Toetades tervist ja heaolu

 

Töötame tervislikuma toitumise nimel

Coca‑Cola missioon on „pakkuda värskendust ja muuta elu paremaks“. Meie kui globaalse joogitootja edu sõltub inimeste soovidega arvestamisest.

Inimesed on oma toitumise otsuste langetamisel väga teadlikud ning teame ka meie, et joogid peavad sisaldama vähem suhkrut ja rohkem toitaineid. Ennekõike aga peavad joogid hästi maitsema.  

Coca‑Cola rakendab erinevaid meetmeid, et toetada Euroopa Liidu tervisliku toidukeskkonna visiooni. See tähendab muu hulgas, et tegeleme oluliste rahvaterviseprobleemide lahendamise toetamisega nagu rasvumine ning teiste elustiilidest tingitud haigustega.

Me kõik – poliitikakujundajad, tervishoiuspetsialistid, ettevõtted ja tarbijad – peame üheskoos parema tuleviku nimel tegutsema.  

Selleks oleme püstitanud uued eesmärgid suhkrusisalduse vähendamise ja vastutustundliku reklaamimise alal ning andnud allkirja ELi vastutustundliku toidu- ja joogiturunduse käitumisjuhendile.

Meil on 5 olulist põhimõtet:

1) vähem suhkrut, rohkem valikuvõimalusi

2) uued ja erilised joogid

3) teadlik otsustamine

4) lastele mitte turundamine

5) vähema suhkrusisaldusega või suhkruvabade valikute toetamine

Vähem suhkrut, rohkem valikuvõimalusi

Teame, et liiga palju suhkrut ei tee head. Seetõttu toetame Euroopa Liidu tervislikuma toidukeskkonna visiooni ja rakendame reaalseid meetmeid kasutades tõestatult toimivaid lahendusi, sealhulgas retseptimuudatusi ja tarbimise piiramise soovitusi.*  

Toetame juhtivate tervishoiuasjatundjate soovitust, et lisatud suhkrud ei peaks moodustama üle 10% inimese päevasest kaloritarbimisest, ning töötame pidevalt suhkrusisalduse vähendamise nimel. Meie ja teised Euroopa karastusjoogitootjate liitu UNESDA kuuluvad ettevõtted on alates 2000. aastast vähendanud lisatud suhkrute hulka oma tooteportfellis keskmiselt 28,6%.

Et meie jooke tarbivatel inimestel oleks lihtsam suhkrutarbimist piirata, oleme vähendanud oma retseptide suhkrusisaldust, pakume vähendatud suhkruga või suhkruvabu jooke ja mõõdukat tarbimist soodustavaid väiksemaid pakendeid. Samuti toetame vastutustundlikku tarbimist, reklaamides parima valikuna suhkruvaba Coca‑Cola Zerot. Madala kalorsusega või kalorivabad joogid moodustavad meie Euroopa müügimahtudest 42% ja 2025. aastaks soovime saavutada 50% taseme.**

Oleme aastaid töötanud Euroopas müüdavate jookide suhkrusisalduse vähendamise nimel ning olnud vähese kalorsusega ja kalorivabade jookide turul suunanäitajaks. Koos teiste Euroopa karastusjoogitootjate liitu UNESDA kuuluvate ettevõtetega vähendame oma jookide suhkrusisaldust 2025. aastaks veel 10% võrra, misjärel meie jookides on 2020. aastaga võrreldes 33% vähem suhkrut. 

eesmärk

Uued ja erinevad joogid

Kuigi meid tuntakse eelkõige legendaarse Coca‑Cola brändi järgi, toodame ka paljusid teisi jooke. Meile kuulub maailmas kokku umbes 200 kaubamärki. Et iga tarbija leiaks endale sobiva toote, ulatub meie valik taimsetest jookidest, smuutidest ja veest kuni kohvi, tee ja gaseeritud karastusjookideni. 

Püüame pidevalt teha järjepidavaid muudatusi, et meie joogid oleksid väiksema suhkrusisaldusega ent endiselt sama maitsvad. 

