Εικόνα μιας μπουκάλας Coca-Cola.

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διαφάνεια

 

1. Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της ιστοσελίδας;

Αυτή η ιστοσελίδα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για εμάς στην Coca‑Colaπροκειμένου να μοιραστούμε με τρόπο διαφανή την οικονομική στήριξη που παρέχουμε σε επιστημονικές έρευνες και συνεργασίες με φορείς που συνδέονται με την υγεία και την ευεξία, συμπεριλαμβανομένων και προγραμμάτων υγείας και ευεξίας. Όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, έτσι και στη χώρα μας, συμπεριλαμβάνουμε σε λίστες τόσο τους επιστήμονες, όσο και τους οργανισμούς με τους οποίους έχουμε συνεργαστεί από το 2010 έως το 2015. Η ιστοσελίδα αυτή επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση και αναζήτηση των εν λόγω πληροφοριών για την Ελλάδα και την Κύπρο.

2. Γιατί επιλέγετε να γνωστοποιήσετε τώρα τις συγκεκριμένες πληροφορίες;

Κατανοούμε ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν ερωτήσεις σχετικά με την οικονομική υποστήριξη που παρέχουμε σε επιστημονικές έρευνες και τις συνεργασίες μας με φορείς που συνδέονται με την υγεία και την ευεξία. Το 2015, η The Coca‑ColaCompany ανακοίνωσε τη δέσμευσή της να δημοσιοποιεί τις συνεργασίες και ερευνητικές της δραστηριότητες στον τομέα της υγείας και ευεξίας στις ΗΠΑ και έκτοτε η δέσμευση αυτή έχει υλοποιηθεί και σε χώρες όπως η Αυστραλία, η Βρετανία, κ.ά. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, δημοσιοποιούμε και στην Ελλάδα και την Κύπρο την οικονομική στήριξη που παρέχουμε σε συνεργατικές δράσεις και ερευνητικές δραστηριότητες σε σχέση με την υγεία και ευεξία, ως μέρος της προσπάθειάς μας να είμαστε ακόμα πιο διαφανείς. Θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε τις πληροφορίες αυτές κάθε 12 μήνες.

3. Σε ποιες άλλες ενέργειες θα προβεί η The Coca‑Cola Company προς μεγαλύτερη διαφάνεια των εταιρικών της σχέσεων και της έρευνας;

Η γνωστοποίηση της χρηματοδοτικής στήριξης στην επιστημονική έρευνα και τις συνεργασίες μας με φορείς που συνδέονται με την υγεία και την ευεξία, είναι ένα πρώτο βήμα στο πλαίσιο μίας ευρύτερης προσπάθειάς μας ώστε να είμαστε ακόμα πιο διαφανείς, ενώ η γνωστοποίηση αυτή γίνεται σε διεθνές επίπεδο. Όπως επικοινωνήθηκε για πρώτη φορά σε ένα άρθρο του Muhtar Kent στις 20 του Αυγούστου του 2015 στην The Wall Street Journal, θα εγκαθιδρύσουμε και θα προσλάβουμε επίσης μία ανεξάρτητη επιτροπή επιτήρησης που θα μας συμβουλεύει και θα μας παρέχει την απαραίτητη καθοδήγηση για τη μελλοντική μας προσέγγιση όσον αφορά στη στήριξή μας στην επιστημονική έρευνα για θέματα υγείας και ευεξίας. Επιπλέον, θα συναντήσουμε έγκριτους εμπειρογνώμονες για να εξερευνήσουμε και να κατανοήσουμε τις μελλοντικές ευκαιρίες και πρωτοβουλίες αναφορικά με την επιστημονική έρευνα για θέματα υγείας και ευεξίας.

Καθώς συνεχίζουμε κατά μήκος αυτής της διαδρομής και βελτιώνουμε την προσέγγισή μας στην επιστημονική έρευνα, θα μοιραστούμε δημόσια την πρόοδό μας.

4. Τι ακριβώς σημαίνει η λέξη "συνεργασία", όπως περιγράφεται σε αυτή την ιστοσελίδα;

Στην εν λόγω ιστοσελίδα χρησιμοποιούμε τον όρο «συνεργασία» με μία άτυπη έννοια, θέλοντας να αναφερθούμε στη σχέση μας με φορείς που εδρεύουν στην Ελλάδα και την Κύπρο και οι οποίοι έχουν λάβει χρηματοδότηση από την εταιρεία μας. Επίσης έχουμε συμπεριλάβει συνεργασίες που έχουν λάβει χρηματοδότηση από το Ίδρυμα της Coca‑Cola (Τhe Coca‑Cola Foundation), τον κύριο διεθνή φιλανθρωπικό βραχίονα της Εταιρείας μας.

