Өнімдер

lorem ipsum

Bonaqua Газдалған

АУЫЗ СУ, ГАЗДАЛҒАН|
Тазартылған, керемет дәмi үшін минералдармен теңгерілген.

BonAqua

Nutritional Information Label
Негізгі химиялық құрамы
Servings Per Container Label
Calories Label
Катиондар:
Total Fat Label
Ca++
Total Fat Value
25-50 мг/л
Total Fat Percentage
-
Sodium Label
Na+/k+
Sodium Value
20-45 мг/л
Sodium Percentage
-
Carbohydrates Label
Mg++
Carbohydrates Value
15-35 мг/л
Carbohydrates Percentage
-
Calories From Fat Label
Аниондар:
Total Sugars Label
Cl-
Total Sugars Value
80-125 мг/л
Total Sugars Percentage
-
Included Sugar Label
So4--
Included Sugars Value
30-70 мг/л
Included Sugars Percentage
-
Protein Label
Hco3 -
Protein Value
55-90 мг/л
Protein Percentage
-
Daily Percentage Label
Жалпы минералдануы 450 мг/л аспайды
Description

Құрамы

Cу, көміртек диоксиді (0.7% артық емес), магний хлориді, кальций хлориді. тазартылған, керемет дәмi үшін минералдармен теңгерілген Көпсатылы тазартудан, иондық алмасу әдісімен және ультракүлгін сәулелермен өңдеуден өтті.

Bonaqua Газдалмаған

АУЫЗ СУ, ГАЗДАЛМАҒАН
Тазартылған, керемет дәмi үшін минералдармен теңгерілген.

BonAqua

Nutritional Information Label
Негізгі химиялық құрамы
Servings Per Container Label
Calories Label
Катиондар:
Total Fat Label
Ca++
Total Fat Value
15-25 мг/л
Total Fat Percentage
-
Sodium Label
Na+/k+
Sodium Value
<10 мг/л
Sodium Percentage
-
Carbohydrates Label
Mg++
Carbohydrates Value
15-25 мг/л
Carbohydrates Percentage
-
Calories From Fat Label
Аниондар:
Total Sugars Label
Cl-
Total Sugars Value
80-100 мг/л
Total Sugars Percentage
-
Included Sugar Label
So4--
Included Sugars Value
< 10 мг/л
Included Sugars Percentage
-
Protein Label
Hco3 -
Protein Value
< 20 мг/л
Protein Percentage
-
Daily Percentage Label
Жалпы минералдануы 250 мг/л аспайды
Description

Құрамы

Cу, магний хлориді, кальций хлориді.

Көпсатылы тазартудан, кері осмос әдісімен, ультракүлгін сәулелермен және озонмен өңдеуден өтті. 

lorem ipsum