Muovipullot ovat Suomen parhaiten kierrätettyjä muovipakkauksia

Muovipullot ovat Suomen parhaiten kierrätettyjä muovipakkauksia

EU:n kertakäyttömuoveja koskeva Single Use Plastics -direktiivi edellyttää, etteivät Euroopassa myytävien kierrätysmuovipullojen muoviset korkit enää irtoa juomapakkauksista vaan ne palautetaan pullojen mukana kierrätykseen.

9.11.2023

Direktiivi koskee kesään 2024 mennessä kaikkia Suomessa käytössä olevia pantillisia muovipulloja. Direktiivin korkkeja koskevan osion tarkoituksena on tehostaa muovisten pullonkorkkien takaisinkeräämistä ja kierrätystä kaikkialla Euroopassa.  

Kun kertakäyttömuoveja koskeva direktiivi vahvistettiin EU:ssa, ei markkinoilla ollut yhtään direktiivin edellyttämiä hiilihapollisiin juomiin sopivaa korkkiratkaisua. Coca‑Cola on panostanut yhdessä kumppaniensa kanssa uuden korkkiratkaisun kehittämiseen, tutkimukseen ja kuluttajatestaukseen. Korkkeja on tutkittu Coca‑Colan pakkausratkaisujen tuotekehityslaboratoriossa Brysselissä sen varmistamiseksi, että ne täyttävät mahdollisimman hyvin EU:n vaatimusten ohella yhtiön laatustandardit korkkien käyttömukavuuden, hygienian ja turvallisuuden osalta. Coca‑Colan ensimmäiset saranakorkilliset pullot lanseerattiin Saksassa 2022 alussa, minkä jälkeen yhtiön juomien pulloissa on eri puolilla Eurooppaa käytetty jo useita satoja miljoonia saranakorkkeja. Sinebrychoff valmistaa ja myy Coca‑Colan juomat Suomessa ja vastaa muutoksen toteuttamisesta. 

– Saranakorkkien käyttöönottoon on mennyt useampi vuosi, sanoo Sinebrychoffin hankintapäällikkö Petri Selenius. Direktiivin hyväksymisen jälkeen kesti jonkin aikaa, ennen kuin korkkivalmistajilla oli tarjota direktiivin mukaisia korkkeja. Testasimme useampia ja päädyimme korkkimalliin, jota käytetään Coca‑Colan pulloissa myös useissa muissa Euroopan maissa. Korkki oli testatuista selkeästi helpoin avata ja sulkea ja korkin saa hyvin lukittua pullon sivulle. Korkki toimii moitteettomasti tuotantolinjoillamme ja logistisessa ketjussa. 

Juomapullot ovat Suomen parhaiten takaisin kerättyjä ja kierrätettyjä muovipakkauksia

Saranakorkkien käyttöönotto jatkaa Coca‑Colan ja Sinebrychoffin yhteistyötä juomapakkauksien ympäristövaikutusten pienentämiseksi.  Sinebrychoffin yhdessä muiden juomayhtiöiden ja kaupan kanssa 70-luvulta lähtien ylläpitämä ja hyvin toimiva panttijärjestelmä on kaiken perusta, sillä sen ansiosta 90% muovipulloista palautuu kierrätettäväksi. Muovipullot ovatkin Suomen parhaiten takaisin kerätty ja kierrätetty muovi.  

Sinebrychoff pakkasi valmistamiaan CocaColan juomia vuodesta 2014 PET-muovipulloihin, joissa osa materiaalista oli kierrätettyä muovia. Myös pulloissa käytetyn muovin määrää on vähennetty. Vuodesta 2021 alkaen juomia on vähitellen pakattu kokonaan kierrätetystä muovista valmistettuihin pulloihin ja vuodesta 2022 kaikki 500ml pullot on valmistettu kierrätetystä muovista. 

Coca‑Colalla on kansainvälinen strategia (World Without Waste), jonka tavoitteena on etsiä ja toteuttaa ratkaisuja juomapakkauksien jäteongelmaan. Strategia koostuu useasta pakkauksien hiilijalanjälkeä, kierrätettävyyttä, takaisinkeräystä ja kierrätystä koskevasta tavoitteesta. Yhtiön tavoitteena on mm. vuoteen 2030 mennessä kerätä takaisin yhtä monta juomapakkausta kuin missä yhtiön juomia myydään kansainvälisesti. Vuonna 2022 yhtiö keräsi takaisin 61% kansainvälisesti käyttämästään pakkausmäärästä.