Fanta-pulloissa pilotoidaan uusia saranakorkkeja

Korkkiuudistus tehostaa korkkien takaisinkeräystä ja kierrätystä (Julkaistu 11.10.2023 )

·       Coca‑Cola ja Sinebrychoff siirtyvät käyttämään pulloissaan uusia saranakorkkeja, jotka eivät irtoa pullojen kaularenkaista. Siirtymää pilotoidaan ensimmäisenä puolen litran Fanta-pulloilla, jotka ilmestyvät kauppoihin lokakuussa. Muut juomat seuraavat perässä nykyisten korkkien loputtua viimeistään 2024 alussa.

·       Uudet korkit ovat EU:n kertakäyttömuoveja koskevan Single Use Plastics -direktiivin mukaisia. Direktiivin mukaan kaikissa Euroopassa myytävissä kierrätysmuovipulloissa on kesään 2024 mennessä oltava korkit, jotka eivät irtoa pullosta.

·       Saranakorkkien avulla pyritään varmistamaan, että pullojen ohella myös korkit saadaan kerättyä takaisin kierrätettäväksi uusiokäyttöön. 

Saranakorkin avulla varmistetaan, ettei mikään osa muovipullosta päädy pullonkierrätysjärjestelmän ulkopuolelle. Avaamisen jälkeen korkki ei irtoa pullosta ja käytön jälkeen pullo tulee palauttaa korkkeineen palautuspisteeseen. Uusi korkki otetaan ensimmäisenä käyttöön puolen litran appelsiini Fanta-pulloissa. Muut juomamerkit siirtyvät uuden korkin käyttöön ennen kesää 2024.

Uusissa saranakorkkipulloissa korkki on kiinni pullon kaularenkaassa pienellä muovisaranalla. Saranakorkki on helppo avata ja sulkea, vaikka sen käyttö vaatiikin alussa pientä totuttelua. Saranakorkki kierretään auki nykyisten kierrekorkkien tavoin. Avaamisen jälkeen korkki pysyy saranakohdasta kiinni pullon kaularenkaassa, josta korkki käännetään saranamaisesti sivuun. Korkin voi edelleen sulkea ja avata ilman rajoituksia, mutta sitä ei pidä irrottaa pullosta. Saranakorkkipullot palautetaan kaupan pullonpalautusautomaattiin korkkeineen. Korkki kannattaa sulkea sujuvan pullopalautuksen varmistamiseksi.

Suomessa korkit ovat aiemmin palautuneet pullojen mukana varsin hyvin, mutta uudistuksen myötä yksikään korkki ei enää joudu vahingossa hukkaan. Uusissa korkeissa tulee näkymään tähän kehottava viesti: ’Palauta uusi korkki pullossa kiinni’.

– Suomalaiset ovat tunnetusti ahkeria pullopalauttajia ja uudet korkit tekevät tästä järjestelmästä entistä paremman. On hienoa, jos kuluttajat opettelevat käyttämään uusia saranakorkkeja repimättä niitä irti ja palauttavat pullon korkkeineen kierrätettäväksi. Alussa korkki varmasti tuntuu vieraalta, mutta siihen tottuu alan siirtyessä vähitellen kokonaan käyttämään vastaavanlaisia korkkeja. Siten myös vähennämme yhteisvoimin muoviroskaa ja pidämme kertaalleen valmistetun muovin kierrossa, sanoo Suomen Coca‑Colan yhteiskunta- ja vastuullisuuspäällikkö Théa Natri

Saranakorkki on tutkittu ja testattu innovaatio korkkien kierrätyksen lisäämiseksi

EU:n kertakäyttömuoveja koskeva Single Use Plastics -direktiivi edellyttää, etteivät Euroopassa myytävien kierrätysmuovipullojen muoviset korkit enää irtoa juomapakkauksista vaan ne palautetaan pullojen mukana kierrätykseen. Direktiivi koskee kesään 2024 mennessä kaikkia Suomessa käytössä olevia pantillisia muovipulloja. Direktiivin korkkeja koskevan osion tarkoituksena on tehostaa muovisten pullonkorkkien takaisinkeräämistä ja kierrätystä kaikkialla Euroopassa.

