Coca‑Cola-ի Ծառայությունների Մատուցման Պայմաններ

Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝

Նախորդ տարբերակների համար խնդրում ենք սեղմեք ​​այստեղ։

Բարի գալուստ Coca‑Cola-ի Ծառայությունների Մատուցման Պայմաններ («Պայմաններ»)։

ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՆՔ ՈՒՇԱԴԻՐ ԾԱՆՈԹԱՑԵՔ ԱՅՍ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՆ, ՈՐՈՎՀԵՏԵՎ ԴՐԱՆՔ ԿԱԶՄՈՒՄ ԵՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ COCA-COLA ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ, ՆՐԱ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ (ՄԻԱՍԻՆ, ԿՈԿԱ-ԿՈԼԱ ԿԱՄ ՄԵՆՔ) ԵՎ ՁԵՐ ՄԻՋԵՎ։

COCA-COLA ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՁԵՐ ՎԵՃԵՐԸ ԼՈՒԾՎԵԼՈՒ ԵՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԱՅՍ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ

1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Սույն Պայմանները սահմանում են այն պայմանները, որոնք կիրառվում են Coca‑Cola-ի վեբ կայքեր, բջջային հավելվածներ (Հավելվածներ) մուտք գործելու և օգտագործելու ինչպես նաև Coca‑Cola-ի կողմից գործող վիջեթներից և այլ առցանց և անցանց ծառայություններից օգտվելու համար (միասին, Ծառայություններ)։ Ծառայությունների մատուցողն է The Coca‑Cola Company-ին, One Coca‑Cola Plaza-ն, Ատլանտա, Ջորջիա 30313։

Սույն Պայմանները կիրառվում են անկախ նրանից, թե դուք գրանցված օգտագործող եք, թե պարզապես ուսումնասիրում եք կայքը։

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՁԵՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ Է ԱՅՍ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՆ ՁԵՐ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՀԱՆԳԱՄԱՆՔՈՎ։ Եթե դուք համաձայն չեք այս Պայմաններին, ապա խնդրում ենք Ծառայություններից չօգտվել:

Խնդրում ենք նաև վերանայել Coca‑Cola-ի Սպառողների Գաղտնիության Քաղաքականությունը (կամ ձեզ հասանելի որևէ այլ գաղտնիության քաղաքականություն կամ ծանուցում)՝ տեղեկանալու, թե ինչպես է Coca‑Cola-ն մշակում անձնական տվյալները, որոնք մենք հավաքում ենք օգտագործողներից կամ օգտագործողների մասին։

2. Ե՞ՐԲ ԵՆ ԳՈՐԾՈՒՄ ԱՅՍ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ:

Սույն Պայմաններն ուժի մեջ են մտնում նոր օգտագործողների համար վերը նշված՝ ուժի մեջ մտնելու ամսաթվից: Բոլոր նրանց համար, ովքեր օգտագործում են Ծառայությունները մինչև վերը նշված ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը, Պայմանների նախորդ տարբերակները կիրառվում են ուժի մեջ մտնելու ամսաթվից հետո՝ տաս (10) օրվա ընթացքում:

ԵՐԲ ԴՈՒՔ ՍՏԵՂԾՈՒՄ ԵՔ ՀԱՇԻՎ, ՄՈՒՏՔ ԵՔ ԳՈՐԾՈՒՄ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՄ ԵՐԲ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒՄ ԵՔ ԴՐԱՆՑ ՀԵՏ, ԴՈՒՔ COCA-COLA-ԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ ԻՐԱՎԱՍՈՒ ԵՔ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐ ԵՔ ՀԵՏԵՎԵԼ ԱՅՍ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՆ:

Մեր Ծառայություններից օգտվելու համար դուք պետք է լինեք առնվազն չափահասության օրինական տարիքում ձեր բնակության վայրում և այլապես օրինականորեն իրավուք ունենաք պարտավորեցնող պայմանագիր կնքել Coca‑Cola-ի հետ:

Եթե ​դուք դեռ չեք հասել ձեր բնակության վայրում չափահասության օրինական տարիքին կամ այլապես օրինականորեն իրավուք չունեք կնքելու պարտավորեցնող պայմանագիր, ձեր ծնողը կամ օրինական խնամակալը պետք է համաձայնի այս Պայմաններին՝ նախքան Ծառայություններից օգտվելը: Նախքան Ծառայություններից օգտվելը՝ խնդրեք ձեր ծնողին կամ խնամակալին բացատրել ձեզ այս Պայմանները:

ԾՆՈՂՆԵՐ ԵՎ ՕՐԻՆԱԿԱՆ ԽՆԱՄԱԿԱԼՆԵՐ Եթե դուք ընդունում եք այս Պայմանները անչափահասի անունից, ապա Coca‑Cola-ին ներկայացնում եք, որ դուք երեխայի ծնողն եք կամ օրինական խնամակալը, հաստատում եք, որ ընդունում եք այս Պայմանները և համաձայն եք Coca‑Cola-ի Սպառողների Գաղտնիության Քաղաքականության (կամ ձեզ հասանելի այլ գաղտնիության քաղաքականություն կամ ծանուցման) հետ ձեր երեխայի անունից և ընդունում եք ձեր երեխայի կողմից Ծառայություններից օգտվելու և սույն Պայմաններին համապատասխանելու ողջ պատասխանատվությունը։

Եթե ​​դուք իրավունք չունեք օգտվելու Ծառայություններից կամ համաձայն չեք այս Պայմաններին, դուք իրավասու չեք օգտվել Ծառայություններից:

3. ՈՐՏԵ՞Ղ ԵՆ ԿԻՐԱՌՈՒՄ ՍՈՒՅՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ:

Սույն Պայմանները կիրառվում են այն Ծառայությունների նկատմամբ, որոնց հետ սույն Պայմանները կապված են կամ որտեղ հրապարակված են:

Աշխատողների, աշխատանքի դիմողների և Coca‑Cola-ի բիզնես հաճախորդների և գործընկերների համար առցանց ծառայությունների և Coca‑Cola-ի կորպորատիվ վեբ կայքերի համար կիրառվում են այլ պայմաններ: Այլ պայմաններ են կիրառվում նաև Ծառայություններին վերաբերող կամ դրանց հետ կապված երրորդ կողմի ծառայությունների դեպքում (օրինակ՝ Whats App)։ Տես ստորև՝ Բաժին 12:

Լրացուցիչ պայմանները կարող են կիրառվել Ծառայությունների որոշ առանձնահատկությունների դեպքում, ինչպիսիք են՝ Հավելվածները, ակցիաները, վաճառքի պայմանները կամ տեքստային հաղորդագրությունների ծառայությունների օգտագործումը («Լրացուցիչ Պայմաններ»). Բոլոր Լրացուցիչ Պայմանները սույն Պայմանների մի մասն են կազմում (և ներառված են այս հղումով): Ձեզ ներկայացնելու ժամանակ դուք պետք է համաձայնեք Լրացուցիչ Պայմաններին՝ նախքան Ծառայությունների այն առանձնահատկությունների օգտագործումը, որոնց համար այդ պայմանները կիրառվում են: Սույն Պայմանները և Լրացուցիչ Պայմանները կիրառվում են հավասարապես, քանի դեռ Լրացուցիչ Պայմանների որևէ մաս անդառնալիորեն չի հակասում սույն Պայմաններին, որի դեպքում Լրացուցիչ պայմանները կգերակայեն, բայց բացառապես անհամապատասխանության չափով:

Տեքստային Հաղորդագրությունների Ծառայություններ

Որոշ Ծառայություններ առաջարկում են տեքստային հաղորդագրությունների (SMS կամ MMS) ծառայություններ: Երբ դուք միանում եք մեզանից տեքստային հաղորդագրություններ ստանալու համար, ձեզ ուղարկվող տեքստային հաղորդագրությունների հաճախականությունը կախված է մեզ հետ ձեր գործարքներից: Դուք կարող եք հրաժարվել տեքստային հաղորդագրությունների ծառայություններից՝ ուղարկելով STOP բառը Ծառայությունների հետ կապված հատուկ կարճ համարին: ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԿԻՐԱՌՎԵԼ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ ԴՐՈՒՅՔՆԵՐ։ Բոլոր վճարները գանձվում են և վճարվում են ձեր անլար կապի ծառայության մատակարարին: Գնային փաթեթների և մանրամասների համար խնդրում ենք կապվել ձեր անլար կապի ծառայության մատակարարի հետ: Տեքստային հաղորդագրությունների ծառայություններ տրամադրվում են «ինչպես որ կա» սկզբունքով և միշտ չէ, որ կարող են հասանելի լինել բոլոր տարածքներում:

ՀԱՄԱՁԱՅՆՎԵԼՈՎ ՍՏԱՆԱԼ ՏԵՔՍՏԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ ԴՈՒՔ ՀԱՍԿԱՆՈՒՄ ԵՔ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ COCA-COLA-Ն ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ Է ԱՎՏՈՄԱՏ ԶԱՆԳԱՀԱՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱԿԱՐԳ՝ ՁԵԶ ՏԵՔՍՏԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԱՂՈՐԴԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԵՎ ԱՅԴ ՁԵՐ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՏԱՆԱԼ ՏԵՔՍՏԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՉԻ ՊԱՀԱՆՋՎՈՒՄ՝ ՈՐՊԵՍ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԵԼՈՒ ՊԱՅՄԱՆ:

4. ԱՐԴՅՈ՞Ք COCA-COLA-Ն ԿՓՈԽԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ։

Coca‑Cola-ն շարունակաբար աշխատում է Ծառայությունների բարելավման ուղղությամբ: Coca‑Cola-ն կարող է ներկայացնել նոր առանձնահատկություններ և գործառույթներ, որոնք բարելավում են Ծառայությունները և նախկինում Ծառայությունների մաս չեն կազմել («Նոր Առանձնահատկություններ»)։ Coca‑Cola-ն կարող է նաև ժամանակ առ ժամանակ ներկայացնել Ծառայությունների թարմացումներ, սխալների ուղղումներ և այլ փոփոխություններ, որոնք բարելավում են օգտագործողների փորձառությունը («Թարմացումներ»)։ Coca‑Cola-ն իրեն իրավունք է վերապահում ավելացնել կամ չավելացնել Նոր Առանձնահատկություններ, անել կամ չանել Թարմացումներ: Եթե Նոր Գործառույթները ներառում են վճարներ, ապա Coca‑Cola-ն ձեզ կտրամադրի Նոր Գործառույթները օգտագործելու ընտրության հնարավորություն: Եթե Coca‑Cola-ն իրականացնում է Թարմացումներ, ապա դուք համաձայնում և լիազորում եք Coca‑Cola-ին իրականացնել այդ Թարմացումներ՝ ձեզ նախապես ծանուցելով կամ առանց դրա:

