Coca‑Colas vilkår for tjenester

Ikrafttredelsesdato: 3. juli 2023

Nedenfor følger Coca‑Colas vilkår for tjenester (“vilkår”).

Les disse vilkårene nøye. De utgjør en bindende avtale mellom Coca‑Cola Company og deres tilknyttede selskaper (samlet kalt Coca‑Cola eller vi) og deg.

Disse vilkårene påvirker hvordan eventuelle tvister mellom deg og Coca‑Cola skal løses.

1. INNLEDNING

Disse vilkårene fastsetter betingelser og vilkår som gjelder tilgang til og bruk av Coca‑Colas nettsider, mobilapplikasjoner (apper), miniprogrammer og andre tjenester på og utenfor internett som drives av Coca‑Cola (samlet kalt tjenestene). Leverandøren av tjenestene er The Coca‑Cola Company, One Coca‑Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313.

Disse vilkårene gjelder enten du er en registrert bruker eller bare en besøkende.

Din bruk av og tilgang til tjenestene forutsetter at du overholder og godtar disse vilkårene. Hvis du ikke er enig i vilkårene, må du la være å bruke tjenestene.

Du bør også lese Coca‑Colas personvernerklæring for forbrukere (eller andre personvernerklæringer og -merknader som gjøres kjent for deg) for å finne ut hvordan Coca‑Cola behandler personopplysninger som vi samler inn fra eller om brukerne.

2. NÅR GJELDER DISSE VILKÅRENE? 

For nye brukere gjelder disse vilkårene fra ikrafttredelsesdatoen nevnt ovenfor. For de som har brukt tjenestene før ikrafttredelsesdatoen nevnt ovenfor, gjelder de tidligere versjonene av vilkårene frem til ti (10) dager etter ikrafttredelsesdatoen.

Når du oppretter en konto, får tilgang til eller bruker tjenestene, eller når du godtar dem, forteller du Coca‑Cola at du oppfyller kriteriene for å bruke tjenestene og er enig i å være bundet av disse vilkårene.

For å bruke tjenestene våre må du minst være myndig i landet du bor i, og ellers være juridisk skikket til å inngå en bindende kontrakt med Coca‑Cola.

Hvis du ikke har nådd myndighetsalder i landet du bor i, eller ikke er juridisk skikket til å inngå en bindende kontrakt, må en forelder eller verge godta disse vilkårene før du kan bruke tjenestene. Før du begynner å bruke tjenestene, må du spørre en forelder eller verge om å forklare disse vilkårene for deg.

FORELDRE OG VERGER: Ved å godta disse vilkårene på vegne av en mindreårig gjør du følgende: erklærer overfor Coca‑Cola at du er barnets forelder eller verge; bekrefter at du godtar disse vilkårene og samtykker til Coca‑Colas personvernerklæring for forbrukere (eller andre personvernerklæringer eller -merknader som gjøres kjent for deg) på vegne av barnet ditt; påtar deg alt ansvar for barnets bruk av tjenestene og barnets overholdelse av disse vilkårene.

Hvis du ikke oppfyller kriteriene for å bruke tjenestene, eller ikke godtar disse vilkårene, har du ingen tillatelse til å bruke tjenestene.

3. HVOR GJELDER DISSE VILKÅRENE?

Disse vilkårene gjelder alle tjenester hvor disse vilkårene er offentliggjort i form av en kobling eller kunngjøring.

Andre betingelser og vilkår er gjeldende for nettbaserte tjenester for ansatte, jobbsøkere og Coca‑Colas forretningskunder og partnere, og for deler av Coca‑Colas konsernnettsider. Andre vilkår gjelder også for tredjepartstjenester som er koblet til eller knyttet til tjenestene (f.eks. Whats App). Se punkt 12 nedenfor.

Tilleggsvilkår kan gjelde for enkelte deler av tjenestene, for eksempel apper, kampanjer, vilkår for salg eller bruk av tekstmeldingstjenester (“tilleggsvilkår”). Alle tilleggsvilkår er en del av disse vilkårene (og inngår gjennom denne henvisningen). Når du ser slike tilleggsvilkår, må du godta dem før du kan bruke de delene av tjenestene som tilleggsvilkårene gjelder for. Disse vilkårene og tilleggsvilkårene gjelder i like stor grad med mindre deler av tilleggsvilkårene er ugjenkallelig uforenlige med disse vilkårene. I så fall skal tilleggsvilkårene kun gjelde i en utstrekning som ikke omfatter den uforenlige delen.

Tekstmeldingstjenester

Noen av tjenestene tilbyr tekstmeldingstjenester (SMS eller MMS). Når du sier ja til å motta tekstmeldinger fra oss, vil hyppigheten av tekstmeldingene vi sender deg, være avhengig av transaksjonene du har med oss. Du kan melde deg av tekstmeldingstjenestene ved å sende ordet STOP til den spesifikke mobilkoden som er tilknyttet tjenestene. KOSTNADER FOR MELDINGER OG DATA KAN PÅLØPE. Alle kostnader blir fakturert og skal betales til mobiloperatøren din. Kontakt mobiloperatøren for prisoversikt og detaljer. Tekstmeldingstjenester leveres “som de er”, og er kanskje ikke tilgjengelig i alle områder til enhver tid.

Ved å samtykke i å motta tekstmeldinger forstår og godtar du at Coca‑Cola bruker et automatisk anropssystem til å sende deg tekstmeldinger, samt at ditt samtykke til å motta tekstmeldinger ikke er en betingelse for å kunne kjøpe varer eller tjenester.

4. KOMMER COCA-COLA TIL Å ENDRE TJENESTENE?

Coca‑Cola jobber kontinuerlig med å forbedre tjenestene. Coca‑Cola kan innføre nye funksjoner og ny funksjonalitet som forbedrer tjenestene, og som ikke var en del av tjenestene tidligere (“nye funksjoner”). Fra tid til annen kan Coca‑Cola også komme med oppdateringer, feilrettinger og andre endringer i tjenestene som forbedrer funksjonaliteten i brukeropplevelsen (“oppdateringer”). Coca‑Cola forbeholder seg retten til å legge til eller ikke legge til nye funksjoner, eller retten til å innføre eller ikke innføre oppdateringer. Hvis nye funksjoner innebærer gebyrer, vil Coca‑Cola gi deg mulighet til å velge om du vil bruke de nye funksjonene eller ikke. Hvis Coca‑Cola gjør oppdateringer, er du enig i og godtar at Coca‑Cola gjennomfører oppdateringene med eller uten et forhåndsvarsel til deg.

