Jokainen päivä on maailman vesipäivä

Coca‑Cola ei tee työtä vesivarojen hyväksi vain yhtenä vaan vuoden jokaisena päivänä

Maailman suurimpana juomayhtiönä vesi on toimintamme perusta; vesi on tärkein ainesosa kaikissa juomissamme, ja vettä tarvitaan myös maataloudessa raaka-aineidemme kasvatuksessa sekä tuotteidemme valmistusprosesseissa. Siksi meillä Coca‑Colalla jokainen päivä on Maailman vesipäivä. 

Vesi on elinehto niin ihmisille, ekosysteemeille kuin yhteiskunnillekin. Veden riittävyyteen kuitenkin kohdistuu kasvava paine lisääntyvän kysynnän ja ilmastonmuutoksen vaikutuksesta.

Jokaisena päivänä vedenkäytön vähentäminen, veden kierrättäminen ja suurempien vesimäärien palauttaminen kuin mitä käytämme ovat osa yrityksemme vastuullisen vedenkäytön strategiaa. Jo vuonna 2007 Coca‑Cola teki kansainvälisen vesisitoumuksen, jossa se otti tavoitteekseen palauttaa yhtä paljon vettä kuin mitä sen juomissa ja niiden valmistuksessa käytetään. Tämä tavoite saavutettiin viisi vuotta tavoiteltua aikaisemmin, jo vuonna 2015. Samalla Coca‑Cola oli ensimmäinen Fortune 500 -yritys, jonka onnistui korvaamaan kaikki käyttämänsä vesi.

Tämä ei kuitenkaan vielä riittänyt Coca‑Colalle vaan yhtiö jatkoi vedenkäyttönsä kehittämistä.  Vuonna 2021 Coca‑Cola sijoittui elintarvike-, juoma- ja maatalousyrityksistä parhaimmalle, ensimmäiselle sijalle vesihuollon hallinnassa Ceres-järjestön "Feeding Ourselves Thirsty -raportissa.

Yhtiö on määrittänyt itselleen uuden kansainvälisen vuoteen 2030 ulottuvan vesistrategian, joka rakentuu Coca‑Colan vahvan johtajuuden päälle. Päivitetyssä strategian tavoitteena on aiempien tavoitteiden lisäksi varmistaa vesiturvllisuus niin oman toiminnan kuin myös ihmisyhteisöjen kuin luonnonkin näkökulmasta. Yrityksen vesityö kattaa koko arvoketjun  maailmanlaajuisesti, mukaan lukien raaka-ainehankinnat ja yritystoiminnan vaikutukset ihmisten elämään.

Euroopalla on keskeinen rooli Coca‑Colan globaalien tavoitteidemme saavuttamisessa. Vuonna 2021 Coca‑Colalla oli Euroopassa 51 projektia, joiden avulla palautimme tänne 236 % juomissamme käyttämästämme vedestä.

Vaikka veden täydentäminen on tällaisten hankkeidemme päätavoite, niillä on myös useita muita positiivisia vaikutuksia kuten hiilen sitominen, vedenlaadun paraneminen, tulvasuojelu, virkistys, biologisen monimuotoisuuden paraneminen sekä elintarvike- ja raaka-aineturva.

Yksi tärkeimmistä hankkeistamme Euroopassa sijaitsee Tonavan alueella, mikä on maailman kansainvälisin vesistöalue. Yhteistyössä Maailman luonnonsäätiön (WWF) ja Kansainvälisen Tonavan suojelukomission (ICPDR) kanssa olemme sitoutuneet Living Danube - kumppanuuteen, jolla täydennetään vesivaroja 13,45 miljoonaa kuutiometriä vuosittain. Tämä vastaa 5 380 olympiakokoista uima-altaallista vettä. Kyseisellä vesimäärällä kunnostetaan 5 462 hehtaaria kosteikkoja, jokia ja tulva-alueita.

Mutta paljon on vielä tehtävää. Coca‑Cola ja työtään Euroopassa vesivarojen turvaamiseksi projekteilla, joilla on positiivinen vaikutus niin alueen yhteisöihin kuin ympäristöönkin - ei vain Maailman vesipäivänä vaan joka päivä.

Maailman vesiviikkoa vietetään 23.8. -  1.9.2022. Viikon pääkonferenssi järjestetään Tukholmassa, jossa maailman vesitilanteesta keskustellaan yli 300 tilaisuudessa.