Coca‑Cola-ն կարող է Նոր Գործառույթը տրամադրել բացառապես ձեզ՝ փորձարկելու համար, նախքան դրանք հանրությանը հասանելի դարձնելը: Երբ Նոր Գործառույթները դառնում են ձեզ հասանելի փորձարկելու համար՝ նախքան ուրիշների օգտագործումը, մենք այդ Նոր Գործառույթները սահմանում ենք որպես՝ «Փորձնական Ծառայություններ»։ Հաշվի առնելով Փորձնական Ծառայություններից օգտվելու ձեր իրավունքը՝ դուք համաձայնում եք հետադարձ կապ տրամադրել Փորձնական Ծառայությունների վերաբերյալ, որը պահանջվում է Coca‑Cola-ի կողմից: Coca‑Cola-ն իրավունք է վերապահում փոփոխել Փորձնական Ծառայություններն առանց ծանուցման, քանի դեռ Փորձնական Ծառայությունները չեն համարվել Ծառայություններին և չեն որոշվել դառնալ Ծառայությունների մի մաս:

ԱՆԿԱԽ ՍՈՒՅՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ՝ ՄՅՈՒՍ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՄԵՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԻՑ, ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ ԵՆ «ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ԿԱՆ»՝ ԱՌԱՆՑ ՈՐԵՎԷ ՏԵՍԱԿԻ ԵՐԱՇԽԻՔԻ ԵՎ COCA-COLA-Ի ԿՈՂՄԵՐԸ (ԻՆՉՊԵՍ ՍԱՀՄԱՆՎՈՒՄ Է ԲԱԺԻՆ 13-ՈՒՄ) ՉՈՒՆԵՆ ՈՐԵՎԷ ՏԵՍԱԿԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ, ՈՐԸ ԲԽՈՒՄ Է ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒ ՁԵՐ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆԻՑ: ԵԹԵ ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՈՐԵՎԷ ԲԱՑԱՌՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎԱԾ ՉԷ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՕՐԵՆՔՈՎ՝ COCA-COLA ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԵՐԻ ՄԻԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ ՁԵԶ ՊԱՏՃԱՌԱԾ ՈՒՂԻՂ ՎՆԱՍՆԵՐՆ ԵՆ ՆԱԽՔԱՆ ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՎՃԱՐՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐԸ:

Այս Բաժին 4-ում ոչինչ չի սահմանափակում Coca‑Cola-ի իրավունքը՝ սահմանափակելու մուտքը Ծառայությունների որոշակի հատվածներ կամ դադարեցնելու Ծառայությունները կամ ցանկացած բովանդակություն, որը մենք տրամադրում ենք Ծառայությունների միջոցով ցանկացած ժամանակ՝ առանց ծանուցման կամ ձեր առջև պատասխանատվության: Մենք անում ենք ամեն ինչ, որպեսզի վստահ լինենք, որ Ծառայությունները մշտապես գործում են, բայց Coca‑Cola-ն պատասխանատվություն չի կրում ձեր առջև, եթե որևէ պատճառով Ծառայությունները անհասանելի են:

5. ԱՐԴՅՈ՞Ք COCA-COLA-Ն ԿՓՈԽԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ։

Սույն Պայմանների՝ ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը նշված է այս կայքի վերևում:

Coca‑Cola-ն կարող է անհրաժեշտ գտնել փոփոխել այս Պայմանները՝ ներառելու Թարմացումները կամ Նոր գործառույթները կամ գործող օրենսդրության փոփոխությունները: Եթե Coca‑Cola-ն սույն Պայմաններում էական փոփոխություններ կատարի, որոնք նվազեցնում են օրինական իրավունքները, ապա մենք ծանուցումներ կտեղադրենք Ծառայություններում և օգտագործողների հաշիվներում առկա էլ. փոստի հասցեներին կուղարկենք ծանուցումներ՝ առնվազն երեսուն (30) օր շուտ: Եթե ​դուք համաձայն չեք փոփոխված Պայմաններին, ապա պետք է չեղարկեք ձեր հաշիվը և դադարեցնեք Ծառայությունների օգտագործումը մինչև ծանուցման ժամկետի ավարտը: Ծառայությունների շարունակական օգտագործումը ծանուցման մեջ նշված ժամկետի ավարտից հետո համարվում է Փոփոխված Պայմանների ընդունում:

Մենք չենք կատարի փոփոխություններ, որոնք էականորեն և հետադարձ ուժով նվազեցնում են ձեր օրինական իրավունքները առանց ծանուցման, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մեզանից օրինականորեն չի պահանջվում դա անել կամ պաշտպանել Ծառայությունների՝ այլ օգտագործողների իրավունքները։

Փոփոխված Պայմանները փոխարինում են մեր համաձայնագրերի, ծանուցումների կամ հայտարարությունների կամ սույն Պայմանների բոլոր նախորդ տարբերակները։ 

6. ԱՐԴՅՈ՞Ք ՀԱՇԻՎ ՊԱՀԱՆՋՎՈՒՄ Է:

Ձեզ հարկավոր չէ հաշիվ ստեղծել՝ Coca‑Cola-ի հանրային կայքերը ուսումնասիրելու համար, սակայն ձեզ կարող է անհրաժեշտ լինել հաշիվ՝ Ծառայություններից լիարժեք օգտվելու համար, օրինակ՝ առաջարկներին և այլ ակցիաներին հասանելիություն ստանալու կամ Ծառայությունների՝ «միայն անդամների համար» մասերից օգտվելու համար։

Հաշիվ ստեղծելու համար դուք պետք է տրամադրեք առնվազն ձեր էլ․ փոստի հասցեն: Coca‑Cola-ն, ըստ անհրաժեշտության, կարող է նաև պահանջել, որ դուք տրամադրեք ձեր ծննդյան ամսաթիվը և բնակության վայրը` ստուգելու, որ դուք օրինականորեն իրավուք ունեք կնքելու պարտավորեցնող պայմանագիր Coca‑Cola-ի հետ կամ պահանջելու ձեր ծնողի կամ օրինական խնամակալի համաձայնությունը սույն Պայմաններին ձեր անունից:

Coca‑Cola-ն կարող է նաև խնդրել ձեզ տրամադրել լրացուցիչ տեղեկություններ, ինչպիսիք են՝ ձեր անունը, հեռախոսահամարը, նախապատվությունները, կարծիքները և ձեր մասին այլ մանրամասներ, որոնցով դուք նախընտրում եք կիսվել՝ որպես հաշվի ստեղծման գործընթացի մաս: Լրացուցիչ տեղեկություններ այն մասին, թե ինչպես ենք մենք մշակում ձեր անձնական տվյալները, որոնք մենք հավաքում ենք ձեզանից, երբ դուք ստեղծում եք հաշիվ, կարող եք գտնել Coca‑Cola ընկերության Սպառողների Գաղտնիության Քաղաքականության մեջ (կամ ցանկացած այլ գաղտնիության քաղաքականության կամ ծանուցման մեջ, որին համաձայնվել եք ձեր հաշիվը ստեղծելիս):

Ինչպես նշված է Coca‑Cola ընկերության Պատասխանատու մարքեթինգային քաղաքականությունում, մենք ուղղակիորեն վաճառք չենք իրականացնում 13 տարեկանից փոքր երեխաներին (կամ ձեր երկրի օրենքներով պահանջվող նվազագույն տարիքի երեխաներին): Որպես այդպիսին՝ Ծառայություններն ուղղված չեն կամ նախատեսված չեն 13 տարեկանից փոքր երեխաների համար (կամ ձեր երկրի օրենքներով պահանջվող նվազագույն տարիքի երեխաների համար):

Դուք համաձայնում եք, որ չեք ստեղծի հաշիվ այլ անձի համար, բացի ձեզանից, հաշիվ չեք ստեղծի այլ անձի անունից կամ հաշիվ չեք ստեղծի՝ կեղծելու Coca‑Cola ընկերության իրավասության ստուգման գործընթացի որևէ տարր: Coca‑Cola-ն իրավունք է վերապահում մերժել գրանցումը, չեղարկել կամ կասեցնել հաշիվը ցանկացած ժամանակ, եթե մենք հայտնաբերենք կամ կասկածենք սույն Պայմանների խախտում: Դուք չեք կարող ստեղծել հաշիվ, եթե նախկինում Ծառայությունների ձեր օգտագործումը կասեցվել է կամ դադարեցվել:

Դուք խոստանում եք, որ ցանկացած տեղեկություն, որը ներկայացնում եք Coca‑Cola-ին, ճշմարիտ է, ճշգրիտ և ամբողջական, և դուք համաձայնում եք միշտ պահպանել այն, ինչպես որ կա։.

Եթե հաշիվ ստեղծելիս ձեզանից պահանջվում է ընտրել գաղտնաբառ, ապա այդ գաղտնաբառը պետք է իմանաք միայն դուք։ Դուք համաձայնում եք որևէ այլ անձի չտրամադրել ձեր գաղտնաբառը, անվտանգության այլ տեղեկություններ կամ Ծառայություններին հասանելիություն: Խնդրում ենք հատուկ զգուշություն ցուցաբերել՝ հանրային կամ ընդհանուր համակարգչից ձեր հաշիվ մուտք գործելիս կամ ձեր սարքը կիսելիս, որպեսզի ուրիշները չկարողանան դիտել կամ գրանցել ձեր գաղտնաբառը կամ այլ անձնական տվյալները: Դուք պատասխանատու եք բոլոր այն գործողությունների համար, որոնք տեղի են ունենում ձեր գաղտնաբառը օգտագործելու արդյունքում:

Դուք համաձայնում եք անմիջապես տեղեկացնել մեզ՝ օգտագործելով https://www.coca-colacompany.com/contact-us հղումը, եթե հայտնաբերել եք կամ կասկածում եք, որ ձեր գաղտնաբառի միջոցով չթույլատրված մուտք են գործել ձեր հաշիվ կամ տեղի է ունեցել անվտանգության այլ խախտում։

7. ԱՐԴՅՈ՞Ք COCA-COLA-Ն ԳԱՆՁՈՒՄ Է ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ:

Ծառայությունները հիմնականում անվճար են: Եթե երբևէ պահանջվում է վճարում Ծառայությունների որոշակի առանձնահատկությունների համար, ապա Coca‑Cola-ն ձեզ հնարավորություն կտա ընտրություն կատարել՝ այդ վճարովի գործառույթներից օգտվել, թե ոչ։