Kun kertakäyttömuoveja koskeva direktiivi vahvistettiin EU:ssa, ei markkinoilla ollut yhtään direktiivin edellyttämiä hiilihapollisiin juomiin sopivaa korkkiratkaisua. Coca‑Cola on panostanut yhdessä kumppaniensa kanssa uuden korkkiratkaisun kehittämiseen, tutkimukseen ja kuluttajatestaukseen. Korkkeja on tutkittu Coca‑Colan pakkausratkaisujen tuotekehityslaboratoriossa Brysselissä sen varmistamiseksi, että ne täyttävät mahdollisimman hyvin EU:n vaatimusten ohella yhtiön laatustandardit korkkien käyttömukavuuden, hygienian ja turvallisuuden osalta. Coca‑Colan ensimmäiset saranakorkilliset pullot lanseerattiin Saksassa vuoden 2022 alussa, minkä jälkeen yhtiön juomien pulloissa on eri puolilla Eurooppaa käytetty jo useita satoja miljoonia saranakorkkeja. Sinebrychoff valmistaa ja myy Coca‑Colan juomat Suomessa ja vastaa muutoksen toteuttamisesta.

– Saranakorkkien käyttöönottoon on mennyt useampi vuosi, sanoo Sinebrychoffin hankintapäällikkö Petri Selenius. Direktiivin hyväksymisen jälkeen kesti jonkin aikaa, ennen kuin korkkivalmistajilla oli tarjota direktiivin mukaisia korkkeja. Testasimme useampia ja päädyimme korkkimalliin, jota käytetään Coca‑Colan pulloissa myös useissa muissa Euroopan maissa. Korkki oli testatuista selkeästi helpoin avata ja sulkea ja korkin saa hyvin lukittua pullon sivulle. Korkki toimii moitteettomasti tuotantolinjoillamme ja logistisessa ketjussa. 

Juomapullot ovat Suomen parhaiten takaisin kerättyjä ja kierrätettyjä muovipakkauksia

Saranakorkkien käyttöönotto jatkaa Coca‑Colan ja Sinebrychoffin yhteistyötä juomapakkauksien ympäristövaikutusten pienentämiseksi.  Sinebrychoffin yhdessä muiden juomayhtiöiden ja kaupan kanssa 70-luvulta lähtien ylläpitämä ja hyvin toimiva panttijärjestelmä on kaiken perusta, sillä sen ansiosta 90% muovipulloista palautuu kierrätettäväksi. Muovipullot ovatkin Suomen parhaiten takaisin kerätty ja kierrätetty muovi.

Sinebrychoff pakkasi valmistamiaan Coca‑Colan juomia vuodesta 2014 PET-muovipulloihin, joissa osa materiaalista oli kierrätettyä muovia. Myös pulloissa käytetyn muovin määrää on vähennetty. Vuodesta 2021 alkaen juomia on vähitellen pakattu kokonaan kierrätetystä muovista valmistettuihin pulloihin ja vuodesta 2022 kaikki 500ml pullot on valmistettu kierrätetystä muovista.

Coca‑Colalla on kansainvälinen strategia (World Without Waste), jonka tavoitteena on etsiä ja toteuttaa ratkaisuja juomapakkauksien jäteongelmaan. Strategia koostuu useasta pakkauksien hiilijalanjälkeä, kierrätettävyyttä, takaisinkeräystä ja kierrätystä koskevasta tavoitteesta. Yhtiön tavoitteena on mm. vuoteen 2030 mennessä kerätä takaisin yhtä monta juomapakkausta kuin missä yhtiön juomia myydään kansainvälisesti. Vuonna 2022 yhtiö keräsi takaisin 61% kansainvälisesti käyttämästään pakkausmäärästä. 

Saranakorkki Coca-Cola Uusi saranakorkki kierretään auki, minkä jälkeen se kääntyy nimensä mukaisesti pienellä saranalla sivuun.