Coca‑Cola kan gjøre nye funksjoner tilgjengelig kun for deg slik at du kan prøve dem før de blir tilgjengelig for folk flest. Når nye funksjoner gjøres tilgjengelig for at du skal kunne prøve dem før andre, kaller vi de nye funksjonene “prøvetjenester”. Som motytelse for tilgangen du får til prøvetjenester, samtykker du i å gi tilbakemeldinger om prøvetjenestene når Coca‑Cola ber om det. Coca‑Cola forbeholder seg retten til å endre prøvetjenestene uten varsel frem til prøvetjenestene anses som en del av tjenestene, og til å beslutte at prøvetjenestene ikke skal inngå i tjenestene.

Uten at det berører de andre punktene i disse vilkårene om vårt ansvar overfor deg, leveres prøvetjenester «som de er» uten noen form for garanti, og coca-cola-partene (som definert i punkt 13) kan ikke holdes ansvarlig uansett hva som oppstår som følge av ditt valg om å bruke prøvetjenester. Hvis et ansvarsunntak med hensyn til prøvetjenestene ikke kan håndheves under gjeldende lov, vil coca-cola-partenes eneste ansvar med hensyn til prøvetjenestene være dine direkte skader begrenset oppad til beløpet du betalte for prøvetjenestene.

Ingen deler av punkt 4 begrenser Coca‑Colas rett til når som helst å begrense tilgang til visse deler av tjenestene, eller til å stanse tjenestene eller innhold som vi leverer gjennom tjenesten, uten å varsle deg eller bli erstatningsansvarlig overfor deg. Vi gjør vårt beste for å garantere at tjenestene fungerer til enhver tid, men Coca‑Cola har ikke noe erstatningsansvar overfor deg hvis tjenestene ikke er tilgjengelige, uansett grunn.

5. KOMMER COCA-COLA TIL Å ENDRE DISSE VILKÅRENE?

Ikrafttredelsesdatoen for disse vilkårene er angitt øverst på denne nettsiden.

Coca‑Cola kan få behov for å endre disse vilkårene for å ta hensyn til oppdateringer eller nye funksjoner, eller endringer i gjeldende lovgivning. Hvis Coca‑Cola gjør vesentlige endringer i vilkårene som innskrenker lovfestede rettigheter, vil vi publisere kunngjøringer i tjenestene og varsle brukerne på e-post til e-postadressene som er tilknyttet brukerkontoene, minst tretti (30) dager på forhånd. Hvis du ikke er enig i de endrede vilkårene, må du avslutte kontoen din og slutte å bruke tjenestene før varslingsperioden er over. Å fortsette å bruke tjenestene etter at varslingsperioden angitt i kunngjøringen er over, anses som en bekreftelse på at de endrede vilkårene er godtatt.

Vi kommer ikke til å gjøre endringer som i vesentlig grad og med tilbakevirkende kraft innskrenker dine lovfestede rettigheter, uten å kunngjøre det, med mindre vi er pålagt ved lov å gjøre det for å ivareta rettighetene til andre brukere av tjenestene.

De endrede vilkårene går foran alle tidligere versjoner av våre avtaler, kunngjøringer og erklæringer i eller om disse vilkårene.

6. ER DET NØDVENDIG Å HA EN KONTO?

Du trenger ikke å opprette en konto for å besøke de offentlige nettsidene til Coca‑Cola, men du vil kanskje trenge en konto for å få fullt utbytte av tjenestene, blant annet for å få tilgang til tilbud og andre kampanjer, eller for å bruke deler av tjenestene som er «forbeholdt medlemmer».

​​​For å opprette en konto må du i det minste oppgi e-postadressen din. Coca‑Cola kan også kreve at du oppgir fødselsdato og bosted i den grad dette er påkrevd for å bekrefte at du er juridisk skikket til å inngå en bindende kontrakt med Coca‑Cola, eller kreve at en forelder eller verge samtykker til disse vilkårene på dine vegne.

Coca‑Cola kan også be deg om å oppgi tilleggsopplysninger, som navn, telefonnummer, preferanser, synspunkter og andre opplysninger om deg selv som du velger å dele i forbindelse med kontoopprettelsen. Hvis du vil vite mer om hvordan vi behandler personopplysningene som samles inn når du oppretter en konto, kan du se Coca‑Colas personvernerklæring for forbrukere (eller eventuelle andre personvernerklæringer eller -merknader som du godtok da du opprettet kontoen).

Som nevnt i Coca‑Colas Policy for ansvarlig markedsføring, retter vi ikke direkte markedsføring mot barn under 13 år (eller den lovfestede minstealderen i ditt land). Tjenestene er derfor ikke rettet mot eller beregnet for bruk av barn under 13 år (eller den lovfestede minstealderen i ditt land).

Du godtar at du ikke skal opprette en konto for andre enn deg selv, opprette en konto for bevisst å utgi deg for å være noen andre, eller gi feilaktige opplysninger i Coca‑Colas prosess for å verifisere at kontokriterier er oppfylt. Coca‑Cola forbeholder seg retten til når som helst å avslå en registrering eller annullere eller suspendere en konto hvis vi oppdager eller mistenker et brudd på disse vilkårene. Du kan ikke opprette en konto hvis du tidligere har blitt suspendert fra eller fått avsluttet tjenestene.

Du lover at all informasjon du oppgir til Coca‑Cola, er sannferdig, nøyaktig og fullstendig, og du samtykker til å fortsette slik i all fremtid.

Hvis du blir bedt om å velge et passord når du oppretter en konto, er dette et personlig passord. Du godtar at du ikke skal dele passordet, annen sikkerhetsinformasjon eller tilgang til tjenestene med andre. Vær ekstra forsiktig når du logger deg på kontoen fra en offentlig eller delt datamaskin, eller når du deler enheten din, slik at andre ikke kan se eller registrere passordet ditt eller andre personopplysninger. Du er ansvarlig for all aktivitet som gjelder bruken av passordet ditt.

Du er enig i at du skal varsle oss med én gang via https://www.coca-colacompany.com/contact-us hvis du oppdager eller mistenker uautorisert tilgang til eller bruk av passordet ditt eller kontoen din, eller en annen sikkerhetsovertredelse.

7. TAR COCA-COLA BETALT FOR TJENESTENE?

Tjenestene er generelt sett kostnadsfrie. Hvis det noen gang skulle bli nødvendig å ta betalt for visse deler av tjenestene, vil Coca‑Cola gi deg muligheten til å velge om du vil bruke funksjonene som koster penger.

I visse tjenester kan du kjøpe Coca‑Colas produkter. Kjøp vil være underlagt separate salgsvilkår som vises når du foretar kjøpet – les dem nøye. 

