Dobro došli u Coca‑Cola politiku privatnosti potrošača (Politika privatnosti).

Coca‑Cola Company i njene podružnice (zajedno, Coca‑Cola ili mi) ozbiljno shvataju vaše pravo na privatnost. Cenimo to što nam poveravate svoje lične podatke, a poštovanje vaše privatnosti je u osnovi naše interakcije s vama.

Prilikom rukovanja ličnim podacima, kompanija Coca‑Cola rukovodi se ovim principima:

 • Transparentnost
 • Poštovanje
 • Poverenje
 • Poštenje

Datum stupanja na snagu: 2023.

Ova Politika privatnosti opisuje lične podatke koje kompanija Coca‑Cola prikuplja od korisnika veb-sajtova, mobilnih aplikacija (Aplikacije), vidžeta i drugih onlajn i oflajn usluga kojima kompanija Coca‑Cola upravlja (zajedno, Usluge) ili o njima, kao i kako koristimo i štitimo te lične podatke. Ova Politika privatnosti takođe objašnjava koje izbore korisnici mogu da prave u vezi sa svojim ličnim podacima.

Kad govorimo o ličnim podacima u ovoj Politici privatnosti, mislimo na podatke koji identifikuju ili se mogu koristiti za identifikaciju pojedinačnog ljudskog bića. To znači da lični podaci uključuju direktne identifikatore (kao što je ime) i indirektne identifikatore (kao što su ID Vaša prava na privatnost potrošača u Kaliforniji nekoga ko koristi bilo koju od Usluga. Kada govorimo o kontroloru, mislimo na lice ili entitet koji određuje koji se lični podaci prikupljaju od vas ili o vama i kako se ti lični podaci koriste i štite.

Način na koji prikupljamo, koristimo i štitimo vaše lične podatke podleže zakonima u mestima u kojima poslujemo. To znači da možemo da imamo različite prakse na različitim mestima. Više informacija potražite u odeljku Pravo na privatnost i mogućnost izbora, koji obuhvata dodatne opise vaših prava i naših obaveza u određenim ključnim jurisdikcijama, kao i informacije o tome kome možete da se obratite.

AKO IMATE PITANJA O TOME KAKO KOMPANIJA COCA-COLA OBRAĐUJE VAŠE LIČNE PODATKE, OBRATITE SE PUTEM ADRESE PRIVACY@COCA-COLA.COM.

ŠTA SE NALAZI U OVOJ POLITICI PRIVATNOSTI?

Ova Politika privatnosti je podeljena na sledeće odeljke:

1. KADA SE PRIMENJUJE OVA POLITIKA PRIVATNOSTI?

Ova Politika privatnosti je objavljena i stupa na snagu za nove korisnike na, 2023. godine.

Prethodne verzije politike privatnosti kompanije Coca‑Cola važe do [datuma javnog objavljivanja + 10 dana] 2023 i dostupne su na zahtev putem adrese Privacy@coca-cola.com.

2. GDE SE PRIMENJUJE OVA POLITIKA PRIVATNOSTI?

Politika privatnosti se primenjuje na lične podatke prikupljene od korisnika Usluga u kojima je Politika privatnosti objavljena ili povezana, kada je Politika privatnosti izričito navedena u Uslugama ili kada kompanija Coca‑Cola od vas traži da to potvrdite. Ova Politika privatnosti takođe pokriva lične podatke koje prikupljamo od potrošača koji nam se obraćaju putem e-pošte, telefona i oflajn, na primer tokom događaja koji podrazumevaju lični kontakt.

Ova Politika privatnosti takođe može da se primeni na lične podatke koje nam daju potrošači koji sa nama komuniciraju preko društvenih mreža. Obratite nam se putem adrese Privacy@coca-cola.com ako imate pitanja o tome da li se ova Politika privatnosti primenjuje na određene lične podatke povezane sa društvenim mrežama. 

Ova Politika privatnosti se ne primenjuje na veb-sajtove i druge onlajn usluge kojima upravljaju druge organizacije. Ti drugi veb-sajtovi i usluge prate svoje politike privatnosti, a ne ovu Politiku privatnosti. Obavezno proverite te politike privatnosti da biste znali kako se rukuje vašim podacima.

3. KOJE VRSTE LIČNIH PODATAKA KOMPANIJA COCA-COLA PRIKUPLJA I ZAŠTO?

a. Podaci koje izaberete da nam date

Prikupljamo lične podatke koje izaberete da podelite sa nama.

Lični podaci koje izaberete da nam date obično uključuju sledeće vrste ličnih podataka. Pregledajte tekst u nastavku da biste saznali više o kategorijama ličnih podataka koje kompanija Coca‑Cola prikuplja i zašto se oni prikupljaju:

Podaci o kontaktu i nalogu

Kompanija Coca‑Cola traži vaše ime i prezime, adresu e-pošte ili broj mobilnog telefona i datum rođenja da biste otvorili nalog za Usluge. Takođe možemo da prikupljamo korisničko ime i lozinku, godine, poštansku adresu, identifikator koji je izdao državni organ i slične kontakt podatke.

 • Za održavanje vašeg onlajn naloga ako odlučite da ga napravite

 • Da bi se potvrdili identitet i podobnost za određene Usluge

 • Da bi se prilagodilo vaše iskustvo sa Uslugama

 • Da bi se ponudio pristup ekskluzivnim sadržajima, popustima i drugim mogućnostima

 • Za organizovanje nagradnih igara, takmičenja, drugih promocija ili programa lojalnosti

 • Za završavanje kupovine i isporuke proizvoda 

 • Za slanje informacija za koje mislimo da će vas interesovati, a koje su ponekad personalizovane na osnovu podataka povezanih sa vašim nalogom

 • Da bi se od vas zatražile povratne informacije, na primer putem ankete o novom proizvodu

 • Da bismo odgovorili na vaša pitanja i pružili vam korisničku podršku

 • Za istraživanja i inovacije

 • Kada lično prisustvujete događaju, kao što su događaji koje sponzoriše ili organizuje kompanija Coca‑Cola ili prilikom uzorkovanja proizvoda

Sadržaj koji je generisao korisnik (eng. User Generated Content, UGC) 

Kompanija Coca‑Cola prikuplja objave, komentare, mišljenja, snimke glasa, fotografije i video-zapise koje odaberete da pošaljete putem Usluga

 • Za praćenje onlajn zajednica 

 • Za snimanje vaših komentara i mišljenja i reagovanje na njih, na primer u anketama, upitima za korisničku podršku i drugim poljima za slobodan unos teksta

 • Za upravljanje vašim učešćem u promocijama koje uključuju slanje sadržaja koji je generisao korisnik

 • Za prikupljanje fotografija korisnika u vezi sa učešćem u određenim promocijama ili drugim Uslugama

Informacije povezane sa nalogom na platformama društvenih mreža

Kad se povežete ili prijavite na Usluge preko svog naloga na društvenim mrežama, kao što su Meta i Twitter, prikupljamo lične podatke koje dozvoljavaju platforme društvenih mreža i dozvole vašeg naloga, kao što su fotografija na profilu, e-pošta, lajkovi i interesovanja, prijatelji, pratioci ili slične liste.

 • Za personalizovanje vašeg iskustva sa Uslugama

 • Za odgovaranje na vaše komentare i upite objavljene na platformama društvenih mreža i analiziranje komunikacije (kao što su tvitovi ili objave) sa kompanijom Coca‑Cola ili o njoj da bi se bolje razumelo kako potrošači gledaju na kompaniju Coca‑Cola

(Ako kasnije odlučite da ne želite da nam pružite informacije sa svog naloga na društvenim mrežama, prilagodite podešavanja privatnosti na nalogu na društvenim mrežama.)

Podaci o lokaciji

Precizna geolokacija (GPS) kada je to dozvoljeno preko operativnog sistema mobilnog uređaja

Približna lokacija na osnovu IP adrese ili konekcija na WiFi, Bluetooth ili uslugu bežične mreže, koja se automatski prikuplja kad koristite Usluge

 • Da bi se prilagodilo vaše iskustvo sa Uslugama

 • Da bismo vas obavestili kada su proizvodi, promocije ili događaji dostupni u vašoj blizini ili omogućili drugim korisnicima da vide vašu lokaciju kad odaberete da to dozvolite

 • Za slanje geografski relevantnih reklama

 

Drugi Lični podaci koji se dele preko Usluga

 • Za administraciju onlajn zajednica 

 • Za upravljanje promocijama i drugim funkcijama Usluga koje vam omogućavaju da delite svoje lične podatke

 • Za prikupljanje fotografija korisnika u vezi sa učešćem u određenim promocijama ili drugim Uslugama, kao što su Coca‑Cola pametni frižideri

b. Informacije o korišćenju naših Aplikacija

Kada preuzmete i instalirate neku od naših Aplikacija, informacije koje prikupljamo zavise od operativnog sistema i dozvola vašeg mobilnog uređaja. Naše Aplikacije moraju da koriste određene funkcije i podatke sa vašeg mobilnog uređaja da bi funkcionisale. Na primer, ako želite besprekorno onlajn iskustvo sa Aplikacijom, moramo da prikupimo i povežemo informacije iz vašeg veb-pregledača.

Da biste saznali više o određenim informacijama koje prikuplja Aplikacija, proverite podešavanja vašeg uređaja ili pregledajte informacije o dozvolama koje su dostupne na određenoj platformi (npr. Google Play i App Store) sa koje ste preuzeli Aplikaciju. Određene Aplikacije vam takođe omogućavaju da proverite ili promenite svoj status za određeno prikupljanje podataka u podešavanjima Aplikacije. Ako promenite podešavanja, određene funkcije Aplikacije možda neće ispravno funkcionisati.

Da biste zaustavili prikupljanje svih informacija putem Aplikacije, deinstalirajte Aplikaciju.

c. Informacije koje se automatski prikupljaju tokom korišćenja Usluga

Automatski prikupljamo određene informacije iz Usluga i o njihovom korišćenju sa korisnikovih računara i mobilnih uređaja. Neke automatski prikupljene informacije predstavljaju lične podatke prema određenim zakonima. Te informacije se automatski prikupljaju pomoću kolačića, piksela, veb-odašiljača i slične tehnologije za prikupljanje podataka (pod zajedničkim nazivom, tehnologija za prikupljanje podataka).

Informacije koje automatski prikupljamo uključuju:

 • informacije o vašem računaru ili mobilnom uređaju, kao što su tip uređaja i identifikacioni broj, tip pregledača, dobavljač internet usluga, mobilna mreža i operativni sistem 

 • IP adresa i šira geografska lokacija (npr. lokacija na nivou države ili grada) 

 • kako računar ili mobilni uređaj stupa u interakciju sa Uslugama, uključujući datum i vreme pristupanja Uslugama, zahteve za pretragu i rezultate, klikove i pokrete mišem, pristup određenim veb-stranicama, klikove na veze i gledanje video-snimaka 

 • merenja saobraćaja i upotrebe

 • podatke o sajtovima ili uslugama trećih strana kojima se pristupilo pre interakcije sa Uslugama, koji se koriste da oglašavanje bude relevantnije za korisnike 

 • interakcije sa našim marketinškim porukama, na primer, da li se i kada otvara e-pošta kompanije Coca‑Cola

d. Informacije prikupljene od trećih strana

Povremeno primamo lične podatke od trećih strana koje koristimo da bismo saznali više o našim korisnicima, personalizovali korisničko iskustvo i efikasnije promovisali i poboljšali Usluge.

