Neptunase tehas

Varena tehas pälvis säästliku veemajanduse liidu (AWS) sertifikaadi

Peame suhtuma veevarudesse lugupidavalt ja neid kaitsma. Alates 2020. aastast on Neptūnase Varena tehasel AWSi kuldsertifikaat veevarude vastutustundliku kasutamise eest. Tehas haldab veekasutusprotsesse säästvalt ja tõhusalt, järgides täielikult Euroopa ja siseriiklikke õigusnorme. Coca‑Cola kontserni opereeritav loodusliku mineraalvee tehas on esimene ettevõte Leedus, mis on pälvinud AWSi sertifikaadi.

Vesi pole mitte ainult enamike meie jookide olulisim koostisosa, vaid see on esmatähtis ka ettevõtte pikaajalise edu ja kogukondade tervise jaoks. Oleme pühendunud veekasutuse parandamisele, veevarude taaskasutamisele ja täiendamisele. Seetõttu otsime pidevalt uusi võimalusi veekasutuse vähendamiseks tehastes. 

Rahvusvaheliselt tunnustatud AWSi kuldsertifikaat on ainus omataoline Leedus. See tähendab, et mitte ainult meie enda tegevus ei vasta maailmatasemel jätkusuutlikkuse standarditele, vaid kõrgelt on hinnatud ka meie tähelepanu ümbritsevale keskkonnale ning koostööd kohaliku kogukonna ja erinevate huvirühmadega – alates koolidest ja omavalitsustest lõpetades mitmesuguste vabaühenduste ja ametiasutustega.

Meie Leedus asuvale Neptūnase tehasele kuulub seal piirkonnas neli põhjaveekaevu, millest üks (rajatud 2002. aastal) on praegu kasutusel mineraalvee NEPTŪNAS tootmiseks. Kaevu sügavus on ligi 60 meetrit. Neptūnase kaev ei asu looduskaitsealal, ELi Natura 2000 alal ega ka veekaitsealal.

 

AWSi peamised eesmärgid on:

• säästliku veetarbimise saavutamine ja hoidmine

• hea veekvaliteedi (keemilises ja bioloogilises kontekstis) saavutamine ja hoidmine

• veevõtualade määratlemine ja kaitsmine oluliste keskkondlike ja kultuuriliste aspektide seisukohalt

• läbipaistva veevarude majandamise süsteemi olemasolu

• koostöö huvirühmadega