Teadlik otsustamine

Meie soov on, et inimesed teeksid jookide tarbimisel teadlikke otsuseid. Selleks on meie jookidele selgelt ja arusaadavalt märgitud nende koostis ja toitumisalane teave.  

Toetame toitumisalase lühiinfo esitamist pakendite esiküljel, et teadlikke valikud oleks lihtsam teha. Usume, et suurimat mõju aitab saavutada ELi õigusaktidele vastav märgistus, mis motiveerib ettevõtteid retsepte paremaks muutma ja värskematele teadusuuringutele põhinema.

Ootame Euroopa Liidu komisjoni ettepanekut pakendite esikülgede ühtlustatud märgistuse kohta, mis aitab inimestel tervislikumalt toituda. 

Me ei turunda lastele

Paljud ei pruugi seda teada, kuid „me ei turunda lastele“ on olnud meie põhimõte juba aastast 1956. Meie jaoks tähendab vastutustundlik turundamine, et meie toodete turundus ei ole suunatud alla 13-aastastele lastele, olenemata toiteväärtusest või sellest, kas tegemist on vee, mahla või gaseeritud karastusjoogiga.

Usume, et laste joogivalikute üle peaksid otsustama nende vanemad. Me ei reklaami oma tooteid alla 13-aastastele lastele üheski kanalis, sealhulgas televisioonis, veebis ega sotsiaalmeedias, kus 30% kasutajatest on lapsed. Sama põhimõte kehtib pakenditele, jaemüügile ja müügikohtades turundamisele. Me ei tee koostööd staaride, avalikuelu tegelaste ega sotsiaalmeedia mõjuisikutega, kelle peamine auditoorium on alla 13-aastased.

Meie arvates peaksid koolid olema reklaamivabad. Seetõttu ei toeta me mis tahes turundust ega reklaami alg- ja põhikoolides.

Lastele reklaamimisest hoidumine on meie kindel põhimõte. ELis aitab meil vastutustundliku turunduse põhimõtete täitmist jälgida programmi EU Pledge iga-aastane hindamine. 2021. aasta hindamine näitas, et täitsime oma lubadused sotsiaalmeedia, veebisaitide ja mõjuisikute arvestuses 100% ja televisioonis 99,2%.

Kogu meie turundus ja kommunikatsioon peab vastama meie ülemaailmsetele vastutustundliku turunduse põhimõtetele, mis kehtivad ka meie villimispartnerite, agentuuride ja meediapartnerite töötajatele. Nõuete täitmise tagamiseks korraldame igal aastal koolitusi. Nõuetelevastavust kontrollivad meie maailmaturu ja kohalike turgude töörühmad. 

Toetame väiksema suhkrusisaldusega või suhkruvabasid valikuid

zero

Toetame „Talust toidulauani“ strateegia eesmärke, et toidusüsteem oleks mitmekülgsem. Järgime ELi vastutustundliku toidu- ja joogiturunduse käitumisjuhendit, mis näeb muu hulgas ette, et tootjad ja jaemüüjad peavad soodustama retseptide parandamist, mõõdukat tarbimist ja turundama vastutustundlikult. 

Kasutame oma turujõudu ja strateegilisi partnerlusi jaemüüjate ja muude klientidega, et edendada vähese suhkrusisaldusega ja suhkruvabade jookide tarbimist. 

Oleme paljud oma Euroopa turunduskampaaniad kohandanud selliselt, et julgustada inimesi valima vähese suhkrusisaldusega ja suhkruvabu jooke. Meie Coca‑Cola kaubamärgi Euroopa turundusest 90% seondub suhkruvaba Coca‑Cola Zeroga.

 

*McKinsey Global Institute (MGI) avaldas 2014. aastal aruande „Overcoming obesity: An initial economic analysis“, milles kaardistati erinevad ühiskonna kollektiivse käitumise muutmise ja rasvumisega võitlemise võimalused. MGI hindas 74 erineva meetme võimalikku mõju ja kulutõhusust ning leidis, et kaks tõhusaimat vahendit on mõõduka tarbimise edendamine ja retseptide muutmine.

**FY2021 globaalsed müügiandmed, v.a Multon ja Global Ventures.