Vrste ličnih podataka koje dobijamo od trećih lica su:

 • Lični podaci povezani sa kupovinama. Kupovine platnim karticama obrađuju nezavisni obrađivači plaćanja. Kompanija Coca‑Cola nema pristup kompletnim brojevima bankovnih računa, brojevima kreditnih kartica ni brojevima debitnih kartica.

 • Lični podaci koji su komercijalno dostupni od pružalaca marketinških usluga ili koje prikupljaju marketinški partneri kroz kampanje i događaje, koji se koriste za identifikaciju pojedinaca koji bi mogli da budu zainteresovani da saznaju više o kompaniji Coca‑Cola i za dopunu ličnih podataka koje već imamo

 • Lični podaci koje dobijamo od nezavisnih partnera za oglašavanje koji nam pomažu da pružamo relevantnije oglašavanje

 • Lični podaci koje sa kompanijom Coca‑Cola dele partnerske punionice

 • Lični podaci iz javno dostupnih izvora 

 • Lični podaci od organa za sprovođenje zakona i drugih državnih organa (ali samo u retkim slučajevima)

Možemo da kombinujemo informacije koje kompanija Coca‑Cola ima o vama ili da kombinujemo podatke iz izvora podataka trećih strana. Zahtevamo da svaki nezavisni dobavljač podataka potvrdi da je njegovo deljenje ličnih podataka sa kompanijom Coca‑Cola transparentno za potrošače i na drugi način zakonito.

e. Ostale informacije prikupljene uz vašu saglasnost

Možemo da tražimo vašu saglasnost za prikupljanje određenih vrsta ličnih podataka da biste mogli da učestvujete u novim aktivnostima, dobijate ekskluzivni sadržaj ili testirate nove funkcije. Prema nekim zakonima o privatnosti, kompanija Coca‑Cola mora da dobije saglasnost pre prikupljanja i korišćenja ličnih podataka. Dodatne informacije potražite u Odeljku 9.

4. KAKO KOMPANIJA COCA-COLA KORISTI LIČNE PODATKE?

Kompanija Coca‑Cola koristi lične podatke za pružanje i poboljšanje Usluga, upravljanje svojim poslovanjem, zaštitu korisnika i sprovođenje svojih zakonskih prava. 

Koristimo lične podatke da bismo pružili, personalizovali i poboljšali Usluge (u svakom slučaju dozvoljenom važećim zakonom), uključujući: 

 • za kreiranje i ažuriranje korisničkih naloga i ispunjavanje zahteva korisnika 

 • za centralizovanje ličnih podataka potrošača u bazi podataka kojom upravlja treća strana u naše ime i za proširivanje podataka prikupljenih od trećih strana 

 • za slanje marketinških i nemarketinških saopštenja korisnicima 

 • za omogućavanje komunikacije među korisnicima, na primer u onlajn zajednici 

 • za ciljano oglašavanje (što se takođe ponekad naziva personalizovanim oglašavanjem ili oglašavanjem zasnovanim na interesovanjima) na osnovu informacija koje generiše korisnik kroz onlajn aktivnost, kao što je poseta veb-sajtovima koji sadrže oglase ili kolačiće naših partnera za oglašavanje, od kojih su neki zasnovani na geo-lokaciji.

 • da bismo saznali više o našim korisnicima kako bismo mogli da preporučimo sadržaj za koji mislimo da će zanimati određene korisnike 

 • za promociju i administraciju programa lojalnosti 

 • za korisničke usluge

 • za analiziranje načina na koji korisnici ostvaruju interakciju sa Uslugama i trendovima aktivnosti da bismo mogli da razvijemo nove funkcije i sadržaj koji ispunjavaju očekivanja naših potrošača 

 • za poboljšanje Usluga i korisničkog iskustva u vezi sa njima 

 • za analizu podataka, istraživanje, razvoj proizvoda i mašinsko učenje koji nam omogućavaju da bolje razumemo naše potrošače i ponudimo im inovacije 

 • za praćenje i testiranje Usluga, uključujući rešavanje operativnih problema 

 • za kreiranje anonimnih podataka koji ne podležu ovoj Politici privatnosti, koji se koriste u poboljšanju proizvoda i usluga kompanije Coca‑Cola i u slične poslovne svrhe, kao i na druge načine u skladu sa ugovorom i zakonom 

 • za otkrivanje i zaštitu od prevare, zloupotrebe i neovlašćenog korišćenja Usluga 

 • za upravljanje rizikom i u slične administrativne svrhe, na primer za praćenje i sprovođenje usklađenosti s korisničkim ugovorima i drugih usklađenosti sa zakonima primenljivim na kompaniju Coca‑Cola 

5. DA LI KOMPANIJA COCA-COLA KORISTI KOLAČIĆE I DRUGU TEHNOLOGIJU ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA?

Koristimo kolačiće i drugu tehnologiju za prikupljanje podataka da bismo prepoznali vas i/ili vaše uređaje kad koristite Usluge i prikupili lične podatke o vama.

Neki veb-sajtovi koji su deo Usluga imaju posebna obaveštenja o kolačićima i drugoj tehnologiji za prikupljanje podataka koja se primenjuje na određene veb-sajtove i potrošače. Ako posetite veb-sajt kompanije Coca‑Cola s obaveštenjem o kolačićima, primenjuje se obaveštenje o kolačićima tog veb-sajta.

Šta su kolačići?

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se šalju ili kojima se pristupa iz vašeg veb-pregledača ili sa hard-diska vašeg računara. Kolačić obično sadrži naziv domena (internet lokacije) sa kojeg potiče, „životni vek” kolačića (tj. kada ističe) i nasumično generisan jedinstveni broj ili sličan identifikator. Kolačić takođe može da sadrži informacije o vašem računaru ili uređaju, kao što su podešavanja, istorija pregledanja i aktivnosti sprovedene tokom korišćenja Usluga.

Kompanija Coca‑Cola takođe koristi „piksele” (ponekad se nazivaju veb-odašiljači). Pikseli su providne slike koje mogu da prikupljaju informacije o otvaranju e-pošte i korišćenju na veb-sajtovima i tokom vremena.

 

Kolačići koje kompanija Coca‑Cola postavlja u Uslugama nazivaju se kolačići prve strane. Kolačići koje je postavila bilo koja druga strana u Uslugama nazivaju se kolačići treće strane. Kolačići treće strane omogućavaju funkcije ili funkcionalnost treće strane u Uslugama ili preko njih, kao što su analitika i automatizacija marketinga. Strane koje postavljaju kolačiće treće strane mogu da prepoznaju vaš uređaj i kad ga koristite za pristup Uslugama i kad ga koristite za posetu određenim drugim veb-sajtovima. Da biste saznali više o kolačićima uopšte, posetite www.allaboutcookies.org

Neki veb-pregledači (uključujući Safari, Internet Explorer, Firefox i Chrome) imaju opciju „Ne prati” (DNT) ili sličnu funkciju koja signalizira veb-sajtovima da korisnik ne želi da se prate njegove ili njene onlajn aktivnosti i ponašanje na mreži. Ako veb-sajt koji reaguje na određeni DNT signal primi DNT signal, pregledač blokira prikupljanje određenih informacija iz keša pregledača za taj veb-sajt. Ne nude svi pregledači opciju DNT, a DNT signali još nisu ujednačeni. Iz tog razloga, mnogi operateri veb-sajtova, uključujući kompaniju Coca‑Cola, još uvek ne reaguju na DNT signale.

Zašto kompanija Coca‑Cola koristi kolačiće i drugu tehnologiju za prikupljanje podataka?

Neki kolačići su potrebni da bi Usluge funkcionisale. Ostali kolačići nam omogućavaju da pratimo interesovanja korisnika za ciljano oglašavanje i da poboljšamo iskustvo sa Uslugama.

Tipovi kolačića koji se šalju putem Usluga i razlozi njihove upotrebe su sledeći:

 • Strogo neophodni kolačići potrebni su da bi Usluge funkcionisale.

 • Funkcionalni ili analitički kolačići prikupljaju informacije o tome kako se Usluge koriste da bismo mogli da analiziramo i poboljšamo Usluge. 
  ​ Funkcionalni ili analitički kolačići obično ostaju na vašem računaru pošto zatvorite pregledač dok ih ne izbrišete.

 • Reklamni kolačići se koriste da bi reklamne poruke učinili relevantnijim za vas tako što nam pomažu da prikažemo oglase koji su zasnovani na vašim pretpostavljenim interesovanjima, da sprečimo prečesto pojavljivanje istog oglasa i da obezbedimo da se oglasi pravilno prikazuju za oglašivače.

 • Kolačići društvenih mreža omogućavaju korisnicima lakšu interakciju sa platformama društvenih mreža. Mi ne kontrolišemo kolačiće društvenih mreža i oni nam ne dozvoljavaju da pristupimo vašim nalozima na društvenim mrežama bez vaše dozvole. Za informacije o kolačićima koji se koriste pogledajte politiku privatnosti relevantne platforme društvene mreže.

Tehnologija za prikupljanje podataka omogućava kompaniji Coca‑Cola da prati obrasce saobraćaja sa jedne veb-stranice na drugu, da isporučuje kolačiće ili komunicira sa njima, da razume da li korisnici posećuju Usluge pošto vide naš onlajn oglas prikazan na veb-sajtu treće strane, da poboljša performanse Usluge i merenje uspeha naših marketinških kampanja putem e-pošte. Politika kolačića kompanije Coca‑Cola (dostupna u određenim jurisdikcijama) opisuje upotrebu tehnologije za prikupljanja podataka od strane kompanije Coca‑Cola.

Tamo gde je to dozvoljeno važećim zakonom, Usluge koriste Google analitiku za ciljano oglašavanje (što Google ponekad naziva „ponovnim oglašavanjem”). Google koristi kolačiće koje Google prepoznaje kad potrošači posete različite veb-sajtove. Podaci prikupljeni preko Google kolačića pomažu kompaniji Coca‑Cola da analizira kako se Usluge koriste i, za neke Usluge i u nekim jurisdikcijama, da personalizuje marketinška saopštenja i digitalno oglašavanje.