Որոշ Ծառայություններ թույլ են տալիս գնել Coca‑Cola-ի արտադրանքը: Գնումները կկարգավորվեն վաճառքի առանձին պայմաններով, որոնք ձեզ ներկայացված են եղել գնման պահին։ Խնդրում ենք ուշադիր կարդալ դրանք:

Դուք միակ պատասխանատու եք Ծառայությունների օգտագործման հետ կապված բոլոր գանձումների, վճարների և այլ ծախսերի համար, ներառյալ՝ սարքավորումները և ինտերնետ կապը կամ բջջային հեռախոսի ծառայությունը, որն անհրաժեշտ է Ծառայություններից օգտվելու համար: Եթե ​​մուտք եք գործում և օգտագործում Ծառայությունները ձեր շարժական սարքից, ապա դուք համաձայնում եք, որ միայն դուք եք կրում ձեր բջջային ծառայության մատակարարից ստացվող բոլոր վճարների պատասխանատվությունը:

8. Ո՞ՒՄ ԵՆ ՊԱՏԿԱՆՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ:

Ինչ վերաբերում է Coca‑Cola-ի և ձեր միջև՝ Coca‑Cola-ն և իր երրորդ կողմի արտոնագրողները կան և կմնան բոլոր իրավունքների, անվանման և Ծառայությունների նկատմամբ շահերի, ներառյալ՝ Ծառայությունների միջոցով հասանելի ողջ բովանդակությանև դրա դիզայնի, ընտրության, դասավորությանև դրանում առկա բոլոր մտավոր սեփականության իրավունքների միակ և բացառիկ սեփականատերերը (Services Content). Այսինքն՝ Coca‑Cola-ին են պատկանում Ծառայությունները և Ծառայությունների Բովանդակության լիցենզիան, և ձեզ է պատկանում եք ձեր ողջ Օգտատիրոջ Բովանդակությանը, ինչպես նկարագրված է ստորև:

Ծառայությունների Բովանդակությունը ներառում է Coca‑Cola-ի անվանումը և բոլոր հարակից անունները, պատկերանշանները, ապրանքների և ծառայությունների անվանումները, դիզայնը և կարգախոսները (Coca‑Cola Marks)։ Դուք չպետք է օգտագործեք Coca‑Cola նշանները՝ առանց Coca‑Cola-ի նախնական գրավոր թույլտվության: Coca‑Cola-ի կամ երրորդ կողմերի բոլոր այլ անունները, լոգոները, ապրանքների և ծառայությունների անվանումները, նմուշները, կարգախոսները, նշանագրերը կամ ենթագրերը, որոնք հայտնվում են Ծառայություններում, իրենց համապատասխան սեփականատերերի ապրանքանիշերն են:

Դուք իրավունք, լիցենզիա կամ թույլտվություն չունեք Ծառայությունների Բովանդակության նկատմամբ, բացառությամբ սույն Պայմաններում հստակորեն սահմանված դեպքերի: Ծառայություններըպաշտպանված են միջազգային հեղինակային իրավունքի, ապրանքային նշանի, արտոնագրի, առևտրային գաղտնիքի և մտավոր սեփականության կամ սեփականության իրավունքի այլ գործող օրենքներով։ Պարզության համար դուք համաձայնում եք չթույլատրել (և թույլ չտալ որևէ երրորդ կողմի)

 • հեռացնել Ծառայություններում պարունակվող հեղինակային իրավունքի, ապրանքանշանի կամ այլ սեփականության իրավունքի մասին ծանուցում:
 • Ստեղծել և/կամ հրապարակել ձեր սեփական տվյալների բազան, որը պարունակում է Ծառայությունների մասեր՝ առանց Coca‑Cola-ի նախնական գրավոր համաձայնության:
 • Վերարտադրել, տարածել, փոփոխել, ստեղծել ածանցյալ աշխատանքներ, հրապարակայնորեն ցուցադրել, հրապարակայնորեն կատարել, վերահրատարակել, ներբեռնել, պահել կամ փոխանցել Ծառայությունների բովանդակությունը, բացառությամբ սույն Պայմաններում ուղղակիորեն թույլատրված դեպքերի:
 • Օգտագործել ցանկացած ռոբոտ, որոնման սարդ, որոնման/առբերման հավելված կամ այլ ավտոմատացված սարք, գործընթաց կամ միջոց՝ Ծառայությունների ցանկացած մաս մուտք գործելու, առբերելու, տվյալներ հավաքագրելու կամ ինդեքսավորելու համար։.
 • Այլ կերպ, ցանկացած պահի խախտել Coca‑Cola-ի կամ նրա երրորդ կողմի արտոնագրողների գույքային իրավունքները Ծառայությունների Բովանդակության նկատմամբ:

Ձեզ է պատկանում ձեր Օգտատիրոջ Բովանդակությունը, բայց Coca‑Cola-ն ունի այն օգտագործելու իրավունք:

Ծառայությունները կարող են պարունակել քննարկումներ և այլ ինտերակտիվ առանձնահատկություններ, որոնք թույլ են տալիս ձեզ և այլ օգտագործողների տեղադրել, ներկայացնել, հրապարակել, ցուցադրել կամ փոխանցել բովանդակություն կամ այլ նյութեր (հավաքականորեն՝Օգտագործողի Բովանդակություն). Ձեզ են պատկանում ձեր կողմից ստեղծած Օգտագործողի Բովանդակությունը, եթե այլ բան նշված չէ Օգտագործողի Բովանդակության ներկայացման համար գործող պայմաններում:

Դուք հասկանում և ընդունում եք, որ պատասխանատու եք ձեր Օգտագործողի Բովանդակության համար, ներառյալ՝ դրա օրինականությունը, հուսալիությունը, ճշգրտությունը և նպատակահարմարությունը:

Անկախ նրանից, թե դուք Օգտագործողի Բովանդակությունը ներկայացնում եք Ծառայությունների կամ Coca‑Cola-ի սոցիալական հարթակների միջոցով, դուք Coca‑Cola-ին եք շնորհում (այդ թվում՝ մեր մատակարարներին, որոնք օգնում են մեզ գործարկել Ծառայությունները և մեր համապատասխան իրավահաջորդներից յուրաքանչյուրին) անսահմանափակ, հավերժական, համաշխարհային, ոչ բացառիկ, առանց հոնորարների, ամբողջությամբ վճարվող իրավունք և լիցենզիա (և մի քանի մակարդակներով ենթալիցենզավորման իրավունք) օգտագործել, տեղադրել, պահել, վերարտադրել, փոփոխել, հրապարակայնորեն ցուցադրել, կատարել, թարգմանել, տարածել և այլ կերպ երրորդ կողմերին տրամադրել ձեր Օգտագործողի Բովանդակությունը ամբողջությամբ կամ մասամբ՝ ցանկացած նպատակով և ցանկացած լրատվամիջոցով, որն այժմ հայտնի է կամ հետագայում կմշակվի՝ ըստ օրենքի թույլատրված չափով (Օգտագործողի Բովանդակության Լիցենզիա). Ոչ մի բարոյական իրավունք չի փոխանցվում Օգտագործողի Բովանդակության Լիցենզիայով, որը դուք տրամադրում եք Coca‑Cola-ին սույն Պայմաններում: ԵԹԵ ԴՈՒՔ ՉԵՔ ՑԱՆԿԱՆՈՒՄ COCA-COLA-ԻՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ, ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՆՔ ՉՏՐԱՄԱԴՐԵԼ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ.

Երբ դուք տրամադրում եք Օգտագործողի Բովանդակություն, դուք ներկայացնում և երաշխավորում եք Coca‑Cola-ին, որ.

 • Դուք տիրապետում կամ վերահսկում եք ձեր Օգտագործողի Բովանդակության և դրա նկատմամբ բոլոր իրավունքները, և իրավունք ունեք տրամադրել Coca‑Cola-ին վերը նշված պայմաններով տրված իրավունքները և լիցենզիան:
 • Ձեր Օգտագործողի Բովանդակությունը չի խախտում որևէ այլ անձի կամ կազմակերպության իրավունքները, ինչպիսիք են՝ գաղտնիության և հրապարակայնության իրավունքները և մտավոր սեփականության իրավունքները:
 • Ձեր Օգտագործողի Բովանդակությունը ճշմարիտ է և ճշգրիտ:
 • Ձեր Օգտագործողի Բովանդակությունը լիովին համապատասխանում է այս Պայմաններին և գործող օրենսդրության բոլոր կանոններին և կանոնակարգերին:

Ձեր Օգտագործողի Բովանդակությունը պետք է համապատասխանի հետևյալ բոլոր կանոններին՝

 • Օգտագործողի Բովանդակությունը չպետք է պարունակի զրպարտչական, անպարկեշտ, վիրավորական, ոտնձգության, բռնության, ատելության հրահրող կամ այլ կերպ անարգող նյութեր:
 • Օգտագործողի Բովանդակությունը չպետք է խթանի բացահայտ սեռական կամ պոռնոգրաֆիկ նյութեր, բռնություն կամ խտրականություն ռասայի, կրոնի, ազգության, հաշմանդամության, սեռի, սեռական կողմնորոշման, գենդերային ինքնության կամ տարիքի նկատմամբ:
 • Օգտագործողի Բովանդակությունը չպետք է խաբի կամ նպատակ ունենա խաբել որևէ անձի:
 • Օգտագործողի Բովանդակությունը չպետք է խթանի որևէ անօրինական գործունեություն կամ պաշտպանի, խթանի կամ օժանդակի որևէ անօրինական գործողությանը:
 • Օգտագործողի Բովանդակությունը չպետք է խեղաթյուրի ձեր ինքնությունը կամ պատկանելությունը որևէ անձի կամ կազմակերպության նկատմամբ կամ տպավորություն ստեղծի, որ ձեր Օգտագործողի Բովանդակությունը հաստատված է Coca‑Cola-ի կամ որևէ այլ անձի կամ կազմակերպության կողմից, եթե դա այդպես չէ:

Եթե կարծում եք, որ Օգտագործողի Բովանդակությունը խախտում է սույն Պայմանները, խնդրում ենք տեղեկացնել մեզ՝ օգտագործելով https://www.coca-colacompany.com/contact-us հղումը՝, info@myunidays.com ներառելով Օգտագործողի կոնկրետ Բովանդակության նկարագրությունը և դրա գտնվելու տեղը Ծառայություններում կամ Coca‑Cola-ի սոցիալական լրատվամիջոցներում: Օրենքի թույլատրված չափով՝ դուք համաձայնում եք փոխհատուցել Coca‑Cola-ին երրորդ կողմի կողմից Coca‑Cola-ի դեմ ներկայացված բոլոր հայցերի համար, որոնք բխում են ձեր Օգտագործողի Բովանդակությունից կամ կապված են դրա հետ:

Բացի Օգտագործողի Բովանդակությունը, դուք կարող եք ժամանակ առ ժամանակ Coca‑Cola-ին տրամադրել Ծառայությունների վերաբերյալ գաղափարներ, առաջարկություններ կամ այլ արձագանքներ(Արձագանք). Գաղափարներ ներկայացնելու համար այցելեք մեր կայք՝ https://www.coca-colacompany.com/contact-us/submit-an-idea հասցեով և գտեք ողջ տեղեկատվությունը այնտեղ։ Ձեր Արձագանքը պատկանում է ձեզ, սակայն դրանք Coca‑Cola-ին ներկայացնելով՝ դուք սույնով համաձայնում եք Coca‑Cola-ին շնորհել ամբողջությամբ վճարովի, առանց հոնորարների, հավերժական, անդառնալի, համաշխարհային, ոչ բացառիկ և լիովին ենթալիցենզավորվող իրավունք և լիցենզիա՝ օգտագործելու, վերարտադրելու, կատարելու, ցուցադրելու, տարածելու, հարմարեցնելու, փոփոխելու, վերաձևաչափելու և ստեղծելու ածանցյալ աշխատանքներ և ցանկացած այլ կերպ օգտագործելու ձեր Արձագանքը: Դուք նաև ընդունում և համաձայնում եք, որ Coca‑Cola-ն կարող է օգտագործել ձեր Արձագանքը Ծառայություններում առանց ձեր նախնական գրավոր թույլտվության, այնքան ժամանակ, քանի դեռ դուք ուղղակիորեն բացահայտված չեք։ Ձեր ամբողջ Արձագանքըհամարվում է ոչ գաղտնի և ոչ պատենտավորված։

9. ՈՐՈ՞ՆՔ ԵՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎԱԾ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄՆԵՐԸ:

Սույն Պայմաններին համապատասխանելու դեպքում՝ Coca‑Cola-ն ձեզ շնորհում է անհատական, սահմանափակ, ոչ բացառիկ, չփոխանցելի, չեղարկվող և սահմանափակ իրավունք՝ մուտք գործելու և օգտագործելու Ծառայությունները և ներբեռնելու յուրաքանչյուր Հավելվածի մեկ (1) օրինակ ձեր ոչ կոմերցիոն օգտագործման համար:

Դուք պետք է օգտագործեք Ծառայությունները միայն օրինական, անձնական և ոչ առևտրային նպատակներով, և ոչ ցանկացած խարդախության նպատակով կամ որևէ անօրինական գործունեության հետ կապված: Չսահմանափակելով վերը նշվածը՝ դուք չպետք է, և դուք համաձայնում եք չփորձել, չխրախուսել կամ թույլ տալ որևէ երրորդ կողմի․

 • Ձեռք բերել (կամ փորձել ձեռք բերել) չարտոնված մուտք Ծառայություններ կամ Coca‑Cola-ի համակարգեր կամ ցանցեր հաքերային հարձակման, գաղտնաբառի հանման միջոցով կամ այլ ցանկացած միջոցներով կամ խաթարել ցանկացած համակարգչի կամ անվտանգության ցանցի անվտանգությունը:
 • Օգտագործել Ծառայությունները ցանկացած ձևով, որը գիտեք կամ կարծում եք, որ կարող է վնասել, անջատել, ծանրաբեռնել կամ խաթարել Coca‑Cola-ի սերվերները կամ ցանցերը:
 • Խտրականություն դրսևորել, անհանգստացնել, սպառնալ, խաբել, խայտառակել, վնասել կամ անհանգստություն, անհարմարություն պատճառել ուրիշներին կամ այլ կերպմիջամտել (կամ փորձել միջամտել) որևէ այլ կողմի կողմից Ծառայություններից օգտվելու հարցում։
 • Օգտագործել Ծառայությունները որևէ մեկի անունից, բացի ձեզանից:
 • Պատճենել, փոփոխել, հարմարեցնել, թարգմանել, ապակոդավորել, վերծանել կամ այլ կերպ փորձել ստանալ կամ մուտք գործել Ծառայությունների որևէ մաս․
 • Հեռացնել հեղինակային իրավունքի, ապրանքանիշի կամ այլ սեփականության իրավունքի մասին ծանուցում, որը պարունակվում է Ծառայություններում կամ այլ կերպխախտել կամ ոտնահարել որևէ երրորդ կողմի մտավոր սեփականության իրավունքները։
 • Օգտագործել ցանկացած ռոբոտ, որոնման սարդ, որոնման/առբերման հավելված կամ այլ ավտոմատացված սարք, գործընթաց կամ միջոց՝ Ծառայությունների ցանկացած մաս մուտք գործելու, առբերելու, տվյալներ հավաքագրելու կամ ինդեքսավորելու համար։
 • Վարձել, վարձով տրամադրել, պարտքով տալ, վաճառել, ենթալիցենզավորել, հատկացնել, տարածել, հրապարակել, փոխանցել կամ այլ կերպ հասանելի դարձնել Ծառայությունները կամ Ծառայությունների ցանկացած առանձնահատկություն կամ գործառույթ ցանկացած երրորդ կողմի ցանկացած պատճառով:
 • Վերափոխել կամ ձևավորել վեբ կայքերի ցանկացած հատված, որը հանդիսանում է Ծառայությունների մաս,այդ թվում՝ ապրանքները վերավաճառելու կամ բաշխելու մտադրությամբ։.
 • Օգտագործել Ծառայությունները՝ ցանկացած չարտոնված կամ չպահանջված առևտրային կամ գովազդային բովանդակություն ուղարկելու համար:

Coca‑Cola-ն իրեն իրավունք է վերապահում վերահսկելու և գրանցելու Ծառայությունների վերաբերյալ գործունեությունը առավելագույն չափով, որը թույլատրվում է գործող օրենսդրությամբ և Coca‑Cola ընկերության Գաղտնիության Քաղաքականությանը համապատասխան <հղում> (կամ որևէ այլ գաղտնիության քաղաքականության կամ ձեզ տրամադրված ծանուցման համաձայն)։

Coca‑Cola-ն իրավունք ունի իր հայեցողությամբ դադարեցնել Ձեր մուտքը Ծառայություններ (ի լրումն ցանկացած այլ հասանելի միջոցի) առանց ծանուցման, եթե Coca‑Cola-ն ողջամիտ հիմքեր ունի ենթադրելու, որ դուք օգտագործում եք Ծառայությունները՝ խախտելով սույն Պայմանները:

10. ԱՐԴՅՈ՞Ք ՈՐԵՎԷ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ ԿԻՐԱՌՎՈՒՄ ԵՆ ՀԱՏՈՒԿ ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ:

Բացառությամբ սույն Բաժին 10-ում հստակ նշված դեպքերի՝ սույն Պայմանները կիրառվում են մեր Հավելվածների ներբեռնման և օգտագործման համար:

Ի տարբերություն կայքի, բջջային հավելվածը ծրագրակազմ է, որը ներբեռնվում և տեղադրվում է ձեր բջջային սարքում: Թեև հավելվածը ներբեռնված է ձեր բջջային սարքում, Հավելվածները լիցենզավորված են և ձեզ չի վաճառվում: Դուք Հավելվածներից որևէ շահ կամ որևէ այլ իրավունք չեք ձեռք բերում, բացառությամբ Հավելվածներն օգտագործելու իրավունքը՝ սույն Պայմանների և ենթակայության համաձայն:

Դուք կարող եք ներբեռնել հավելվածի մեկ օրինակ ձեզ պատկանող կամ ձեր կողմից վերահսկվող շարժական սարքի մեջ՝ բացառապես ձեր անձնական, ոչ կոմերցիոն նպատակով օգտագործման համար: Ձեզ որոշակի գործառույթներ տրամադրելու համար որոշ Հավելվածներ պետք է մուտքի հնարավորություն ունենան ձեր շարժական սարքի գործառույթներին և տվյալներին: Հավելվածների կողմից անձնական տվյալների մշակման վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք ծանոթանալ Coca‑Cola-ի Գաղտնիության Քաղաքականությանը (կամ այլ գաղտնիության քաղաքականությանը կամ ծանուցմանը, որը հասանելի է ձեզ, երբ ներբեռնում եք հավելվածը)։

Հավելվածները և մնացած Ծառայությունները կարող են չունենալ նույն բովանդակությունը:

Մենք կարող ենք ժամանակ առ ժամանակ մշակել և տրամադրել հավելվածի Թարմացումներ (ինչպես սահմանված է Բաժին 4-ում): Ձեր շարժական սարքի կարգավորումներից ելնելով՝ երբ այն միացված է ինտերնետին, Հավելվածն ինքնաբերաբար կներբեռնի և կտեղադրի բոլոր առկա թարմացումները, կա՛մ դուք կարող եք ծանուցում ստանալ, որը ձեզ կհուշի ներբեռնել և տեղադրել առկա թարմացումները: Դուք համաձայնում եք ներբեռնել և տեղադրել բոլոր Թարմացումները և ընդունում ու համաձայնում եք, որ Հավելվածը կարող է պատշաճ կերպով չաշխատել, եթե դա չանեք: Հավելվածի բոլոր Թարմացումները համարվում են Հավելվածի և Ծառայությունների մաս և ենթակա են սույն Պայմաններին:

Coca‑Cola-ն իրեն է վերապահում Հավելվածների նկատմամբ ողջ իրավունքը, անվանումը և շահերը, ներառյալ Coca‑Cola-ի բոլոր նշանները (Բաժին 8-ում սահմանված), ինչպես նաև Coca‑Cola-ի և ձեր միջև առկա բոլոր այլ հեղինակային իրավունքները, ապրանքանիշերը և այլ ինտելեկտուալ իրավունքները, դրանցում կամ դրանց առնչվող սեփականության իրավունքը, բացառությամբ այն իրավունքների, որոնք ձեզ ուղղակիորեն տրված են սույն Պայմաններում:

Երբ ներբեռնում եք հավելվածներից որևէ մեկը Apple-ի App Store-ից կամ Google Play-ից (յուրաքանչյուրը՝ App Platform), դուք ընդունում և համաձայնում եք, որ.