Du har hele ansvaret for alle avgifter, gebyrer og andre kostnader som gjelder bruken av tjenestene, inkludert utstyret og internettforbindelsen eller mobiltelefontjenesten som er nødvendig for å åpne og bruke tjenestene. Hvis du åpner og bruker tjenestene på mobilenheten din, samtykker du i at du har hele ansvaret for alle avgifter som mobiloperatøren belaster deg for.

8. HVEM EIER TJENESTENE?

I forholdet mellom Coca‑Cola og deg er det Coca‑Cola og dennes tredjeparts rettighetshavere som er og forblir de eneste og udelte innehaverne av alle rettigheter, titler og interesser til og i tjenestene, herunder alt innhold som er tilgjengelig gjennom tjenestene samt utformingen, utvalget og organiseringen av innholdet, og alle tilknyttede immaterielle rettigheter (tjenesteinnhold). Det betyr at Coca‑Cola eier tjenestene og eier eller har lisens til tjenesteinnholdet, mens du eier alt brukerinnholdet ditt, som beskrevet nedenfor.

Tjenesteinnholdet inkluderer Coca‑Cola-navnet og tilknyttede navn, logoer, produkt- og tjenestenavn, design og slagord (Coca‑Cola-merker). Du skal ikke bruke Coca‑Cola-merker uten skriftlig forhåndstillatelse fra Coca‑Cola. Alle andre navn, logoer, produkt- og tjenestenavn, design, slagord, mottoer eller bylines for Coca‑Cola eller tredjeparter som vises på eller i tjenestene, er varemerker for sine respektive eiere.

Du har ingen rettighet, lisens eller godkjenning med hensyn til tjenesteinnholdet, med unntak av det som er uttrykkelig angitt i disse vilkårene. Tjenestene er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett, varemerker, patenter og forretningshemmeligheter, samt av andre gjeldende lover om immaterialrett eller eiendomsrett. For ordens skyld samtykker du i at du ikke skal (og at du ikke skal la noen tredjepart)

 • fjerne merknader om opphavsrett, varemerker eller annen eiendomsrett som inngår i tjenestene
 • opprette og/eller publisere din egen database med deler av denne tjenesten, uten en uttrykkelig skriftlig forhåndstillatelse fra Coca‑Cola
 • gjengi, distribuere, modifisere, lage avledede verk av, vise offentlig, fremføre offentlig, publisere på nytt, laste ned, lagre eller overføre noe av tjenesteinnholdet, bortsett fra det som er uttrykkelig tillatt i disse vilkårene
 • bruke roboter, søkeroboter, søk/hent-programmer eller andre automatiserte enheter, prosesser eller midler for å få tilgang til, hente, trekke ut eller indeksere noen deler av tjenestene
 • på andre måter overtre eller krenke eiendomsretten til Coca‑Cola eller dennes tredjeparts rettighetshavere til tjenesteinnholdet, uansett tidspunkt

Du eier brukerinnholdet ditt, men gir Coca‑Cola rett til å bruke det.

Tjenestene kan inneholde forum og andre interaktive funksjoner som gjør at du og andre brukere kan legge ut, sende inn, publisere, vise eller overføre innhold eller materiale (samlet kalt brukerinnhold). Du eier brukerinnholdet som du oppretter, med mindre det står noe annet i vilkårene som gjelder innsending av brukerinnholdet.

Du forstår og aksepterer at du er ansvarlig for brukerinnholdet ditt, inkludert at det er lovlig, pålitelig, nøyaktig og passende.

Enten du sender inn brukerinnhold gjennom tjenestene eller Coca‑Colas sosiale medier, gir du Coca‑Cola (inkludert de av våre leverandører som hjelper oss å drifte tjenestene og alle våre respektive etterfølgere og stedfortredere) en ubegrenset, evigvarende, verdensomfattende, ikke-eksklusiv, vederlagsfri, fullt betalt rett og lisens (samt rett til å underlisensiere gjennom flere nivåer) til å bruke, drifte, lagre, reprodusere, modifisere, vise offentlig, fremføre, oversette, distribuere og ellers formidle brukerinnholdet ditt til tredjeparter, helt eller delvis, uansett formål og i alle medier som for tiden er kjent eller som kan bli utviklet senere, i den utstrekning loven tillater det (lisens til brukerinnhold). Ingen moralske rettigheter blir overført gjennom lisensen til brukerinnhold som du gir til Coca‑Cola i disse vilkårene. HVIS DU IKKE ØNSKER Å GI COCA-COLA LISENS TIL BRUKERINNHOLD, MÅ DU LA VÆRE Å SENDE INN BRUKERINNHOLD.

Når du bidrar med brukerinnhold, erklærer og garanterer du overfor Coca‑Cola

 • at du eier og bestemmer over alle rettigheter til brukerinnholdet ditt, og at du har rett til å gi rettighetene og lisensen til Coca‑Cola som beskrevet ovenfor i disse vilkårene
 • at brukerinnholdet ditt ikke krenker rettighetene til en annen person eller enhet, f.eks. person- og personlighetsvern og immaterielle rettigheter
 • at brukerinnholdet ditt er sannferdig og nøyaktig
 • at alt brukerinnholdet ditt overholder disse vilkårene og alle gjeldende lover, regler og forskrifter

Brukerinnholdet ditt må overholde alle følgende regler:

 • Brukerinnholdet skal ikke inneholde materiale som er ærekrenkende, uanstendig, umoralsk, nedsettende, støtende, sjikanerende, voldelig, hatefullt, fremprovoserende eller upassende på andre måter.
 • Brukerinnholdet skal ikke fremme seksuelt eksplisitt eller pornografisk materiale, vold eller diskriminering basert på rase, religion, nasjonalitet, funksjonsnedsettelse, kjønn, seksuell legning, kjønnsidentitet eller alder.
 • Brukerinnholdet skal ikke villede eller ha til hensikt å villede andre.
 • Brukerinnholdet skal ikke fremme noen form for kriminell aktivitet eller anbefale, fremme eller bidra til ulovlige handlinger.
 • Brukerinnholdet skal ikke gi en uriktig fremstilling av identiteten din eller din tilhørighet til en person eller organisasjon, eller gi inntrykk av at brukerinnholdet ditt er godkjent av Coca‑Cola eller av en annen person eller enhet, hvis det ikke stemmer.

Hvis du mener at brukerinnhold bryter disse vilkårene, må du melde fra til oss på https://www.coca-colacompany.com/contact-us og ta med en beskrivelse av det spesifikke brukerinnholdet og hvor det befinner seg i tjenestene eller Coca‑Colas tilstedeværelse på sosiale medier. I den utstrekning loven tillater det samtykker du til å holde Coca‑Cola skadesløs mot alle krav som en tredjepart fremmer mot Coca‑Cola som følge av eller i forbindelse med brukerinnholdet ditt.