Usluge takođe ugrađuju video-snimke sa YouTube-a (Google kompanije) pomoću frejminga. To znači da se, kad kliknete na dugme za reprodukciju YouTube videa preko Usluga, uspostavlja veza između Usluga i YouTube servera. Zatim se HTML veza koju obezbeđuje YouTube ubacuje u kôd Usluga da bi se napravio okvir za reprodukciju. Video koji se čuva na YouTube serverima zatim se reprodukuje u okviru u Uslugama. YouTube takođe prima informacije koje obaveštavaju YouTube da trenutno koristite Usluge: vašu IP adresu, informacije o pregledaču, operativni sistem i podešavanja uređaja koji koristite, URL trenutne veb-stranice, prethodno posećene veb-stranice ako ste pratili vezu i video-snimke koje ste gledali. Ako ste prijavljeni na svoj YouTube nalog, informacije mogu biti povezane sa vašim YouTube korisničkim profilom. Ovo povezivanje možete da sprečite tako što ćete se odjaviti sa svog YouTube naloga pre korišćenja Usluga i izbrisati odgovarajuće kolačiće.

Za više informacija o tome kako Google prikuplja, koristi i deli vaše informacije posetite Google Politiku privatnosti

Za više informacija o tome kako Google koristi kolačiće u oglašavanju, posetite Google stranicu za oglašavanje.

Da biste sprečili Google analitiku da koristi vaše podatke, možete da instalirate Google dodatak za pregledač za odjavu.

Da biste onemogućili oglase na Google-u koji su ciljani za vaša interesovanja, koristite Podešavanja Google oglasa

Ako se nalazite u EEP, Švajcarskoj ili UK, posebno imajte na umu da, ako dozvolite Google kolačiće u centru za podešavanje privatnosti kompanije Coca‑Cola, informacije koje generišu ti kolačići o korišćenju Usluga prenose se i Google ih čuva na serverima u Sjedinjenim Američkim Državama. Kompanija Coca‑Cola je koristila tehnološke alatke, uključujući Google alatku za anonimizaciju IP adrese, da isključi poslednji deo vaše IP adrese pre nego što Google prenese podatke u Sjedinjene Američke Države, kao i Google alatke za deaktivaciju deljenja podataka i Google signala i korisničkih Podešavanja ID-a u Google analitici za određene jurisdikcije. Google neće povezivati IP adresu sa bilo kojim drugim podacima koje Google ima.    

U ime kompanije Coca‑Cola, Google će koristiti podatke opisane iznad za sastavljanje izveštaja koji pomažu kompaniji Coca‑Cola da reguliše i pruža Usluge.

Vaši izbori za kolačiće

Imate pravo da odlučite da li ćete prihvatiti ili odbiti kolačiće. Možete da podesite pregledač da odbija sve kolačiće ili da naznači kada je kolačić postavljen. (Većina pregledača automatski prihvata kolačiće, ali vam dozvoljava da ih onemogućite, međutim, imajte na umu da neke funkcije Usluga možda neće raditi ispravno bez kolačića.)

Kao što je navedeno iznad, Google je razvio dodatak za pregledač za odjavljivanje ako želite da onemogućite kolačiće koji se koriste za Google analitiku. Ovde možete da preuzmete i instalirate dodatak za svoj veb-predledač. Možete da odbijete upotrebu ovih kolačića tako što ćete izabrati odgovarajuća podešavanja u svom pregledaču.

Određene jurisdikcije takođe imaju politike kolačića koje su odvojene od ove Politike privatnosti i dopunjuju je, kao i alatke za upravljanje kolačićima. Dodatne informacije potražite u Odeljku 9

6. KAKO KOMPANIJA COCA-COLA DELI LIČNE PODATKE? 

Kompanija Coca‑Cola deli lične podatke sa osobama i preduzećima koja pomažu u radu Usluga i obavljanju našeg poslovanja i kad nam je to zakonom dozvoljeno ili potrebno. Takođe delimo lične podatke kada korisnik zahteva da ih podelimo. Zahtevamo da se primaoci ličnih podataka od nas pridržavaju ove Politike privatnosti osim ako i dok korisnici ne budu obavešteni da će se primenjivati drugačija politika privatnosti ili obaveštenje.

Kompanija Coca‑Cola deli lične podatke sa sledećim kategorijama primalaca: 

 • Profesionalni savetnici, kao što su advokati, računovođe, osobe iz osiguranja i stručnjaci za bezbednost informacija i forenziku 

 • Prodavci marketinških usluga koji pomažu u promovisanju Usluga (kao što je marketing putem e-pošte) i povremeno dopunjuju lične podatke koje već imamo. Na primer, Meta prima i koristi određene podatke u vezi sa korišćenjem Usluga da bi nam pomogla da isporučimo personalizovano oglašavanje na svojoj platformi i procenimo efikasnost tog oglašavanja.

 • Pružaoci usluga im omogućavaju da obavljaju usluge u naše ime, uključujući analizu podataka, bezbednost podataka, operacije e-trgovine, ankete, istraživanje, administraciju promocija, ponuda i programa lojalnosti i na drugi način nam pomažu u obavljanju našeg poslovanja. Neki od ovih pružalaca usluga imaju globalne odgovornosti. 

 • Pružaoci usluga skladištenja u oblaku 

 • Potencijalni ili stvarni sticaoci ili investitori i njihovi profesionalni savetnici u vezi sa bilo kojim stvarnim ili predloženim spajanjem, akvizicijom ili ulaganjem u celo naše poslovanje ili bilo koji njegov deo. Daćemo sve od sebe da obezbedimo da se uslovi ove Politike privatnosti primenjuju na lične podatke nakon transakcije ili da korisnici unapred dobiju obaveštenje o promenama u obradi ličnih podataka 

 • Podružnice i partnerske punionice kompanije Coca‑Cola 

 • Nadležni organi za sprovođenje zakona, vladini regulatorni organi i sudovi kada smatramo da je obelodanjivanje neophodno (i) radi poštovanja zakona, (ii) radi ostvarivanja, uspostavljanja ili odbrane zakonskih prava ili (iii) radi zaštite vitalnih interesa korisnika, poslovnih partnera, pružalaca usluga ili druge nezavisne strane 

 • Druge nezavisne strane uz vašu dozvolu 

Ako delimo lične podatke, zahtevamo da primaoci rukuju ličnim podacima u skladu sa ovom Politikom privatnosti i sa našim zahtevima za poverljivost i bezbednost.

7. KAKO KOMPANIJA COCA-COLA ŠTITI LIČNE PODATKE?

Kompanija Coca‑Cola vodi računa o tome da obezbedi i zaštiti lične podatke koji su nam povereni. Koristimo razne mere koje nam pomažu da zaštitimo lične podatke od neovlašćenog pristupa i korišćenja.

Kompanija Coca‑Cola koristi tehničke, fizičke i administrativne zaštitne mere namenjene zaštiti ličnih podataka koje obrađujemo. Naše zaštitne mere su dizajnirane da obezbede nivo bezbednosti koji odgovara riziku obrade vaših ličnih podataka i obuhvata (ako je primenljivo) mere za obezbeđivanje tekuće poverljivosti, integriteta, dostupnosti i otpornosti sistema za obradu i proceduru za redovno testiranje, procenu i ocenjivanje efikasnosti tehničkih i organizacionih mera za osiguranje bezbednosti obrade ličnih podataka. Međutim, kompanija Coca‑Cola ne može u potpunosti da eliminiše bezbednosne rizike povezane sa obradom ličnih podataka.

Vi ste odgovorni za održavanje bezbednosti akreditiva vašeg naloga. Kompanija Coca‑Cola će sa pristupom Uslugama postupati preko akreditiva vašeg naloga onako kako ste vi to odobrili. 

Kompanija Coca‑Cola može da suspenduje vaše korišćenje celokupnih Usluga ili nekog njihovog dela bez obaveštenja ako posumnjamo ili otkrijemo bilo kakvo kršenje bezbednosti. Ako smatrate da informacije koje ste dali kompaniji Coca‑Cola ili vaš nalog više nisu bezbedni, odmah nas obavestite putem adrese Privacy@coca-cola.com.

Ako saznamo za kršenje koje utiče na bezbednost vaših ličnih podataka, obavestićemo vas u skladu sa važećim zakonom. Kada je to dozvoljeno važećim zakonom, kompanija Coca‑Cola će vam dostaviti ovo obaveštenje koristeći adresu e-pošte koja je povezana sa vašim nalogom ili neki drugi dozvoljeni metod povezan sa vašim nalogom.

NEOVLAŠĆENI PRISTUP LIČNIM PODACIMA I USLUGAMA – UKLJUČUJUĆI SKREJPING – ZABRANJEN JE I MOŽE DOVESTI DO KRIVIČNOG GONJENJA.

8. KOLIKO DUGO KOMPANIJA COCA-COLA ČUVA LIČNE PODATKE?

Zadržavamo lične podatke o korisniku sve dok je korisnički nalog aktivan, a inače onoliko dugo koliko je potrebno za goreopisane svrhe. Takođe zadržavamo lične podatke onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjavanje zakonskih obaveza, rešavanje sporova i sprovođenje naših ugovora.

Nameravamo da vaše lične podatke održavamo tačnim i ažurnim. Zadržavamo lične podatke sa kojima postupamo prema ovoj Politici privatnosti u skladu sa našom politikom zadržavanja podataka. Prilikom određivanja perioda zadržavanja, uzimamo u obzir različite kriterijume kao što su vrsta proizvoda i usluga koje ste tražili ili koje ste dobili, priroda i dužina našeg odnosa sa vama i obavezni periodi zadržavanja prema važećim zakonima. Na kraju relevantnog perioda čuvanja, brišemo ili anonimizujemo lične podatke ili, ako ne možemo da izbrišemo ili anonimizujemo lične podatke, odvajamo i bezbedno čuvamo lične podatke sve dok brisanje ili anonimizacija ne budu mogući.

Jednom kad anonimizujemo lične podatke, oni više nisu lični podaci. Koristimo anonimizovane podatke u skladu sa važećim zakonima i ugovorima.

9. KOJE MOGUĆNOSTI IZBORA SU DOSTUPNE ZA LIČNE PODATKE?

Možete da birate kako kompanija Coca‑Cola postupa sa vašim ličnim podacima. Svoja prava na privatnost možete da ostvarite tako što ćete se obratiti kompaniji Coca‑Cola kao što je opisano u ovom Odeljku 9 ili koristeći različite alatke koje su vam dostupne od kompanije Coca‑Cola. U nekim slučajevima vaša mogućnost pristupa ili kontrole vaših ličnih podataka ograničena je važećim zakonom.

Željene postavke mobilnog uređaja

Mobilni operativni sistemi i platforme sa aplikacijama (npr. Google Play, App Store) imaju podešavanja dozvola za određene tipove podataka i obaveštenja mobilnog uređaja, kao što su pristup kontaktima, uslugama geolokacije i push obaveštenjima. Možete da koristite podešavanja na mobilnom uređaju da biste dali saglasnost ili odbili prikupljanje određenih informacija i/ili push obaveštenja. Određene Aplikacije takođe mogu da imaju podešavanja koja vam omogućavaju da promenite dozvole i push obaveštenja. Za neke Aplikacije, promena podešavanja može da dovede do toga da određeni aspekti Aplikacije ne funkcionišu ispravno.