 • Ինչ վերաբերում է Coca‑Cola-ի և App Platform-ի միջև, Coca‑Cola-ն միակ պատասխանատու է հավելվածների համար:
 • App Platform-ը ոչ մի պարտավորություն չի կրում՝ ապահովելու որևէ սպասարկման և աջակցության ծառայություններ՝ կապված Հավելվածի հետ:
 • Եթե մեր Հավելվածը չի համապատասխանում որևէ գործող երաշխիքին. (i) դուք կարող եք ծանուցել App Platform-ին, և App Platform-ը կարող է վերադարձնել Հավելվածի գնման արժեքը (եթե հնարավոր է), (ii) գործող օրենսդրության թույլատրված առավելագույն չափով, App Platform-ը Հավելվածների նկատմամբ երաշխիքային այլ պարտավորություն չի ուենան և (iii) Coca‑Cola-ի և Application Platform-ի միջև որևէ երաշխիքի խախտման հետևանքով առաջացած այլ պահանջները, կորուստները, պարտավորությունները, վնասները կամ ծախսերը բացառապես Coca‑Cola-ի պատասխանատվությունն են։
 • App Platform-ը պատասխանատվություն չի կրում հավելվածների կամ հավելվածների ձեր տիրապետման և օգտագործման հետ կապված որևէ պահանջի լուծման համար:
 • Եթե ​երրորդ կողմը պնդում է, որ Հավելվածը խախտում է մեկ այլ կողմի մտավոր սեփականության իրավունքները App Platform-ի և Coca‑Cola-ի միջև, Coca‑Cola-ն պատասխանատու է հետաքննության, վեճը լուծելու և մտավոր սեփականության խախտման վերաբերյալ ցանկացած նման հայցադիմումի համար:
 • App Platform-ը և նրա դուստր ձեռնարկությունները՝ գործող օգտագործման պայմանների երրորդ կողմի շահառուներն են, քանի որ դրանք վերաբերում են Հավելվածն օգտագործելու ձեր լիցենզիային: Երբ դուք ընդունում եք մեր օգտագործման պայմանների դրույթները ու պայմանները, App Platform-ը իրավունք կունենա (և կհամարվի, որ այն ընդունել է իրավունքը) ձեր դեմ՝ որպես երրորդ կողմ, կիրառել ձեր Հավելվածի լիցենզիայի հետ կապված օգտագործման պայմանները։
 • Հավելվածներից օգտվելիս՝ դուք պետք է նաև հետևեք երրորդ կողմի բոլոր պայմաններին, որոնք կիրառելի են App Platform-ի միջոցով:

Հավելվածներից որևէ մեկի կողմից հավաքագրված հատուկ տվյալների մասին ավելին իմանալու համար՝ ստուգեք ձեր բջջային սարքի կարգավորումները կամ ուսումնասիրեք App Platform-ի բացահայտված տեղեկությունները, որտեղից դուք ներբեռնել եք Հավելվածը: Հավելվածի միջոցով բոլոր տվյալների հավաքագումը դադարեցնելու համար խնդրում ենք հեռացնել այն:

Դուք սույնով ներկայացնում և երաշխավորում եք, որ. (i) դուք չեք գտնվում մի երկրում, որը ենթակա է ԱՄՆ կառավարության էմբարգոյի կամ որը ԱՄՆ կառավարության կողմից նշանակվել է որպես «ահաբեկիչներին աջակցող» երկիր. և (ii) դուք չեք գտնվում ԱՄՆ-ի կառավարության կողմից արգելված կամ սահմանափակված կողմերի ցուցակում:

11. Ե՞ՐԲ ԵՆ ԳՈՐԾՈՒՄ ԱՅՍ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ: Ե՞ՐԲ ԵՆ ԴԱԴԱՐԵՑՎՈՒՄ:

Սույն Պայմաններն ուժի մեջ են մտնում, երբ դուք ընդունում եք դրանք՝ հաշիվ ստեղծելիս, հավելված ներբեռնելիս կամ որևէ Ծառայությունից օգտվելիս, որտեղ գործում են սույն Պայմանները (բաժին 2-ում նշված բացառության դեպքում): Սույն Պայմաններն ուժի մեջ են մինչև ձեր կամ Coca‑Cola-ի կողմից դադարեցվելը:

Դուք կարող եք դադարեցնել Ծառայությունների օգտագործումը ցանկացած ժամանակ և ցանկացած պատճառով: Եթե ցանկանում եք ջնջել ձեր հաշիվը, խնդրում ենք կապվել Coca‑Cola-ի հետ՝ օգտագործելով Բաժին 15-ում նշված կոնտակտային տվյալները և/կամ հեռացնել Հավելվածներից որևէ մեկը կամ բոլորը:

Եթե ցանկանում եք ուղղել կամ ջնջել ձեր հաշվի հետ կապված անձնական տվյալները, տեսեք Coca‑Cola-ի Սպառողների Գաղտնիության Քաղաքականության «Ձեր Ընտրվածները» բաժինը (կամ այլ գաղտնիության քաղաքականություն կամ ծանուցում, որը տրամադրվել է կամ հասանելի է ձեզ):

Coca‑Cola-ն կարող է անմիջապես և ավտոմատ կերպով դադարեցնել ձեր հաշիվը, առանց որևէ ծանուցման, եթե դուք խախտեքԾառայություններից օգտվելու համար գործող որևէ օրենք: Coca‑Cola-ն իրեն իրավունք է վերապահում դադարեցնել հաշիվը և մուտք գործել Ծառայություններ՝ ծանուցելով կամ առանց ծանուցման, եթե Coca‑Cola-ն ողջամիտ հիմքեր ունի ենթադրելու, որ օգտագործողը մուտք է գործում կամ օգտագործում է Ծառայությունները՝ խախտելով սույն Պայմանները:

Coca‑Cola-ն ցանկացած պահի կարող է կասեցնել ձեր մուտքը Ծառայություններ, չեղարկել ձեր հաշիվը կամ դադարեցնել սույն Պայմանները՝ առանց ծանուցման, եթե մենք հայտնաբերենք կամ կասկածենք անվտանգության խախտում, կամ եթե Coca‑Cola-ն՝ իր հայեցողությամբ, դադարի առաջարկել Ծառայություն կամ աջակցել Ծառայություններից որևէ մեկին:

Մենք կփորձենք ձեզ նախապես ծանուցել մինչև Ծառայությունների դադարեցումը, որպեսզի դուք կարողանաք առբերել օգտագործողի ցանկացած կարևոր տեղեկություն (օրենքով և սույն Պայմաններով թույլատրված չափով), բայց մենք կարող ենք դա չանել, եթե որոշենք, որ դա անիրագործելի է, անօրինական, չի բխում որևէ մեկի անվտանգության շահերից կամ այլ կերպ վնասում է Coca‑Cola-ի իրավունքներին կամ սեփականությանը:

Երբ սույն Պայմանները դադարում են գործել, Coca‑Cola-ի կողմից տրված իրավունքները նույնպես դադարեցվում են և դուք պետք է դադարեցնեք Ծառայությունների օգտագործումը և ջնջեք Հավելվածների բոլոր պատճենները ձեր բջջային սարքից:

Սույն Պայմանների ցանկացած դրույթ, որն իր բնույթով պետք է պահպանի սույն Պայմանների դադարեցումը, կգործի մինչև վերջ: Օրինակ՝ ստորև նշված բոլոր դրույթները դադարումից հետո կմնան ուժի մեջ. մեր պատասխանատվության ցանկացած սահմանափակում, սեփականության կամ մտավոր սեփականության իրավունքի հետ կապված պայմաններ, ցանկացած ձեր կողմից պարտավորություն և պայմաններ, որոնք վերաբերում են մեր միջև վեճերին: Դադարեցումը չի սահմանափակում և չի սահմանափակի Coca‑Cola-ի կամ ձեր իրավունքների և իրավական պաշտպանության միջոցներից որևէ մեկը:

12. Ո՞Վ Է ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ:

Ծառայությունները պարունակում են հղումներ դեպի այլ կայքեր և ռեսուրսներ, որոնք տրամադրվում են երրորդ անձանց կողմից (ներառյալ մեր մարքեթինգային գործակալության գործընկերները և սոցիալական մեդիա հարթակները), երրորդ կողմի հաղորդագրությունների ծառայությունները (օրինակ՝ Whats App) և գովազդները (միասին՝ Կապակցված Ծառայություններ). Coca‑Cola-ն չի կարող և չի վերահսկում Կապակցված Ծառայությունները, չնայած որ որոշ Կապակցված Ծառայություններ թույլ են տալիս ձեզ տրամադրել իրենց ձեր տեղեկությունները, օրինակ՝ «հավանել» կամ «կիսվել» գործառույթները սոցիալական հարթակներում: Խնդրում ենք ուշադիր ուսումնասիրեք գաղտնիության քաղաքականությունը և օգտագործման այլ պայմանները, որոնք գործում են բոլոր Կապակցված Ծառայությունների համար: Եթե դուք որոշում եք մուտք գործել Կապակցված Ծառայություններից որևէ մեկը, դուք դա անում եք ամբողջությամբ ձեր պատասխանատվությամբ՝ ենթարկվելով Կապակցված Ծառայությունների համար գործող պայմաններին, այլ ոչ թե սույն Պայմաններին:

Ծառայությունները կարող են ներառել երրորդ կողմի ծրագրակազմ, որն առաջարկվում է ընդհանուր առմամբ անվճար, բաց կոդով կամ նմանատիպ լիցենզիաների ներքո(Երրորդ Կողմի Ծրագրակազմ). Թեև ձեզ տրամադրվող Ծառայությունները ենթակա են սույն Պայմաններին, Ծառայություններում ներառված Երրորդ Կողմի Ծրագրակազմը կարող է ենթարկվել այլ լիցենզիաների կամ օգտագործման պայմանների, որոնք անհրաժեշտության դեպքում կտրամադրվեն ձեզ:

13. ԻՆՉՊԵ՞Ս Է COCA_COLA-Ի ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎՈՒՄ ՍՈՒՅՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՎ:

Coca‑Cola-ի Երաշխիքների Մերժում

ՈՐՏԵՂ ԳՈՐԾՈՂ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎՈՒՄ Է՝ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ ԵՆ «ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ԿԱՆ» ԵՎ ԲՈԼՈՐ ՍԽԱԼՆԵՐՈՎ ԵՎ ԹԵՐՈԻԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ՝ ԱՌԱՆՑ ՈՐԵՎԷ ԵՐԱՇԽԻՔԻ:

ԳՈՐԾՈՂ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎԱԾ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՉԱՓՈՎ՝ COCA-COLA-Ն՝ ԻՐ ԵՎ ԻՐ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ, ԻՐ ԵՎ ԻՐԵՆՑ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԱՐՏՈՆԱԳՐՈՂՆԵՐԻ, ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՂՆԵՐԻ ԱՆՈՒՆԻՑ (ՄԻԱՍԻՆ՝ COCA-COLA-Ի ԿՈՂՄԵՐ) ԲԱՑԱՀԱՅՏ ՀՐԱԺԱՐՎՈՒՄ ԵՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԱԿՆՀԱՅՏ, ՕՐԵՆՔՈՎ, ԿԱՄ ԱՅԼ ԿԵՐՊ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԲՈԼՈՐ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻՑ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՊԻՏԱՆԻՈՒԹՅԱՆ, ՈՐՈՇԱԿԻ ՆՊԱՏԱԿԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ, ՕՐԵՆՔԻ ԵՎ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԲՈԼՈՐ ԵՆԹԱԴՐՅԱԼ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻՑ, ՈՐՈՆՔ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԱՌԱՋԱՆԱԼ ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԿԱՄ ԱՌԵՎՏՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ: ՉՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿԵԼՈՎ ՎԵՐԸ ՆՇՎԱԾԸ՝ COCA-COLA-Ի ԿՈՂՄԵՐԻՑ ՈՉ ՄԵԿԸ ՉԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ ՈՐԵՎԷ ԵՐԱՇԽԻՔ ԿԱՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՈՐԵՎԷ ՏԵՍԱԿԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՉԻ ԱՆՈՒՄ ԱՅՆ ՄԱՍԻՆ, ՈՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՆ ՁԵՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ, ԿՀԱՍՆԵՆ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ, ՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻ ԿԼԻՆԵՆ ԿԱՄ ԿԱՇԽԱՏԵՆ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԱՅԼ ԾՐԱԳՐԱԿԱԶՄԻ, ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԿԱՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏ, ԿԱՇԽԱՏԵՆ ԱՌԱՆՑ ԸՆԴՀԱՏՈՒՄՆԵՐԻ, ԿՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՆ ՈՐԵՎԷ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ՀՈՒՍԱԼԻՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻՆ ԿԱՄ ԿԼԻՆԵՆ ԱՆՍԽԱԼ, ԿԱՄ ՈՐ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՍԽԱԼ ԿԱՄ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ԿՇՏԿՎԻ։

ՈՐՈՇ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԹՈՒՅԼ ՉԵՆ ՏԱԼԻՍ ԲԱՑԱՌԵԼ ԿԱՄ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿԵԼ ՍՊԱՌՈՂԻ՝ ԳՈՐԾՈՂ ՕՐԻՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՆԹԱԴՐՅԱԼ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ ԿԱՄ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԸ, ՈՒՍՏԻ ՎԵՐԸ ՆՇՎԱԾ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԻՑ ՄԻ ՔԱՆԻՍԸ ԿԱՄ ԲՈԼՈՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՉԿԻՐԱՌՎԵԼ ՁԵԶ ՎՐԱ:

Coca‑Cola-ի Պատասխանատվության Սահմանափակումները

Հաշվի առնելով սույն Պայմանների դրույթները՝ Coca‑Cola-ն պատասխանատվություն է կրում սույն Պայմանների էական խախտման արդյունքում պատճառված ողջամիտ ուղղակի և կանխատեսելի վնասի համար։

Գործող օրենսդրությամբ թույլատրված առավելագույն չափով՝ Coca‑Cola-ն պատասխանատվություն չի կրում և չի կրելու․

 • վնասների համար, որոնք հնարավոր չէ կանխատեսել, ներառյալ՝ հետևանքային վնասները
 • մոտավոր կամ պատժիչ վնասները:
 • Ցանկացած շահույթի կորուստ, բիզնեսի կորուստ, պայմանագրի կորուստ, բիզնեսի ընդհատում, սպասվող խնայողություններ, հեղինակություն կամ բիզնես հնարավորությունների կորուստ՝ կապված Ծառայությունների օգտագործման հետ:
 • Վիրուսներ կամ այլ վնասակար ծրագրեր, որոնք ձեռք են բերվել Ծառայություններ մուտք գործելիս, կամ Ծառայությունների սխալներ, ձախողումներ, ուշացումներ կամ անսարքություններ:
 • Ցանկացած երրորդ կողմի գործողությունների հետ կապված կորուստներ, ներառյալ Կապակցված Ծառայություններից օգտվելը կամ օգտվելու անհնարությունը:

ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԱՅՆ ԴԵՊՔԵՐԻ, ՈՐՈՆՔ ՈՒՂՂԱԿԻՈՐԵՆ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԵՆ ԳՈՐԾՈՂ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՄԲ, COCA-COLA-Ի ԿՈՂՄԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՁԵՐ ԱՌՋԵՎ ԲՈԼՈՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ՈՐՈՆՔ ԲԽՈՒՄ ԵՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԻՑ ԿԱՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՆՀՆԱՐԻՆՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԿԱՄ ԱՅԼ ԿԵՐՊ ԲԽՈՒՄ ԵՆ ՍՈՒՅՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՑ ԿԱՄ ԱՌՆՉՎՈՒՄ ԵՆ ՍՈՒՅՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՆ՝ ԼԻՆԻ ԴԱ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ, ԿԱՄ ԱՅԼ ԽԱԽՏՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ, ՈՉ ՄԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ՉԻ ԳԵՐԱԶԱՆՑԻ ՀԱՐՅՈՒՐ ԱՄՆ ԴՈԼԱՐԸ (100,00 ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ):

Սույն Պայմաններում ոչինչ նախատեսված չէ որևէ անօրինական ձևով բացառելու կամ սահմանափակելու պատասխանատվությունը, ներառյալ մեր անփութության հետևանքով առաջացած մահվան կամ մարմնական վնասվածքների կամ կեղծ մոլորության կամ այլ դիտավորյալ վարքագծի համար պատասխանատվությունը: ԵԹԵ ՎԵՐԸ ՆՇՎԱԾ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԻՑ ՈՐԵՎԷ ՄԵԿԸ ԱՆՎԱՎԵՐ ՃԱՆԱՉՎԻ՝ COCA-COLA-Ի ԿՈՂՄԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲՈԼՈՐ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ԿԱՄ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՏԵՍԱԿԻ ԿԱՄ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՅՑԻ ՀԻՄՔԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ԿՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎԻ ԳՈՐԾՈՂ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎԱԾ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՉԱՓՈՎ:

ՈՐՊԵՍ ՍՊԱՌՈՂ՝ ԴՈՒՔ ՕԳՏՎՈՒՄ ԵՔ ԱՅՆ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԴՐՈՒՅԹԻՑ, ՈՐՏԵՂ ԴՈՒՔ ԲՆԱԿՎՈՒՄ ԵՔ: ՍՈՒՅՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՈՉԻՆՉ ՉԻ ԱԶԴՈՒՄ ՁԵՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎՐԱ՝ ՈՐՊԵՍ ՍՊԱՌՈՂ ԱՊԱՎԻՆԵԼՈՒ ՏԵՂԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻՆ։

14. ԻՆՉՊԵՍ Է COCA-COLA-Ն ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼՈՒ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ՀԵՏ:

Երբ դուք օգտվում եք Ծառայություններից կամ մեզ էլ-նամակներ եք ուղարկում, Դուք հաղորդակցվում եք մեզ հետ էլեկտրոնային եղանակով: Կախված ձեր նախընտրությունից և հաշվի կարգավորումներից՝ մենք ձեզ հետ հաղորդակցվելու ենք տարբեր էլեկտրոնային ձևերով, ինչպիսիք են՝ էլ.փոստը, տեքստային հաղորդագրությունը կամ Հավելվածի ազդանշանային ծանուցումը, կամ հաղորդագրություն տեղադրելով Հավելվածում կամ Ծառայությունների միջոցով: Այս հաղորդագրություններից մի քանիսն ավտոմատ են, իսկ որոշները լռելյայն ուղարկվում են որպես Ծառայությունների մաս: Մենք կարող ենք ժամանակ առ ժամանակ ավելացնել կամ հեռացնել հաղորդագրությունների որոշակի տեսակներ: Ձեր հաշվի կարգավորումներում դուք կարող եք սահմանել՝ ստանալ որոշ էլեկտրոնային հաղորդագրություններ, թե ոչ։ : Թեև դուք կարող եք անջատել որոշ հաղորդագրություններ, մենք կարող ենք ձեզ ծանուցումներ ուղարկել ըստ անհրաժեշտության, որպեսզի թույլ տանք մեզ՝ տրամադրելու ձեզ Ծառայությունների որոշ հատվածներ, օրինակ՝ ծանուցել ձեզ անվտանգության միջադեպի մասին:

Դուք համաձայնում եք, որ բոլոր համաձայնագրերը, ծանուցումները, բացահայտումները և այլ հաղորդագրությունները, որոնք մենք ձեզ տրամադրում ենք էլեկտրոնային եղանակով, բավարարում են ցանկացած իրավական պահանջ, որ այդ տեսակի հաղորդագրությունները գրավոր լինեն, եթե պարտադիր գործող օրենսդրությանբ հաղորդակցության այլ ձև հատուկ չի պահանջում: Որոշ էլեկտրոնային հաղորդագրությունների համար կարող են գանձվել վճարներ ձեր կապի օպերատորի կամ ծառայությունների մատակարարի կողմից:

Եթե ձեր էլ. փոստի հասցեն կամ այլ կոնտակտային տվյալները փոխվեն, դուք պատասխանատու եք Coca‑Cola-ին տեղեկացնելու համար: Ձեր էլ․ փոստի հասցեի փոփոխությունները կկիրառվեն մեզանից ստացված ձեր բոլոր հաղորդագրությունների վրա:

Որոշ հաղորդագրություններ կարող են ներառել տեղեկություններ ձեր հաշվի մասին, օրինակ՝ գաղտնաբառի վերականգնման հարցում: Յուրաքանչյուր ոք, ով մուտք ունի ձեր էլ․ փոստի հաշիվ կամ բջջային սարք, կարող է դիտել այդ հաղորդագրությունների բովանդակությունը:

Երբ մենք ուղարկում ենք մարքեթինգային կամ գովազդային հաղորդագրություններ, մենք դա անում ենք ձեր համաձայնության հիման վրա և ըստ անհրաժեշտության: Դուք նաև կարող եք վերահսկել մեր իմեյլ մարքեթինգի հաղորդագրությունները՝ սեղմելով յուրաքանչյուր հաղորդագորւթյան ներքևի մասում գտնվող բաժանորդագրության հղման վրա:

15. ԻՆՉՊԵ՞Ս ԿԱՊՎԵԼ COCA-COLA-Ի ՀԵՏ:

Սույն Պայմանների, Coca‑Cola-ի Սպառողների Գաղտնիության Քաղաքականության կամ Coca‑Cola-ի կողմից անձնական տեղեկատվության մշակման վերաբերյալ՝ Coca‑Cola-ի հետ կապվելու համար խնդրում ենք կապվել մեզ հետ https://www.coca-colacompany.com/contact-us/contact-us-form հղումով.

