pakendid

Mida pead teadma meie pakendite kohta?

Pakendijäätmed ja nende seos kliimamuutusega

 

Pakendijäätmed ja nende seos kliimamuutusega on ülemaailmne probleem, mis on jõudnud meie ettevõtete ja kogukondade tähelepanu keskpunkti. Meie ettevõte ja toodete villimisega tegelevad partnerid valivad hoolikalt, milliseid pakendeid kasutada, et seeläbi muutusi juhtida. Oleme põhjalikult ümber mõtestanud selle, kuidas meie tooted tarbijateni jõuavad ning milliseid pakendeid kasutame.

Meil lasub kohustus aidata lahendada ülemaailmset plastijäätmete probleemi ning seetõttu tahame kõigil turgudel liikuda jõuliselt oma jätkusuutlikkust toetavate eesmärkide suunas, vähendada jäätmesaastet ning pisendada oma süsiniku jalajälge. 

Käivitasime 2018. aastal programmi World Without Waste (eesti k jäätmeteta maailm), mis keskendub kolmele peamisele aspektile: disain, kogumine ja kaasamine.

  • 2025. aastaks muudame 100% oma pakenditest kogu maailmas ringlussevõetavaks ja 2030. aastaks on vähemalt 50% esmastest pakenditest ringlussevõetavast ja/või taastuvast materjalist.

  • 2030. aastaks kogume kokku või võtame ringlusse kõik meie müüdud pudelid ja purgid.

  • Kaasame inimesi tervisliku ja prügivaba keskkonna poole püüdlemisel.

Juba täna on kõik meie pakendid ringlussevõetavad. 2021. aastal koguti Eestis kokku ja võeti ringlusse 88% meie PET-pakenditest. Lätis võeti 2022. aasta veebruaris edukalt kasutusele joogipakendite tagatisraha tagastussüsteem. Tagatisraha süsteem on tähendusrikas samm teel puhtama riigi poole, seda nii täna kui ka pikemas perspektiivis. See aitab suunata joogitootjate, kaupmeeste ja kogu ühiskonna tegevusi kliimasõbralikkuse suunas, luues ühtlasi võimaluse hallata kõige tavalisemate joogipakendite kasutamist.

tulevik