Prikupljanje svih informacija iz Aplikacije možete da zaustavite deinstaliranjem Aplikacije. Ako deinstalirate Aplikaciju, uzmite u obzir i proveru podešavanja operativnog sistema da biste potvrdili da su jedinstveni identifikator i druge aktivnosti povezane sa vašim korišćenjem Aplikacije izbrisani sa vašeg mobilnog uređaja. 

Odjavljivanje od e-poruka i tekstualnih poruka kompanije Coca‑Cola

Da biste prestali da primate promotivne e-poruke od kompanije Coca‑Cola, kliknite na vezu „Otkaži pretplatu” u dnu e-poruke. Kad se odjavite, možda ćemo vam i dalje slati nepromotivna saopštenja, kao što su priznanice za kupovinu ili administrativne informacije o vašem nalogu.

Podešavanja vašeg naloga takođe vam mogu omogućiti da promenite podešavanja obaveštenja, kao što su push obaveštenja iz Aplikacije.

Da biste prestali da primate promotivne tekstualne poruke (SMS ili MMS), pošaljite tekstualnu poruku kompaniji Coca‑Cola navodeći da želite da prestanete da primate promotivne tekstualne poruke od nas. Pored toga, možete da nas obavestite kao što je navedeno u nastavku u odeljku „Obratite nam se”. Navedite koje vrste saopštenja više ne želite da primate, kao i odgovarajući broj telefona, adresu i/ili adresu e-pošte. Ako se odjavite od primanja marketinških poruka od nas, možda ćemo vam i dalje slati važne administrativne poruke, kao što su e-poruke o vašim nalozima ili kupovinama

INFORMACIJE O PRAVU NA PRIVATNOST I MOGUĆNOSTIMA IZBORA ZA ODREĐENE JURISDIKCIJE NALAZE SE NA KRAJU OVE POLITIKE PRIVATNOSTI. SAVETUJEMO VAM DA PREGLEDATE RELEVANTNE ODELJKE.

AKO SE NALAZITE U JURISDIKCIJI SA ZAKONIMA O PRIVATNOSTI KOJI VAM NUDE PRAVA NA PRIVATNOST KOJA NISU OPISANA U OVOJ POLITICI PRIVATNOSTI, OBRATITE NAM SE PUTEM ADRESE PRIVACY@COCA-COLA.COM. Poštujemo vaša prava na privatnost i daćemo sve od sebe da se prilagodimo vašim zahtevima.

10. KAKO KOMPANIJA COCA-COLA ŠTITI PRIVATNOST DECE?

Neke od Usluga imaju starosna ograničenja, što znači da možemo da postavimo neka pitanja kako bismo potvrdili vaše godine pre nego što vam dozvolimo da koristite te Usluge.

U skladu sa našom Politikom odgovornog marketinga, kompanija Coca‑Cola ne usmerava marketing svojih proizvoda na decu mlađu od 13 godina. Takođe, ne prikupljamo lične podatke onlajn od dece osim ako to ne dozvoljava važeći zakon. Ako saznate da nam je dete dalo lične podatke bez saglasnosti roditelja ili na neki drugi način koji nije dozvoljen važećim zakonom, obratite se našoj Kancelariji za privatnost putem adrese privacy@coca-cola.com. Kad saznamo za to, preduzećemo korake da uklonimo lične podatke deteta u skladu sa važećim zakonom.

11. DA LI KOMPANIJA COCA-COLA PRENOSI LIČNE PODATKE U DRUGE DRŽAVE?

Kompanija Coca‑Cola može da prenese lične podatke preko granica na bilo koje mesto na kom mi, naši dobavljači i partneri poslujemo. Ta druga mesta mogu da imaju zakone o zaštiti podataka koji se razlikuju (i, u nekim slučajevima, manje štite) od zakona na mestu gde živite.

Ako mi prenosimo vaše lične podatke ili se u naše ime prenose preko granica, koristimo odgovarajuće zaštitne mere da bismo zaštitili vaše lične podatke u skladu sa ovom Politikom privatnosti i važećim zakonom. Ove zaštitne mere uključuju pristanak na standardne ugovorne klauzule ili modele ugovora za prenos ličnih podataka između podružnica kompanije Coca‑Cola i naših dobavljača i partnera. Kada su na snazi, ovi ugovori zahtevaju od naših podružnica, dobavljača i partnera da štite lične podatke u skladu sa važećim zakonima o privatnosti.

Da biste tražili informacije o našim standardnim ugovornim klauzulama ili drugim merama zaštite za prekogranični prenos ličnih podataka, obratite se našoj Kancelariji za privatnost putem adrese privacy@coca-cola.com. 

12. KADA SE OVA POLITIKA PRIVATNOSTI MENJA?

Možemo povremeno da ažuriramo ovu Politiku privatnosti kao odgovor na promenu pravnih, tehničkih ili poslovnih dešavanja. Najnovija verzija je uvek dostupna preko Usluga.

Kada ažuriramo ovu Politiku privatnosti, objavićemo ažuriranu verziju i promenićemo gorenavedeni datum stupanja na snagu. Takođe ćemo da preduzmemo odgovarajuće mere da vas unapred obavestimo o značajnim promenama za koje smatramo da utiču na vaša prava na privatnost kako biste imali priliku da pregledate revidiranu Politiku privatnosti pre nego što ona stupi na snagu. Ako važeći zakoni o privatnosti zahtevaju vašu saglasnost, pribavićemo vašu saglasnost za promene pre nego što se revidirana Politika privatnosti primeni na vas. Redovno proveravajte ovu Politiku privatnosti da biste bili sigurni da ste upoznati sa ažurnom verzijom.

13. PRAVO NA PRIVATNOST I MOGUĆNOSTI IZBORA ZA ODREĐENE JURISDIKCIJE

Stanovnici Južne Afrike. Lični podaci koji se prikupljaju od vas potrebni su da biste imali pristup Uslugama. Nedostavljanje ovih ličnih podataka može da vas spreči da pristupite ili koristite bilo koju pojedinačnu Uslugu ili sve njih. Prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti 4 iz 2013. godine (POPIA), zaštićeni su i podaci o ličnosti pravnih lica; stoga, u slučaju da se aplikacijama ili veb-sajtu pristupa u ime pravnog lica, lični podaci tog pravnog lica treba da budu zaštićeni.

Direktni marketing: Sva direktna marketinška elektronska saopštenja biće vam slata (dok se ne odjavite):

 • kad date saglasnost da primate direktna marketinška saopštenja u skladu sa POPIA ili

 • kad primimo vaše lične podatke u vezi sa prodajom bilo kog od naših proizvoda ili usluga vama kako bismo mogli da komuniciramo sa vama o našim drugim proizvodima ili uslugama. Možete odabrati da se tada odjavite od primanja ovih marketinških saopštenja tako što ćete koristiti vezu „Otkaži pretplatu” ili nam se obratiti koristeći kontakt informacije u nastavku.

Vaša prava: Imate pravo da uputite sledeće zahteve u vezi sa svojim ličnim podacima:

 • da pitate da li kompanija Coca‑Cola poseduje lične podatke o vama, besplatno

 • da zahtevate evidenciju ili opis ličnih podataka koje kompanija Coca‑Cola poseduje o vama u skladu sa procesom navedenim u PAIA priručniku dostupnom na adresi coca-cola.co.za. 

 • da zahtevate da kompanija Coca‑Cola ažurira ili ispravi netačne ili nepotpune lične podatke o vama

 • da zahtevate da kompanija Coca‑Cola iz bilo kog razloga prestane da koristi vaše lične podatke

 • da uložite prigovor na obradu vaših ličnih podataka

 • da zahtevate da kompanija Coca‑Cola izbriše vaše lične podatke

 • da zahtevate da kompanija Coca‑Cola ograniči način na koji se vaši lični podaci koriste, dele i na drugi način obrađuju

 • da zahtevate da Coca‑Cola pošalje kopiju vaših ličnih podataka vama ili trećoj strani koju ste odabrali.

Možemo (i u nekim slučajevima smo obavezni) da verifikujemo vaš identitet pre nego što postupimo po vašem zahtevu za ostvarivanje prava na privatnost.

Kako da nam se obratite da biste ostvarili svoja prava na privatnost: Da biste ostvarili svoja prava na privatnost, obratite se kompaniji Coca‑Cola koristeći jednu od ovih opcija:

 • pošaljite nam e-poruku na sledeću adresu: CCSAINFO@COCA-COLA.COM

 • pozovite nas na 0860112526

 • pišite na sledeću poštansku adresu: Coca‑Cola Africa (Proprietary) Limited, Oxford and Glenhove, 116 Oxford Road, Houghton Estate, Johannesburg, 2198 za naš Pravni tim.

Imate pravo da uložite žalbu Regulatoru za informacije (Južna Afrika) putem e-pošte na POPIAComplaints@inforegulator.org.za

Ostale pojedinosti o obradi: Takođe automatski prikupljamo sledeće informacije:

• Podaci o ponašanju: Informacije izvedene iz kombinacije ID-a uređaja i sistemskih događaja koje mogu da se koriste za identifikaciju trendova i obrazaca ponašanja i slanje marketinških saopštenja u vezi sa događajima u kojima ste učestvovali, u skladu sa zahtevima direktnog marketinga u smislu POPIA, kao što je dobijanje vaše prethodne saglasnosti.

• Podaci o učešću: Lični podaci koji se odnose na učešće lica na koje se odnose podaci u promotivnom takmičenju, nagradi, anketi, promociji instant nagrada, konkursu i drugim vrstama promocija (npr. vrsta promocije, datum i vreme učešća u promociji, ishod učešća u promociji, informacije potrebne za ispunjenje nagrade).

• Analitičke informacije: Možemo da prikupljamo analitičke podatke ili da koristimo analitičke alatke trećih strana, kao što je Google analitika, da nam pomognu da merimo saobraćaj i trendove korišćenja Usluga i da razumemo više o demografiji i ponašanju naših korisnika.

