Kuva leht puun latvustosta alhaalta päin

Coca‑Cola, Changchun Meihe ja UPM kaupallistavat yhteistyössä seuraavan sukupolven biomateriaaleja

UPM:n uusi biojalostamo tulee valmistamaan kasvipohjaista monoetyleeniglykolia (bMEG) Coca‑Colan ja Changchun Meihe Science & Technologyn yhteistyössä kehittämää teknologiaa hyödyntäen.

18.10.2021

Kyseessä on merkittävä virstanpylväs kestävästi hankitusta puusta peräisin olevan kasvipohjaisen muovin kaupallisessa kannattavuudessa ja saatavuudessa koko teollisuudelle. Innovaatio edistää siirtymää öljypohjaisista raaka-aineista vaihtoehtoisiin uusiutuviin ratkaisuihin, joiden laajempi hyödyntäminen on mahdollista Coca‑Colan ja UPM:n kumppanuuden myötä.

The Coca‑Cola Company, Changchun Meihe Science & Technology ja UPM ovat julkistaneet kaupallistavansa teknologian, jolla toisen sukupolven puupohjaiset sokerit voidaan tehokkaasti muuntaa kasvipohjaiseksi monoetyleeniglykoliksi (bMEG).

Seuraavan sukupolven bMEG:in valmistusteknologia on nykyistä tehokkaampi ja hyödyntää raaka-aineena lehtipuuta sahojen sivuvirroista sekä kestävän metsänhoidon harvennushakkuista.

Monoetyleeniglykoli (MEG) on toinen polyetyleenitereftalaatin (PET-muovi) pääkomponenteista, jota käytetään muovisissa juomapulloissa. Uusi teknologia on merkittävin edistysaskel biomuovien kaupallisessa käytössä sen jälkeen, kun Coca‑Cola Company esitteli ensimmäisen sukupolven teknologian PlantBottle™ -pakkauksessaan vuonna 2009.

Metsäteollisuuden edelläkävijä UPM aloittaa bMEG:in kaupallisen valmistuksen Coca‑Colan ja Changchun Meihen yhdessä kehittämää ja omistamaa bMEG-teknologiaa hyödyntäen. UPM valmistaa puuraaka-aineen sokerista kasvipohjaista MEG-komponenttia ilman etanolin valmistusvaihetta. Tämä tarkoittaa, että valmistusprosessi on nykyistä yksinkertaisempi ja tuo joustoa valmistusraaka-aineiden valintaan.

Teknologia validoitiin testimittakaavassa vuonna 2017 ja UPM rakentaa parhaillaan Saksan Leunaan sitä hyödyntävää biojalostamoa. Kyseessä on maailman ensimmäinen tuotantolaitos, jossa valmistetaan sahoilta ja metsäteollisuuden sivuvirroista saatavasta lehtipuuraaka-aineesta kasvipohjaista monoetyleeniglykolia (bMEG), kasvipohjaista monopropyleeniglykolia (bMPG) sekä ligniinipohjaisia uusiutuvia funktionaalisia täyteaineita (RFF)

UPM:n investointi mahdollistaa, että kuluttajakäyttöön tarkoitetuissa materiaaleissa voidaan laajasti siirtyä hyödyntämään uusiutuvia materiaaleja fossiilisinten raaka-aineiden sijasta. Biojalostamon kokonaiskapasiteetti on 220 000 tonnia vuodessa, ja sen odotetaan käynnistyvän vuoden 2022 loppuun mennessä. Jalostamon tuotteista valmistetut pakkaukset täyttävät pakkausmateriaalien erityisvaatimukset ja niiden hiilijalanjälki on huomattavasti pienempi kuin vastaavissa fossiilisista raaka-aineista valmistetuilla materiaaleilla. Pakkaukset voidaan ongelmitta kerätä takaisin ja kierrättää nykyisten järjestelmien puitteissa.

Coca‑Cola-yhtiö on jo aiemmin avannut kehittämänsä PlantBottle™ -teknologian muiden alan yritysten saataville ja on sopinut, että UPM:llä on oikeus tarjota läpimurtobiokemikaaleja kaikille alan toimijoille, myös Coca‑Colan suorille kilpailijoille.

Teknologian kaupallistaminen on merkittävä virstanpylväs sekä uusiutuvan glykolin tuotannon kehityksessä että myös laajemmin fossiilisia polttoaineista riippumattoman PET-muovin kehittämisessä. MEG on yksi kahdesta juomapulloissa käytettävän PET-muovin valmistamisessa tarvittavasta molekyylistä, joista toinen on tereftaalihappo (PTA). Coca‑Colan investoinnit kasvipohjaisten uusiutuvien materiaalien kuten bMEG:in tuotannon tehostamiseksi edistävät Coca‑Colan pyrkimyksiä vähentää öljypohjaisten neitsytmuovien käyttöä pakkauksissaan. Lisäksi yhtiö investoi kierrätetyn muovin käytön lisäämiseksi pulloissaan.