Կարող եք նաև կապվել մեզ հետ՝ գրելով Coca‑Cola Company, P. O. Box 1734, Atlanta, GA 30301, կամ զանգահարելով մեզ 1.800.GET.COKE (1.800.438.2653) կամ օգտագործելով Ծառայությունների միջոցով հասանելի հատուկ իրավասությանը վերաբերող ցանկացած այլ տեղեկատվություն:

Coca‑Cola-ի հետ կապվելու համար մեր Գաղտնիության Քաղաքականության և այն մասին, թե ինչպես ենք մենք մշակում օգտագործողներից կամ նրանց մասին հավաքած անձնական տեղեկությունները, խնդրում ենք օգտագործեք մեր՝ Coca‑Cola-ի Սպառողների Գաղտնիության Քաղաքականության մեջ նշված կոնտակտային տվյալները Կարող եք նաև կապվել մեզ հետ՝ գրելով Coca‑Cola Company, P. O. Box 1734, Atlanta, GA 30301, կամ զանգահարելով մեզ 1.800.GET.COKE (1.800.438.2653) կամ օգտագործելով Ծառայությունների միջոցով հասանելի հատուկ իրավասությանը վերաբերող ցանկացած այլ տեղեկատվություն:

Coca‑Cola-ի հետ կապվելու համար մեր Գաղտնիության Քաղաքականության և այն մասին, թե ինչպես ենք մենք մշակում օգտագործողներից կամ նրանց մասին հավաքած անձնական տեղեկությունները, խնդրում ենք օգտագործեք մեր՝ Coca‑Cola-ի Սպառողների Գաղտնիության Քաղաքականության մեջ նշված կոնտակտային տվյալները:

16. ՏԱՐԲԵՐ ՁԵՎԵՐ

a. Սույն պայմանները (ներառյալ՝ Coca‑Cola-ի Սպառողների Գաղտնիության Քաղաքականությունը կամ ձեզ տրամադրված այլ Գաղտնիության Քաղաքականություն կամ ծանուցում) պարունակում են Coca‑Cola-ի և ձեր միջև միանձնյա և ամբողջական ըմբռնում ՝ կապված սույն փաստաթղթում պարունակվող Ծառայությունների և հարցերի հետ, և փոխարինում են Ծառայություններին վերաբերող բոլոր նախորդ և արդի հասկացողություններին և համաձայնագրերին՝ գրավոր կամ բանավոր:

b. Դուք համաձայնում եք, որ ստեղնաշարի, մկնիկի կամ այլ սարքի օգտագործումը՝ կոճակ կամ պատկերակ կամ նմանատիպ գործողություն ընտրելու համար, կամ այլ կերպ Coca‑Cola-ին տրամադրելու ցանկացած հաստատում կամ համաձայնություն, հանդիսանում է ձեր էլեկտրոնային ստորագրությունը, որը համարժեք է ձեր գրավոր ստորագրությանը: Դուք նաև համաձայնում եք, որ ձեր էլեկտրոնային ստորագրությունը հաստատելու համար երրորդ կողմի հաստատում չի պահանջվում: Դուք նաև համաձայնում եք, որ Ծառայությունների հետ կապված ձեր էլեկտրոնային ստորագրության յուրաքանչյուր օգտագործումը նշանակում է, որ դուք համաձայն եք պահպանել սույն Ծառայությունների մատուցման պայմանները, քանի որ դրանք ուժի մեջ են մտնում ձեր էլեկտրոնային ստորագրության ամսաթվի օրվանից:

c.Սույն Պայմանները գործում են՝ համապատասխանաբար Coca‑Cola-ի և ձեր իրավահաջորդների շահերից ելնելով և պարտադիր են կատարման համար:

d. Coca‑Cola-ն կարող է սույն Պայմանները փոխանցել շահագրգիռ իրավահաջորդին (ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն), բայց դուք իրավունք չունեք Պայմանները փոխանցել առանց Coca‑Cola-ի նախնական գրավոր համաձայնության:

e.Եթե սույն Պայմանների որևէ դրույթ ցանկացած պատճառով անվավեր կամ անօրինական ճանաչվի դատարանի կամ իրավասության այլ տրիբունալի կողմից , ապա այդ դրույթը պետք է բացառվի կամ սահմանափակվի նվազագույն չափով այնպես, որ մնացած դրույթները շարունակեն գործել նույն ուժով, կարծես այդպիսի անօրինական կամ անվավեր դրույթ չի օգտագործվել:

f. Coca‑Cola-ի ոչ մի հրաժարում սույն Պայմաններում սահմանված որևէ Պայմանից չպետք է դիտարկվի՝ որպես հետագա կամ շարունակական հրաժարում նման պայմանից կամ որևէ այլ պայմանից: Coca‑Cola-ի կողմից սույն Պայմաններին համապատասխան որևէ իրավունք կամ դրույթ հայտարարելու ցանկացած անկարողություն չի նշանակում հրաժարվել այդպիսի իրավունքից կամ դրույթից:

g. Սույն Պայմաններում պարունակվող ոչինչ չի ստեղծում գործընկերություն, համատեղ ձեռնարկություն, գործակալություն կամ նմանատիպ այլ հարաբերություններ Coca‑Cola-ի և ձեր միջև:

h. Եթե Coca‑Cola-ն կամ դուք ի վիճակի չեք կատարել որևէ պարտավորություն սույն Պայմանների համաձայն ինչ-որ պատճառով, որը գտնվում է այս դրույթը վկայակոչող կողմի ողջամիտ վերահսկողությունից դուրս, ապա տուժած կողմի պարտավորությունների կատարումը կերկարաձգվի հետաձգման կամ կատարման անհնարինության ժամանակահատվածով:

i. Վերնագրերը և ենթավերնագրերը տրվում են բացառապես հարմարության համար: Բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այլ բան նախատեսված չէ կամ պարզ չէ համատեքստում՝ բառերի կամ արտահայտությունների օգտագործումը, այդ թվում՝ ներառյալ, մասնավորապես, օրինակ, կամ որևէ նմանատիպ արտահայտություն, պետք է մեկնաբանվի որպես լուսաբանող և չի սահմանափակի բառերի իմաստը, այդ բառերին նախորդող կամ հաջորդող նկարագրություններ, սահմանումներ, արտահայտություններ կամ տերմիններ:

17. ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄ

Coca‑Cola-ն կգնահատի Ծառայությունների հետ կապված ցանկացած հարց ուղղակիորեն ձեզ հետ լուծելու հնարավորությունը: Եթե ցանկանում եք մեր ուշադրությունը հրավիրել ցանկացած հարցին, խնդրում ենք կապվել մեզ հետ https://www.coca-colacompany.com/contact-us/contact-us-form հղումով։

Դուք համաձայնում եք լուծել վեճերը, հայցերը և հայցի համար հանդիսացող հիմքերը, որոնք բխում են կամ կապված են ձեր կողմից Ծառայությունների օգտագործման հետ (յուրաքանչյուրը՝ Վեճ)՝ ինչպես սահմանված է սույն բաժին 17-ում։ Հաշվի առնելով ստորև ներկայացված հատուկ իրավասության դրույթները՝ սույն Պայմանները և ձեր կողմից Ծառայությունների օգտագործումը կարգավորվում են Ջորջիա նահանգի օրենքներով՝ անկախ ընտրված օրենսդրության դրույթներից:

Ապրանքների միջազգային առքուվաճառքի պայմանագրերի մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի կիրառումն ուղղակիորեն բացառվում է։

ԳՈՐԾՈՂ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎԱԾ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՉԱՓՈՎ ԴՈՒՔ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ԲԽՈՂ ԿԱՄ ԴՐԱՆՑ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՀԱՅՑԻ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՀԻՄՔ ՊԵՏՔ Է ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԻ ՀԱՅՑԻ ՀԻՄՔԸ ԾԱԳԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ` ՄԵԿ (1) ՏԱՐՎԱ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ, ՀԱԿԱՌԱԿ ԴԵՊՔՈՒՄ ՀԱՅՑԻ ՊԱՏՃԱՌԸ ԸՆԴՄԻՇՏ ԿԲԱՑԱՌՎԻ։

Կանադացի Սպառողների համար․ Դուք և Coca‑Cola-ն համաձայն եք, որ սույն Պայմանները կարգավորվում և մեկնաբանվում են Օնտարիոյի նահանգային օրենքների և Կանադայի գործող օրենսդրության համաձայն: Դուք համաձայնում եք, որ սույն Պայմաններից բխող կամ դրանց հետ կապված ցանկացած իրավական կամ արդարության հայց պետք է ներկայացվի միայն Օնտարիոյի՝ Տորոնտո քաղաքում գտնվող նահանգային կամ դաշնային դատարան, և սույնով դուք համաձայն եք և ենթակա եք նման դատարանների բացառիկ իրավասությանը ցանկացած նման հայցի դատավարության դեպքում:

Եմ Սպառողների համար․ Եթե դուք ԵՄ ռեզիդենտ եք, կարող եք հայց ներկայացնել՝ պաշտպանելու ձեր սպառողների իրավունքները կապված սույն Պայմանների հետ այն ԵՄ անդամ պետությունում, որտեղ դուք բնակվում եք: Բացի այդ, Եվրոպական հանձնաժողովը տրամադրում է վեճերի լուծման առցանց հարթակ, որը հասանելի է այս հղումով՝ https://ec.europa.eu/consumers/odr. Որպես սպառող՝ ձեր իրավունքների վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ կգտնեք այստեղ.