Takođe dozvoljavamo mrežama trećih strana za onlajn oglašavanje, kompanijama društvenih mreža i ostalim uslugama trećih strana da prikupljaju informacije o korisnikovom korišćenju Usluga tokom vremena da bi mogli da puštaju ili prikazuju oglase u Uslugama koje korisnik koristi i na drugim uređajima koje korisnik može da koristi

Usluge mogu da obuhvataju funkcije društvenih mreža, kao što su Meta dugme za lajkovanje, LinkedIn, Snapchat, Instagram, Twitter ili drugi vidžeti. Ove kompanije društvenih mreža mogu da prepoznaju korisnika i da prikupljaju informacije o korisnikovoj poseti Uslugama, a mogu i da postave kolačić ili koriste druge tehnologije za praćenje. Interakcije korisnika sa tim funkcijama regulisane su politikom privatnosti onih kompanija nad kojima nemamo kontrolu. Prikazujemo ciljano oglašavanje korisniku preko platformi društvenih mreža, kao što su Meta, Twitter, Google+ i druge uz prethodnu saglasnost korisnika. Meta, Twitter i Google imaju programe za oglašavanje zasnovane na interesovanjima koji nam omogućavaju da usmerimo oglase na korisnike koji su pokazali interesovanje za Usluge dok su ti korisnici na platformi društvene mreže ili na grupe drugih korisnika koji dele slične osobine, kao što su verovatno komercijalni interesi i demografija. Ovi oglasi su regulisani politikom privatnosti onih kompanija društvenih mreža koje ih pružaju.

Za neke od Usluga koristimo alatke treće strane za praćenje informacija o korisničkom iskustvu. Te alatke automatski prikupljaju informacije o korišćenju, uključujući klikove i pokrete mišem, skrolovanje po stranici i bilo koji tekst unet u obrasce na veb-sajtu. Prikupljene informacije ne uključuju lozinke, pojedinosti o plaćanju ili druge osetljive lične podatke. Te informacije koristimo za analitiku sajta, optimizaciju i poboljšanje upotrebljivosti veb-sajta. Ne dozvoljavamo da se ove informacije dele sa trećim stranama ili da ih one koriste u sopstvene svrhe.

Naši prodavci koji su u vezi sa oglašavanjem onlajn i putem e-pošte mogu da koriste oznake piksela, veb-odašiljače, providne GIF-ove ili druge slične tehnologije u vezi sa Uslugama da bi pomogli u upravljanju našim onlajn reklamnim kampanjama i kampanjama putem e-pošte i povećali efikasnost takvih kampanja. Na primer, ako je prodavac postavio jedinstveni kolačić na računar korisnika, prodavac može da koristi oznake piksela, veb-odašiljače, providne GIF-ove ili druge slične tehnologije da bi prepoznao kolačić tokom posete korisnika Uslugama i da bi saznao koje od naših onlajn reklame su možda dovele korisnika do Usluga, a prodavac nam može pružiti druge takve informacije za našu upotrebu. Druge takve informacije koje su nam dali naši prodavci možemo da povežemo s ličnim podacima o korisniku koje smo prethodno prikupili.

Možemo da koristimo reklamne kompanije trećih strana za prikazivanje oglasa u Uslugama. Te kompanije mogu da koriste informacije (ne uključujući ime, adresu, adresu e-pošte ili telefonski broj korisnika) o posetama korisnika Uslugama za pružanje oglasa o robi i uslugama za koje je korisnik zainteresovan.

Možemo da povežemo ili kombinujemo aktivnosti korisnika i informacije prikupljene od korisnika preko Usluga sa informacijama koje prikupljamo automatski putem tehnologija za praćenje. To nam omogućava da pružimo korisniku personalizovano iskustvo bez obzira na to kako korisnik komunicira sa nama putem Usluga.

 • Stanovnici Kenije 

Kao što je predviđeno za pojedince u Keniji, Usluge ne prikupljaju, čuvaju niti čitaju podatke o lokaciji putem GPS-a, Wi-Fi veze ili triangulacije bežične mreže. Anonimizovani, nasumično generisani ID aplikacije se prikuplja i koristi za otkrivanje blizine korisnika prodajnim mestima i za slanje promotivnih poruka i popusta koji se nude na obližnjim lokacijama na osnovu lokacije.

Agencija za pristup informacijama od javnog značaja, sa ulogom Regulacionog zakonskog tela 25.326, odgovorna je za prijem žalbi i izveštaja od stanovnika Argentine koji smatraju da su njihova prava na privatnost povređena.

Vlasnik ličnih podataka ima pravo da koristi pravo na pristup u intervalima od najmanje šest meseci, osim ako se za ovu svrhu ne pokaže legitimni interes u skladu sa članom 14. stav 3. Zakona br. 25.326. 

Zainteresovane strane mogu da ostvare svoje pravo na pristup, ispravku ili brisanje podnošenjem zahteva na: Servicios y Productos para Bebidas Refrescantes SRL – Vedia 4090 – C.A.B.A. – Argentina- Attn: Responsable de Bases de Datos. 

Fizička lica su dužna da prilože kopiju državnog identifikacionog dokumenta, a pravni zastupnici moraju da prilože dokumentaciju koja dokazuje valjanost pravnog zastupanja. Svaki zahtev mora da objasni razlog za zahtev. Kompanija Coca‑Cola će da odgovori na zahtev za pristup u roku od deset (10) kalendarskih dana, a na zahteve za ispravljanje, ažuriranje ili brisanje ličnih podataka, kompanija Coca‑Cola će odgovoriti u roku od pet (5) radnih dana.

Dok se vaši lični podaci generalno čuvaju u centralnoj bazi podataka potrošača na serverima koji se nalaze u Australiji, kompanija Coca‑Cola takođe može da povremeno čuva vaše lične podatke u sistemima naših podružnica i dobavljača u drugim državama, kao što su Sjedinjene Američke Države, Novi Zeland, Singapur i drugi, po potrebi.

Od trećih strana koja čuvaju lične podatke zahtevamo da poštuju australijske zakone o privatnosti i ovu Politiku privatnosti i da koriste vaše lične podatke samo u svrhe za koje su dostavljeni.

Ako želite da pristupite svojim ličnim podacima ili da ih ispravite, imate pitanja ili nedoumice u vezi sa ovom Politikom privatnosti ili ako ste zabrinuti da je vaša privatnost možda narušena, obratite nam se na bilo koji od sledećih načina: 

E-pošta: privacyofficerau@coca-cola.com
Telefon: Pozovite naš Centar za informisanje potrošača na 1800 025 123 (u Australiji)
Pošta: Attn: Službenik za privatnost
Coca Cola South Pacific Pty Limited
GPO Box 388
North Sydney, NSW 2059
Onlajn: Koristite odeljak „Obratite nam se” na www.coca-cola.com.au i naznačite da se vaš upit odnosi na „privatnost”.

Odgovorićemo vam čim budemo u mogućnosti, a u svakom slučaju u roku od 30 dana nakon prijema vašeg prvog zahteva.

Ako kompanija Coca‑Cola ima valjane razloge da ne uvaži zahtev u vezi sa vašim ličnim podacima, daćemo vam pisano objašnjenje i mehanizme koje možete da primenite ako želite da se žalite na odbijanje.

Kontrolor vaših ličnih podataka je:
Coca Cola South Pacific Pty Limited
E-pošta: privacyofficerau@coca-cola.com
Telefon: Pozovite naš Centar za informisanje potrošača na 1800 025 123 (u Australiji)
Pošta: Attn: Službenik za privatnost 
Coca Cola South Pacific Pty Limited 
GPO Box 388 
North Sydney, NSW 2059

Regulator zaštite podataka je:
Kancelarija australijskog poverenika za informacije
Pošta: GPO Box 5218 Sydney NSW 2001
Adresa: 175 Pitt Street Sydney NSW 2000
Tel: 1300 363 992
Faks: 61 2 9284 9666
E-pošta:
foi@oaic.gov.au
Veb-sajt: https://www.oaic.gov.au/

Vaša prava na privatnost prema LGPD-u opisana su na https://privacidade.cocacola.com.br/#direitos.

Da biste ostvarili svoja prava na privatnost,

 • Poštom na Praia de Botafogo, 374, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, poštanski broj: 22.250-907, attn: Flavio Mattos dos Santos

Kontrolor vaših ličnih podataka je Recofarma Indústria do Amazonas Ltda.

Regulator zaštite podataka je Autoridade Nacional de Proteção de Dados, https://www.gov.br/anpd/pt-br.

Za svoje veb-sajtove namenjene stanovnicima Brazila, kompanija Coca‑Cola ima politiku kolačića odvojenu od ove Politike privatnosti. Proverite relevantni veb-sajt kompanije Coca‑Cola.

 

Stanovnici Kalifornije. Ovo Obaveštenje o privatnosti za Kaliforniju (Obaveštenje o privatnosti za Kaliforniju) primenjuje se na obradu ličnih podataka stanovnika SAD od strane kompanije Coca‑Cola. Država Kalifornija (Potrošači u Kaliforniji) u skladu sa kalifornijskim Zakonom o privatnosti potrošača iz 2018. godine, sa izmenama i dopunama (CCPA).

Ako ste potrošač iz Kalifornije, ovo Obaveštenje o privatnosti za Kaliforniju osmišljeno je da vam pomogne da razumete kategorije ličnih podataka koje prikupljamo o vama, odakle dobijamo te lične podatke, zašto ih obrađujemo, sa kim ih delimo i prava koja imate da znate i kontrolišete svoje lične podatke. Ako su ovo Obaveštenje o privatnosti za Kaliforniju i bilo koja odredba u ostatku naše Politike privatnosti u sukobu, ovo Obaveštenje o privatnosti za Kaliforniju kontroliše obradu ličnih podataka Potrošača u Kalifornij. Ovo Obaveštenje o privatnosti za Kaliforniju ne primenjuje se na zaposlene u kompaniji Coca‑Cola, izvođače radova, povremene radnike ili kandidate za posao. 

Obaveštenje o prikupljanju
Za potrebe CCPA, kompanija Coca‑Cola generalno deluje kao „preduzeće” u pogledu vaših ličnih podataka. Preduzeće je slično Kontroloru podataka, što znači da kompanija Coca‑Cola određuje kako i zašto se rukuje ličnim podacima koje kompanija Coca‑Cola prikuplja od vas ili o vama.

Ovo Obaveštenje o prikupljanju ličnih podataka opisuje našu praksu prikupljanja ličnih podataka kada delujemo kao preduzeće, uključujući listu kategorija ličnih podataka koje prikupljamo, svrhe u koje prikupljamo lične podatke i izvore iz kojih prikupljamo lične podatke.

Iako smo u ovoj Politici privatnosti već objasnili koje lične podatke prikupljamo i zašto, CCPA zahteva da izvršimo određena otkrivanja koristeći kategorije ličnih podataka koje se koriste u definiciji ličnih podataka u CCPA. 

