recycle

Meie sõnum – „Recycle Me”

Visioon jäätmeteta maailmast

 

Et 2030. aastaks oma visioon jäätmeteta maailmast ellu viia, peame drastiliselt muutma seniseid ringlussevõtu praktikaid. Soovime aidata kaasa positiivsetele muutustele tarbijate käitumises ja oluliselt suurendada ringlussevõtu määra. Selleks püüame kaasata tarbijaid lihtsa, ringlussevõttu soosiva sõnumi ja silmapaistva disainiga kogu tooteportfellis.

Kõigi müüdud pudelite ja purkide kokkukogumine ning ringlusse suunamine vähendab nende keskkonnamõju ja hoiab ära pakendite muutumise prügiks. Pakendeid ringlusse võttes ja uusi pudeleid-purke tootmisse suunates saame olla säästlikumad ja ressursse maksimaalselt ära kasutada. 

Ringlussevõtu populariseerimiseks levitame sõnumit „Recycle Me“ ning seda kogu taaskasutatavate pakendite portfellis. Sõnum „Recycle Me” tugineb meile olulistel väärtusel – lihtsus ja funktsionaalsus – ja seetõttu saab seda tõhusalt tarbijateni viia.  

  • Lihtsus – logo on taotluslikult lihtne, et see oleks kohe kergesti mõistetav.

  • Logo kujundusel on selge eesmärk: tõsta tarbijate teadlikkust ja suunata neid rohkem pakendeid ringlusse viima.