cola jaoks on Baltikumis eesmärkide saavutamisel võtmetähtsusega villimispartnerite märkimisväärne panus ning tihe koostöö nii tarnijate kui tarbijatega. Koos oma villimispartneritega oleme võtnud eesmärgiks saavutada kogu väärtusahelas nullheide 2040. aastaks.

Coca cola seab eesmärgiks jõuda kogu väärtusahelas 2040. aastaks nullheitmeni

Coca‑Cola Euroopa* saavutab 2040. aastaks kogu Euroopa väärtusahelas kasvuhoonegaaside (GHG) nullheitme.

action