Kategorija: Identifikatori
Izvor: Direktno od vas
Svrha: Obavljanje usluga oglašavanja i marketinga
Treće strane: Pružaoci usluga, uključujući marketinške prodavce, podružnice i partnerske punionice, ostale treće strane

Kategorija: Kategorije ličnih podataka navedene u statutu Kalifornijske evidencije kupaca (kal. građ. zakonik § 1798.80(e))
Izvor: Direktno od vas
Svrha: Obavljanje usluga oglašavanja i marketinga
Treće strane: Pružaoci usluga, uključujući marketinške prodavce, podružnice i partnerske punionice, ostale treće strane

Kategorija: Zaštićene karakteristike klasifikacije prema kalifornijskom ili saveznom zakonu
Izvor: Direktno od vas
Svrha: Obavljanje usluga oglašavanja i marketinga
Treće strane: Pružaoci usluga, uključujući marketinške prodavce, podružnice i partnerske punionice, ostale treće strane

Kategorija: Komercijalne informacije
Izvor: Direktno od vas
Svrha: Obavljanje usluga
Treće strane: Pružaoci usluga, uključujući marketinške prodavce, podružnice i partnerske punionice, ostale treće strane

Kategorija: Biometrijske informacije, odnosno informacije o vašim fiziološkim i biološkim karakteristikama ili karakteristikama ponašanja
Izvor: Kompanija Coca‑Cola ne prikuplja ove informacije od datuma stupanja na snagu
Svrha: Kompanija Coca‑Cola ne prikuplja ove informacije od datuma stupanja na snagu
Treće strane: Kompanija Coca‑Cola ne prikuplja ove informacije od datuma stupanja na snagu

Kategorija: Internet ili druga aktivnost na elektronskoj mreži
Izvor: Direktno od vas, automatski se prikupljaju tokom korišćenja Usluga
Svrha: Obavljanje usluga
Treće strane: Pružaoci usluga, uključujući marketinške prodavce, podružnice i partnerske punionice, ostale treće strane

Kategorija: Podaci o lokaciji
Izvor: Direktno od vas, automatski se prikupljaju tokom korišćenja Usluga
Svrha: Obavljanje usluga
Treće strane: Pružaoci usluga, ostale treće strane

Kategorija: Audio, elektronske, vizuelne ili slične informacije
Izvor: Direktno od vas
Svrha: Obavljanje usluga
Treće strane: Pružaoci usluga

Kategorija: Profesionalne informacije ili informacije u vezi sa zapošljavanjem
Izvor: Direktno od vas, od trećih strana
Svrha: Obavljanje usluga, oglašavanje i marketing
Treće strane: Pružaoci usluga, uključujući marketinške prodavce, podružnice i partnerske punionice

Kategorija: Zaključci dobijeni iz drugih kategorija za kreiranje profila o potrošaču iz Kalifornije
Izvor: Kompanija Coca‑Cola
Svrha: Oglašavanje i marketing
Treće strane: Pružaoci usluga, uključujući marketinške prodavce, podružnice i partnerske punionice, ostale treće strane

Kad prikupljamo precizne geolokacijske informacije u svrhu obavljanja Usluge koju ste tražili, smatra se da prikupljamo podatke koji su „osetljivi” prema zakonu Kalifornije. Naše korišćenje tih podataka za obavljanje usluge koju ste zahtevali u skladu je sa dozvoljenim poslovnim svrhama u Građanskom zakoniku Kalifornije § 1798.100 et seq. i sprovedbenim propisima.

Iako smo otkrili lične podatke trećim stranama, nemamo stvarno saznanje o tome da smo prodali ili podelili takve informacije o bilo kome mlađem od 16 godina.

Vaša prava na privatnost potrošača u Kaliforniji
CCPA nudi potrošačima iz Kalifornije sledeća ključna prava na privatnost:

 • Pravo na pristup informacijama: Imate pravo da zatražite pristup ličnim podacima prikupljenim o vama i informacijama u vezi sa izvorom tih podataka, svrhama u koje ih prikupljamo i trećim stranama i pružaocima usluga sa kojima ih delimo.

 • Pravo na zahtev za brisanje: Imate pravo da zahtevate da izbrišemo određene lične podatke koje smo prikupili od vas.

 • Pravo na ispravku: Imate pravo da ispravite netačne lične podatke o vama. Imajte na umu da zahtevi za ispravku podležu određenim ograničenjima i da u određenim okolnostima možemo izabrati da izbrišemo umesto da ispravimo vaše lične podatke.

 • Pravo na onemogućavanje prodaje ličnih podataka trećim stranama: Naše otkrivanje vaših ličnih podataka trećim stranama pružaocima usluga oglašavanja i analitike može da predstavlja prodaju prema određenim državnim zakonima, a u Kaliforniji takođe može da predstavlja „deljenje” (što je termin koji se koristi za nazivanje deljenja informacija u reklamne svrhe). U meri u kojoj naše korišćenje predstavlja prodaju ili deljenje vaših ličnih podataka, imate pravo da se odjavite tako što ćete (a) omogućiti signal za odbijanje ili globalnu kontrolu privatnosti u vašem pregledaču koji prepoznaju naši veb-sajtovi u SAD, (b) onemogućiti kolačiće u našem centru za podešavanje kolačića za veb-sajtove u SAD ili (c) podneti zahtev za odjavu na https://us.coca-cola.com/dsrform.

 • Pravo protiv diskriminacije: Nećemo vas diskriminisati zbog ostvarivanja vaših prava prema CCPA. Nećemo vam uskratiti robu ili usluge zbog ostvarivanja vaših prava; naplatiti vam drugačiju cenu ili stope za robu ili usluge, uključujući kroz odobravanje popusta ili drugih beneficija, ili izricanje kazni jer ste iskoristili svoja prava; pružiti vam drugačiji nivo ili kvalitet robe ili usluga jer ste ostvarili svoja prava ili sugerisati da možete da dobijete drugačiju cenu ili stopu za robu ili usluge odnosno drugačiji nivo ili kvalitet robe ili usluga kao rezultat ostvarivanja vaših prava.

Da biste podneli zahtev za ostvarivanje prava na privatnost u Kaliforniji:

Da biste podneli zahtev, spremite svoje ime, adresu e-pošte i mesto stanovanja. Možete da ovlastite drugu osobu (vašeg agenta) da podnese zahtev u vaše ime. 

Cilj nam je da ispunimo zahteve čim to bude razumno izvodljivo i u skladu sa svim važećim zakonima. Imajte na umu da može da bude potrebno dodatno vreme za verifikaciju i ispunjavanje zahteva koje podnese agent. Ako imate nalog kod nas, takođe možete da izvršite određene promene direktno preko profilne stranice svog naloga. Imajte na umu da se promene koje izvršite na profilnoj stranici naloga preko Usluga možda neće uvek odraziti na delove Usluga kojima mi upravljamo.

Imajte na umu:

 • Možemo (i u nekim slučajevima smo obavezni) da verifikujemo vaš identitet pre nego što postupimo po vašem zahtevu za ostvarivanje prava na privatnost u Kaliforniji. Kad primimo i obradimo vaš zahtev, obratićemo vam se koristeći adresu e-pošte navedenu u vašem zahtevu sa uputstvima o tome kako da potvrdite identitet, nakon čega ćemo u evidenciji proveriti podudarnost informacija.

 • Možda nećemo ispuniti vaš ceo zahtev ili neki njegov deo – na primer, određene informacije koje prikupljamo mogu da budu izuzete od ovog Obaveštenja o privatnosti za Kaliforniju, kao što su javne informacije koje su dostupne preko vladinih organa ili informacije obuhvaćene drugim zakonom o privatnosti. U takvim situacijama, kad vam odgovorimo, objasnićemo zašto ne možemo da ispunimo vaš zahtev.

Obaveštenje o finansijskom podsticaju

Možemo da ponudimo popuste ili druge pogodnosti potrošačima koji su uključeni u određene programe sa nagradama ili promocijama, uključujući, između ostalog, sledeće: (1) Potrošači mogu da se prijave za promocije putem e-pošte dobijene od kompanije CocaCola tako što će poslati svoju adresu e-pošte preko Sajta. Tamo su objavljeni dodatni uslovi i odredbe. (2) Potrošači mogu da snime i otpreme sip & scan kodove da bi pristupili nagradama, nagradnim igrama i drugim sadržajima. Potrošači koji su prijavljeni na svoj Coke.com nalog dok učestvuju u sip & scan akciji mogu da sačuvaju i iskoriste takve nagrade. Dodatne informacije dostupne su na https://us.coca-cola.com/sip-and-scan-faq/. (3) Potrošači mogu da naprave CocaCola nalog i dobiju 15% popusta na svoju prvu porudžbinu u CocaCola prodavnici. (4) Potrošači mogu da se registruju za nalog i dobiju proizvode besplatno ili sa popustom. (5) Potrošači mogu da učestvuju u Coca‑Cola društvenim promocijama, takmičenjima ili nagradnim igrama za priliku da dobiju pogodnosti opisane u svakoj takvoj promociji.

Kompanija Coca‑Cola generalno ne pripisuje novčanu ili drugu vrednost ličnim podacima potrošača, a naše promotivne aktivnosti se neprestano menjaju. U meri u kojoj zakon Kalifornije zahteva da se takvim programima pripiše vrednost ili razlike u ceni ili uslugama koje oni uključuju, kompanija Coca‑Cola vrednuje lične podatke prikupljene i korišćene u okviru svakog programa kao jednake vrednosti popusta ili drugih finansijskih podsticaja koji se nalaze u svakom takvom programu, na osnovu praktičnih i dobronamernih napora da se procene na zbirnoj osnovi za sve prikupljene informacije: (1) vrsta ličnih podataka prikupljenih u svakom programu (npr. adresa e-pošte), (2) korišćenje takvih informacija od strane kompanije CocaCola u vezi sa svojim marketinškim aktivnostima, (3) opseg omogućenih popusta (koji mogu da zavise od kupovine svakog potrošača u okviru takvih ponuda), (4) broj osoba uključenih u odgovarajuće programe i (5) proizvodi za koje mogu da se primene pogodnosti (kao što je razlika u ceni). Ove vrednosti mogu da se promene tokom vremena. Imajte na umu da ovaj opis ne odbacuje bilo kakve vlasničke ili poslovne poverljive informacije, uključujući poslovne tajne, i ne sadrži nikakvo predstavljanje u pogledu opšte prihvaćenih računovodstvenih principa ili finansijskih računovodstvenih standarda.

Drugačiji zakon Kalifornije dozvoljava stanovnicima Kalifornije da zatraže obaveštenje u kojem se otkrivaju kategorije ličnih podataka o vama koje smo podelili sa trećim stranama u svrhe direktnog marketinga tokom prethodne kalendarske godine. Trenutno, kompanija Coca‑Cola ne deli lične podatke sa trećim stranama u svrhe njihovog direktnog marketinga.

Stanovnici Kolorada, Konektikata, Jute i Virdžinije. Zakoni o privatnosti u ovim državama daju potrošačima određena prava u pogledu njihovih ličnih podataka. Kompanija Coca‑Cola će poštovati ova prava za svakog stanovnika SAD. Ona uključuju:

 • Pravo na pristup informacijama: Imate pravo da pristupite svojim ličnim podacima i dobijete njihovu kopiju.

 • Pravo na zahtev za brisanje: Imate pravo da zahtevate da izbrišemo lične podatke koje ste dali ili koji su dobijeni o vama.

 • Pravo na ispravku: Imate pravo da ispravite netačnosti u svojim ličnim podacima.

