test

Tavoitteena ilmastoneutraali toiminta

5.4.2024

Ilmastonmuutos on kriittinen maailmanlaajuinen haaste, ja myös juoma-alalta edellytetään toimia hiilipäästöjenvähentämiseksi. Coca‑Colan juomia Suomessa valmistava Sinebrychoff on viimeisen kymmenen vuoden aikana työskennellyt määrätietoisesti juomien valmistuksesta syntyvien ilmastovaikutusten pienentämiseksi.  Vuonna 2021 siitä tuli ensimmäinen yritys maailmassa, joka valmistaa Coca‑Colan juomia hiilineutraalisti, tavoitellen nollapäästöjä.

 

Sinebrychoff on pienentänyt Keravan tuotantolaitoksensa hiilidioksidipäästöjä tehostamalla energiankäyttöä, investoimalla uusiin teknologioihin ja siirtymällä käyttämään uusiutuvaa energiaa. Loppuosuus kompensoidaan yhdessä päästökompensaatiohankkeiden kehittäjän South Polen kanssa mm.  metsityshankkeilla Kolumbiassa, osana heidän nollapäästöjen tavoitettaan.
 

Coca‑Cola on sitoutunut vähentämään Euroopassa koko arvoketjunsa kasvihuonekaasupäästöt nollaan vuoteen 2040 mennessä, kymmenen vuotta yhtiön kansainvälistä tavoitetta aiemmin. Coca‑Cola ja sen juomien valmistajat pyrkivät saavuttamaan nettonollatavoitteen kansainvälisesti yli 200 toimintamaassa vuoteen 2050 mennessä. Ilmastostrategia linkittyy läheisesti myös muihin yhtiön ympäristötavoitteisiin, kuten pakkaus- ja vesitavoitteisiin, mutta toimet sisältävät myös kestäviä maatalouskäytäntöjä, energiaa säästäviä valmistusprosesseja, optimoitua jakelua päästöjen minimoimiseksi sekä investointeja ilmastovaikutuksiltaan pienempiin kylmälaitteisiin. Edistymisestä raportoidaan säännöllisesti.

Coca‑Colan kunnianhimoinen välitavoite Euroopassa on vähentää hiilidioksidipäästöjä 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä, vuoden 2015 lähtötasoon verrattuna. Välitavoitteeseen luetaan mukaan kaikki Scope 1-, 2- ja 3-päästöt.

 

-        Coca‑Cola saavutti vuonna 2013 antamansa sitoumuksen vähentää juoman keskimääräistä hiilijalanjälkeä 25 % (2020 vs. 2010). (Ns. Drink in your hand -laskelmassa huomioidaan kaikkien yhtiön juomien valmistajien valmistus-, jakelu- ja juomien jäähdytystoiminnasta aiheutuvat päästöt.)

 

-        Tämän tavoitteen saavutettuaan Coca‑Cola asetti uuden tavoitteen vähentää toiminnastaan aiheutuvia Scope 1-, 2- ja 3-kasvihuonepäästöjä edelleen 25 % vuoteen 2030 mennessä (vs. 2015).

 

-        Coca‑Cola on kansainvälisesti sitoutunut tieteeseen perustuvaan tavoitteeseen (SBT) vähentää hiilipäästöjään koko arvoketjussa 25 % vuoteen 2030 mennessä (vs. 2015) riippumatta siitä, miten paljon liiketoiminta kasvaa.

 

-        Coca‑Cola ja sen juomien valmistajat pyrkivät saavuttamaan hiilineutraalin arvoketjun kansainvälisesti yli 200 maassa vuoteen 2050 mennessä.

 

-        Sinebrychoff on sitoutunut tieteeseen perustuvaan tavoitteeseen (Science Based Target) vähentää hiilipäästöjään vuoteen 2030 mennessä (vs. 2015) siten, että ilmaston lämpötilan nousu rajoitetaan enintään 1,5 celsiusasteeseen.

 

AIHEESTA LISÄÄ

Climate (coca-colacompany.com)

COCA‑COLA IN EUROPE CONFIRMS NET ZERO EMISSIONS GOAL BY 2040 (coca-cola.com)