5. Η Εταιρεία σας διεξάγει επιστημονικές έρευνες για την υγεία και την ευεξία στην Ελλάδα και την Κύπρο;

Η Εταιρεία μας δεν διεξάγει δικές της έρευνες που σχετίζονται με την υγεία και την ευεξία. Έχουμε υποστηρίξει όμως τις ερευνητικές προσπάθειες ανεξάρτητων και έγκριτων επιστημονικών οργανισμών και πανεπιστημίων. Οι αποδέκτες της χρηματοδότησης της επιστημονικής έρευνας έχουν τον πλήρη έλεγχο για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της μελέτης τους.

6. Γιατί η Εταιρεία σας χρηματοδοτεί επιστημονικές έρευνες;

Έχουμε χρηματοδοτήσει επιστημονικές έρευνες, όπως αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας, είτε για να διερευνήσουμε ερωτήματα που έχουν διατυπωθεί σχετικά με τα προϊόντα μας, είτε για να κατανοήσουμε καλύτερα τον ρόλο που παίζουν στη διατροφή ή για να βελτιώσουμε τις γνώσεις μας γύρω από το θέμα της παχυσαρκίας. Στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίξαμε οικονομικά ανεξάρτητους και έγκριτους οργανισμούς και πανεπιστήμια από τους οποίους το ζητούμενο ήταν:

να διεξάγουν έρευνα που βασίζεται σε δεδομένα, είναι διαφανής ως προς τη διαδικασία και έχει σχεδιαστεί με τρόπο αντικειμενικό.
η υπόθεση να είναι αντικειμενικά διατυπωμένη και η έρευνα να απαντά σε σχετικά ερωτήματα, αντί να ευνοεί συγκεκριμένα αποτελέσματα.
να έχουν τον πλήρη έλεγχο του σχεδιασμού και διεξαγωγής της μελέτης, καθώς και της συλλογής, ανάλυσης και ερμηνείας των αποτελεσμάτων της.
να δημοσιεύσουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους.
να δημοσιοποιούν τις πηγές χρηματοδότησής τους σε όλες τις επιστημονικές δημοσιεύσεις και τις δημόσιες παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων της μελέτης.

Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία μας δεv έχει το δικαίωμα να εμποδίσει τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας, ούτε η παρεχόμενη χρηματοδότηση εξαρτάται από τα αποτελέσματα της έρευνας.

Ένας άλλος λόγος για τον οποίο η Εταιρεία μας έχει χρηματοδοτήσει επιστημονικές έρευνες είναι για να μπορέσουμε να ενημερωθούμε τόσο εμείς, όσο και οι καταναλωτές μας σε θέματα που αφορούν στα προϊόντα μας, τα συστατικά τους, καθώς και τις συσκευασίες μας.

7. Τι περιλαμβάνει η λίστα σας με τις επιστημονικές έρευνες και τις συνεργασίες; Γιατί έχετε αποκλείσει ορισμένες από αυτές;

Έχουμε συμπεριλάβει τη χρηματοδότηση επιστημονικών ερευνών από φορείς που εδρεύουν σε Ελλάδα και Κύπρο και που αφορούν τη διαιτητική πρόσληψη, τη διατροφή, την υγεία, ή τη σωματική δραστηριότητα. Δεν έχουμε συμπεριλάβει επιστημονικές έρευνες που αφορούν στα συστατικά, τη συσκευασία, τα προϊόντα ή τα εμπορικά μας σήματα που δεν σχετίζονται με τη διαιτητική πρόσληψη, τη διατροφή, την υγεία, ή τη σωματική δραστηριότητα, όπως επίσης και έρευνες που αφορούν στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, συστατικών, συσκευασιών και εμπορικών σημάτων. Έχουμε συμπεριλάβει, επίσης, τις χορηγίες μας σε επιστημονικά συνέδρια καθώς και τις συνεργασίες μας με επιστημονικούς φορείς που εδρεύουν σε Ελλάδα και Κύπρο και αφορούν στην εφαρμογή προγραμμάτων σχετικά με τη διατροφή και την υγεία στην κοινότητα.