 • Pravo na odjavu: Naše otkrivanje vaših ličnih podataka nezavisnim dobavljačima oglašavanja i analitike može da predstavlja prodaju prema određenim državnim zakonima. Pored toga, koristimo kolačiće za prikazivanje ciljanih oglasa. Imate pravo da se odjavite od ovih aktivnosti tako što ćete (a) omogućiti signal za odbijanje ili globalnu kontrolu privatnosti na vašem pregledaču koji prepoznaju naši veb-sajtovi u SAD, (b) da se odjavite od kolačića u našem centru za podešavanje kolačića za veb-sajtove u SAD ili (c) podneti zahtev za odjavu na https://us.coca-cola.com/dsrform.

Pored toga, stanovnici Kolorada, Konektikata i Virdžinije mogu da ulože žalbu na odluku u vezi sa svojim zahtevima za privatnost potrošača tako što će nam se obratiti putem e-pošte na privacy@coca-cola.com

Kompanija Coca‑Cola prikuplja, koristi i otkriva lične podatke u svrhe navedene u našoj Politici privatnosti i u sve dodatne svrhe, u skladu sa zakonom, uz obaveštenje i vašu izričitu ili implicitnu saglasnost.

Imate određena prava u pogledu vaših podataka. Da biste pristupili svojim ličnim podacima ili ih ispravili, popunite obrazac na sledećoj vezi: https://us.coca-cola.com/dsrform. Imajte na umu da možemo da verifikujemo vaš identitet pre nego što postupimo po vašem zahtevu. 

Za stanovnike Kvebeka: Osoba zadužena za zaštitu ličnih podataka o pojedincima sa prebivalištem u Kvebeku je Larisa Barbara Lourenko, kojoj možete da se obratite putem e-pošte na privacy@coca-cola.com.

 

Kao što zahteva čileanski zakon o zaštiti podataka, saglasnost će se prikupljati za svaku aktivnost koju kompanija Coca‑Cola obavlja u vezi sa pojedincima zaštićenim čileanskim zakonom o zaštiti podataka.
Čileanski zakon o zaštiti podataka nudi sledeća prava na privatnost:

 • Zahtevanje informacija o obradi ličnih podataka

 • Zahtevanje ispravke netačnih ili nepotpunih ličnih podataka

 • Zahtevanje brisanja ličnih podataka ako se čuvaju bez pravnog osnova ili ako su zastareli

 • Zahtevanje brisanja ili blokiranja ličnih podataka, ako je primenljivo, ako su lični podaci dati dobrovoljno ili ako se koriste za komercijalnu komunikaciju i pojedinac više ne želi da bude uključen u relevantni registar, bilo trajno ili privremeno

 • Suprotstavljanje korišćenju ličnih podataka u svrhe oglašavanja, istraživanja tržišta ili ispitivanja javnog mnjenja

 • Povlačenje saglasnosti za obradu ličnih podataka u bilo kom trenutku sa dejstvom u budućnosti. Međutim, imajte na umu da povlačenje saglasnosti može da znači da dalje korišćenje nekih ili svih Usluga možda neće biti moguće.

Kontrolor vaših ličnih podataka je Recofarma Indústria do Amazonas Ltda.

Pogledajte našu zasebnu politiku privatnosti dostupnu na https://www.coca-colacompany.com/cn/.

Kontrolor podataka

Kontrolor podataka (tj. entitet kompanije Coca‑Cola koji određuje svrhu i način obrade vaših ličnih podataka) za lične podatke prikupljene u vezi sa korišćenjem Usluga u Evropskom ekonomskom prostoru, Švajcarskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu jeste NV Coca‑Cola Services SA, kompanija sa registrovanom kancelarijom u Chaussee de Mons 1424, 1070 Brisel.

Obrada
Obrada vaših ličnih podataka od strane kompanije Coca‑Cola opisana je iznad u ovoj Politici privatnosti, uključujući:

 • Koji se lični podaci i zašto prikupljaju (Odeljak 2)

 • Kako kompanija Coca‑Cola koristi vaše lične podatke (Odeljak 4) i deli vaše lične podatke (Odeljak 6)

 • Koliko dugo kompanija Coca‑Cola čuva vaše lične podatke (Odeljak 8) 

Pravne osnove za obradu od strane kompanije Coca‑Cola

Pravne osnove za obradu vaših ličnih podataka od strane kompanije Coca‑Cola zavise od konteksta u kom se lični podaci prikupljaju i obrađuju. Generalno, mi prikupljamo lične podatke samo (i) kada su kompaniji Coca‑Cola potrebni lični podaci da bi sklopila ugovor s vama (kao što su naši uslovi korišćenja), u kom slučaju ćemo vas obavestiti da li je pružanje vaših ličnih podataka obavezno i o mogućim posledicama ako ne date svoje lične podatke; 

(ii) kad imamo saglasnost za to (a saglasnost možete povući u bilo kom trenutku koristeći dolenavedene kontakt informacije) ili 

(iii) kad je obrada u našem legitimnom poslovnom interesu i nije zabranjena zbog privatnosti ili drugih osnovnih prava i sloboda korisnika (kao što je kad obrađujemo lične podatke da bismo sprečili korišćenje Usluga u svrhe prevare).

ako prikupljamo i koristimo lične podatke oslanjajući se na svoje legitimne interese (ili interese bilo koje treće strane), interes je da pružimo Usluge i komuniciramo sa vama o Uslugama i za odgovaranje na upite, poboljšanje Usluga, savetovanje korisnika o novim funkcijama ili održavanje ili preduzimanje marketinških aktivnosti i sličnih komercijalnih interesa da bi vam Usluge bile dostupne. Možemo da imamo druge legitimne interese i, ako je prikladno, jasno ćemo staviti do znanja svoje legitimne interese u odgovarajućem trenutku.

U nekim slučajevima, takođe možemo da imamo zakonsku obavezu da prikupljamo lične podatke korisnika. Ako od vas tražimo da dostavite lične podatke kako bismo ispunili zakonski zahtev, to ćemo jasno naglasiti u odgovarajućem trenutku i obavestiti vas da li je davanje ličnih podataka obavezno i koje su moguće posledice ako ne date svoje lične podatke.

Ako imate pitanja ili su vam potrebne dodatne informacije o pravnom osnovu po kojem prikupljamo i koristimo vaše lične podatke, obratite nam se putem adrese privacy@coca-cola.com.

Politika kolačića
U EEP, Švajcarskoj i UK, kompanija Coca‑Cola ima politiku kolačića odvojenu od ove Politike privatnosti. Više informacija potražite na veb-sajtu kompanije Coca‑Cola koji koristite.

Prava lica na koja se odnose podaci
U meri koja je predviđena GDPR-om, imate sledeća prava u vezi sa ličnim podacima koji se odnose na vas:

- Pravo na pristup vašim ličnim podacima

- Pravo na ispravljanje (tj. ispravku, ažuriranje)

- Pravo na brisanje 

- Pravo na ograničenje obrade 

- Pravo na prenosivost podataka (tj. primanje elektronske kopije vaših ličnih podataka u svrhu prenošenja drugoj organizaciji)

- Pravo na povlačenje saglasnosti u bilo kom trenutku 

Ako želite da pristupite ličnim podacima, ispravite ih, ažurirate, suzbijete, ograničite, prigovorite na njih ili izbrišete lične podatke koje ste prethodno dali Coca‑Cola kao ili ako želite da dobijete elektronsku kopiju ličnih podataka u svrhu njihovog prenošenja drugoj kompaniji (gde vam je ovo pravo na prenosivost predviđeno zakonom), podnesite nam zahtev na sledeći način:

U svom zahtevu jasno navedite koje lične podatke biste želeli da promenite, da li želite da se vaši lični podaci potisnu iz naše baze podataka ili druga ograničenja koja biste želeli da primenite na naše korišćenje vaših ličnih podataka. Radi vaše zaštite, verifikujemo vaš identitet i geografsko prebivalište pre nego što ispunimo vaš zahtev. Ostvarićemo vaš zahtev čim to bude razumno izvodljivo i u rokovima koje zahteva važeći zakon.

Imajte na umu da često moramo da zadržimo određene lične podatke u svrhu čuvanja evidencije i/ili da završimo bilo koju transakciju koju ste započeli pre podnošenja zahteva (npr. kad obavite kupovinu ili uđete u promociju, možda nećete moći da promenite ili izbrišite dostavljene lične podatke do završetka kupovine ili promocije). Takođe ne možemo da izbrišemo određene lične podatke iz pravnih razloga.

Kako se obratiti organima za zaštitu podataka

Organi za zaštitu podataka u EU 
Imate pravo da podnesete žalbu u vezi sa načinom na koji obrađujemo vaše lične podatke odgovarajućem organu za zaštitu podataka u EU. Kliknite ovde za više informacija.

Regulator zaštite podataka u Švajcarskoj
Kancelarija federalnog poverenika za zaštitu podataka i informacije (FDPIC)
Feldeggweg 1
CH - 3003 Berne
Tel: 41 (0)58 462 43 95 (od ponedeljka do petka, 10-12 sati pre podne)
Telefaks: 41 (0)58 465 99 96

Regulator zaštite podataka u Ujedinjenom Kraljevstvu
Kancelarija poverenika za informacije (ICO)
Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow Cheshire SK9 5AF
Telefon: 0303 123 1113
Faks: 01625 524510
https://ico.org.uk/global/contact-us/

Važeći zakon koji reguliše politiku privatnosti jeste Zakon o IT sektoru iz 2000. godine, kao i Razumne bezbednosne prakse i procedure i pravila o osetljivim ličnim podacima ili informacijama iz 2011. godine, i oni zamenjuju 
Pravila o informacionim tehnologijama (Smernice za posrednike) iz 2011. godine, izdata na osnovu Zakona o IT sektoru iz 2000. godine.

Adresa e-pošte službenika za žalbe kog je imenovala kompanija Coca Cola India Private Limited (CCIPL): grievanceofficerprivacyindia@coca-cola.com

Registrovana kancelarija CCIPL: Plot No. 1109-1110, Village Pirangut, Taluka Mulshi, Distt. Pune
Korporativna kancelarija CCIPL: 1601-1701, One Horizon Center, DLF Golf Course Road, Phase V, Sector 43, Gurgaon, Haryana

 

Pogledajte našu zasebnu politiku privatnosti dostupnu na https://www.cocacola.co.jp/.

Obaveštenje o privatnosti kompanije Coca‑Cola za Meksiko primenjuje se na obradu ličnih podataka stanovnika Meksika u skladu sa meksičkim zakonom, LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

Pogledajte našu zasebnu politiku privatnosti dostupnu na https://www.coca-colamexico.com.mx/.