- Saavutettu teknologinen läpimurto seuraavan sukupolven biomateriaalin laajamittaiseksi valmistamiseksi on merkittävä edistysaskel, kun pyrimme vähentämään öljypohjaisten neitsytmuovien käyttöä ja lisäämään vaihtoehtoisten kierrätettyjen ja uusiutuvien materiaalien käyttöä. Se ei ainoastaan tue yhtiömme pyrkimystä vähentää hiilidioksidipäästöjä vaan myös mahdollistaa koko teollisuuden siirtymisen kiertotalouteen, sanoo The Coca‑Cola Companyn tekninen innovaatiojohtaja Nancy Quan.

- Teknologisen innovaation tuominen laboratoriosta laajamittaiseen käyttöön kestää aina useita vuosia. Siinä onnistuminen osoittaa, että olemme aidosti sitoutuneet kehittämään ja tarjoamaan kestäviä pakkausratkaisuja, jotka on mahdollista skaalata suuremmiksi tuottamaan konkreettisia ympäristöhyötyjä. Olemme innoissamme siitä, että voimme jatkaa työtä kumppaneidemme Meihen ja UPM:n kanssa ja tuoda teknologian ensimmäistä kertaa käytettäväksi kaupallisessa mittakaavassa. UPM:n kanssa tehdyn sopimuksen myötä kutsumme myös muuta teollisuutta kanssamme mukaan hyödyntämään materiaalia sen jälkeen, kun valmistus UPM:n Leunan laitoksella on käynnissä.

UPM on metsäteollisuuden edelläkävijä maailmassa. Yhtiön tavoitteena on kehittää ja skaalata teknologioita ja ratkaisuja, jotka tarjoavat kestäviä vaihtoehtoja fossiilisille raaka-aineille, kuten biopolttoaineita ja biokemikaaleja. Leunan biojalostamo on tärkeä askel yrityksen strategiassa olla biotalouden edelläkävijä. Jalostamo tarjoaa uusiutuvia biokemikaaleja käytettäväksi useissa kuluttajasovelluksissa pakkauksista ja tekstiileistä teollisiin nesteisiin, kosmetiikkaan ja kumisovelluksiin.

- Investointi Leunan biojalostamoon vahvistaa UPM:n asemaa uskottavana toimijana kemian arvoketjussa", sanoo UPM:n Biochemicals -liiketoiminnasta vastaava johtaja Juuso Konttinen. Leunassa valmistetut biokemikaalit mahdollistavat todellisen kestävän muutoksen monissa kuluttajasovelluksissa, joiden hiilijalanjälki pienenee merkittävästi ja joissa fossiiliset raaka -aineet korvataan uusiutuvalla vaihtoehdolla: sertifioidulla ja kestävästi hankitulla puulla. Päätös The Coca‑Cola Companyn ja Meihen bMEG-teknologian kaupallistamisesta tehtiin kattavan validoinnin jälkeen, ja olemme innoissamme mahdollisuudesta markkinoida tuotteitamme laajasti koko teollisuudelle The Coca‑Cola Companyn kanssa tänään julkistetun sopimuksen perusteella.

Coca‑Cola-yhtiö ilmoitti äskettäin tavoitteestaan vähentää 3 miljoonaa tonnia öljypohjaisista lähteistä peräisin olevaa muovia vuoteen 2025 mennessä. Tämä on osa Coca‑Colan visiota saavuttaa nettonollatavoite vuoteen 2050 mennessä ja sekä yhtiön ’Maailma ilman jätettä’ (World Without Waste) -strategiaa. Tavoitteidensa saavuttamiseksi Coca- Cola investoi uusiin kierrätystekniikoihin, pakkausten parantamiseen, uusiin liiketoimintamalleihin ja toimitusjärjestelmiin sekä uusien uusiutuvien materiaalien kehittämiseen. Uusiutuvien materiaalien tuotannon ja skaalautuvuuden mahdollistavat teknologiat ovat avainasemassa yhtiön tavoitteiden saavuttamisessa.

Euroopan Coca‑Colan tekninen innovaatio- ja toimitusketjujohtaja Daniela Zahariea sanoo: - Tavoitteenamme on kerätä takaisin yhtä monta juomapakkausta kuin joissa juomiamme myydään. Pyrimme läheisessä yhteistyössä juomiemme valmistajien kanssa luopumaan öljypohjaisen neitsytmuovin käytöstä pulloissamme. Jotta voimme saavuttaa tämän tavoitteen, on meidän lisättävä kierrätetyn materiaalin käyttöä ja korvattava joitain uusia neitsytmateriaaleja uusiutuvilla biopohjaisilla materiaaleilla. Siksi investoimme uusiutuvista lähteistä peräisin olevien raaka -aineiden tarjonnan parantamiseen sekä tehostetun kierrätyksen teknologioiden kehittämiseen.”