I tillegg til brukerinnhold kan du fra tid til annen velge å sende Coca‑Cola ideer, forslag eller andre tilbakemeldinger om tjenestene (tilbakemelding). Hvis du vil sende oss en idé, kan du gå til nettsiden https://www.coca-colacompany.com/contact-us/submit-an-idea og lese innholdet der. Du eier tilbakemeldingen din, men ved å sende den til Coca‑Cola samtykker du til og gir dermed Coca‑Cola en fullt betalt, vederlagsfri, evigvarende, ugjenkallelig, verdensomspennende, ikke-eksklusiv og fullt underlisensierbar rett og lisens til å bruke, reprodusere, fremføre, vise, distribuere, tilpasse, modifisere, reformatere og opprette avledede verk av og på alle andre måter benytte seg av tilbakemeldingen din i sin helhet. I tillegg skjønner og godtar du at Coca‑Cola kan bruke tilbakemeldingen din i tjenestene uten skriftlig forhåndstillatelse fra deg, så lenge du ikke blir direkte identifisert. Tilbakemeldingen din anses i sin helhet som ikke-konfidensiell og ikke beskyttet av eiendomsrett.

9. HVA ER TILLATT BRUK AV TJENESTENE?

Med forbehold for at du overholder disse vilkårene, gir Coca‑Cola deg, utelukkende for din ikke-kommersielle bruk, en personlig, begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, gjenkallelig og begrenset rett til å få tilgang til og bruke tjenestene, og til å laste ned ett (1) eksemplar av hver app.

Du må kun bruke tjenestene til lovlige, personlige og ikke-kommersielle formål, og ikke til formål forbundet med svindel eller i tilknytning til ulovlig aktivitet. Uten at det begrenser det som tidligere er nevnt, skal du ikke, og samtykker du til å ikke forsøke eller oppfordre eller la noen tredjepart

 • få (eller forsøke å få) uautorisert tilgang til tjenestene eller Coca‑Colas datasystemer eller nettverk gjennom hacking, passordutvinning eller andre måter, eller forbigå sikkerheten til datanettverk
 • bruke tjenestene på en måte som du vet eller burde vite kan skade, deaktivere, overbelaste eller svekke Coca‑Colas servere eller nettverk
 • diskriminere, trakassere, true, forlede, gjøre forlegen, skade eller forårsake irritasjon, ulemper eller bekymring for andre eller på andre måter forstyrre (eller forsøke å forstyrre) andre parters bruk og nytte av tjenestene
 • bruke tjenestene på vegne av noen andre enn deg selv
 • kopiere, modifisere, tilpasse, oversette, foreta omvendt utvikling av, dekode eller på andre måter forsøke å utlede eller få tilgang til en del av tjenestene
 • fjerne eventuelle merknader om opphavsrett eller varemerker eller andre merknader om eiendomsrett fra tjenestene eller på andre måter overtre eller krenke en tredjeparts immaterialrettigheter
 • bruke roboter, søkeroboter, søk/hent-programmer eller andre automatiserte enheter, prosesser eller midler til å få tilgang til, hente, trekke ut eller indeksere deler av tjenestene
 • leie ut, lease, låne, selge, underlisensiere, overdra, distribuere, publisere, overføre eller på andre måter gjøre tjenestene eller en funksjon eller funksjonalitet i tjenestene tilgjengelig for en tredjepart, uansett grunn
 • reformatere eller bygge inn noen deler av nettsidene som inngår i tjenestene, inkludert med den hensikt å videreselge eller distribuere produkter
 • bruke tjenestene til å sende uautorisert eller ubedt kommersielt eller salgsfremmende innhold

Coca‑Cola forbeholder seg retten til å overvåke og registrere aktiviteten på tjenestene i den utstrekning det er tillatt ved gjeldende lov og i samsvar med Coca‑Colas personvernerklæring (eller andre personvernerklæringer eller -merknader du har fått).

Coca‑Cola har bestemmelsesrett til å avslutte din tilgang til tjenestene (i tillegg til eventuelle andre rettsmidler) uten varsel dersom Coca‑Cola har rimelig grunn til å tro at du bruker tjenestene på en måte som strider mot disse vilkårene.

10. GJELDER NOEN AV VILKÅRENE SPESIFIKT FOR BRUK AV APPENE?

Bortsett fra det som er uttrykkelig oppgitt i punkt 10, gjelder disse vilkårene nedlasting og bruk av appene våre.

I motsetning til et nettsted er en mobilapplikasjon programvare som lastes ned og installeres på mobilenheten din. Selv om de lastes ned på mobilenheten din, er appene lisensiert – de er ikke solgt til deg. Du oppnår ikke noe eierskap til appene eller andre rettigheter bortsett fra at du kan bruke appene i samsvar med og underlagt disse vilkårene.

Du kan laste ned ett eksemplar av en app på en mobilenhet som du eier eller har kontroll over, utelukkende til egen, ikke-kommersiell bruk. Noe av funksjonaliteten forutsetter at appene får tilgang til bestemte funksjoner og data på mobilenheten din. For mer informasjon om hvordan personopplysninger blir håndtert av appene, se Coca‑Colas personvernerklæring (eller andre personvernerklæringer eller -merknader som du fikk da du lastet ned en app).

Appene og resten av tjenestene vil kanskje ikke alltid ha akkurat samme innhold.

Vi kan fra tid til annen utvikle og komme med oppdateringer (som definert i punkt 4) til en app. Når du er koblet til Internett, vil enten appen laste ned og installere alle tilgjengelige oppdateringer automatisk, eller du kan få et varsel om å laste ned og installere tilgjengelige oppdateringer. Dette er avhengig av innstillingene i mobilenheten din. Du samtykker i å laste ned og installere alle oppdateringer, og du er klar over og godtar at en app kanskje ikke vil fungere som den skal, hvis du ikke gjør det. Alle oppdateringer av en app anses som en del av appen og tjenestene, og er underlagt disse vilkårene.

Coca‑Cola forbeholder seg og beholder alle rettigheter, titler og interesser i og til appene, inkludert Coca‑Cola-merker (definert i punkt 8) og, når det gjelder forholdet mellom Coca‑Cola og deg, alle opphavsrettigheter, varemerker og andre immaterielle rettigheter som inngår i eller er relatert til dem, bortsett fra de du uttrykkelig har fått gjennom disse vilkårene.

Når du laster ned en av appene fra Apple App Store eller Google Play (begge kalt en app-plattform), skjønner og godtar du følgende:

 • I forholdet mellom Coca‑Cola og app-plattformen er det Coca‑Cola som har eneansvaret for appene.
 • App-plattformen har ikke noen forpliktelse til å bidra med vedlikeholds- og støttetjenester med hensyn til appen.
 • Hvis appen vår ikke oppfyller en gjeldende garanti: (i) kan du varsle app-plattformen, og da vil app-plattformen kanskje betale tilbake kjøpssummen for appen (hvis aktuelt), (ii) i den utstrekning det er tillatt ved gjeldende lov vil app-plattformen ikke ha noen garantiforpliktelse i det hele tatt med hensyn til appene, og (iii) andre krav, tap, erstatninger, skadeserstatninger, kostnader eller utgifter som skyldes manglende oppfyllelse av en garanti, er, i forholdet mellom Coca‑Cola og app-plattformen, Coca‑Colas ansvar.
 • App-plattformen er ikke ansvarlig for å behandle eventuelle krav du har angående appene eller din besittelse eller bruk av appene.
 • Hvis en tredjepart påstår at en app krenker en annen parts immaterielle rettigheter, vil det i forholdet mellom app-plattformen og Coca‑Cola være Coca‑Cola som er ansvarlig for å etterforske, forsvare, løse og innfri eventuelle krav som gjelder brudd på immaterielle rettigheter.
 • App-plattformen og dennes tilknyttede selskaper er tredjepartsbegunstigede for de gjeldende bruksvilkårene som får anvendelse på din lisens til å bruke en app. Når du godtar vilkårene i våre bruksvilkår, vil app-plattformen ha rett (og anses som å ha godtatt denne retten) til å håndheve bruksvilkårene som gjelder din lisens til en app, overfor deg som en tredjepartsbegunstiget av disse.
 • Du må også oppfylle alle tredjepartsvilkår som får anvendelse gjennom app-plattformen når du bruker appen.

Hvis du vil vite mer om hvilke opplysninger som samles inn gjennom appene, kan du se innstillingene for mobilenheten eller lese kunngjøringene på app-plattformen som du lastet ned appen fra. Du må avinstallere appen for å stanse all innsamling av opplysninger gjennom appen.

Du erklærer og garanterer herved (i) at du ikke befinner deg i et land som er underlagt embargo av amerikanske myndigheter, eller er utpekt av amerikanske myndigheter som et land som «støtter terrorister», og (ii) at du ikke er oppført på en liste hos amerikanske myndigheter over personer med forbud eller begrensninger.

11. NÅR TRER DISSE VILKÅRENE I KRAFT?  NÅR SLUTTER DE Å GJELDE?

Disse vilkårene begynner å gjelde når du godtar dem i forbindelse med at du oppretter en konto, laster ned en app eller bruker noen av tjenestene som inneholder en kobling til disse vilkårene (med forbehold for unntakene angitt i punkt 2). Disse vilkårene gjelder helt til de sies opp av deg eller Coca‑Cola.

Du kan når som helst og uansett grunn slutte å bruke tjenestene. Hvis du ønsker å slette kontoen din, tar du kontakt med Coca‑Cola via kontaktopplysningene i punkt 15 og/eller avinstallerer noen av eller alle appene.

Hvis du vil korrigere eller slette personopplysningene tilknyttet kontoen din, kan du se avsnittet «Dine valg» i Coca‑Colas personvernerklæring for forbrukere (eller andre personvernerklæringer eller -merknader du har fått).

Coca‑Cola kan avslutte kontoen din med umiddelbar virkning og automatisk hvis du bryter en lov som gjelder bruken av disse tjenestene. Coca‑Cola forbeholder seg retten til å avslutte en konto og tilgangen til tjenestene med eller uten varsel dersom Coca‑Cola har rimelig grunn til å tro at en bruker får tilgang til eller bruker tjenestene på en måte som utgjør et brudd på disse vilkårene.

Coca‑Cola kan midlertidig oppheve din tilgang til tjenestene, avslutte kontoen din eller si opp disse vilkårene når som helst uten varsel hvis vi oppdager eller mistenker et sikkerhetsbrudd, eller hvis Coca‑Cola slutter å tilby eller støtte enkelte tjenester, som Coca‑Cola kan gjøre etter eget skjønn.

Vi vil forsøke å varsle deg på forhånd før vi avslutter din tilgang til tjenestene, slik at du får mulighet til å hente ut viktig brukerinformasjon (i den utstrekning loven og disse vilkårene tillater det), men vi vil kanskje unnlate å gjøre det hvis vi finner ut at det vil være upraktisk, ulovlig, utrygt eller usikkert for en person eller på andre måter skadelig for rettighetene eller eiendommen til Coca‑Cola.

Når disse vilkårene opphører, opphører rettighetene du har fått av Coca‑Cola. All bruk av tjenestene må opphøre fra din side, og du må slette alle eksemplarer av appene fra mobilenheten din.

Enhver bestemmelse i disse vilkårene som i kraft av sitt innhold må videreføres etter opphør av disse vilkårene, skal gjelde etter opphør. Alle følgende bestemmelser vil for eksempel fortsette å gjelde etter opphør: alle begrensninger av vårt erstatningsansvar, vilkår vedrørende eierskap eller immaterielle rettigheter, enhver forpliktelse du har til å betale oss, og vilkår som gjelder tvister mellom oss. Opphør verken begrenser eller kommer til å begrense noen av Coca‑Colas eller dine rettigheter og rettsmidler innen kontraktsrett eller erstatningsrett.

12. HVEM ER ANSVARLIG FOR TILKNYTTEDE TJENESTER?

Tjenestene inneholder koblinger til andre nettsteder og ressurser som tilbys av tredjeparter (inkludert partnere som markedsføringsbyråer og plattformer for sosiale medier), tredjeparts meldingstjenester (f.eks. Whats App) og annonser (samlet kalt tilknyttede tjenester). Coca‑Cola kan ikke kontrollere og kontrollerer ikke tilknyttede tjenester, selv om enkelte tilknyttede tjenester gjør at du kan eksportere opplysninger til dem, f.eks. funksjoner for å «like» eller «dele» på sosiale medier. Les personvernerklæringer og andre bruksvilkår for tilknyttede tjenester nøye. Hvis du bestemmer deg for å bruke noen av de tilknyttede tjenestene, gjør du det helt for egen risiko, underlagt vilkårene som gjelder for de tilknyttede tjenestene og ikke disse vilkårene.

Tjenestene kan inkludere tredjepartsprogramvare som tilbys med generell tilgjengelighet og kostnadsfritt gjennom åpen kildekode eller tilsvarende lisenser (tredjepartsprogramvare). Selv om tjenestene som tilbys deg, er underlagt disse vilkårene, kan tredjepartsprogramvare i tjenestene være underlagt andre lisenser eller bruksvilkår, som du vil bli presentert for hvis og når det er aktuelt.

13. HVORDAN ER COCA-COLAS ERSTATNINGSANSVAR BEGRENSET UNDER DISSE VILKÅRENE?

Coca‑Colas ansvarsfraskrivelse

I den utstrekning det er tillatt ved gjeldende lov, leveres tjenestene «som de er» med alle iboende feil og mangler, og uten noen form for garanti.

I den maksimale utstrekning det er tillatt ved gjeldende lov, fraskriver coca-cola seg uttrykkelig, på egne vegne og på vegne av sine tilknyttede selskaper og sine og deres respektive rettighetshavere og innholdsleverandører (samlet kalt coca-cola-parter) alle garantier, enten uttrykte, underforståtte, lovpålagte eller andre, med hensyn til tjenestene, inkludert alle underforståtte garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, eierskap og ikke-overtredelse, samt garantier som kan oppstå gjennom et etablert forretningsmønster, en etablert atferd, bruks- eller handelspraksis. Uten at det begrenser det foregående gir ingen av coca-cola-partene noen form for garanti eller løfte eller påstand om at tjenestene vil oppfylle dine krav, oppnå eventuelle tiltenkte resultater, være kompatible eller fungere med annen programvare eller andre systemer eller tjenester, virke uten avbrudd, oppfylle standarder for ytelse eller pålitelighet eller være feilfrie, eller at eventuelle feil eller defekter vil kunne utbedres.

Noen jurisdiksjoner tillater ikke unntak fra eller begrensninger i underforståtte garantier, eller begrensninger i forbrukernes lovfestede rettigheter, så enkelte av de ovennevnte unntakene og begrensningene gjelder kanskje ikke for deg.

Begrensninger i Coca‑Colas erstatningsansvar

Coca‑Cola er erstatningsansvarlig for rimelige direkte skader og skader som kan forutses, som er forårsaket av et vesentlig brudd på disse vilkårene fra Coca‑Colas side, med forbehold for bestemmelsene i disse vilkårene.

I den maksimale utstrekning gjeldende lov tillater verken er eller kommer Coca‑Cola til å være ansvarlig eller erstatningsansvarlig for

 • skader som ikke kan forutses, inkludert følgeskader
 • tilleggserstatning eller straffeerstatning utover skadeserstatning
 • tapt fortjeneste, tapt virksomhet, tapt kontrakt, avbrudd i virksomhet, forventede besparelser, omdømmetap eller tap av forretningsmuligheter i forbindelse med din bruk av tjenestene
 • virus eller annen skadelig programvare som har tilkommet gjennom bruk av tjenestene, eller feil, smutthull, forsinkelser eller forstyrrelser i tjenestene
 • tap knyttet til handlinger utført av en tredjepart, inkludert bruk av eller manglende evne til å bruke tilknyttede tjenester

Med mindre det er et absolutt krav i gjeldende lovgivning skal coca-cola-partenes samlede erstatningsansvar overfor deg for alle krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med bruk eller manglende evne til å bruke tjenestene, eller som oppstår på andre måter som følge av eller i forbindelse med disse vilkårene, enten det gjelder kontraktsrett, erstatningsrett eller annet, ikke under noen omstendigheter overskride totalt ett hundre amerikanske dollar ($100,00).

Ingenting i disse vilkårene er ment å ekskludere eller begrense erstatningsansvar på en måte som er ulovlig, herunder erstatningsansvar for dødsfall eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet, eller for falsk og uriktig fremstilling eller annen forsettlig atferd. Hvis noen av de foregående begrensningene blir vurdert som ugyldige, skal coca-cola-partenes samlede erstatningsansvar for alle skader, tap eller søksmålsgrunnlag, uansett type og omfang, være begrenset i den maksimale utstrekning loven tillater.

Som forbruker omfattes du av eventuelle obligatoriske bestemmelser i lovgivningen som gjelder i din jurisdiksjon. Ingenting i disse vilkårene påvirker din rett som forbruker til å gjøre bruk av de obligatoriske bestemmelsene i lokal lovgivning.

14. HVORDAN VIL COCA-COLA KOMMUNISERE MED FORBRUKERNE?

Når du bruker tjenestene eller sender e-postmeldinger til oss, kommuniserer du elektronisk med oss. Avhengig av valgene og kontoinnstillingene dine kan vi kommunisere elektronisk med deg på flere måter, f.eks. via e-post, tekstmeldinger eller pushvarsler i appen, eller ved å legge ut en melding i appen eller på andre måter gjennom tjenestene. En del av denne kommunikasjonen er automatisk, og noe sendes som standard som en del av tjenestene. Fra tid til annen kan vi legge til eller fjerne visse typer kommunikasjon. I kontoinnstillingene kan du tilpasse om du ønsker å motta visse former for elektronisk kommunikasjon. Selv om du kan deaktivere visse deler av kommunikasjonen, kan vi fortsatt sende deg meldinger ved behov i forbindelse med leveringen av enkelte deler av tjenestene, f.eks. for å varsle deg om en sikkerhetshendelse.

Du godtar at alle avtaler, meldinger, offentliggjøringer og annen kommunikasjon som vi sender deg elektronisk, oppfyller eventuelle lovfestede krav om at slik kommunikasjon må skje skriftlig, med mindre obligatorisk gjeldende lovgivning spesifikt krever en annen form for kommunikasjon. Visse deler av den elektroniske kommunikasjonen kan være underlagt gebyrer eller avgifter ilagt av operatøren eller tjenesteleverandøren din.

Hvis du endrer e-postadresse eller andre kontaktopplysninger, er du ansvarlig for å informere Coca‑Cola om dette. Endringer i e-postadressen vil gjelde all kommunikasjon du mottar fra oss.

Noen meldinger kan inkludere informasjon om kontoen din, f.eks. en forespørsel om tilbakestilling av passord. Alle som har tilgang til e-postkontoen eller mobilenheten din, vil kunne se innholdet i disse meldingene.

Når vi sender reklame eller salgsrettede meldinger, gjør vi dette basert på ditt samtykke og når det er påkrevd. Ved å klikke på avmeldingskoblingen nederst i hver markedsførings-e-post, kan du bestemme hva slags markedsføring du vil motta på e-post.

15. HVORDAN KONTAKTER JEG COCA-COLA?

Hvis du vil kontakte Coca‑Cola om disse vilkårene, Coca‑Colas personvernerklæring for forbrukere eller Coca‑Colas behandling av personopplysninger, kan du kontakte oss på https://www.coca-colacompany.com/contact-us/contact-us-form.

Du kan også kontakte oss ved å skrive til The Coca‑Cola Company, P.O. Box 1734, Atlanta, GA 30301, ved å ringe oss på 1.800.GET.COKE (1.800.438.2653), eller ved å bruke andre opplysninger for din rettskrets som er oppgitt i tjenestene.

Hvis du vil kontakte Coca‑Cola angående personvernerklæringen og hvordan vi behandler personopplysninger som vi innhenter fra eller om brukere, kan du bruke kontaktopplysningene i Coca‑Colas personvernerklæring for forbrukere.

16. DIVERSE

a. Disse vilkårene (inkludert Coca‑Colas personvernerklæring for forbrukere eller andre personvernerklæringer eller -merknader du har fått) inneholder den eneste og hele overenskomsten mellom Coca‑Cola og deg med hensyn til tjenestene og anliggender som inngår i dem, og går foran alle tidligere og samtidige overenskomster og avtaler, enten de er skriftlige eller muntlige, som gjelder tjenestene.

b. Du godtar at bruken av et tastatur, en mus eller en annen enhet til å velge en knapp eller et ikon eller en lignende handling, eller på andre måter gi Coca‑Cola en bekreftelse eller et samtykke, utgjør din elektroniske signatur, som tilsvarer din skrevne signatur. Du godtar også at det ikke er behov for en verifisering fra en tredjepart for å bekrefte den elektroniske signaturen din. Videre godtar du at hver bruk av den elektroniske signaturen din i forbindelse med tjenestene dine innebærer at du godtar å være bundet av disse tjenestevilkårene slik de er utformet på datoen for den elektroniske signaturen din.

c. Disse vilkårene er til fordel for og er bindende for henholdsvis Coca‑Colas og dine etterfølgere og stedfortredere.

d. Coca‑Cola kan overdra disse vilkårene til en rettsetterfølger (helt eller delvis), men du kan ikke overdra disse vilkårene uten et uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Coca‑Cola.

e. Hvis en domstol eller en annen rett i en kompetent jurisdiksjon mener at en bestemmelse i disse vilkårene er ugyldig, ulovlig eller ikke-håndhevbar, uansett grunn, skal den bestemmelsen utgå eller begrenses minst i så stor grad at de gjenværende bestemmelsene fortsetter å gjelde med samme virkning som om den ikke-håndhevbare eller ugyldige bestemmelsen ikke var brukt.

f. Ingen avkall fra Coca‑Colas side på et vilkår i disse vilkårene skal anses som et ytterligere eller videreført avkall på et slikt vilkår eller et avkall på et annet vilkår. Enhver unnlatelse fra Coca‑Colas side til å påberope seg en rettighet eller bestemmelse i henhold til disse vilkårene, skal ikke utgjøre et avkall på en slik rettighet eller bestemmelse.

g. Ingenting i disse vilkårene oppretter et partnerskap, fellesforetak, foretak eller et annet slikt forhold mellom Coca‑Cola og deg.

h. Hvis Coca‑Cola eller du blir forhindret fra eller ute av stand til å oppfylle en forpliktelse i henhold til disse vilkårene som følge av en årsak som ligger utenfor den rimelige kontrollen til parten som påberoper seg denne bestemmelsen, skal den berørte partens oppfyllelse forlenges tilsvarende perioden med forsinket eller manglende oppfyllelse på grunn av nevnte årsak.

i. Overskrifter og titler har kun praktiske formål. Med mindre noe annet er oppgitt eller fremgår av konteksten, skal bruk av ordene eller uttrykkene inkludert, inkluderer, særlig, for eksempel, som eller andre lignende uttrykk, tolkes som illustrerende, og skal ikke begrense betydningen av ordene, beskrivelsene, definisjonene, uttrykkene eller begrepene som går forut for eller følger disse ordene.

17. TVISTELØSNING

Coca‑Cola vil gjerne løse eventuelle problemer med tjenestene direkte med deg. Hvis det er noe du synes vi bør vite, kan du kontakte oss via https://www.coca-colacompany.com/contact-us/contact-us-form.

Du er enig i at tvister, krav og søksmålsgrunnlag som oppstår som følge av eller i forbindelse med din bruk av tjenestene (samlet kalt tvist), skal løses som beskrevet i dette punkt 17. Med forbehold for rettskretsene som er spesifikt nevnt nedenfor, er disse vilkårene og din bruk av tjenestene underlagt lovene i den amerikanske delstaten Georgia, uten hensyn til dennes bestemmelser om lovvalg.

Anvendelse av FNs konvensjon om kontrakter for internasjonale løsørekjøp er uttrykkelig ekskludert.

I DEN MAKSIMALE UTSTREKNING SOM ER TILLATT VED GJELDENDE LOV. DU GODTAR AT ETHVERT SØKSMÅLSGRUNNLAG SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED TJENESTENE, MÅ FREMMES INNEN ETT (1) ÅR ETTER AT SØKSMÅLSGRUNNLAGET HAR OPPSTÅTT; HVIS IKKE VIL SØKSMÅLSGRUNNLAGET ALDRI KUNNE FREMMES.

For kanadiske forbrukere: Du og Coca‑Cola er enige om at disse vilkårene er underlagt og fortolkes i samsvar med lovene i Ontario-provinsen og de kanadiske lovene som gjelder der. Du godtar at ethvert krav knyttet til strafferett eller erstatningsrett som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse vilkårene, skal fremmes kun i provinsdomstolene eller de føderale domstolene i Toronto, Ontario, og du samtykker herved til og innordner deg disse domstolenes eksklusive personlige jurisdiksjon i tilknytning til slike rettsprosesser.

For forbrukere i EU: Hvis du er bosatt i EU, kan du fremme et krav om å få utøve forbrukerrettighetene dine i forbindelse med disse vilkårene, i medlemsstaten der du bor. I tillegg har EU-kommisjonen en nettbasert plattform for tvisteløsning som er tilgjengelig her: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Mer informasjon om forbrukerrettighetene dine finner du her.

For italienske forbrukere: Enhver tvist mellom deg og oss om disse vilkårene vil kun bli behandlet av domstolene på det stedet hvor du er hjemmehørende eller bosatt. Du kan også søke om en forliksordning for å løse eventuelle tvister som gjelder disse vilkårene (i samsvar med punkt 141–141-decies i den italienske forbrukerloven av 6, september 2005 nr. 206). Du kan for eksempel bruke eller rådføre deg med den europeiske nettbaserte plattformen for tvisteløsning nevnt ovenfor.

For forbrukere i Bangladesh, Bhutan, India, Maldivene, Nepal og Sri Lanka: Disse vilkårene og din bruk av tjenestene er underlagt lovene på stedet der du vanligvis oppholder deg, uten hensyn til bestemmelser om lovvalg. Domstolene i den kompetente jurisdiksjonen på stedet der du vanligvis oppholder deg, har eksklusiv domsmyndighet over alle tvister som oppstår som følge av, i forbindelse med eller i tilknytning til disse vilkårene.