Kontrolor vaših ličnih podataka je: Servicios Integrados de Administración y Alta Gerencia, S. de R.L de C.V., The Coca‑Cola Export Corporation, Sucursal En México, Rubén Darío 115, Col. Bosque de Chapultepec, CP 11580, CDMX. Tel: +5255.5262.200

Regulator zaštite podataka je Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Ako želite da saznate više o Obaveštenju o privatnosti kompanije Coca‑Cola za Meksiko, obratite nam se putem e-pošte na: avisodeprivacidad@coca-cola.com.mx.

Kompanija Coca‑Cola ne prikuplja pun datum rođenja od potrošača na Filipinima. Kompanija Coca‑Cola će dobiti saglasnost roditelja kada kompanija Coca‑Cola svesno obrađuje lične podatke potrošača mlađih od 18 godina. 

Kontrolor vaših ličnih podataka je Coca‑Cola Far East Ltd. (Regionalno operativno sedište na Filipinima) and The Coca‑Cola Export Corporation (ogranak na Filipinima).

Pogledajte našu zasebnu politiku privatnosti dostupnu na https://www.coca-cola.co.kr/.

Tajlandski Zakon o zaštiti ličnih podataka iz 2019. godine primenjuje se na obradu ličnih podataka stanovnika Tajlanda. 

Kontrolor vaših ličnih podataka je kompanija Coca‑Cola (Thailand) Ltd. Obratite se putem adrese privacythailand@coca-cola.com ako imate pitanja.

Sledi sažetak vaših prava na zaštitu podataka:

Vaše pravo na pristup ličnim podacima
Imate pravo da dobijete potvrdu o tome da li obrađujemo lične podatke o vama, da dobijete kopiju ličnih podataka koje držimo kao kontrolor i da dobijete određene druge informacije o tome kako i zašto obrađujemo vaše lične podatke.

Vaše pravo na ispravku ili izmenu ličnih podataka
Imate pravo da zahtevate da se vaši lični podaci izmene ili isprave ukoliko su netačni (na primer, ako promenite ime ili adresu) i da se dopune nepotpuni lični podaci. Kada je to praktično moguće, kada budemo obavešteni da bilo koje lične informacije koje obrađujemo više nisu tačne, izvršićemo ažuriranja po potrebi na osnovu vaših ažuriranih informacija. 

Vaše pravo na brisanje i pravo na zaborav
Imate pravo na brisanje vaših ličnih podataka u sledećim slučajevima: 

 • Lični podaci više nisu potrebni u svrhe za koje su prikupljeni i obrađeni. 

 • Naš pravni osnov za obradu je saglasnost, vi povlačite saglasnost, a mi nemamo drugi zakonski osnov za obradu. 

 • Naš pravni osnov za obradu jeste da je obrada neophodna za legitimne interese kojima težimo mi ili treća strana, vi se protivite našoj obradi, a mi nemamo preovladavajuće legitimne osnove. 

 • Prigovarate našoj obradi u svrhe direktnog marketinga. 

 • Vaši lični podaci su nezakonito obrađeni. 

 • Vaši lični podaci moraju da budu izbrisani zbog usaglašenosti sa zakonskom obavezom kojoj podležemo.

Vaše pravo na ograničenje obrade 
Imate pravo da ograničite našu obradu vaših ličnih podataka u sledećim slučajevima: 

 • Osporavate tačnost ličnih podataka koje obrađujemo o vama. Moramo da ograničimo obradu spornih informacija dok ne budemo mogli da proverimo tačnost vaših ličnih podataka. 

 • Lični podaci će biti izbrisani ili uništeni, ali umesto toga zahtevate ograničenje upotrebe tih ličnih podataka.

 • Više nije neophodno čuvati lične podatke za potrebe prikupljanja, ali zahtevate od nas da zadržimo te lične podatke u svrhu uspostavljanja, usklađenosti ili ostvarivanja pravnih zahteva ili odbrane pravnih zahteva.

 • Lični podaci čekaju na verifikaciju legitimnih osnova za njihovu obradu, njihove neophodnosti za pravne zahteve (uspostavljanje, usklađenost, korišćenje ili odbranu) ili njihove neophodnosti da izvršimo zadatak u javnom interesu. 

Vaše pravo na prigovor na obradu
Imate pravo da prigovorite na našu obradu vaših ličnih podataka u sledećim slučajevima: 

 • lični podaci su prikupljeni za potrebe: 

 • obavljanja zadatka koji vršimo u javnom interesu, izvršavanja službenih ovlašćenja koja su nam data i legitimnih interesa kompanije Coca‑Cola

 • prikupljanja, korišćenja ili otkrivanja takvih ličnih podataka u svrhu direktnog marketinga; 

 • prikupljanja, korišćenja ili otkrivanja ličnih podataka u svrhu naučnog, istorijskog ili statističkog istraživanja 

 

Napomena: Zadržavamo pravo da odbijemo vaš zahtev ako možemo da dokažemo da (i) postoje ubedljivi legitimni razlozi za obradu ovih ličnih podataka, da su oni neophodni za uspostavljanje, usklađenost, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva ili (ii) obrada vaših ličnih podataka u svrhu naučnog, istorijskog ili statističkog istraživanja neophodna je za obavljanje zadatka koji se vrši iz razloga od javnog interesa. 

Vaše pravo na prenosivost informacija
Imate pravo da dobijete lične podatke koje ste nam dali i imate pravo da pošaljete podatke drugoj organizaciji (ili da zatražite od nas da to uradimo ako je tehnički izvodljivo) pri čemu:

 • naš zakonski osnov za obradu ličnih podataka je saglasnost ili neophodnost za izvršenje našeg ugovora sa vama i

 • obrada se vrši automatizovanim sredstvima. 

Vaše pravo na povlačenje saglasnosti
Kad obrađujemo lične podatke na osnovu saglasnosti, pojedinci imaju pravo da povuku saglasnost u bilo kom trenutku. Generalno ne obrađujemo lične podatke na osnovu saglasnosti (pošto obično možemo da se oslonimo na drugi pravni osnov).

Regulator zaštite podataka je:
Komisija za zaštitu ličnih podataka Tajlanda
Ministarstvo za digitalnu ekonomiju i društvo
Adresa: No. 120, Moo 3, The Government Complex, Tower B, Changwattana Road, Lak Si, Bangkok, Thailand, Bangkok
Tel: 662-142-1033, 662-141-6993
E-pošta: pdpc@mdes.go.th
Veb-sajt: https://www.mdes.go.th/mission/82

Kompanija Coca‑Cola vam pruža mogućnost da pregledate, ispravite, ažurirate ili izmenite lične podatke koje ste nam prethodno dali. Da biste ostvarili ta prava: 

U svom zahtevu jasno navedite koje lične podatke biste želeli da promenite, da li želite da se vaši lični podaci potisnu iz naše baze podataka ili druga ograničenja koja biste želeli da primenite na naše korišćenje vaših ličnih podataka. Radi vaše zaštite, možda ćemo morati da verifikujemo vaš identitet i geografsko prebivalište pre nego što ispunimo vaš zahtev. Ostvarićemo vaš zahtev čim to bude razumno izvodljivo i u rokovima koje zahteva važeći zakon. 

* * * * *

Slede dodatne informacije o entitetu kompanije Coca‑Cola koji deluje kao kontrolor vaših ličnih podataka, u zavisnosti od vašeg uobičajenog mesta stanovanja:

Bangladeš
Coca‑Cola Bangladesh Beverages Limited
Crystal Palace (11th Floor), Rd 140, Dhaka 1212, Bangladesh

Kraljevstvo Butan
TASHI BEVERAGES LIMITED
POST BOX # 267, PASAKHA BHUTAN.
00975-77190300 (O)

Čile
Coca‑Cola de Chile S.A
Avenida Presidente
Kennedy 5757 Piso 12
Las Condes, Santiago

Kolumbija
Coca‑Cola Bebidas de Colombia, S.A.
AK45 #103-60. Piso 8.
Bogotá, Colombia.
Tel. 638-6600

Regulator zaštite podataka:
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)
Carrera 13 No. 27 - 00, Pisos 1 y 3
Línea Gratuita Nacional: 01 8000 910165
contactenos@sic.gov.co

Kostarika
Coca‑Cola Industrias SRL
Plaza Tempo, Oficinas Corporativas, Escazú, Sab José, Costa Rica

Regulator zaštite podataka:
Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB). prodhab.go.cr.
San Pedro de Montes de Oca, Alameda, Avenida 7 y calle 49, edificio Da Vinci.
Sistema Costarricense de Información Jurídica (pgrweb.go.cr)

Dominikanska Republika
Distrito La Hispaniola Compañía De Servicios, S.R.L.,
Avenida Winston Churchill, Torre Acrópolis, Piso 12, Ensanche Piantini
Attn: Santiago Carrasco

Ekvador
Coca‑Cola de Ecuador. S.A.
Republica de El Salvador N36.230 y Naciones Unidas. Edificio Citibank Piso 1.
Quito, Ecuador
Tel: 593 2 382 622
Attn: Mariana Rosalba

Indonezija
PT Coca‑Cola Indonesia
South Quarter Tower B, Penthouse Floor, Jl. R. A. Kartini Kav. 8, Cilandak Barat, Jakarta Selatan

Republika Maldivi
Male Aerated Water Company
5GH7+CG8, Boduthakurufaanu Magu, Malé, Maldives

Nepal
Bottlers Nepal Limited and Bottlers Nepal

Bottlers Nepal Limited, 
Balaju Industrial District, Balaju, 
Kathmandu, Nepal, P.O. Box: 2253
+977-01-4352986, +977-01-4352988

Bottlers Nepal (Terai) Limited,
Gondrang, Bharatpur-9, Chitwan,
Nepal, P.O. Box: 20
+977-056420216

Peru
Coca‑Cola Servicios de Perú, S.A.
República de Panamá 4050. Surquillo. Lima, Perú.
Tel. (511) 411-4200
Attn: Maria Sol Jares

Regulator zaštite podataka:
Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales
https://www.gob.pe/anpd
Scipión Llona 350 Miraflores - Lima - Perú
protegetusdatos@minjus.gob.pe

Filipini
Coca‑Cola Far East Ltd. (Regionalna operativna centrala Filipina)
24th Floor, Six/NEO Bldg., 5th Ave cor. 26th Street, Bonifacio Global City, Taguig

The Coca‑Cola Export Corporation (ogranak na Filipinima)
24th Floor Net Lima
Building 5th Avenue corner 26th Street Bonifacio Global City Taguig,
Manila, 1634 Philippines 

Šri Lanka
Coca‑Cola Beverages Sri Lanka Limited
B214, Biyagama Road, Colombo, Sri Lanka
avisodeprivacidad@coca-cola.com.mx.

Ukrajina
Coca‑Cola Ukraine Limited LLC
139 Velyka Vasylkivska Street, 13 floor
Velyka Vasylkivska Kyiv, 03150
Ukrajina

Vijetnam
Coca‑Cola Southeast Asia, Inc.
235 Dong Khoi Street, District 1, Ho Chi Minh City