Som bildet viser, nå fester vi korken på plastflaskene. Dette er godt for miljøet og deg da de kjøpes sammen og pantes sammen.

Tiltak

Se alle våre tiltak

2022:

Tiltak 2022

Som en del av forbedringsarbeidet, reduserer vi samtidig bruken av plat med ca 270 tonn.

2021:

Tiltak 2021

Overgangen til 100 prosent resirkulert betyr 5700 tonn ny plast tatt ut av markedet. Av all plasten Coca‑Cola bruker i Norge i 2021, er 90 % resirkulert plast.

2020:

Tiltak 2020

Reduksjonsmålene er godkjent av Science Based Target initiative (SBTi) og er i tråd med planen for å begrense den globale temperaturstigningen til 1,5 grader, slik FNs klimapanel anbefaler.

2019:

Tiltak 2019

Coca‑Cola jobber fortløpende med å redusere plastbruken i egen emballasje som et av flere tiltak for å redusere klimaavtrykket.

Tiltak 2019

Flaskene ble designet og utviklet for å vise transformasjonspotensialet til nye resirkuleringsteknologier. Disse løsningene kan for eksempel resirkulere tidligere brukt PET-plast av enhver kvalitet tilbake til høykvalitetsplast som kan brukes til mat- eller drikkeemballasje (inkludert materiale som tidligere ville vært sendt til forbrenning eller deponi).

2018:

Tiltak 2018

Selskapet erkjenner sitt ansvar for å bidra til å løse den globale plastavfallskrisen. World Without Waste har som mål å skape systemendring gjennom en sirkulær økonomi for Coca‑Colas emballasje sammen med selskapets tapperipartnere.

2017:

Tiltak 2017

Med This is Forward skjedde det et taktskifte i Coca‑Colas arbeid med å redusere fotavtrykket gjennom hele verdikjeden. I 2022 oppdateres This is Forward med nye mål innenfor de seks områdene.

2010:

Tiltak 2010

I 2013 går Coca‑Cola i Norge over til PlantBottle™ på alle flasker som produseres i Norge, og er med det det første landet i verden som bare bruker PlantBottle™ i plastflaskene sine.

1999:

Tiltak 1999

Infinitum eies av organisasjoner innen industri og handel. Det norske pantesystemet regnes som et av verdens ledende systemer for innsamling av drikkevareemballasje.