8. Ποιος μας διαβεβαιώνει ότι είναι πλήρης η λίστα των χρηματοδοτήσεων που δημοσιοποιείτε στην ιστοσελίδα σας;

Έχουμε κάνει μία ειλικρινή προσπάθεια να δημοσιοποιήσουμε όλες τις χρηματοδοτήσεις που πληρούν τα κριτήρια ένταξης στη λίστα. Αν, εκ παραδρομής, έχουμε παραλείψει κάτι που πληροί τα κριτήρια αυτά, θα το γνωστοποιήσουμε σε μία από τις μελλοντικές ενημερώσεις μας, τις οποίες και σκοπεύουμε να πραγματοποιούμε κάθε 12 μήνες.

9. Γιατί δε συμπεριλάβατε στην ιστοσελίδα σας την οικονομική στήριξη επιστημόνων και οργανώσεων εκτός Ελλάδας/Κύπρου; Πώς μπορώ να μάθω το ποσό που παρείχατε σε αυτούς;

Η εν λόγω ιστοσελίδα περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση που δόθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2010 έως την 31η Δεκεμβρίου 2015 σε επιστημονικούς φορείς που εδρεύουν σε Ελλάδα και Κύπρο, για την διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τη διαιτητική πρόσληψη, τη διατροφή, την υγεία, ή τη σωματική δραστηριότητα. Έχουμε αποκλείσει από την ιστοσελίδα αυτη επιστημονικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν από φορείς εκτός Ελλάδας ή Κύπρου. Αυτές, θα συμπεριληφθούν σε αντίστοιχες λίστες που θα δημοσιοποιηθούν στην ιστοσελίδα της εκάστοτε χώρας, ανάλογα με την έδρα του φορέα/οργανισμού πραγματοποίησης της μελέτης. H ιστοσελίδα μας περιλαμβάνει επίσης μια λίστα των επαγγελματιών υγείας με τους οποίους, είτε συνεργαστήκαμε και συμβουλευόμασταν τακτικά, είτε στηρίξαμε εκτάκτως προκειμένου να παρακολουθήσουν επιστημονικά συνέδρια και επαγγελματικά σεμινάρια.

10. Περιμένετε οι οργανισμοί που λαμβάνουν οικονομική στήριξη από την Coca‑Cola να επιδοκιμάζουν τα προϊόντα σας;

Όχι. Η χρηματοδότηση παρέχεται με μοναδικό σκοπό να υποστηρίξει την αποστολή και τους στόχους του εκάστοτε οργανισμού.

11.Πώς μπορείτε να λέτε ότι είστε μέρος της λύσης της παχυσαρκίας όταν ουσιαστικά είστε μέρος αυτού του προβλήματος;

Αντιλαμβανόμαστε ότι η παχυσαρκία είναι ένα σοβαρό θέμα που επηρεάζει άτομα, οικογένειες και κοινότητες σε όλο τον κόσμο και, συνεπώς, και στην Ελλάδα και την Κύπρο. Είμαστε πλήρως δεσμευμένοι σε δράσεις που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές στη μείωση της παχυσαρκίας, όπως η ανασύνθεση προϊόντων για τη μείωση της ζάχαρης και η διάθεση μικρότερων συσκευασιών.

Στην Ελλάδα, για το σύνολο των βασικών brands μας, προσφέρουμε επιλογές με χαμηλές ή καθόλου θερμίδες. Προσφέρουμε τέσσερις επιλογές της Coca‑Cola ώστε να καλύψουμε τους διαφορετικούς τρόπους ζωής των καταναλωτών μας. Αυτές περιλαμβάνουν την Coca‑Cola, την Coca‑Cola Zero, την Coca‑Cola Light και την Coca‑Cola Zero χωρίς καφεΐνη. Τα τελευταία 10 χρόνια, έχουμε μειώσει τον μέσο όρο των θερμίδων* στα αναψυκτικά μας, στην Ελλάδα περίπου 20% και στην Κύπρο περίπου 26%. Και θα συνεχίσουμε να αναλαμβάνουμε δράσεις που βοηθούν τους καταναλωτές μας να διαχειριστούν την πρόσληψη ζάχαρης καθώς παράλληλα απολαμβάνουν την υπέροχη γεύση των αναψυκτικών μας.

*Η μείωση θερμίδων βασίζεται στις κατά μ.ο. θερμίδες ανά 100ml που διαθέτουμε στην αγορά από το 2005 συγκριτικά με το 2015, βάσει του συνολικού όγκου πωλήσεων αναψυκτικών.