Ճիշտ է արդյո՞ք, որ ոչ պատշաճ պահպանելու դեպքում Կոկա-Կոլա Զերոն կարող է անչափ վնասակար լինել

Մարդիկ վայելել են մեր ըմպելիքները 130 տարի շարունակ, քանի որ նրանց դուր է գալիս դրանցհամը: Մեզ համար կարևոր է սպառողներին ընտրության հնարավորություն ընձեռելը, որպեսզինրանք կարողանան կառավարել օգտագործվող շաքարի և կալորիաների քանակությունը: Այդպատճառով մենք առաջարկում ենք մի շարք համեղ ըմպելիքներ՝ շաքարի և կալորիականությաննվազեցված, ցածր կամ ամբողջովին բացառված աստիճանով: Նաև այդ պատճառով է, որ մերըմպելիքներից շատերն արտադրվում են նաև ավելի փոքր չափի փաթեթավորմամբ:

Ասպարտամն աշխարհի ամենաուսումնասիրված բաղադրիչներից է, և գիտականհետազոտությունները հաստատում են դրա անվտանգությունը: Մենք այն օգտագործում ենք,որպեսզի ստանանք յուրահատուկ, համեղ ըմպելիքներ՝ ավելի ցածր կալորիականությամբ:Այնուամենայնիվ, ասպարտամը նախատեսված չէ բարձր ջերմաստիճանի երկարատևազդեցությամբ կիրառության համար, քանի որ այն կորցնում է իր քաղցրությունը: Այն հեղուկներիմեջ իսկապես կորցնում է իր քաղցրությունը երկար ժամանակահատվածի ընթացքում: