Proizvodi

ROSA Voda

Rosa je prirodna slabomineralna negazirana voda sa niskim sadržajem mineralnih materija.

Vode tih karakteristika ne opterećuju organizam, već se brzo i lako apsorbuju, ubrzavajući promet vode kroz bubrege. Samim tim, mogu ih piti kako zdrave, tako i osobe sa zdravstvenim problemima i to u neograničenim količinama.

Nutricije
Veličina porcije per 1 L
Natrijum 2.7 mg/l
Potasijum < 1 mg/
Chloride < 1 mg/l
Kalcijum 10 mg/l
Magnezijum 0.9 mg/l
Nitrates 1.4 mg/l
Silicate 13.7/17.8 mg/l
Bicarbonate 42.7mg/l
Sulfate 5.6 mg/l

Sastojci

Suvi ostatak na 180C 54mg/L, Natrijum 2,7 mg/L, Kalijum 1 <mg/L, nitrati 1,4 mg/L, silikati (SiO2/SiO3) 13,7/17,8 mg/

Kad priroda traje, priroda daje

Na Vlasinskoj visoravni, na 1.230 metara nadmorske visine, nalazi se najviše veštačko jezero u Srbiji - Vlasinsko jezero.

Netaknuta priroda, bujna vegetacija i brojni planinski izvori koji su se formirali „iznad oblaka“, na više od 1.500 metara, specifičnosti su tog kraja. Na planini Vardenik "sakriven" je i izvor Rosa vode