Kasviperäisestä muovista  valmistettuja Coca-Cola-pulloja vihreällä taustalla

Coca‑Colan Uusi Muovinen Prototyyppipullo On Valmistettu 100% Kasvipohjaisista Raaka-aineista

Kyseessä on merkittävä teknologinen edistysaskel, jonka ansiosta öljypohjaisten PET-muovien käyttöä voidaan tulevaisuudessa vähentää.

22.10.2021

Coca‑Cola on esitellyt seuraavan sukupolven prototyyppipullon, joka on valmistettu kokonaan kasvipohjaisesta muovista. Pullon valmistuksessa on hyödynnetty teknologiaa, joka on valmis otettavaksi teollisen mittakaavan tuotantoon UPM:n Saksaan rakenteilla olevalla biojalostamolla. Pulloja on valmistettu 900 kappaleen erä. Pullot voidaan kierrättää materiaalina uusiin pulloihin öljypohjaisen PET-muovin sijasta tai rinnalla. Kyseessä on merkittävä teknologinen edistysaskel, jonka ansiosta öljypohjaisten PET-muovien käyttöä voidaan tulevaisuudessa vähentää.

Coca‑Colan seuraavan sukupolven prototyyppipullo on valmistettu kokonaan kasvipohjaisesta muovista (bPET)[1]. Pullon on tehnyt mahdolliseksi teknologinen läpimurto, jossa toisen sukupolven biomassa muunnetaan kasvipohjaiseksi monoetyleeniglykoliksi (bMEG). Tämä on toinen kasvipohjaisen PET-muovin (bPET) valmistukseen tarvittavasta molekyylistä.

Uusi kasvipohjainen pulloprototyyppi on monien biopohjaisiin teknologioihin erikoistuneiden toimijoiden yhteistyön tulos. Kumppaneita ovat muun muassa Changchun Meihe Science and Technology ja Virent, Inc., jotka kehittävät kestäviä tulevaisuuden pakkausmateriaaliratkaisuja. Pullon valmistuksessa hyödynnetty teknologia on valmis otettavaksi teollisen mittakaavan tuotantoon UPM:n Saksaan rakenteilla olevalla biojalostamolla.

100-prosenttisesti kasvipohjaisesta muovista on valmistettu 900 prototyyppipullon rajoitettu erä. Kasvipohjainen pullo on kierrätettävä, ja se voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen uusien pullojen materiaalina öljypohjaisen PET-muovin rinnalla.

PlantBottle oli ensimmäinen kasvipohjainen kierrätettävä muovipullo

Coca‑Cola lanseerasi vuonna 2009 PlantBottleTM-pullon, joka muutti kestävien pakkausmateriaalien markkinaa. Se oli maailman ensimmäinen kierrätettävä PET-muovipullo, joka valmistettiin 30-prosenttisesti kasvipohjaisista materiaaleista. Puolen litran Coca‑Cola PlantBottle-pullo on ollut käytössä myös Suomessa useita vuosia.

Yhtiö on jatkanut investoimista 100% kasvipohjaisten ratkaisujen kehittämiseen. Tänään julkistetussa uudessa prototyypissä käytetään yksinomaan uusiutuvista kasvipohjaisista raaka-aineista peräisin olevia materiaaleja, eli pullossa ei käytetä ollenkaan fossiilisia raaka-aineita. Tämä on merkittävä teknologinen edistysaskel, jonka ansiosta öljypohjaisten PET-muovien käyttöä voidaan vähentää maailmassa.

Coca‑Cola yhtiöllä on nettonollatavoite vuoteen 2050 mennessä. Coca‑Cola ilmoitti hiljattain pyrkimyksestä käyttää kolme miljoonaa tonnia vähemmän öljypohjaisista raaka-aineista valmistettua neitseellistä muovia vuoteen 2025 mennessä. Liiketoiminnan kasvusta riippuen tämä tarkoittaa, että fossiilisista polttoaineista valmistetun uuden öljypohjaisen muovin määrä vähenisi noin 20 % nykyisestä. Tähän päästään investoimalla uusiin kierrätystekniikoihin, kehittämällä pakkauksia mm. kevyemmiksi sekä kehittämällä erilaisia liiketoimintamalleja kuten uudelleen täytettäviä pakkauksia ja juoma-automaatteja kuten myös kehittämällä uusia uusiutuvia materiaaleja.

- Otamme isoja askelia neitseellisen öljypohjaisen muovin käytön vähentämiseksi, kun pyrimme tavoitteeseemme kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä, Coca‑Colan globaali teknologia- ja innovaatiojohtaja Nancy Quan toteaa.

- Olemme työskennelleet pitkään yhteistyökumppaneidemme kanssa kehittääksemme oikean teknologian 100-prosenttisesti kasvipohjaisten tuotteiden valmistamiseksi, jotta saavutamme pienimmän mahdollisen hiilijalanjäljen. On hienoa, että olemme saavuttaneet pisteen, jossa teknologia on olemassa ja muut arvoketjussa mukana olevat toimijat voivat skaalata ne laajempaan käyttöön, Nancy Quan sanoo.

Eroon uuden öljypohjaisen PET-muovin käytöstä

Coca‑Cola on sitoutunut osana ’Maailma ilman jätettä’ - strategiaansa keräämään talteen jokaista valmistamaansa pulloa vastaavan määrän juomapakkauksia vuoteen 2030 mennessä, jotta yksikään pakkaus ei päätyisi roskaksi ja vanhat pullot kiertäisivät uusiksi. Yhtiö on myös asettanut kansainväliseksi tavoitteekseen, että 100 % sen pakkauksista on kierrätettäviä ja että 50 % pakkauksista valmistetaan kierrätysmateriaaleista.