Իտալացի սպառողների համար: Ձեր և մեր միջև ցանկացած վեճ, որը վերաբերում է սույն Պայմաններին, կքննարկվի միայն այն վայրի դատարանների կողմից, որտեղ դուք բնակվում եք: Կարող եք նաև դիմել արտադատական մեխանիզմի՝ սույն Պայմանների հետ կապված ցանկացած վեճ լուծելու համար (համաձայն Իտալիայի Սպառողների Օրենսգրքի՝ 2005 թվականի սեպտեմբերի 6 - ի թիվ 206-ի 141-141 բաժինների): Օրինակ, դուք կարող եք խորհրդակցել կամ օգտվել Եվրոպական Առցանց Վեճերի Լուծման հարթակից վերը նշվածի վերաբերյալ:

Բանգլադեշի, Բութանի, Հնդկաստանի, Մալդիվների, Նեպալի և Շրի Լանկայի սպառողների համար․ Սույն Պայմանները և ձեր կողմից Ծառայությունների օգտագործումը կարգավորվում են ձեր բնակության վայրի օրենսդրությամբ՝ անկախ իրավական դրույթների ընտրությունից: Այդ բնակության վայրում գործող իրավասու դատարանները բացառիկ իրավասություն կունենան սույն Պայմանների հետ կապված ծագող բոլոր վեճերի հարցում:

ԱՄՆ-ի Սպառողների համար
Արբիտրի Ընտրությունն ու Կանոնները.  Վեճը պետք է փոխանցվի բացառապես Ամերիկյան Արբիտրաժային Ասոցիացիա (ԱԱԱ) քննարկման համար՝ համաձայն Սպառողների Արբիտրաժի Կանոնների: Եթե ինչ-ինչ պատճառներով ԱԱԱ-ն ի վիճակի չէ կամ չի ցանկանում իրականացնել արբիտրաժը՝ սույն Պայմանների համաձայն, ապա դուք և մենք կընտրենք մեկ այլ արբիտր՝ համաձայնԱՄՆ-ի օրենսգրքի՝ բաժին 9։ § 5.

Պարտադիր (Անհատական) Արբիտրաժ: Դուք համաձայն եք, որ մեր միջև ցանկացած վեճ պետք է լուծվի բացառապես Անհատական (ոչ դասային) Արբիտրաժում: Կողմերը մտադիր են ենթարկվել Դաշնային Արբիտրաժային Ակտին, ԱՄՆ-ի օրենսգրքի՝ բաժին 9 § 1 և այլն։ Արբիտրաժը նշանակում է, որ չեն լինի ո՛չ երդվյալ ատենակալներ, ո՛չ էլ դատավորներ։

Արբիտրաժի Շրջանակը Միայն արբիտրը պետք է լուծի վեճին վերաբերող բոլոր հարցերը՝ կիրառելով սույն Պայմանները: Արբիտրը պետք է նաև լուծի ցանկացած հարց՝ կախված թե արդյոք տվյալ վեճը կամ խնդիրը ենթակա է արբիտրաժային վարույթի։ Արբիտրը չպետք է իրավասություն ունենա որևէ վեճ դիտարկել որպես՝ դասային հայց, զանգվածային հայց կամ ներկայացուցչական հայց: Արբիտրը չպետք է որևէ լիազորություն ունենա՝ օգնություն տրամադրելու որևէ մեկին, բացի ձեզանից կամ մեզանից:

Արբիտրաժային Վարույթի Բացառությունները (Փոքր Հայցերի Դատարան): Վեճերը, որոնք կարող են ամբողջությամբ լուծվել դատարանում փոքր հայցերով, պարտադիր չէ, որ փոխանցվեն արբիտրաժին։

Վայրի Ընտրություն (Ֆուլթոն շրջան, Ջորջիա). Դուք համաձայնում եք, որ ցանկացած վեճ պետք է լուծվի բացառապես Ջորջիա նահանգի՝ Ֆուլթոն շրջանում, եթե այլ բան համաձայնեցված չէ կողմերի կողմից կամ որոշված չէ արբիտրի կողմից: Դուք ընդունում եք Ջորջիա նահանգի իրավասությունը բոլոր նպատակների համար:

Օրենքի Ընտրություն (Ջորջիա)  Սույն Պայմանները և ձեր կողմից Ծառայությունների օգտագործումը կարգավորվում են Ջորջիա նահանգի օրենքներով, առանց հաշվի առնելու ընտրության օրենսդրության դրույթները: Այնուամենայնիվ, ցանկացած որոշում՝ կապված արբիտրաժի անցկացման վերաբերյալ կամ արդյոք վեճը ենթակա է արբիտրաժային վարույթի, պետք է կարգավորվի բացառապես  Դաշնային Արբիտրաժային Ակտով, ԱՄՆ-ի օրենսգրքի՝ բաժին 9 § 1 և այլն։

Արբիտրաժում Հասանելի Միջոցները․ Արբիտրը կարող է տրամադրել ցանկացած միջոց, օգնություն կամ արդյունք, որը կողմերը կարող են ստանալ դատարանում, ներառյալ փաստաբանի վարձավճարների և ծախսերի փոխհատուցումը՝ վարույթի համար գործող օրենքի (օրենքների) համաձայն, դատական արգելքի բացառությամբ:

Դատական Արգելանք Արբիտրը չի կարող որևէ արգելանք արձակել․ Եթե վեճի կողմերից որևէ մեկը միջնորդում է արգելանք կիրառել, ապա արբիտրն ավարտում է վեճի արբիտրաժային վարույթը, շնորհում է դրամական փոխհատուցում (առկայության դեպքում), իսկ, այնուհետև՝ արգելանք կիրառելու միջնորդող կողմը կարող է նոր հայց ներկայացնել Ջորջիայի՝ Ֆուլթոն շրջանի նահանգային կամ դաշնային դատարան, բացառապես արգելանք կիրառելու նպատակով: Արբիտրի փաստական եզրակացությունները և իրավական եզրակացությունները չպետք է ներկայացվեն որպես ապացույց կամ նախադեպ ստեղծեն այս հետագա հայցում:

ԿՈԼԵԿՏԻՎ ՀԱՅՑԻ ՄԵՐԺՈՒՄ

Այն դեպքում, երբ դա թույլատրվում է Միացյալ Նահանգներում գործող օրենսդրությամբ, Coca‑Cola-ն և դուք համաձայն եք, որ վեճերի լուծման ցանկացած վարույթ տեղի կունենա միայն անհատական հիմունքներով, այլ ոչ թե կոլեկտիվ, համախմբված կամ ներկայացուցչական հայցի շրջանակներում: Մեզանից յուրաքանչյուրը հրաժարվում է երդվյալ ատենակալների դատաքննության որևէ իրավունքից։

18. ՀԱՏՈՒԿ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 

ՍՏՈՐԵՎ ԲԵՐՎԱԾ Է ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՏՈՒԿ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ: ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԵՆՔ ՏԱԼԻՍ ԾԱՆՈԹԱՆԱԼ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ:

Կալիֆորնիայի Սպառողների համար՝ Եթե դուք 18 տարեկանից փոքր եք և Կալիֆորնիայի բնակիչ եք, ապա իրավունք ունեք պահանջելու ջնջել ձեր կողմից ստեղծված Օգտագործողի Բովանդակությունը, որը դուք որոշել եք հրապարակել Ծառայություններում: Ձեր կողմից ստեղծված Օգտագործողի Բովանդակությունը հեռացնելու համար՝ խնդրում ենք նամակ գրել Coca‑Cola-ին <էլ․ հաղորդագրություն> հղումով՝ «Կալիֆորնիայում Օգտագործողի կողմից Բովանդակության Հեռացում» թեմայով: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ հեռացման իրավունքը բացարձակ չէ. իրավունքը վերաբերում է ձեր Օգտագործողի Բովանդակության սկզբնական հրապարակմանը, բայց ոչ այլոց կողմից հետագա համօգտագործմանը կամ հրապարակմանը, և ոչ էլ ձեր մասին այլ մարդկանց կողմից տարածված բովանդակությանը: Հեռացման իրավունքը նույնպես չի կիրառվում, եթե դուք փոխհատուցում կամ այլ վարձատրություն եք ստացել Օգտագործողի Բովանդակությունը հրապարակելու համար: Coca‑Cola-ն չի կարող ապահովել Օգտագործողի Բովանդակության ամբողջական հեռացումը համացանցից։

Եթե Դուք Կալիֆորնիայի բնակիչ եք և ցանկանում եք խնդրել Coca‑Cola-ին ջնջել ձեր մասին մեր կողմից պահվող անձնական տեղեկությունները, խնդրում ենք ծանոթանալ Coca‑Cola-ի՝ Գաղտնիության Քաղաքականության «Կալիֆորնիա» բաժնին։

Եթե Ծառայությունները ցանկացած պահի համարվում են էլեկտրոնային կոմերցիոն ծառայություն (ինչպես սահմանված է Կալիֆորնիայի Քաղաքացիական Օրենսգրքի 1789.3 բաժնում), Կալիֆորնիայի բնակիչները իրավունք ունեն ստանալու սպառողների իրավունքների վերաբերյալ հետևյալ տեղեկատվությունը․

Ծառայությունների մատակարարն է՝ The Coca‑Cola Company, One Coca‑Cola Plaza, Ատլանտա, Ջորջիա 30313.

Եթե Ծառայությունները համարվում են էլեկտրոնային կոմերցիոն ծառայություն, ապա դուք կարող եք բողոք ներկայացնել Ծառայությունների վերաբերյալ կամ լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալ Ծառայությունների օգտագործման վերաբերյալ՝ գրելով https://www.coca-colacompany.com/contact-us/contact-us-form հասցեին։ Կարող եք նաև կապվել մեզ հետ՝ գրելով Coca‑Cola Company, P. O. Box 1734, Atlanta, GA 30301, կամ զանգահարել մեզ 1.800.GET.COKE (1.800.438.2653)

ԱՄՆ-ի Սպառողների համար․ 1998 թ.-ի թվային դարաշրջանի հեղինակային իրավունքի մասին օրենքի ("DMCA") համաձայն՝ հեղինակային իրավունքի խախտման մասին հայց ներկայացնելու վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար դիտեք մեր DMCA Քաղաքականությանը.

Գերմանացի Սպառողների համար․ Սույն պայմաններում ոչինչ չի սահմանափակում և չի բացառում Coca‑Cola-ի պատասխանատվությունը Գերմանիայում գտնվող օգտագործողների նկատմամբ՝ կիրառված կոպիտ անփութության դեպքում: Գերմանիայի Գովազդի ֆեդերացիայի (Deutscher Werberat, ZAW) կանոնների համաձայն՝ Coca‑Cola-ն չի իրականացնում գովազդային կամ մարքեթինգային գործունեություն, որն ուղղված է 14 տարեկանից ցածր սպառողներին։ Այսպիսով, Ծառայությունները չեն վերաբերում և նախատեսված չեն 14 տարեկանից ցածր անձանց օգտագործման համար: