Denne plastflasken på bildet fra Coca-Cola, er laget med 25% resirkulert plast fra havet.

Verdensnyhet: En Coca‑cola Flaske Laget Av Plast Fra Havet

En verdensnyhet - Coca‑Cola har vist frem sin første testflaske laget av plast fra havet

Ny banebrytende teknologi gjør plastikk av lav kvalitet til ny og forbedret plast som kan brukes til mat- og drikkevarer.

Coca‑Cola har vist frem sin første testflaske laget av gjenvunnet og resirkulert plast fra havet, som tydeliggjør at det i fremtiden vil være mulig å bruke avfall fra havet for å lage resirkulert emballasje til mat- og drikkevarer.

Det er laget rundt 300 testflasker som hver inneholder 25% resirkulert plast. Plasten kommer fra Middelhavet og tilknyttede strender. Isolert sett er dette et lite steg i riktig retning, men teknologien bak vil utgjøre en stor forskjell.

Nå kan vi resirkulere plasten som tidligere var umulig å resirkulere

Flasken er utviklet for å vise endringspotensialet som ligger i revolusjonerende teknologier for forbedret resirkulering, der man kan resirkulere brukt PET-plast av hvilken som helst kvalitet tilbake til høykvalitetsplast for mat- og drikkeemballasje. Forbedret resirkulering er en ny teknologi som bruker innovative prosesser til å bryte ned lavverdig PET-plast, fjerne urenheter og bygge det opp igjen, slik at det har kvalitetene til jomfruelig plast. Sist men ikke minst gjør teknologien det mulig å resirkulere materialet slik at det lever opp til de høye kravene for plast som skal brukes til mat- og drikkevarer.  Dette betyr at materialer som tidligere ville blitt sendt til forbrenning eller til avfallsdeponier nå får et nytt liv. Det betyr også at mer materiale blir tilgjengelig for å lage produkter med resirkulert plast, noe som vil redusere andelen oljebasert plast og bidra til et lavere karbonfotavtrykk.

Testflasken er resultatet av et samarbeid mellom Ioniqa Technologies, Indorama Ventures, Mares Circulares (Circular Seas) og The Coca‑Cola Company. Selv om teknologien knyttet til forbedret resirkulering er helt i startblokka, blir flaskene produsert for å vise at konseptet fungerer og for å demonstrere hva slags muligheter teknologien kan skape i fremtiden.

På nåværende tidspunkt vil forbedret resirkulering bli introdusert i kommersiell skala ved å bruke avfallsstrømmer fra eksisterende aktører innenfor gjenvinning, inkludert plast som det tidligere ikke var mulig å gjenvinne, samt gjenvunnet materiale med lavere kvalitet. Coca‑Cola planlegger å anvende denne typen forbedret resirkulert materiale i noen av sine flasker allerede fra 2020.

På veien mot null avfall

Bruno van Gompel, Supply Chain Director i Coca‑Cola Vest-Europa sier potensialet til teknologien er stort: «Teknologier for forbedret resirkulering er utrolig spennende, ikke bare for oss, men for industrien og samfunnet generelt. De gjør at vi kommer nærmere utsiktene til et lukket kretsløp for plast, som er årsaken til at vi investerer i disse teknologiene. Etter hvert som teknologien skaleres vil vi se at all slags plast kommer tilbake så god som ny, ikke bare en gang, men igjen og igjen. Dermed avledes avfallsstrømmer fra forbrenning og deponi.”

Tonnis Hooghoudt, CEO i Ioniqa Technologies, det Nederlandske selskapet som har utviklet teknologien sier: – Mulighetene som forbedret resirkulering medfører vil bli merkbare på globalt nivå. Ved å samarbeide med Coca‑Cola og Indorama for å produsere denne flasken ønsker vi å vise hva denne teknologien kan levere. Vårt nye produksjonsanlegg er nå operativt og vi skalerer opp denne teknologien. Ved å gjøre dette ønsker vi å fjerne konseptet engangsplast og plastavfall, en gang for alle. 

Innovasjon gjennom samarbeid – hvordan fikk vi det til?

Coca‑Cola sin banebrytende testflaske har blitt designet og utviklet gjennom flere ulike samarbeid:

  • Strandrydding: Den marine plasten som er brukt i flaskene ble samlet og gjenvunnet av frivillge som deltok i 84 arrangementer for opprydding av strender i Spania og Portugal og fiskere i 12 havner i Middelhavet. Dette ble gjort gjennom prosjektet Mares Circulares (Sirkulere havområder). Mares Circulares er delvis finansiert av The Coca‑Cola Foundation og er et samarbeid mellom Coca‑Cola systemet i Iberia, det spanske departementet for landbruk-fiskeri-mat og miljø, samt tre ledende ideelle organisasjoner (Chelonia Association, Ecomar Foundation and Vertidos Cero Association).

  • Teknologisk innovasjon: I januar 2019 forlenget Coca‑Cola er lån til Ioniqa technologies i Nederland for å bidra til å skalere deres teknologi for forbedret resirkulering. Ioniqa Technologies brukte prosessen depolymerisering for å resirkulerte det marine avfallet fra Mares Circulares tilbake til byggeblokkene som trengs for å lage høyverdig PET-plast til mat og drikke.

  • Industrisamarbeid: Det var Indorama Ventures som deretter omgjorde materialet til PET-plast, slik at det var mulig å lage den første Coca‑Cola flasken – og verdens første drikkeflaske - av marin plast.  Indorama Ventures er en av leverandørene til Coca‑Cola innenfor PET-plast og emballasjeløsninger.