Coca‑Cola pyrkii saavuttamaan tavoitteensa nopeammin aina, kun se on mahdollista. Euroopassa ja Japanissa Coca‑Cola ja sen pullottajakumppanit pyrkivät poistamaan neitseellisen öljypohjaisen PET-muovin käytön kokonaan muovipulloissaan vuoteen 2030 mennessä käyttäen vain kierrätettyjä tai uusiutuvia materiaaleja.

Hyvin suunnitellut uusiutuvat teknologiat ovat keskeisessä roolissa tavoitteen saavuttamisessa. Vaikka suurin osa muovisista pakkausmateriaaleista valmistettaisiin kierrätysmateriaaleista, pakkauslaadun ylläpitämiseksi tarvitaan silti jonkin verran "neitseellistä" uutta materiaalia.

Tämän vuoksi Coca‑Cola pyrkii saavuttamaan tavoitteensa kerätä talteen ja kierrättää yksi pullo jokaista myymäänsä pulloa kohden Lisäksi yhtiö investoi ja edistää innovaatioita, jotta uusiutuvien teknologioiden ja tehostettujen kierrätystekniikoiden avulla tuotettujen raaka-aineiden tarjonta paranisi.

Tehostettu kierrätys on prosessi, jonka avulla mitä tahansa PET-muovia voidaan kierrättää takaisin elintarvikelaatuiseksi eikä materiaali päädy huonompilaatuiseen käyttöön. Tämän ansiosta pulloissa on mahdollista käyttää entistä enemmän kierrätysmateriaalia.

- Lähitulevaisuuden tavoitteenamme mm. Euroopassa on poistaa kaikki uusi öljypohjainen PET-muovi pulloistamme ja käyttää vain kierrätettyjä tai uusiutuvia materiaaleja, Quan kertoo. Suurin osa PET-muovista tulee jatkossakin mekaanisesti kierrätetyistä materiaaleista, mutta pienemmän osan on oltava peräisin uusiutuvista tai tehostetun kierrätyksen avulla käsitellyistä raaka-aineista.

Yhteistyökumppaneina uuden teknologian kehittäjiä

Coca‑Colan uuden kasvipohjaisen pullon prototyyppi on syntynyt useiden uusiutuviin teknologioihin erikoistuneiden toimijoiden kanssa yhteistyössä. Nämä kuten mm. Changchun Meihe Science & Technology ja Virent Inc. kehittävät kestäviä tulevaisuuden ratkaisuja.

· Uusi prototyyppipullo on valmistettu yhdistämällä kasvipohjaisista materiaaleista muunnetut sokerit kasvipohjaiseksi monoetyleeniglykoliksi (bMEG) sekä kasvipohjaiseksi paraksyleeniksi (bPX), joka on puolestaan muutettu kasvipohjaiseksi tereftaalihapoksi (bPTA).

· Coca‑Cola julkisti ensimmäisen 100% kasvipohjaisen PlantBottle -pullon prototyypin vuonna 2015. Tämän valmistuksessa hyödynnetti varhaisvaiheen laboratoriomenetelmiä biopohjaisen paraksyleenin valmistamiseksi.

· Nyt esiteltyä seuraavan sukupolven 100% kasvipohjaista pulloa on valmistettu rajallinen 900 kappaleen erä. Pullossa tarvittavien biokemikaalien valmistuksessa on hyödynnetty uusia teknologioita, jotka toimivat myös teollisessa mittakaavassa.

· Uusi prototyyppipullo on ensimmäinen, joka on valmistettu kasvipohjaisesta paraksyleenistä. Paraksyleeni on valmistettu maissisokerista.

· UPM ilmoitti vuonna 2020 rakentavansa täysimittaisen biojalostamon, joka muuntaa metsäteollisuuden sivuvirroista ja harvennuksista saatavan puun biomassan kasviperäiseksi MEG:ksi sekä muiksi 100-prosenttisesti puupohjaisiksi biomateriaaleiksi. UPM käyttää paikallisista metsistä kestävästi hankittua, sertifioitua lehtipuuta.

· Jalostamo tulee olemaan maailman ensimmäinen seuraavan sukupolven bMEG-tuotantoon erikoistunut laitos, jossa hyödynnetään Coca‑Colan ja Meihen yhdessä omistamaa teknologiaa.

· Yksinkertaisemman valmistusprosessin lisäksi UPM tekee uusien raaka-aineiden joustavan hyödyntämisen mahdolliseksi. Vaikka prototyyppipulloissa oleva kasviperäinen MEG-materiaali on valmistettu maissisokerista, puubiomassasta valmistettua materiaalia voidaan valmistaa teollisessa mittakaavassa UPM:n jalostamon valmistuttua.

· Coca‑Cola on työskennellyt yhdessä Alpek Polyesterin tiimin kanssa, joka toteutti teknologian käytännössä muuntamaan uusiutuvat kemikaalit kokonaan kasvipohjaiseksi PET-materiaaliksi. Materiaali täyttää juomapakkauksille asetettavat laatu- ja turvallisuusvaatimukset. Prototyyppipullot valmistettiin ja täytettiin Coca‑Colan omassa laitoksessa.

[1] Ei korkki tai etiketti