Ինչպե՞ս է ընկերությունը նվազեցնում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունը

Շրջակա միջավայրի վրա ունեցած հնարավոր ազդեցությունը նվազեցնելու համար հետևում ենք «Կոկա-Կոլա Հելլենիկ Բոթլինգ Քամփնի» Ընկերության հանձնառած 2020թ. կայուն զարգացման թիրախներին՝ նպատակ ունենալով. 

-նվազեցնել ջրի և էներգիայի սպառումն ու արտադրված թափոնները 

-պահպանել բնակլիմայական պայմանները 

-Կիրառել էկոլոգիապես անվնաս փաթեթավորման միջոցներ, ավելացնել վերամշակվող թափոնների ծավալնու նվազեցնել աղբավայր ուղղվող թափոնների քանակը։