läänemeri

Mereprügi: turvaline ja puhas Läänemeri

Merejäätmete kuhjumise mõju ülemaailmsele mereökosüsteemile

 

Merejäätmete kuhjumine ja selle mõju ülemaailmsele mereökosüsteemile on suur probleem. Coca‑Cola soovib aidata kaasa selle lahendamisele. Meie jaoks on vastuvõetamatu, et pakendid jõuavad oma teekonna lõpuks valesse kohta, ookeanidesse ja veekogudesse, ning risustavad elupaiku.

Keegi ei saa seda probleemi üksi lahendada, kuid koos saame ellu viia suuri muutusi. Seetõttu teeme koostööd partneritega üle maailma (sh Baltikumis), vähendamaks plastijäätmeid, kogudes kokku juba tekkinud prügi ja hoogustades pakendite ringlussevõttu. Alates 1970. aastatest oleme teinud koostööd kogukondade ja organisatsioonidega kohalike puhastusmeetmete ja prügi vähendamise teemadel ning ringlussevõtu kampaaniate korraldamisel.

 

Turvaline ja puhas Läänemeri

Projekt „Turvaline ja puhas Läänemeri“ tegeleb mereprügi ja mereohutuse teemadega Läänemerel. Projekti eesmärk on aktiveerida ja kaasata kohalikke kogukondi mereohutuse ja merereostuse probleemide lahendamisse ning merendusabi pakkumisse Läänemere piirkonnas. Ülemaailmselt pärineb 80% merereostusest maismaalt. Baltimaadel on ligi 1500 kilomeetri pikkune rannik. Kohalikel omavalitsustel ja kogukondadel on oluline osa mereohutuse tagamisel ja mereprügi vähendamisel.

Projekti „Turvaline ja puhas Läänemeri“ juhib vabatahtlik päästeorganisatsioon Päästeliit. Ühendus korraldab erinevaid tegevusi puhta ja turvalise mere nimel, sh merekoristuspäevi. Koostööd tehakse erinevate organisatsioonidega, sh kohalike omavalitsuste ja vabatahtlikega. Projekti on kaasatud ka riiklikud institutsioonid. Projekti põhieesmärk on kaasata ja harida kohalikke kogukondi mereprügi ja mereohutuse küsimustes. Projekt sisaldab ka jagatud IT-platvormi, mis aitab korraldada merendusabi ja lahendada merereostuse juhtumeid. 

„Turvaline ja puhas Läänemeri“ on kaasanud mitmeid sidusrühmi ja jõudnud laia üldsuseni. Välja on arendatud piirkondlik merendusabi võrgustik, mis kaasab erinevaid huvirühmi, nagu kohalikud kogukonnad, väikesadamad ja paadiomanike ühendused. Õpilastele viiakse läbi koolitusi meresõiduohutusest ja reostuse vältimise olulisusest. 

Alates projekti algusest 2020. aastal on selle käigus:

  • kogutud 17,8 tonni mereprügi ja jäätmeid,

  • korraldatud üle saja kohtumise ja piirkondliku ürituse kogukonna teavitamiseks ja kaasamiseks,

  • kasu saanud ligi 25 000 kohalikku elanikku.