Meie planeet eesmärgid

Programmi „Meie planeet“ eesmärgid

Planeet Maa on meile tähtis. Tegutseme jätkusuutlikuma ja parema ühise tuleviku nimel. Püüame oma äriga muuta paremaks inimeste elusid, teha head kogukondadele ja meie planeedile.

Mõistame, kui tähtis on meie ettevõtte ja villimispartnerite panustamine keskkonnahoidu. Teeme seda nii oma tegevuse pideva täiustamise kui ka partnerlussuhete loomise kaudu, millest võivad sündida uuenduslikud lahendused mõnedele kõige keerulisematele väljakutsetele, nagu säästlik veemajandus, energiatõhusus ja jäätmetekke vältimine.

CO2 heitkoguste vähendamiseks püüame rakendada mõjusaid kliimameetmeid. Coca‑Cola ja meie Euroopa villimispartner Coca Cola HBC toetavad Euroopa Liidu rohelist kokkulepet, sealhulgas Euroopa üleminekut nullheitmetele. Meie eesmärkide hulgas on

  • vähendada 2030. aastaks meie otsest süsiniku jalajälge 30% võrra (võrreldes 2015. aastaga)

  • saavutada nullheide 2040. aastaks

  • 100% säästlik ressursikasutus

Peame suhtuma veevarudesse lugupidavalt ja neid kaitsma. Vesi pole mitte ainult enamike meie jookide olulisim koostisosa, vaid see on esmatähtis ka ettevõtte pikaajalise edu ja kogukondade tervise jaoks. 

Meie programm „Jäätmeteta maailm“ on ambitsioonikas ülemaailmne algatus säästlikuks pakendamiseks, eesmärgiga edendada pakendite ringmajandust. Keskendume kolmele põhiteemale: disain, kogumine ja kaasamine. Meie eesmärk on:

eesmärgid

Uusim jätkusuutlikkuse aruanne (ESG)

Avaldasime 2021. aasta Coca‑Cola süsteemi jätkusuutlikkuse aruande, mille on koostanud Coca‑Cola Hellenic Bottling Company Baltics. Meie äristrateegia prioriteet on jätkusuutlik areng. Oleme lubanud saavutada 2040. aastaks kogu väärtusahelas nullheite.

Püüame lahendada tänapäeva maailma pakilisimaid väljakutseid, olles kaasatud olulistesse keskkonna- ja sotsiaalsetesse algatustesse ning neid ka ise käivitades. Jätkusuutlikkus on meie äristrateegia ja organisatsioonikultuuri oluline osa. Missiooniga „Jätkusuutlikkus 2025“ endale võetud kohustused on sõnastatud meie süsteemi strateegiliste prioriteetide ja väärtustena. Missioon on kooskõlas ÜRO säästva arengu eesmärkidega (SDG) ja toetub kuuele põhisambale.

  1. Heitkoguste vähendamine

  2. Väiksem veetarbimine ja säästlik veemajandus

  3. Jäätmeteta maailm

  4. Ressursikasutus

  5. Toitumine

  6. Meie inimesed ja kogukonnad

Lisateavet meie süsteemi eesmärkide ja saavutuste kohta leiad uusimast jätkusuutlikkuse aruandest: https://poland-baltics.coca-colahellenic.com/et/jatkusuutlik-tulevik/aruanded