Ո՞րն է Կոկա-Կոլա Հելլենիկ Արմենիա ընկերության կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության ռազմավարությունը

Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվությունն ու կայուն զարգացումը «Կոկա-Կոլա Հելլենիկ Բոթլինգ Քամփնի» Ընկերության մշակույթի կարևորագույն մասն են կազմում. դրանցով է Ընկերությունն առաջնորդվում է որոշումներ կայացնելիս և երկարաժամկետ ներդրումներ կատարելիս: 

Կոկա-Կոլա Հելլենիկ Արմենիա Ընկերությունն առաջնահերթ կարևորություն է տալիս հատկապես 

-Շրջակա միջավայրի վրա ունեցած հնարավոր ազդեցության նվազեցմանը 

-Համայնքների բարեկեցությանը