Coca‑Cola Foundation Philippines

We are committed to improving the quality of life of Filipinos through programs on water stewardship, waste management, and well-being. We provide emergency assistance during disasters and have supported various projects on environmental conservation.

Agos: Bringing hope, uplifting lives through water access

“Laking pasasalamat po namin na umabot na ang tubig sa barangay namin. Sabi ng mga tao, simple lang naman ang tubig natin, bakit hindi tayo gumawa ng paraan para mas mailapit pa sa mga bahay ng mga residente ng Barangay Kulasi?” Mamatan said.

Structure with water in the middle of the forest