For britiske forbrukere: Disse vilkårene og innholdet i dem er underlagt og fortolkes i samsvar med lovene i England og Wales. Du og vi er enige om at domstolene i England og Wales skal ha eksklusiv domsmyndighet (unntatt hvis du er bosatt i Nord-Irland, da du også kan reise sak i Nord-Irland, og hvis du er bosatt i Skottland, da du kan reise sak i Skottland).

For amerikanske forbrukere:

Valg av voldgiftsdommer og -regler.  Alle tvister skal fremlegges utelukkende for den amerikanske voldgiftsforeningen (American Arbitration Association, AAA) og prøves i henhold til deres voldgiftsregler for forbrukere. Hvis AAA av en eller annen grunn ikke er i stand til eller ikke ønsker å gjennomføre voldgiftsbehandlingen i tråd med disse vilkårene, vil du og vi velge en annen voldgiftsdommer i henhold til 9 U.S. Code § 5.

Obligatorisk (individuell) voldgift. Du er enig i at en eventuell tvist mellom oss skal løses utelukkende ved individuell (ikke kollektiv) voldgift. Partene har til hensikt å være bundet av Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. § 1 et seq. Voldgift betyr at det ikke er verken jury eller dommer.

Omfang av voldgift. Voldgiftsdommeren skal egenhendig avgjøre alle saker knyttet til tvisten, ved å anvende disse vilkårene. Voldgiftsdommeren skal også avgjøre alle spørsmål om hvorvidt en tvist eller en sak skal underlegges voldgift. Voldgiftsdommeren skal ikke ha myndighet til å behandle en tvist som utgjør et gruppesøksmål, en masseaksjon eller et kollektivt søksmål. Voldgiftsdommeren skal ikke ha myndighet til å bevilge erstatning til noen andre enn deg eller oss.

Unntak fra voldgift (forliksrett). Tvister som kan løses på alle punkter i forliksretten, skal ikke fremlegges for voldgift.

Valg av verneting (Fulton County, Georgia). Du godtar at alle tvister skal behandles utelukkende i Fulton County, Georgia med mindre partene er blitt enige om noe annet eller voldgiftsdommeren har bestemt noe annet. Du samtykker til jurisdiksjonen i delstaten Georgia for alle formål.

Lovvalg (Georgia). Disse vilkårene og din bruk av tjenestene er underlagt lovene i delstaten Georgia i USA, uten hensyn til dennes bestemmelser om lovvalg. Enhver avgjørelse om hvorvidt en tvist skal behandles med voldgift, eller om gjennomføringen av voldgiften, skal imidlertid utelukkende være underlagt Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. § 1 et seq.

Tilgjengelige rettsmidler ved voldgift. Voldgiftsdommeren kan innvilge ethvert rettsmiddel, erstatning eller konsekvens som partene kunne ha mottatt i retten, inkludert tilkjennelser av advokatsalærer og -kostnader, i samsvar med loven(e) som gjelder for saken, unntatt forbud eller påbud.

Forbud eller påbud. Voldgiftsdommeren kan ikke utstede forbud eller påbud. Hvis en av partene i en tvist ber om et forbud eller påbud, vil voldgiftsdommeren fullføre voldgiftsbehandlingen av tvisten og (eventuelt) tilkjenne en kompensasjon i penger. Etter dette kan parten som ber om et forbud eller påbud, reise et nytt søksmål i en delstatlig eller føderal domstol i Fulton County, Georgia, kun med henblikk på forbud eller påbud. Voldgiftsdommerens faktafremskaffelse og konklusjoner skal ikke fremlegges som bevis eller danne presedens i det etterfølgende søksmålet.

AVKALL PÅ GRUPPESØKSMÅL

Når gjeldende lov tillater det og i USA, er Coca‑Cola og du enige om at all gjennomføring av tvisteløsning skal skje på individuelt grunnlag og ikke som en del av et gruppesøksmål, felles søksmål eller kollektivt søksmål. Vi gir begge avkall på retten til rettssak med jury.

18. VILKÅR FOR SPESIFIKKE RETTSKRETSER

Her følger informasjon om forbrukerrettigheter og valg for bestemte rettskretser. vi oppfordrer deg til å lese avsnittene som er relevante for deg.

For forbrukere i California: Hvis du er under 18 år og bosatt i California, har du muligens rett til å be om fjerning av brukerinnhold som du har valgt å gjøre offentlig på tjenestene. For å be om fjerning av brukerinnhold kontakter du Coca‑Cola på privacy@coca-cola.com og skriver «California Minor User Content Removal» i emnefeltet. Vær oppmerksom på at retten til fjerning ikke er absolutt – retten gjelder den opprinnelige offentliggjøringen av brukerinnholdet ditt, men ikke påfølgende deling eller publisering som andre gjør, og ikke innhold om deg som andre har delt. Retten til fjerning gjelder heller ikke hvis du har fått kompensasjon eller annen godtgjørelse for å legge ut brukerinnholdet. Coca‑Cola kan ikke sørge for fullstendig fjerning av alt brukerinnhold fra internett.

Hvis du er fra California og vil be om at Coca‑Cola sletter personopplysninger vi har om deg, kan du se avsnittet om California i Coca‑Colas personvernerklæring.

Hvis tjenestene på noe tidspunkt anses som en elektronisk kommersiell tjeneste (som definert i California Civil Code Section 1789.3), har innbyggere i California rett til følgende konkrete informasjon om forbrukerrettigheter:

Leverandøren av tjenestene er: The Coca‑Cola Company, One Coca‑Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313.

Hvis tjenestene anses som en elektronisk kommersiell tjeneste, kan du klage på tjenestene eller be om mer informasjon om bruken av tjenestene ved å sende en e-post til https://www.coca-colacompany.com/contact-us/contact-us-form. Du kan også kontakte oss ved å skrive til The Coca‑Cola Company, P.O. Box 1734, Atlanta, GA 30301, eller ved å ringe oss på 1.800.GET.COKE (1.800.438.2653)

For alle forbrukere i USA: For informasjon om hvordan du rapporterer en påstand om brudd på opphavsretten i henhold til loven Digital Millennium Copyright Act fra 1998 («DMCA»), se vår DMCA-policy.

For tyske forbrukere: Ingenting i disse vilkårene begrenser eller ekskluderer Coca‑Colas ansvar for grov uaktsomhet når det gjelder brukere som er hjemmehørende i Tyskland. I samsvar med reglene til den tyske markedsføringsforeningen (Deutscher Werberat, ZAW) retter ikke Coca‑Cola reklame eller markedsføringsaktiviteter direkte mot forbrukere under 14 år. Derfor er tjenestene verken rettet mot eller beregnet på å bli brukt av personer under 14 år.